رشته مدیریت

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا متناسب با بازار سرمایه ایران

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده فنی مهندسی

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مالی

عنوان:

طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا متناسب با بازار سرمایه ایران

 استاد راهنما :

دکتر حسین عبده تبریزی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات موضوع …………………………………………………………………………………. 1

1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2 بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………… 2

1-3 هدف تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 4

1-3-1 اهداف صندوق سرمایه گذاری مشترک ……………………………………………. 4

1-3-2 اهداف بورس کالا ……………………………………………………………………….. 4

1-4 اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………. 5

1-5 جنبه‌های جدید بودن و نوآوری در تحقیق ……………………………………………………….. 6

1-6 سوالات و فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………… 6

1-7 روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………….. 7

1-8 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………. 7

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق ……………………………………………………… 8

2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 9

2-2 بورس کالا …………………………………………………………………………………………………. 9

2-2-1 تاریخچه ………………………………………………………………………………….. 11

2-2-2 اهداف بورس کالا ………………………………………………………………………. 13

2-2-3 مزایا و معایب بورس کالا ……………………………………………………………….. 14

2-3 انواع قراردادهای قابل معامله در بورس کالا ……………………………………………………… 16

2-3-1 قرار داد نقدی …………………………………………………………………………… 16

2-3-2 قرارداد تحویل آینده  …………………………………………………………… 17

2-3-3 قرارداد آتی  ………………………………………………………………………… 17

2-3-4 قیمت گذاری قرارداد آتی و قرارداد تحویل آینده ………………………………. 18

2-3-5 پوشش ریسک با بهره گرفتن از راهبردهای معاملاتی قراردادهای آتی…………. 20

2-3-6 قرارداد اختیار معامله  …………………………………………………………….. 22

2-3-7 راهبردهای معامله با اختیار معامله ………………………………………………… 26

2-3-8 قیمت گذاری اختیار معامله …………………………………………………………. 28

2-3-9 قرار داد نسیه ……………………………………………………………………………. 31

2-4صندوق سرمایه گذاری ………………………………………………………………………. 31

2-4-1 مزایای صندوق های سرمایه گذاری مشترک ………………………………….. 33

2-4-2 معایب صندوق های سرمایه گذاری مشترک …………………………………… 33

2-5 انواع صندوق های سرمایه گذاری مشترک ………………………………………………………. 34

2-6 ارزش خالص دارایی ………………………………………………………………………………. 35

2-7 تفاوت شرکت های سرمایه گذاری با صندوق های سرمایه گذاری مشترک ……………. 35

2-8 مروری بر پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………….. 36

2-9 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………… 39

فصل سوم : روش تحقیق …………………………………………………………………………………. 40

3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 41

3-2 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 41

3-2-1 روش‌تحقیق بر اساس هدف …………………………………………………………. 41

3-2-2 روش تحقیق بر اساس نحوه گرد‌آوری داده‌ها ………………………………….. 42

3-3 قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………… 42

3-4 مدل مورد استفاده …………………………………………………………………………………….. 42

3-4-1 مدل مفهومی ………………………………………………………………………….. 43

3-5 روش جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………………. 44

3-6 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………. 44

فصل چهارم : یافته های تحقیق ……………………………………………………………………….. 45

4-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 46

4-2 بررسی گویه های پرسشنامه …………………………………………………………………………. 47

4-3 پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………… 47

4-4 تجزیه و تحلیل گویه ها ……………………………………………………………………………….. 49

4-5 بررسی حقوقی ………………………………………………………………………………………….. 63

4- 6 دیدگاه فقهی ……………………………………………………………………………………………. 67

4-6-1 مقدمه …………………………………………………………………………………….. 67

4-6-2 اصل صحت قرارداد ها ………………………………………………………………… 67

4-6-3 اصل لزوم قرارداد ها …………………………………………………………………… 67

4-6-4 ضوابط عمومی قرارداد ها ……………………………………………………………. 68

4-6-5 شرایط طرفین معامله …………………………………………………………………. 69

4-6-6 شرایط مال مورد مبادله ……………………………………………………………….69

4-6-7 دیدگاه فقهی در مورد صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا ………………… 69

