مهندسی مواد

پایان نامه ارشد رشته مهندسی مواد :بررسی رفتارتریبولوژیکی پوشش های دمای بالابرروی فولاد

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته   مهندسی مواد با عنوان : بررسی رفتارتریبولوژیکی پوشش های دمای  بالابرروی فولاددر ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
 واحد تهران جنوب
 دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
 شناسایی و انتخاب مواد -مهندسی مواد

عنوان
 بررسی رفتار تریبولوژیکی پوشش های دمای بالا بر روی فولاد

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
موادی است که دارای نرخ یکی از چالشهای رایج سیستم های تریبولوژیکی صنعتی مدرن طراحی و تولید
کاربردهای صنعتی با . سایش کم و ضریب اصطکاك پایین در یک دامنه وسیع از محیط های کاری می باشد
شرایط کاری که با زمان در حال تغییر هستند در ابتدا شامل صنایع هوا و فضا بوده اما علاوه بر این شامل
صنایع نظامی و صنایع نیروی هسته ،نایع اتومبیل سازیصنایع دیگری مانند ابزار سازی، شکل دهی مواد، ص
استفاده از روانکارهای جامد تنها جایگزین قابل قبول برای کاهش اصطکاك در بسیاری از . ای نیز هستند
محیط های کاری سخت است، به ویژه آنهایی که در برگیرنده دماهای بالای C˚ هستند که در آن میزان 350
پر کاربردترین روانکارهای جامد درصنعت . این شرایط به سرعت کاهش می یابند روانکارهای مایع تحت
گرافیت ، نیترید بور و MoS2 این مواد روانکارهای مؤثری هستند زیرا ساختار لایه لایه ای دارند که به . هستند
آسانی برش می خورند و منجر به کاهش ضریب اصطکاك می شوند. جامد به اشکال استفاده از روانکارهای
علاوه براین . عنوان لایه های یکپارچه این است که آنها نرم هستند و در نتیجه مقاومت سایشی لازم را ندارند
، هیچ روانکار جامد تک فازی وجود ندارد که یک ضریب اصطکاك پایین را در یک دامنۀ وسیع از شرایط
ر مناسب درهوای مربوط یا خشک است امادرخلا به عنوان مثال، گرافیت یک روانکا. محیطی از خود نشان دهد
در مقابل، . نتایج رضایت بخشی را ارائه نمیدهد MoS روانکار مورد انتخاب برای کاربردهایی است که نیازمند
برای جبران نقاط . محیط های خشک یا خلأ است اما در هوای مرطوب به شدت غیر قابل استفاده می شود
ضعف روانکارهای یکپارچه، مواد جدیدی طراحی شده اند که فازهای با سختی و استحکام زیاد را با ترکیبی از
امد ترکیب می کند تا نرخ سایش و ضریب اصطکاك را در دامنۀ وسیعی از شرایط کاری فازهای روانکار ج
هدف در این کار، ارائه یک بررسی از تحقیقات انجام شده برروی رفتار تریبولوژیکی پوشش ها در . کاهش دهند
.دماهای بالا می باشد.

مقدمه
. در علم مهندسی مواد ابعاد وسیعتری یافته استامروزه با توسعه صنعت در زمینه های گوناگون، تحقیقات
تولید پوشش های مختلف به منظور بدست آوردن خواص گوناگون نظیر پایداری شیمیایی، مقاومت به اخیراً
یکی از چالشهای رایج سیستم های . شدت بیشتری به خود گرفته است… خوردگی، مقاومت سایشی و
ید موادی است که دارای نرخ سایش کم و ضریب اصطکاك پایین در تریبولوژیکی صنعتی مدرن طراحی و تول
کاربردهای صنعتی با شرایط کاری که با زمان در حال تغییر . یک دامنه وسیع از محیط های کاری می باشد
هستند در ابتدا شامل صنایع هوا و فضا بوده اما علاوه بر این شامل صنایع دیگری مانند ابزار سازی، شکل دهی
استفاده از روانکارهای جامد . صنایع نظامی و صنایع نیروی هسته ای نیز هستند ،، صنایع اتومبیل سازیمواد
تنها جایگزین قابل قبول برای کاهش اصطکاك در بسیاری از محیط های کاری سخت است، به ویژه آنهایی که
در برگیرنده دماهای بالای C˚ این شرایط به سرعت کاهش تحت هستند که در آن میزان روانکارهای مایع 350
پر کاربردترین روانکارهای جامد درصنعت گرافیت ، نیترید بور و . می یابند MoS2 این مواد روانکارهای . هستند
مؤثری هستند زیرا ساختار لایه لایه ای دارند که به آسانی برش می خورند و منجر به کاهش ضریب اصطکاك
می شوند. اشکال استفاده از روانکارهای جامد به عنوان لایه های یکپارچه این است که آنها نرم هستند و در
 نتیجه مقاومت سایشی لازم را ندارند [7] علاوه براین ، هیچ روانکار جامد تک فازی وجود ندارد که یک .
به عنوان مثال، گرافیت یک .ضریب اصطکاك پایین را در یک دامنۀ وسیع از شرایط محیطی از خود نشان دهد
در مقابل، . روانکار مناسب درهوای مربوط یا خشک است امادرخلا نتایج رضایت بخشی را ارائه نمیدهد MoS
روانکار مورد انتخاب برای کاربردهایی است که نیازمند محیط های خشک یا خلأ است اما در هوای مرطوب به
ن نقاط ضعف روانکارهای یکپارچه، مواد جدیدی طراحی شده اند برای جبرا. شدت غیر قابل استفاده می شود
که فازهای با سختی و استحکام زیاد را با ترکیبی از فازهای روانکار جامد ترکیب می کند تا نرخ سایش و
 ضریب اصطکاك را در دامنۀ وسیعی از شرایط کاری کاهش دهند [1] هدف در این کار ، ارائه یک بررسی از .
 .جام شده برروی رفتار تریبولوژیکی پوشش ها در دماهای بالا می باشد.

 تعداد صفحه :99

قیمت :  14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.

دیدگاهتان را بنویسید