مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : بررسی تغییرات اسانس حاصل از گیاه به­ لیمو

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی ومعطر

با عنوان : بررسی تغییرات اسانس حاصل از گیاه به­ لیمو

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده کشاورزی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی علوم باغبانی

گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی ومعطر

عنوان

بررسی تغییرات اسانس حاصل از گیاه به ­لیمو در شرایط كشت بافت و مزرعه

استاد راهنما

دکتر کمال قاسمی بزدی

استاد مشاور

دکتر بهاره كاشفی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………… 1
فصل اول: مقدمه و کلیات  
1-1 گیاهان دارویی …………………………………………………………… 2
1-1-1 اهمیت كشت گیاهان دارویی ……………………………………………… 2
1-1-2 تاریخچه گیاهان دارویی …………………………………………………. 3
1-2 به‌لیمو …………………………………………………………………… 5
1-2-1 تاریخچه و معرفی به­لیمو………………………………………………….. 5
1-2-2 به­لیمو (Lemon verbena) از نظر رده­بندی گیاهی ……………………………….. 6
1-2-3 گیاه­شناسی به­لیمو ………………………………………………………. 6
1-2-4 نام­های دیگر به­لیمو ……………………………………………………… 6
1-2-5 گونه‌های دیگر به‌لیمو ……………………………………………………. 6
1-2-6 منشأ و پراکنش به­لیمو در ایران ……………………………………………. 7
1-2-7 اهمیت اقتصادی به­لیمو …………………………………………………… 8
1-2-8 روش پرورش گیاه به­لیمو ………………………………………………… 8
1-2-9 زمان جمع ­آوری به­لیمو …………………………………………………… 9
1-2-10 خواص دارویی و كاربردهای به­لیمو ……………………………………….. 10
1-2-11 مواد تشكیل­دهنده اسانس به­لیمو ………………………………………….. 10
1-2-12 فرمول­های شیمیایی و شكل نمایی از برخی مواد تشكیل دهنده اسانس به‌لیمو …….. 11
1-3 كشت بافت ……………………………………………………………… 12
1-3-1 کشت کالوس ………………………………………………………….. 14
1-3-2 تولید متابولیت­های ثانویه ………………………………………………… 14
1-3-3 باززایی گیاه …………………………………………………………… 15
1-4 کشت بافت گیاهان دارویی ………………………………………………….. 15
1-5 اهمیت تكثیر به­لیمو از طریق كشت­بافت ……………………………………….. 17
1-6 اهداف تحقیق ……………………………………………………………. 17
   
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده  
2-1 گیاهان دارویی …………………………………………………………… 18
2-2 کشت بافت به­لیمو ………………………………………………………… 20
2-3 کشت بافت در سایر گیاهان …………………………………………………. 21
2-4 میزان ماده موثره به­لیمو ……………………………………………………… 22
2-5 خواص ضدمیکروبی به­لیمو ………………………..………………………… 23
2-6 تغذیه و کودهای زیستی ……………………………………………………. 24
   
فصل سوم: مواد و روش‌ها  
3-1 زمان و مكان انجام آزمایش ………………………………………………….. 30
3-2 مواد گیاهی ……………………………………………………………… 30
3-3 عملیات كشت بافت ……………………………………………………….. 30
3-3-1 ترکیبات هورمونی بکار رفته در محیط کشت­ …………………………………. 30
3-3-2 طرز تهیه محلول‌های ذخیره‌ای تركیبات محیط كشت …………………………… 31
3-3-3 آماده ­سازی تنظیم کننده­ های رشد گیاهی ……………………………………… 32
3-3-3-1 تهیه محلول پایه BAP ………………………….……………………… 32
3-3-3-2 تهیه محلول پایه كینتین …………………………….…………………… 32
3-3-3-3 تهیه محلول پایه2,4-D …………………………….………………….. 32
3-3-3-4 تهیه محلول پایه NAA……………………………..…………………… 32
3-3-4 آماده‌سازی محیط کشت‌های مختلف ………………….……………………… 32
3-3-4-1 آماده سازی محیط کشت جامد ……………………………….…………… 34
3-3-4-2 آماده سازی محیط کشت مایع …………………………….……………… 34
3-3-5 تهیه و سترون سازی ریزنمونه­ های به­لیمو ……………………………………. 34
3-3-6 كشت ریزنمونه­ های به­لیمو ……………………………………………….. 35
3-3-7 روش یادداشت­برداری و صفات مورد مطالعه …………………………………. 35
3-3-8 تجزیه­ و تحلیل آماری …………………………………………………… 36
3-4 كشت آزمایش مزرعه‌ای به‌لیمو ………………………………………………. 36
3-4-1 آماده ­سازی مزرعه ……………………………………………………….. 36
3-4-2 آزمایش خاك …………………………………………………………… 37
3-4-3 تهیه و انتقاال نهال­های به­لیمو ……………………………………………… 37
3-4-5 آبیاری مزرعه …………………………………………………………… 37
3-4-6 اعمال تیمارهای كودی ……………………………………………………. 37
3-4-7 یادداشت­برداری صفات مورد مطالعه ………………………………………… 38
3-4-8 روش برداشت و خشك­كردن به­لیمو …………………………..……………. 38
3-4-9 اسانس­گیری …………………………………………………………… 39
3-4-10 تجزیه و تحلیل آماری طرح مزرعه …………………………………………. 40
   