4-6-8 معاملات رایج در بورس کالا …………………………………………………………. 71

4-6-9 معاملات بورس کالا و فقه اسلامی …………………………………………………. 74

4-7 اساسنامه و امید نامه پیشنهادی ……………………………………………………………………. 75

4-7-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………. 75

4-7-2 اساسنامه پیشنهادی ………………………………………………………………….. 75

4-7-3 امیدنامه پیشنهادی …………………………………………………………………… 119

4-8 اعتبار سنجی اساسنامه و امید نامه ……………………………………………………………….. 123

4-9 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………….. 124

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات آتی ……………………………………………………. 126

5-1 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………. 127

5-2 پاسخ به سوالات تحقیق …………………………………………………………………………….. 128

5-3 پیشنهادات تحقیقات آتی …………………………………………………………………………… 128

منابع و مواخذ …………………………………………………………………………………………. 129

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………. 131

چکیده:

امروزه در جوامع پیشرفته ی مالی یکی از مهمترین نهادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک هستند. صندوق های مشترک سرمایه گذاری به جمع آوری وجوه سرمایه گذاران خرد پرداخته و آنها را در رشته تخصصی خود سرمایه گذاری می کنند. یکی از مهمترین انواع صندوق های سرمایه گذاری مشترک نوع کالایی آن است که در بورس های کالایی فعالیت می کنند. در ایران با توجه به نوپا بودن بورس کالا لزوم توسعه و پویاتر شدن بورس کالا حس می شود و با در نظر گرفتن نقش صندوق های سرمایه گذاری مشترک کالا در توسعه ی بورس کالا لزوم ایجاد چنین صندوق هایی مشخص می شود. تحقیق حاضر به امکانسنجی طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا برای بازار سرمایه ایران پرداخته است. برای این منظور 4 مرحله کار صورت گرفته است. چهارچوب حقوقی و ارکان صندوق به روش مطالعات کتابخانه ای و چهارچوب عملیاتی و معاملاتی توسط پرسشنامه مشخص شد. در مرحله ی بعد به بررسی حقوقی و پس از آن بررسی فقهی پرداخته شد. با توجه به 4 مرحله ی فوق امکان ایجاد چنین صندوقی در بازار سرمایه ایران وجود دارد هرچند برای کارایی بهتر نیاز به رشد و توسعه ی ابزارهای نوین مالی در بورس کالا محسوس است. در انتها اساسنامه و امیدنامه با توجه به فرمت مشخص سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد شده است.

فصل اول: کلیات موضوع

1-1- مقدمه

صندوق های سرمایه گذاری مشترک گونه‌ای نهاد مالی است که وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاران را در یک مجموعه اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند و هر سرمایه گذار به نسبت سهم خود در مجموعه، از سود و یا ضررهای حاصل از این سرمایه گذاری سهم می‌برد. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک وجوه را از دست عامه مردم جمع‌ آوری می‌کند و سبدی اوراق بهادار تشکیل داده و از طریق نیروهای متخصص خود به مدیریت اوراق بهادار موجود در سبد سرمایه‌گذاری می‌پردازد. عمده عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بستگی به عملکرد اوراق بهادار و سایر دارایی‌هایی دارد که صندوق‌ در آن‌ ها سرمایه‌گذاری کرده‌است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ابزاری برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز و بدون تخصص است و این صندوق‌ها معمولاً مدیرانی کارآزموده دارند که تنوع‌بخشی صحیح سبد اوراق بهادار را برای سرمایه‌گذاران خود انجام می‌دهند. با توجه به امکان و اجبار بازخرید سهام توسط صندوق، سهامداران در هر لحظه قادرند سهام خود را به فروش برسانند. در این تحقیق تلاش می شود به بررسی صندوق های مشترک از ابعاد مختلف پرداخته شود.

