مهندسی فناوری اطلاعات

پایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات: نهان نگاری تصاویر دیجیتال با بهره گرفتن از تبدیلات موجک چندگانه

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته : مهندسی فناوری اطلاعات

عنوان / موضوع:

نهان نگاری تصاویر دیجیتال با بهره گرفتن از تبدیلات موجک چندگانه

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر جواد وحیدی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر بابک شیرازی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول…………………….. 1

1-1 مقدمه…………………….. 2

2-1 طرح مساله…………………….. 2

3-1 ضرورت تحقیق……………………… 3

4-1 سوالات تحقیق……………………… 3

5-1 محدوده پژوهش……………………….. 4

6-1 ساختار پایان نامه…………………….. 4

فصل دوم…………………….. 5

1-2 مقدمه…………………….. 6

2-2 نهان نگاری دیجیتال …………………….. 6

2-2-1 مقدمه…………………….. 6

2-2-2 مفهوم نهان نگاری دیجیتال……………………… 6

3-2-2 ساختار کلی نهان نگاری دیجیتال……………………… 7

4-2-2 نهان نگاری به زبان ریاضی……………………… 8

5-2-2 انواع سیستم های نهان نگاری دیجیتال……………………… 9

3-2 آنالیز در حوزه فرکانس……………………….. 12

1-3-2 مقدمه…………………….. 12

2-3-2 تبدیل فوریه …………………….. 13

3-3-2 ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﻮرﻳﻪ زﻣﺎن-ﻛﻮﺗﺎه…………………….. 16

4-3-2 آﻧﺎﻟﻴﺰ چند رزولوشنه …………………….. 19

5-3-2 آشنایی با موجک……………………….. 20

6-3-2 تبدیل موجک پیوسته…………………….. 22

7-3-2 مقیاس……………………….. 23

8-3-2 انتقال …………………….. 25

9-3-2 پنج مرحله تا رسیدن به تبدیل موجک پیوسته………. 25

10-3-2 رزولوشن در صفحه زمان – فرکانس……………………….. 28

4-2 رواﺑﻂ رﻳﺎﺿی ﺗﺒﺪﻳﻞ موجک……………………….. 30

5-2 ﻋﻜﺲ ﺗﺒﺪﻳﻞ موجک پیوسته…………………….. 33

6-2 ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺳﺎزی ﺗﺒﺪﻳﻞ موجک ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ…………………….. 34