فصل چهارم: نتایج و بحث  
4-1 نتایج حاصل از کشت ریزنمونه­ های به‌لیمو برروی محیط کشت­های MS حاوی 4 نوع ترکیب هورمونی NAA و BAP …………………………………………..……………… 41
4-2 نتایج حاصل از کشت ریزنمونه­ های به‌لیمو برروی محیط کشت­های MS حاوی 6 نوع ترکیب هورمونی NAA و 2,4-D وBAP و كینتین …………………………………………… 45
4-3 نتایج حاصل از کشت ریزنمونه­ های به‌لیمو برروی محیط­کشت­های MS حاوی 5 نوع ترکیب هورمونی NAA و BAP ………………………………………………..………… 48
4-4 نتایج بهترین حالت‎های کشت بافت برای گیاه به‌لیمو در شرایط آزمایشگاهی…………………. 52
4-5 نتایج حاصل از بررسی تاثیر كودی بر عملكرد و خصوصیات مورفولوژیكی به­لیمو در شرایط مزرعه ………………………………………………………………………. 52
4-4-1 آزمون خاك …………………………………………………………… 52
   
فصل پنجم: نتیجه‌گیری  
5-1 نتیجه‌گیری و جمع‌بندی …………………………………………………….. 55
5-2 نتایج آزمایش‌های درون شیشه‌ای …………………………………………….. 55
5-2-1 آزمایش اول …………………………………………………………… 55
5-2-2 آزمایش دوم …………………………………………………………… 58
5-2-3 آزمایش سوم …………………………………………………………… 60
5-3 آزمایش مزرعه‌ای …………………………………………………………. 61
5-4 پیشنهادات ……………………………………………………………….. 63
فهرست منابع ………………………………………………………………… 64
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………. 69

چکیده

جنس Lippia دارای بیش از 200 گونه است كه در این بین گونه Lippia citriodora L. دارای ارزش بالای دارویی می­باشد. این گیاه به دلیل اهمیت فراوان اقتصادی در صنایع غذایی، داروسازی و عطرسازی در قسمت‌های مختلفی از ایران كشت و كار می­ شود و گونه­ های بومی­ نیز از جنس Lippia در مناطق گرمسیری و نیمه­گرمسیری كشور وجود دارد. بدین منظور دو آزمایش جداگانه در شرایط درون شیشه‌ای و مزرعه‌ای انجام شد. در شرایط آزمایشگاهی سه آزمایش جداگانه با بهره گرفتن از طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار انجام شد و در آن اثر 13 تیمار مختلف هورمونی (BAP، NAA، 2,4-D و كینتین) و اثر زمان بر میزان كالوس‌زایی و باززایی ریزنمونه‌های به‌لیمو بررسی گردید. با توجه به نتایج تجزیه واریانس در آزمایش درون شیشه‌ای در غلظت‎های مختلف هورمونی، صفت‎های ریشه‎زایی، ساقه‎زایی، کالوس‎زایی، تغییررنگ، تغییرشکل در سطح یک درصد معنی‌دار شدند. در مقایسه‌ی میانگین بین تیمارهای مورد بررسی مشخص شد كه محیط کشت MS12 حاوی 3/0 میلی‌گرم بر لیتر اكسین NAA بدون سیتوكنین برای صفت‌های ریشه‌زایی، كالوس‌زایی، زنده‌مانی، تغییر رنگ و تغییرشكل به‌ترتیب با 8/63، 6/91، 100، 2/97 و 2/92 درصد بهترین تیمار هورمونی بود، ولی در مورد ساقه‌زایی، محیط كشت MS بدون هورمون با 3/68 درصد بیشترین تعداد نوساقه‌ها را ایجاد نمود. در آزمایش مزرعه‌ای نیز از بین چهار سطح كودی مختلف شامل صفر، 50 و 100 كیلوگرم در هكتار ازته و غلظت سه در هزار NPK بر روی صفات مورفولوژیكی و میزان عملكرد گیاه به­لیمو، تیمار 50 كیلوگرم در هكتار كود ازته بهترین نتایج را در بر داشت.

