مهندسی کامپیوتر

پایان نامه ارشد رشته گروه کامپیوتر گرایش نرم افزار: ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول عمر شبکه

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

دانشگاه زنجان

دانشکده مهندسی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته کامپیوتر

گرایش نرم­افزار

عنوان:

ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول عمر شبکه

 

 

استاد راهنما

دکتر مجید مقدادی

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

کاربرد روز افزون شبکه‌های حسگر بی‌سیم در زندگی انسان گویای اهمیت زیاد این تکنولوژی است. محدودیت انرژی در عناصر تشکیل دهنده‎ی شبکه‌های حسگر بی‌سیم که گره‌حسگرها می‌باشند همواره به عنوان مهمترین چالش پیش روی این تکنولوژی مطرح بوده است و به همین دلیل بخش اعظم تحقیقات انجام شده در حیطه‌ی شبکه‌های حسگر بی‌سیم به موضوع انرژی اختصاص یافته است. با توجه به اینکه نحوه انتخاب مسیرها برای ارسال اطلاعات در شبکه‌های حسگر بی‌سیم تأثیر قابل توجهی بر میزان مصرف انرژی شبکه دارد، در این پژوهش سعی بر ارایه‎‌ی راهکاری در زمینه‌ی مسیریابی با هدف افزایش طول عمر شبکه شده است. در این روش با در نظر گرفتن تاریخچه‌ مصرف انرژی گره‌های ‌حسگر، تعداد همسایگان حسگر ارسال کننده‌ی داده، و فاصله مبدأ تا مقصد ارسال داده(تک گام)،  راهکاری ارائه شده است که می‌تواند تأثیر بسیاری بر افزایش عمر شکه داشته باشد. شبیه‌سازی و مقایسه با روش‌های معروف و موفق مسیریابی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم گویای شایستگی روش پیشنهادی می‌باشد.

 

کلمات کلیدی: شبکه‌های حسگر بی‌سیم، مسیریابی، الگوریتم PSO، عمر شبکه، محدودیت انرژی

 

 

فهرست مطالب

1  مقدمه. 2

1-1 ضرورت مسئله و چالش‌های پروتکل مسیریابی.. 3

1-1-1 ظرفیت محدود انرژی.. 4

1-1-2 مختصات مکان گره‌ها 4

1-1-3 محدودیت منابع سخت‌افزاری.. 4

1-1-4 تعداد زیاد گره و قرار گرفتن تصادفی در محیط.. 4

1-1-5 ویژگی‌های شبکه و عدم اطمینان محیط فیزیکی.. 4

1-1-6 افزونگی داده 5

1-1-7 تنوع کاربرد شبکه‌های حسگر بی‌سیم. 5

1-2 ویژگی‌های شبکه‌های حسگر بی‌سیم. 5

1-3 ساختار گره‌ حسگر. 7

1-4 قالب پیام. 8

چکیده فصل اول. 9

2 کارهای مرتبط.. 12

2-1 مقدمه. 12

2-2 انواع پروتکل‌های مسیریابی.. 12

2-2-1 پروتکلهای مبتنی بر مکان. 13

2-2-2 پروتکلهای داده‌محور. 14

2-2-3 پروتکلهای سلسله مراتبی.. 15

2-2-4 پروتکلهای مبتنی بر حرکت.. 17

2-2-5 پروتکلهای مبتنی بر چند مسیر. 18

2-2-6 پروتکلهای مربوط به شبکه‌های ناهمگن.. 18

2-2-7 پروتکلهای مبتنی بر کیفیت سرویس… 19

2-3 مسیریابی متمرکز و توزیع شده 19

2-3-1 الگوریتمهای مرکزی.. 19

2-3-2 الگوریتم های توزیع شده 20

2-4 محیط سه بعدی.. 20

چکیده‌ی فصل دوم. 21

3 الگوریتم پیشنهادی.. 23

3-1 انواع روش‌های مسیریابی.. 23

3-2 مفروضات در نظر گرفته شده درشبیه‌سازی.. 24

3-3 الگوریتم PSO.. 26

3-4 مراحل الگوریتم پیشنهادی.. 28

چکیده‌ی فصل سوم. 35

4 شبیه‌سازی و اجرای اگوریتم پیشنهادی.. 37

4-1نرم‌افزارهای شبیه‌سازی شبکه‌های حسگر بی‌سیم. 37

4-2 شبه کد الگوریتم PSO.. 39

4-3 طراحی شبیه ساز شبکه‌های حسگر بی‌سیم. 41

4-4 بسته داده‌ای.. 43

4-5 شبه‌کد الگوریتم پیشنهادی.. 44

خلاصه فصل چهارم. 46

5 نتایج شبیه‌سازی.. 48

5-1 مقایسه‌ی عمر شبکه. 49

5-2 مقایسه‌ی نرخ دریافت اطلاعات.. 53

چکیده‌ی فصل 5. 55

6 نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 57

6-1خلاصه بحث.. 57

6-2 خلاصه نتایج. 57

6-3 پیشنهادات وکارهای آتی.. 58

مراجع. 60

 

 فهرست اشکال

 