7-2 ﺗﺒﺪﻳﻞ موجک ﮔﺴﺴﺘﻪ……………………. 36

8-2 عکس تبدیل موجک گسسته…………………….. 39

9-2 ﺗﺒﺪﻳﻞ موجک گسسته دو ﺑﻌﺪی……………………… 41

10-2 موجک های چندگانه…………………….. 44

1-10-2 مقدمه…………………….. 44

2-10-2 آشنایی با موجک چندگانه…………………….. 44

3-10-2 انگیزه به کار گیری از تبدیل موجک چند گانه………. 45

4-10-2 تبدیل موجک چندگانه…………………….. 46

5-10-2 بانک فیلتر موجک های چند گانه…………………….. 47

6-2-10 موجک های چندگانه متوازن در مقابل نامتوازن…………… 48

7-2-10 نسخه های پیاده سازی موجک چندگانه در کامپیوتر………… 49

11-2 نهان نگاری تصاویر دیجیتال با بهره گرفتن از موجک های چندگانه…. 50

فصل سوم…………………….. 53

1-3 مقدمه…………………….. 54

2-3 نهان نگاری تصویر دیجیتال با موجک های چندگانه…………………….. 54

3-3 تبدیل موجک چندگانه تصویر…………………….. 55

4-3 انتخاب مکان مناسب برای درج نهان نگار…………………….. 56

5-3 الگوریتم جاگذاری نهان نگار…………………….. 57

6-3 الگوریتم آشکار سازی نهان نگار…………………….. 58

7-3 نتایج……………………… 59

فصل چهارم…………………….. 60

1-4 مقدمه…………………….. 61

2-4 کیفیت تصویر نهان نگاری شده…………………….. 61

3-4 استحکام نهان نگار…………………….. 62

4-4 بررسی استحکام تصویر در برابر حملات رایج……….. 62

5-4 مقایسه سیستم نهان نگاری پیشنهادی با روش ها قبل…….. 63

6-4 نتیجه گیری……………………… 64

فصل پنجم……………………… 65

1-5   خلاصه تحقیق……………………… 66

2-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده…………………….. 67

منابع و مآخذ……………………… 68

Abstract…………………….

چکیده:

با رشد سریع اینترنت و پیشرفت در ارتباطات دیجیتال و تکنیک های فشرده سازی ، محتوای رسانه های دیجیتال ، از قبیل موسیقی ، فیلم و تصویر می تواند بطور آنی توسط کاربران نهایی در اینترنت منتشر شود . داده های دیجیتال در برابر نمونه آنالوگ آن برتری های بسیاری دارد . یکی از مشکلات احتمالی در کنترل داد های دیجیتالی این است که این داده ها می توانند بدون افت کیفیت تغییر داده شده و به راحتی تکثیر شوند . بنابراین بدون حفاظت و مدیریت حق مالکیت دیجیتال ،محتوای مورد نظر می تواند به راحتی و در حجم وسیعی تکثیر شود .این کار ضرر بسیار بزرگی را به شرکت هایی که در زمینه تولید محتوی دیجیتال فعالیت می کنند وارد می نماید.

نهان نگاری دیجیتال یکی از تکنیک های نوظهور می باشد که اطلاعات حق مالکیت را به طور مستقیم در درون محتوی رسانه دیجیتال به طور دائم جاگذاری می کند .از اطلاعات جاگذاری به عنوان نهان نگار تعبیر می شود . به طور ایده ال نباید هیچ تفاوتی بین داده نهان نگاری شده و داده اصلی وجود داشته باشد ، و نهان نگار باید به راحتی قابل استخراج بوده و در برابر عملیات رایج پردازش سیگنال   مقاومت یا استحکام مناسب داشته باشد.

با توجه به اهمیت نهان نگاری ،این پایان نامه به دنبال طراحی الگوریتمی برای نهان نگاری تصاویر دیجیتال با بهره گیری از تبدیل موجک چندگانه ، به خاطر ویژگی های خاص این تبدیل که می تواند در کابردهای پردازش تصویر سودمند بوده می باشد. بدین منظور به معرفی مفاهیم نهان نگاری ، علی الخصوص نهان نگاری تصاویر دیجتال ، تبدیل موجک و تبدیل موجک چندگانه می پردازیم . سپس در ادامه تحقیق الگوریتمی جهت نهان نگاری تصاویر دیجیتال با به کار گیری تبدل موجک چند گانه عرضه می گردد و در انتها به ارزیابی الگوریتم پیشنهادی با بهره گرفتن از معیار های ارزیابی رایج می پردازیم.

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

افزایش سرعت اینترنت و پیشرفت در زمینه تکنیک های فشرده سازی باعث شد تا استفاده از محصولات چند رسانه ای در این بستر رونق چشمگیری پیدا کند. امروزه منابع دیجیتال براحتی توسط افراد مختلف در اینترنت به اشتراک گذاشته می شوند واین مطلب باعث نگرانی تولید کنندگان آثار چند رسانه ای شده است واین نشان می دهد که حمایت از حق کپی بالاخص در مورد منابع چند رسانه ای توجه بیشتری را می طلبد . [1]