کلید واژه: به‌لیمو، كالوس‌زایی، ساقه‌زایی، ریشه‌زایی، ترکیبات هورمونی، کود ازته.

1-1 گیاهان دارویی

1-1-1 اهمیت كشت گیاهان دارویی

با ظهور داروهای شیمیایی و بیولوژیك، نقش و اهمیت گیاهان دارویی در تأمین سلامت بشر، در معرض فراموشی قرار گرفت. اما با گذشت زمان، استقبال از گیاهان دارویی با رشد قابل توجهی روبرو شده است. به­نظر می­رسد مردم جهان از یک سری نارسایی­های طب مدرن خسته شده­ اند و به‌طور روز افزون به‌سمت داروهای گیاهی روی می ­آورند. اصولاً زمانی كه قانون ابن­سینا را در غرب به آتش كشیدند و ادعا كردند شیمی، مولكول و فیزیولوژی را شناخته­اند، طب به انحراف كشیده شد. به­ طوری كه هم­اكنون طب مدرن توانایی حل بسیاری از مشكلات بشر را ندارد و طی سال­های اخیر در كتب درسی به این موضوع اعتراف كرده­اند. به­همین دلیل، امروزه حدود 50 درصد داروهای تولید شده در جهان منشاء طبیعی دارند كه با تغییراتی به­عنوان دارو مورد استفاده قرار می­ گیرند. كه نیمی از این مقدار از منابع معدنی، حیوانی و باكتریایی بدست می ­آید و نیمی دیگر منشاء گیاهی دارد. برای مثال، تمام هورمون­های مصرفی گیاهی هستند و از گیاهان مختلفی نظیر سیب­زمینی مكزیكی، شنبلیله و غیره به­دست می­آیند. همچنین تركیباتی مثل وین­بلاستین و وین­كریستین كه از داروهای ضدسرطان هستند از گیاه بدست می­آیند و یا گلیكوزیدهای قلبی از جمله این گروه داروها محسوب می­شوند (قاسمی دهكردی و همكاران، 1380).

گیاهان دارویی یكی از مهم‌ترین منابع دارویی می­باشند كه از هزاران سال پیش كاربرد داشته اند. سازمان بهداشت جهانی تخمین زده است كه بیش از 80 درصد از مردم به­ صورت سنتی و یا مدرن از گیاهان دارویی استفاده می­كنند. بعلاوه برخی از داروهای شیمیایی نیز با الگوبرداری از مواد گیاهی ساخته شده­ اند (تریپاتی[1] و تریپاتی، 2003).

در قرن اخیر دانشمندان به زیان­های ناشی از سموم شیمیایی، مواد افزودنی، اسانس و طعم­دهنده­های مصنوعی كاملاً پی­برده ­اند و بروز انواع سرطان­ها و بیماری­های مختلف تأییدكننده این موضوع می­باشند. بر این اساس كشورهای پیشرفته كه دارای امكانات تحقیقاتی گسترده‌ای در مورد شناسایی این مواد مضر بوده‌اند، تصمیم گرفته ­اند كه در چند سال اخیر كلیه­ مواد مصرفی شیمیایی را از مواد غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی بتدریج حذف نموده و بجای آن از منابع گیاهی استفاده كنند .كشور ما دارای غنی­ترین منابع گیاهی از نظر مقدار و تنوع در سطح جهان می­باشد .هم­اكنون كشورهای پیشرفته پی به ارزش گیاهان دارویی و صنعتی برده و درصدد كشت و پرورش آنها در سایر كشورهای فقیر شده­ اند. شناسایی گیاهان اسانس­دار گامی مهم در جهت اهلی كردن و ترویج شیوه ­های صحیح بهره ­برداری و استفاده از این گیاهان می‎باشد. گیاهان دارویی اسانس­دار نقش مهمی در زندگی انسان دارند و در ایران از سابقه طولانی برخوردار می­باشند (موسویان و بصیری، 1378).