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق می پردازیم. بیان مسئله، هدف تحقیق، سوالات تحقیق و جنبه های نوآوری این تحقیق در ادامه فصل بیان می شود.

2-1- بیان مسئله

در تمام جوامع، از سویی برخی از افراد با مازاد منابع روبرو می شوند و از سوی دیگر، بسیاری از فعالان اقتصادی دارای دانش فنی و تجربه عملی قابل قبول، فاقد منابع لازم برای سرمایه گذاری هستند. در این میان بازارهای مالی کارا، بازارهایی هستند که با ارائه ابزارها و نهادهای مالی متنوع و با کارکردهای متفاوت به شایستگی از عهده تبادل وجوه مازاد میان خانوارها، بنگاه ها و دولت برآیند. صندوق های مشترک سرمایه گذاری از جمله نهادهای مالی بازار سرمایه شمرده می شوند که طی سالهای اخیر به جایگاه ویژه ای در این بازار دست یافته اند. رشد روز افزون این صندوق ها نمایانگر اقبال عمومی به آنها در عرصه اقتصاد ملی است. قابلیت باز خرید سهام به وسیله صندوق یا به عبارت دیگر نقدینگی بالای واحد های سرمایه گذاری صندوق ها و همچنین تنوع فعالیت بر اساس اهداف سرمایه گذاران، استفاده از مدیریت تخصصی در اداره سبد، کاهش هزینه های کارگزینی و عملیاتی در مقایسه با معامله های کوچک سرمایه گذاران، کاهش خطر سرمایه گذاری از راه مالکیت در سبد مالی متنوع، از جمله مزیت هایی است که باعث جلب مردم به سوی سرمایه گذاری در این صندوق ها می باشد. بدیهی است هر چه ابزارهای مالی مورد استفاده در این نهاد که به صورت الگوهای سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرند، تنوع بیشتری داشته باشند و بتوانند به هدف ها، سلیقه ها و روحیه های متنوع صاحبان پس انداز پاسخ مثبت دهند، زمینه مشارکت افراد بیشتری را فراهم کرده و باعث رونق بیشتر اقتصاد خواهند شد.

دو عامل بزرگ، موفقیت سرمایه گذاری در بازارهای مختلف را به 100% نزدیک می‌کند.

  1. سرمایه کلان
  2. دانش و تخصص

همین دو عامل فلسفه به وجود آمدن موسسات مالی و اعتباری به نام صندوق سرمایه گذاری مشترک در سراسر دنیا شدند. این موسسات عملکردی شبیه به بانکها دارند. سرمایه‌های خرد را از سراسر دنیا جمع آوری می‌کنند و در رشته‌های تخصصی خود سرمایه گذاری می‌کنند، که این سرمایه گذاری معمولاً منجر به سود می‌شود، که بخشی از این سود به شرکت و بخش دیگری به سرمایه گذار تعلق می‌گیرد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک در اواسط دهه ۱۹۲۰ در کشور آمریکا رواج پیدا کرد و از آن‌جا در بقیه جهان رایج شد.در ایران صندوقهای سرمایه گذاری از سال ۱۳۸۷ تاسیس شده‌اند. سازمان صادر کننده مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک، سازمان بورس می‌باشد. سه رکن اصلی هر صندوق سرمایه گذاری در ایران عبارت است از: مدیر صندوق، متولی و ضامن. با توجه به اعتبار بالای این شرکتها و همچنین نظارت دقیق سازمان بورس بر این شرکتها، ریسک نکول پول سرمایه گذاران در صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک تقریباً به صفر رسیده است. با توجه به اهمیت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و همچنین جدید بودن آنها در کشور در این تحقیق تلاش می شود به بررسی این صندوق های سرمایه گذاری از ابعاد مختلف پرداخته شود.

3-1- هدف تحقیق

هدف اصلی تحقیق امکانسنجی طراحی و تشکیل یک نهاد مالی برای توسعه بازار سرمایه با توجه ویژه به بورس کالا است که این هدف در دل خود هم اهداف تشکیل صندوق مشترک سرمایه گذاری و هم اهداف بورس کالای ایران را دارد.