یکی از تکنیک های مبارزه با تکثیر غیر قانونی این محصولات ، استفاده از نهان نگاری دیجیتال است.نهان نگاری چیزی نیست جز گنجاندن یک پیام در یک رسانه و یا انتقال اطلاعات به صورت پنهان .دو ویژگی مهم برای نهان نگار وجود دارد . اولین ویژگی این است که درج نهان نگار نباید کیفیت و ظاهر تصویر میزیان را تغییر زیادی دهد و دوم اینکه باید از لحاظ ادراکی غیر قایل رویت باشد.علاوه بر دو ویژگی فوق نهان نگار باید در مقابل اعمال معمول پردازش تصویر نظیر فیلتر کردن ، فشرده سازی ، اعمال نویز و حذف قسمتی از تصویر مقاومت داشته باشد. [2]

2-1 طرح مساله

امروزه با رشد سریع اینترنت و فناوری ­های چند رسانه­ ای دیجیتال، نسخه برداری از داده ها بدون هیچ افت کیفیت و با هزینه های بسیار اندک امکان پذیر شده است. بدین ترتیب دستکاری و بهره گیری از آثار دیجیتال بدون رعایت حق نشر به راحتی امکان پذیر می باشد.در همین راستا هر روز نیاز های امنیتی متنوع­تری مطرح می شود . نهان­نگاری یکی از روش هایی است که برای پاسخگویی به این نیاز بکار می­رود .

نهان نگاری زمینه های کاربردی فراوانی دارد، بیشترین کاربرد آن در حک کردن اسم ها و امضاها بر روی تصاویرو ویدئو ها و صداها و غیره می باشد به طوری که مشخص نخواهد بود. در اینصورت هر گونه استفاده غیر مجاز از رسانه دیجیتالی نهان نگاری شده ، مانند كپی غیر مجاز از آن و یا هرگونه تحریف و تغییر تصویر توسط افراد غیر مجاز محدود می شود . شیوه های مختلفی برای نهان نگاری تصاویر دیجیتال ارائه شده اند ، که یکی از پرکاربردترین روش ها به کار گیری از حوزه تبدیل موجک می باشد.

3-1 ضرورت تحقیق

به کار گیری موجک های چندگانه گسسته برخی از محدودیت های موجود در تبدیل موجک اسکالر گسسته را بر طرف کرده است . تعامد و تقارن از ویژگی هایی می باشند که موجک گسسته نمی تواند به طور همزمان داشته باشد .نهان نگاری تصاویر دیجیتال با بهره گرفتن از موجک چندگانه مبحثی جدید در این حوزه می باشد و پژوهش های اندکی در این حوزه صورت گرفته است. لذا این تحقیق به دنبال آن است تا کیفیت تصویر نهان نگاری شده را نسبت به کارهای پیشین در این حوزه افزایش دهد.

1-4- سوالات تحقیق

استفاده از الگوریتم های نهان نگاری در تصاویر دیجیتالی باعث می شود تا از حق مالکیت اثر حفاظت کند و آنرا در برابر استفاده غیرمجاز کاربران مصون بدارد.تنها صاحب اصلی داده می تواند با استخراج سیگنال نهان نگار ، كه تنها توسط او امكان پذیر است، مالكیت خود را به اثبات برساند و یا محل تغییرات صورت گرفته بر روی داده دیجیتالی را مشخص كند.

با توجه به عملکرد این نوع الگوریتم های نهان نگاری سوالاتی در این زمینه مطرح می کنیم و در این طرح به آنها می پردازیم:

1- چگونه می توان نهان نگاری در تصاویر دیجیتال را با استفاده روش موجک چندگانه بهبود بخشید؟

2- چگونه با بهره گرفتن از روش موجک چندگانه در الگوریتم های نهان نگاری برای تصاویر دیجیتال، می توان مشکل اثبات حقوق مالکیت را برطرف کرد؟

3- چگونه می توان الگوریتم پیشنهادی را در برابر سایر روش های پیشنهادی ارزیابی کرد ؟ معیار های ارزیابی کدامند؟

4- چگونه می توان الگوریتم نهان نگاری مبتنی بر موجک چندگانه در تصاویر دیجیتال را در برابر حملات تخریب کننده معمول، از قبیل فشرده سازی ، نویز و غیره توانمند و مقاوم کرد؟

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 87

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.