در گذشته گیاهان دارویی جمع ­آوری شده از طبیعت برای رفع نیازهای بازار كافی بود، طی سالیان گذشته تعدادی از گونه­ های پرمصرف در خطر انقراض قرار گرفته ­اند، برای رفع نیازهای فزاینده به داروهای گیاهی، گیاهان بایستی كشت شوند، علاوه بر اطمینان از منابع كافی كشت گیاهان دارویی باعث تولید مواد خام دارویی با كیفیت یكنواخت و خصوصیات شناخته شده می­گردد. از سوی دیگر تامین مواد اولیه برای صنایع داروسازی نیاز به افزایش تولید محصول در واحد سطح دارد كه علمی­ترین و اقتصادی­ترین روش دستیابی به­این مهم افزایش كارایی نهاده­های مورد استفاده در زراعت گیاهان دارویی می­باشد (توماس[2]، 2000).

كشت یک گیاه دارویی از نظر اقتصادی وقتی مقرون به­صرفه است كه متابولیت­های ثانویه آن به­حد مطلوب رسیده باشد، با شناخت عوامل محیطی موثر در تولید و انتخاب ارقام گیاهی مناسب می­توان به­حد اكثر مقدار محصول دست یافت (امیدبیگی، 1386). در مناطقی مثل ایران وجود نور فراوان یكی از منابع مهم و بالقوه در تولید گیاهان دارویی است كه باید یا مناسب­ترین روش­ها از آن استفاده كرد (امیدبیگی، 1386). در شرایطی كه هیچ­گونه محدودیت عوامل محیطی وجود نداشته باشد، تولید ماده خشك گیاهی با مقدار نور جذب شده متناسب است (مونتیس[3]، 1994).

 

1-1-2 تاریخچه گیاهان دارویی

با نظری اجمالی به فرهنگ مصرف داروهای گیاهی در ایران می­توان متوجه میراث با ارزش این گیاهان در طب غنی سنتی ایران شد. از طرفی فلات وسیع ایران از اقلیم­ها و محیط­های گوناگون برخوردار است، به­همین دلیل بیش از 7500 گونه گیاهی مختص به ایران است. از این رو به­حق، فلور ایران یكی از منابع داروخیز جهان محسوب می­ شود. از آنجایی كه گیاهان وحشی در محدوده ­های جغرافیایی گسترده ­ای یافت می­ شود، جمع ­آوری و دسترسی به آنها از نظر اقتصادی مقرون به­صرف نیست و استفاده از گیاهان وحشی جوابگوی صنایع داروسازی نخواهد بود و چنین استفاده­ انبوه از گیاهان طبیعت مسلماً موجب نابودی آنها خواهد شد. از این رو نسبت به كشت این گیاهان در سطوح زراعی اقدامات مفیدی در سطح كشور انجام شده است. گزارش شده است كه انسان دیر و یا زود چاره­ای به­جز بازگشت به طبیعت خود نخواهد داشت. از این رو، در كشورهای توسعه یافته اقدامات وسیعی را در توسعه و پیشرفت كشت و استفاده از گیاهان دارویی انجام شده است. امید است در كشور ما با تربیت نیروی متخصص و فرهنگ­سازی استفاده از گیاهان دارویی، از این نعمت الهی بی­نصیب نمانیم (ابراهیم­پور و عیدی­زاده، 1388).