1-3-1 اهداف صندوق سرمایه گذاری مشترک

هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک یک پارچه کردن منابع سرمایه گذاران جزء و افراد غیر حرفه ای، و در نهایت تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است.

1-3-2 اهداف بورس کالا

– ایجاد بازاری قانون مند و سازمان یافته جهت تسهیل داد و ستد کالاها

– سامان دهی بازار کالا از طریق مکانیزم اجرایی ناظر بر تعهدات و تضمین منابع طرفین معامله

– کشف شفاف قیمت کالاها بر اساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار

– برقراری امکان اعمال مدیریت ریسک در بازار

– امکان انجام معاملات نقد، نسیه، سلف، آتی و اختیار با بهره گرفتن از ابزار های نوین مالی

– توسعه سرمایه گذاری و فراهم سازی تسهیلات مالی برای خرید و فروش

– اطلاع رسانی درباره وضعیت بازار داخلی و خارجی کالاهای پذیرش شده به منظور افزایش سطح دانش فعالان بازار

4-1- اهمیت موضوع

امروز در کشورهای پیشرفته جهان، به اقتصادی کارا و پویا گفته می شود که بازارهای آن کشور به خصوص بازار سرمایه آنها از یک هم پوشانی و توازن متعادل برخوردار باشند به طوری که در مواقعی که یکی از بازارهای اقتصادی آن کشورها دچار رکود می شود. دیگر بازارها با توجه به کارایی و پویایی خود سرمایه های خارج شده از آن بازار را به سمت خود جذب کنند از همین رو با افت یک بازار، دیگر بازارها کنترل گردش سرمایه ها و نقدینگی موجود در جامعه را در دست می گیرند. به عنوان مثال در کشورهای پیشرفته بورس های کالا همگام با بورس های اوراق بهادار در حرکتند و در زمان هایی که بازار سهام آن کشور ها با رکود مواجه می شوند بازار های کالا نقدینگی خارج شده از بازار سهام را به سمت خود جذب می کنند و البته این امر مستلزم سودآور بودن و کارا بودن بازار کالا است که در مدت اخیر نیز بوده است. برهمین اساس و با توجه به ارزش بالای معاملات در بورس کالا کشور و بعضا حجم مناسب معاملات در برخی از کالاها در این بورس، شاید ایجاد راهکاری به جهت حضور سرمایه گذاران خرد بورس اوراق بهادار در بورس کالای کشور بتواند سبب پویاتر شدن این بازار شود و این بازار بتواند مکملی باشد برای بورس اوراق بهادار تا در زمان هایی که بازار سهام با رکود یا سکون مواجه است بورس کالا وظیفه جذب و ایجاد گردش نقدینگی را در اقتصاد کشور عهده دار شود. بنابراین این ضرورت احساس می شود که صندوق سرمایه گذاری مشترکی در بورس کالا همانند بورس اوراق بهادار متشکل از محصولات مختلف و نیز به صورت تک محصولی تشکیل شود تا سرمایه گذاران فارغ از نوع محصولی که در صندوق ها قرار دارد به سرمایه گذاری اقدام نمایند. بر این اساس سرمایه گذاران هم از سود معاملات و افزایش قیمت محصولات بورس کالا سود برده اند و هم بورس کالا توانسته است نسبت به گذشته از پویایی و کارایی بیشتری برخوردار شود. از طرفی دیگر سرمایه گذاران بدون آنکه اقدام به خرید آهن، فولاد، ذرت و … به صورت فیزیکی نمایند از نوسانات اینگونه محصولات در بازار و افزایش سود این صندوق ها منتفع خواهند شد.

با توجه به مطالب بیان شده در بالا می توان به اهمیت تشکیل صندوق مشترک در بورس کالا پی برد. برای تشکیل چنین صندوق مشترکی نیاز به شناسایی ابعاد مختلف این صندوق ها وجود دارد که در این تحقیق به این مهم می پردازیم.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 143

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.