شکل 1-1. الگوی انتقال چند به یک در شبکه‌های حسگر بی‌سیم……………………………………………… 7

شکل1-2. ساختارگره‌ی حسگر…………………………………………………………………………………………. 8

شکل 2-1. خوشه و سرخوشه در روش های سلسله مراتبی………………………………………………………. 15

شکل2-2. خوشه‌ها وسر خوشه‌ها در روشECHERP……………………………………………………………. 16

شکل 3-1.نحوه حرکت ذرات در الگوریتمPSO………………………………………………………………… 27

شکل3-2. مراحل الگوریتم PSO…………………………………………………………………………………….. 28

.شکل 3-3. ساختار لایه‌بندی حسگرهای در دسترس ایستگاه اصلی…………………………………………. 31

شکل4-1. فلوچارت الگوریتم PSO………………………………………………………………………………….. 40

شکل4-2. شبه کد الگوریتم پیشنهادی…………………………………………………………………………….. 41

شکل4-3. منوی اصلی شبیه‌ساز طراحی شده…………………………………………………………………….. 42

شکل4-4. منوی اصلی شبیه‌ساز در لحظه‌ی از بین رفتن اولین حسگر……………………………………… 43

شکل4-5.  شبه کد الگوریتم پیشنهادی……………………………………………………………………………. 45

شکل5-1. مقایسه الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم‌های AODV و LEACH……………………………….. 50

شکل5-2. مقایسه‌ی الگوریتم پیشنهادی، HEED,APTEEN,PEGASIS…………………………………. 51

شکل5-3. مقایسه‌ی الگوریتم پیشنهادی و EDOCR……………………………………………………………. 52

شکل5-4. مقایسه‌ی الگوریتم پیشنهادی و  SEEM……………………………………………………………… 53

شکل5-5. مقایسه‌ی الگوریتم پیشنهادی بر اساس نحوه استفاده از وزنهای رابطه (5)………………….. 55

شکل6-1. شبکه‌ی حسگر بی‌سیم……………………………………………………………………………………. 59

 

 

فهرست جداول

 

جدول 1-1. تعدادی ازگره‌حسگرهای رایج وکاربردآنها……………………………………………………………. 3

جدول2-1. انواع پروتکل‌های مسیریابی درشبکه‌های حسگر بی‌سیم……………………………………………. 13

جدول2-2. مقایسه‌ی الگوریتم‌های مسیریابی سلسله مراتبی……………………………………………………….. 17

جدول4-1. مقایسه‌ی شبیه‌سازهای شبکه‌های حسگربی‌سیم………………………………………………………. 38

جدول5-1. ضرایب ثابت رابطه‌ (5) درشرایط مختلف شبکه…………………………………………………… 48

جدول5-2. مقایسه‌ی نرخ دریافت داده توسط ایستگاه اصلی درالگوریتم‌های مسیریابی…………………….. 54

 

 

1  مقدمه

شبکه­ های حسگر بی­سیم از تعدادی گره­حسگر تشکیل شده است و به طور معمول اندازه­ این گره‌ها کوچک است و ارزان قیمت هستند. تمامی این گره‌ها قابلیت دریافت اطلاعات از محیط اطراف خود را دارند، همچنین می­توانند داده‌های در‌یافت ‌شده از محیط را به سمت گره‌حسگری که در همسایگی آنها قرار دارد بفرستند و یا از آنها دریافت کنند. در این نوع شبکه­ ها شعاع انتقال داده‌ها محدود است، همچنین گره‌ها از نظر پردازشی و ذخیره­ی اطلاعات نیز محدودیت دارند. با توجه به محدود بودن انرژی گره‌ها، بیشتر روش های مسیریابی در این نوع شبکه­ ها با هدف افزایش طول عمر شبکه مطرح شده ­اند. در این  پژوهش یک الگوریتم مسیریابی جدید معرفی می­ شود که مهمترین هدف آن افزایش عمر شبکه است.

در بیشتر کاربردهای شبکه­ های حسگر بی­سیم، نحوه­ قرار گرفتن گره‌ها در محیط فیزیکی به صورت تصادفی است ونقشه‌ی خاص و از پیش تعیین شده‌ای ندارد. گره‌ها پس از قرار گرفتن در محیط به طور خودکار ساختار شبکه­ را تشکیل می­ دهند و برای مدت محدودی به دریافت اطلاعات از محیط اطراف و انتقال آن به ایستگاه اصلی می­پردازند. انرژی لازم برای دریافت اطلاعات از محیط و فرستادن اطلاعات به دیگر حسگرها توسط باتری‌های تعبیه شده در حسگرها تأمین می‌شود. بنابراین انرژی این گره‌ها محدود است و در اکثر کاربردها پس از اتمام انرژی باتری، شارژ مجدد ویا تعویض آن بسیار دشوار و به‌طور معمول غیرممکن است.

کاربردهای مختلف شبکه‌های حسگر منجر به تولید گره‌‌‌حسگرهای زیادی شده است که از نظر معماری، اندازه، مصرف انرژی و شعاع پوشش گره بسیار متفاوت هستند. جدول 1-1 تعدادی از این گره‌حسگرها و کاربردی را که دارند نشان می‌دهد]1[.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 68

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.