ابن­سینا، دانشمند و پزشك نامدار ایرانی در سال­های 428-370 هجری مطابق با 980-1037 میلادی كه در غرب او را به­نام آویسینیا می‌شناسد و پس از انقراض تمدن یونان او را بزرگ‌ترین دانشمند جهان و به اشتباه، عرب دانسته ­اند (چون كتاب­های او به عربی نوشته شده است). در جلد دوم كتاب قانون فی­الطب بیش از 800 نمونه گیاه طبی و غذایی را نام می­برد كه از آن میان 541 گیاه و مشتقات آنها دارای توصیف كاربردی و صفات ریخت­شناختی هستند. او اختلاف شكل و صفات گیاهان مشابه یا نزدیک به هم را (برای اجتناب اشتباه آنها از یكدیگر) با توجه خاصی در كتاب “قانون” توضیح می­دهد و در مورد چگونگی استفاده از مشتقات گیاهان دارویی و كاربرد آنها، با ترتیبی خاص، معین و نظام یافته به شرح و تفصیل آنها می ­پردازد (زارع­زاده، 1383).

آلبرت ماگنیوس[4] این كشیش كه در نوشته‌ها به آلبرت بوستادت بیشتر معروف است، در سال‌های 1193-1280، بعد از ابن­سینا و بیرونی در ایام و بحران فكری قرون وسطی اروپا، درباره طب و تاریخ طبیعی و همچنین گیاه­شناسی كتابی به نام رستنی­ها، دو وژتابلیس[5] را نوشت. محتویات و نحوه نگارش این كتاب، به خوبی نشان می­دهد كه آلبرت كبیر نیز تحت تأثیر شدید تئوفراست و دیگر دانشمندان و قدمای رم و یونان مورد قبول كلیسا قرار داشت و در عین حال، برخی مشاهدات خود را نیز در این كتاب آورده است (زارع­زاده، 1383).

ایرانیان از دیرباز و حتی پیش از دیگران در زمینه گیاهان دارویی و كاربرد درمانی آنها از دانش پیشرفته‌ای برخوردار بوده ­اند. نمونه بارز آن كتاب باستانی اوستاست .در«وندیداد» یكی از پنج كتاب تشكیل­دهنده اوستا (كه در مجموع دست­كم 2500 سال پیشینه دارد)، بخش­های پرشماری به گیاه درمانی، معرفی گیاهان دارویی و كاربرد آنها اختصاص یافته است. اما متأسفانه در لشكركشی اسكندر مقدونی، كتابخانه مشهور اسكندریه در آتش­سوزی عمدتاً نابود شد و بیشتر منابع و آثار و كتاب­های جمع ­آوری شده در آن سوخت و خاكستر شد. بدین ترتیب، سوابق گیاه­شناسی شرق كهن در دو تمدن ایران و مصر بر اثر این آتش­سوزی­ها، فاقد هر گونه مدرك دیرینه شناخت گیاهان دارویی و خواص آنها گردید. متأسفانه بعدها نیز بر اثر تخریب قلاع فرقه اسماعیلیه و آتش زدن كتابخانه­ های آن بوسیله هلاكوخان مغول، بقیه آثار مكتوب گیاهان دارویی، كه توسط این فرقه جمع ­آوری شده بود، از میان رفت، تا اینكه در قرن هشتم و نهم میلادی، اطباء ایرانی رونق خاصی به طبابت ایران و جهان بخشیدند. بطوریكه با پیدا شدن دانشمندان و نوابغی نظیر ابوعلی­سینا و محمد زكریای رازی با انشار كتاب­های معروف خود (قانون و الحاوی) پیشرفت­های زیادی نصیب ملت ایران و جهانیان گردید. این پیشرفت­ها همچنین در قرون بعد نیز ادامه یافت. در قرن 13 میلادی، ابن­بیطار، اختصاصات متجاوز از 14700 گیاه را كه خود شخصاً می­شناخت را در كتابش شرح داد (دوازده امامی، 1386؛ زارع­زاده، 1383).

1-2 به لیمو

1-2-1 تاریخچه و معرفی به­لیمو

گیاه به­لیمو (شکل 1-1) با نام علمی Lippia citriodoraاز خانواده شاه­­پسند (Verbenaceae) (مظفریان، 1389؛ زرگری، 1375)، این گیاه بومی آمریکای جنوبی است (زرگری، 1375) و به­نام پزشک گیاه­شناسی موسوم به Lippi که در سال­های 1678 تا 1704 میلادی می­زیسته و در حبشه به­قتل رسید، نامگذاری شده است (زرگری، 1375). در فرهنگ گیاه­درمانی ایران، برگ­های این گیاه به­ صورت دم­کردنی به­منظور آرامبخش، ضدتشنج و برطرف­کننده تپش قلب و سرگیجه مصرف دارد (امین، 1388). تا 100 سال پیش فقط به­عنوان یک گونه زینتی شناخته می­شد، ولی امروزه به­ دلیل اهمیت فراوان اقتصادی آن در صنایع غذایی و عطرسازی در اكثر كشورها از جمله در ایران و به ویژه در استان گلستان كشت شده و به خوبی پرورش می­یابد. امروزه این گیاه در شمال كشورمان كشت و كار می­ شود و گونه­ های بومی آن از جنس Lippia در مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری كشورمان وجود دارد (امین، 1370).

 1-2-2 به­لیمو (Lemon verbena) از نظر رده­بندی گیاهی

به‌لیمو از سلسله­ی Planta، شاخه­ Magnoliophyta، رده­ی Magnoliopsida، راسته­ی Lamiales، خانواده Verbenaceae، جنس Aloysia، و گونه­ A. triphylla، است(آنونیموس[6]، 2007).

1-2-3 گیاه­شناسی به­لیمو

به­لیمو درختچه­ای کوچک به ارتفاع تا 90-100 سانتیمتر، با شاخه­ های شیاردار و کم و بیش زبر برگ­ها در چرخه­های 3 یا 4 تایی، سرنیزه­ای، به­طول 5- 5/7 سانتیمتر، با دمبرگ کوتاه، کامل یا در میانه دندانه­دار، بدون کرک، در سطح تحتانی به­انبوهی پوشیده از کرک­های غده­دار (منقوط)، با بوی لیمو سنبله­ها چرخه­ای و محوری یا مجتمع شده در پانیکول­های انتهایی اغلب 3 تایی. گلها سفید، به طول 5/4- 5 میلیمتر، شکوفا و گل­دهنده در تابستان و پاییز. کاسه گل به انبوهی کرکدار. لوله جام گل بلندتر از کاسه (زرگری، 1375).

1-2-4 نام­های دیگر به­لیمو

برای به‌لیمو نام‌های دیگری نیز در منابع ذكر شده است كه به تعدادی از آن‌ ها اشاره می‌شود.

Lippia citriodora Kunth (آزادبخت، 1378؛ زرگری، 1371؛ كریمی، 1381؛ یزدانی و همكاران، 1383) Lippia citriodora H.B.U.K (راشدی، 1380؛ كریمی، 1381)

Lippia triphylla (راشدی، 1380؛ صمصام شریعت، 1374)

Verbena triphylla L Herit (رضایی و همكاران، 1380؛ یزدانی و همكاران، 1383)

Aloysia citriodora orteg (رضایی و همكاران، 1380؛ یزدانی و همكاران، 1383)

Aloysia triphylla (L “Herit) Britton (راشدی، 1380)

1-2-5 گونه‌های دیگر به‌لیمو

گونه­ های مفید دیگری از این گیاه وجود دارد و در محل­های رویش، كاربرد درمانی دارند كه در زیر به طور گذرا به آن­ها پرداخته شده است:

1-Lippia graveolens H.B.& K : در برزیل و مكزیک می­روید .تیزان حاصل از آن برای درمان روماتیسم به­كار می­رود.

2-:scaberrima L. Sond در آفریقای جنوبی می­روید و به­عنوان بندآورنده و منعقدكننده خون، مصرف می‌گردد.

3- Cham microcephala L.: درختچه­ای است بومی برزیل كه برگ­هایی پوشیده از تارهای غده­ای مملو از اسانس مطبوع و گل­هایی سفیدرنگ دارد .بوی آن شبیه بوی آویشن و رومارن است .از آن به­منظور رفع تشنج و درمان ناراحتی­های ناشی از گزش مار استفاده می­ شود.

4- : geminata L. (Willd citrata L.) درختچه­ای است بومی جزایر آنتیل و نواحی مختلف آمریكای جنوبی كه معادل 123/0 درصد اسانس پك اولت (peck olt) از آن به­دست می ­آید .برگ این گیاه به­ صورت دم­كرده و در رفع نزله به­كار می­رود.

5- Hochst adoensis L.: در آمریكا می‌روید و از برگ آن برای رفع تب و سرفه استفاده می‌شود. دارای اندام­های معطر و اسانسی با تركیب شیمیایی متفاوت برحسب منشأ جغرافیایی است (در محل اصلی رویش، برای آن 4 گونه قائل­اند). سرشاخه­ گل­دار این گیاه بیشتر از سرشاخه­ های برگدار آن، اسانس دارد. گل­های آن معادل 14 تا 15 در هزار اسانس خام با بوی معطر تولید می­كند كه معادل 37 درصد كامفر چپ از آن استخراج می­ شود.

6- :Lantana pseudo– theaSt. Hill L.pseudo- Thea درختچه­ای است بومی نواحی گرم آمریكا كه بیشتر در مناطق مرتفع برزیل می­روید. دارای برگ­های متقابل با بوی مطبوع بسیار قوی است. بومیان محل از آن دم­كرده­ای تهیه می­كنند كه براى رفع تشنج كاربرد دارد (رضایی و همكاران، 1380).

1-2-6 منشأ و پراکنش به­لیمو در ایران

به­لیمو بیشتر در زمین­های آفتاب­گیر، با خاك دارای نفوذپذیری (خاك لومی سبك) و رطوبت و آب كافی، رشد می­ نماید (زرگری، 1371). این گیاه در برابر سرما و وزش باد شدید حساس است (راشدی، 1380). این گیاه را می­توان در نواحی مدیترانه­ای كاشت مانند بخش اعظم كرمانشاه به­جز ناحیه­ای محدود در جنوب غربی مانند پاوه، مریوان، اسلام آباد غرب، جوانرود، سرپل ذهاب، قصرشیرین، استان ایلام: گیلان غرب استان لرستان: خرم آباد و جنوب غربی آن، كوهدشت، شمال شرقی خوزستان: ایذه، شمال شرقی، كهكیلویه و بویراحمد: یاسوج، سی سخت، شمال غربی استان فارس: نورآباد ممسنی، آباده، بخش اعظم چهارمحال و بختیاری: شهركرد، لردگان، فارسان و جنوب غربی چهارمحال و بختیاری، استان اصفهان: سمیرم، شهرضا و فریدون شهر، ناحیه معتدل بخش اعظم استان مازندران، رامسر، نوشهر، ساری، نور، بهشهر، ناحیه­ای محدود در شرق استان گیلان (چابكسر) (مظفریان، 1383).

 -2-7 اهمیت اقتصادی به­لیمو

گیاهان دارویی یكی از منابع غنی كشور بوده كه امكان صادرات آن نیز وجود دارد، زیرا وقتی به ارقام واردات كشورهای اروپایی مثل آلمان و فرانسه توجه نمود، معلوم می­گردد كه گیاهان دارویی بازار بزرگی در جهان داشته و كشور ما می ­تواند به یكی از مهم­ترین صادركنندگان این گیاهان تبدیل شود. به­لیمو برگ­های سبز و روشن با بوی مشابه ­لیمو دارد (كارنات[7]، 1999). اسانس آن بوی بسیار مطبوع دارد و در تهیه اودوکلن مورد استفاده قرار می­گیرد (زرگری، 1375). ضماد له کرده­ی تازه­ی آن برای التیام زخم مفید است (حاجی­شرفی، 1388). در تجارت گیاه برای تولید اسانس تولید می­ شود (مظفریان، 1391). باتوجه به بازده­ی بالای به­لیمو در سطح و قیمت بالای برگ خشك این گیاه و این­كه تقاضای به­لیمو در كارخانجات و مصارف عطاری‌های در سال­های اخیر بیشتر شده از اینرو تولید و بهره ­برداری از آن در مزارع كشور توجیه اقتصادی دارد.

1-2-8 روش پرورش گیاه به­لیمو

تكثیر به­لیمو، به شیوه­ قلمه­زدن شاخه­ها، خوابانیدن آن­ها (راشدی، 1380؛ رضایی و همكاران، 1380؛ زرگری، 1371) یا به وسیله­ پاجوش (راشدی، 1380؛ رضایی و همكاران، 1380) در زمین­های زراعی نفوذپذیر و مرطوب صورت می­گیرد. به­ دلیل حساس بودن این گیاه در برابر افزایش دما، آبیاری زمین زراعی در فصل­های گرم سال، امری الزامی است (زرگری، 1371؛ گرونوالد[8]، 2004). البته با بهره گرفتن از این روش، تعداد محدودی گیاه با توجه به حجم خزانه در دسترس و همچنین تعداد پایه­ های مادری اولیه تولید می­ شود (امیدبیگی، 1376).

تكثیر به وسیله­ قلمه زدن بدین صورت انجام می­گیرد كه شاخه­ های جوان گیاه را كه در آغاز، رویش طولی دارند از ساقه قطع می­كنند و پس از جدا نمودن برگ­ها، این قلمه­های خشبی را در بستر یا نهالستان‌هایی كه زمین آن، از قبل آماده گردیده است، كاشته می­شوند. با آبیاری مرتب قطعه زمین نهالستان آماده می‌گردد، قلمه­ها به ­تدریج در پاییز ریشه­دار می­شوند و بر اثر رشد و نمو، آمادگی انتقال به زمین زراعی را پیدا می­كنند. دور آبیاری هر 5-10 روز یک بار بسته به بافت خاك و اقلیم منطقه متفاوت است. زمین زراعی را باید از قبل به عمق 40 تا 50 سانتی­متر به­خوبی شخم زده و تهیه كرده باشند، در غیر این صورت ریشه ­های گیاه، نمی‌توانند به­آسانی در داخل خاك نفوذ نمایند و رطوبت لازم را به­دست آورند و در خاك استقرار یابند. بر پایه برخی توصیه­های كارشناسی دیگر باید زمین محل كشت، را در دو نوبت دیگر شخم زد (آخرین نوبت به­منظور اضافه و مخلوط كردن انواع كودها، به­درون خاك). پس از انجام این كارها در سطح زمین زراعی، خطوطی به­فاصله­ یک متر ایجاد و سپس فواصلی به­طول 60 سانتی­متر در آن مشخص می­نمایند كه هر یک از نقاط یاد شده محل انتقال یكی از قلمه­های ریشه­دار گیاه است. پیش از انتقال قلمه­های ریشه­دار به­زمین زراعی، آن­ها را از ناحیه­ یک سانتی­متری یقه، قطع می­كنند و ریشه ­های دراز شده گیاه را نیز كوتاه می­نمایند (هرس ریشه یا هابیاژ) تا با این عمل ریشه ­های جانبی، سریع­تر آمادگی رویش پیدا نمایند. عمل انتقال قلمه­ها باید به­خوبی همراه با ضدعفونی قلمه­ها با یكی از قارچ­كش­های مناسب و زیر نظر كارشناسان گیاه­پزشكی یا حفظ نباتات به­وسیله دست صورت گیرد. پس از انجام ضدعفونی و انتقال قلمه­ها به­داخل خاك، باید قسمتی از خاك اطراف آن­ها بر اثر فشار انگشتان بر روی گیاه ریشه­دار و عاری از ساقه، به­حالت فشرده درآید تا علاوه بر خروج هوای اضافی (هواگیری) قلمه­ها بتوانند به­خوبی استقرار یابند. در پاییز پس از انجام مراقبت‌های لازم برای نگهداری گیاه از عوامل نامساعد محیط خارج، سطح زمین را با قشری از برگ­های خشك می‌پوشانند و سپس در بهار آن­ها را از روی قلمه­ها خارج می­سازند. تمام عملیات مناسب باغبانی مانند كوددهی به­موقع باید پس از آزمون خاك و زیر نظر كارشناسان تغذیه و باغبانی برای هر هكتار زمین زراعی، حدود 200 كیلوگرم كود ازته نیترات سدیم، مقدار 300 كیلوگرم سوپر فسفات و میزان 100 كیلوگرم كود سولفات پتاسیم به­دقت اعمال گردد. پس از جمع ­آوری محصول، شاخه­ های برگ­دار گیاه را قطع و سپس آن­ها را به­ طور طبیعی به­ صورت دسته­ای و به­وضع آویزان در انبارهای ویژه­ای نگهداری می­كنند، به­نحوی كه جریان هوا در آن محل به­خوبی برقرار باشد. پس از خشك شدن، برگ­ها را از شاخه­ها جدا و در گونی­های كنفی یا پارچه­ای 50 تا 70 كیلوگرمی بسته­بندی و روانه بازار تجارت می­نمایند (زرگری، 1371). حدود 1700 قلمه با فواصل 12-80 × 50-40 سانتی­متر در هكتار می­توان كاشت. pH بهینه مورد نیاز محدوده 7 (یعنی تقریباً خاك قلیایی یا خنثی) است (مظفریان، 1383).

تعداد صفحه :79

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.