عمران

پایان نامه ارشد رشته عمران سازه: ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب بتن مسلح تقویت شده

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

با عنوان : ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب بتن مسلح تقویت شده با دیوار برشی ورق فولادی نازک

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد ” M.Sc“
مهندسی عمران- سازه
عنوان :
ارزیابی عملكرد لرزه ایی قاب بتن مسلح تقویت شده با دیوار برشی ورق فولادی نازك بر اساس تحلیل دینامیكی غیر خطی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

در این مقاله ابتدا با بهره گرفتن از روابط تئوری الاستیسیته و پایداری ورق های نازك، مدلی محاسباتی جهت ارزیابی سختی الاست یک اولیه و مقاومت برشی نهایی دیوار برشی ورق فولادی نازك تقویت نشده ، ارائه می گردد . در ادامه به منظور سهولت و تسریع در تحلیل غیرخطی و امكان آن در نرم افزارهای رایج طراحی سازه، مدل نواری كششی موازی معرفی می گردد . سپس نتایج حاصل از تحلیل غیر خطی مدل های فوق با نتایج برگرفته از تحلیل غیر خطی هندسی و مصالحی شش نمونه اجزامحدود دیوار برشی ورق فولادی نازك در مقیاس واقعی مقایسه می گردد .همچنین برای تعیین ضریب شكل پذیری، ضریب كاهش نیروهای لرزه ایی در اثر شكل پذیری ، ضریب اضافه مقاومت ، ضریب افزایش تغییر مكان جانبی و نو ع رفتار هیسترزیس، چندین نمونه اجزا محدود در مقیاس آزمایشگاهی از دیوار برشی ورق فولادی نازك با قابلیت غیر خطی شدن هندسی و مصالحی تحت بارگذاری رفت و برگشتی قرار می گیرند. و در خاتمه، عملكرد لرزه ایی دو قاب بتن مسلح شش و نه طبقه چهار دهانه در قبل و بعد از مقاوم سازی با دیوار برشی ورق فولادی ، تحت زلزله ها و حداكثر شتاب های زمین مختلف مقایسه می شوند.

مقدمه

در این رساله ابتدا ضمن معرفی سامانه دیوار برشی ورق فولادی نازك و موارد كاربرد آن در ساخت و سازهای جدید و بهسازی لرزه ایی بناهای موجود در سرتاسر جهان ، به روابط و ضوابط طرح لرزه ایی سامانه مذكور اشاره می شود.

در ادامه و به منظور ارزیابی عملكرد غیر خطی دیوار برشی ورق فولادی، مدلی محاسباتی برگرفته از اصول تئوری الاستیسیته و روابط پایداری ورقها و پوسته ها و همچنین مدلی با نوارهای كششی موازی مورب بر گرفته از رفتار پس كمانشی پانل فولادی نازك معرفی می گردد . سپس برای بررسی صحت نتایج حاصل از ت حلیل غیر خطی هندسی و مصالحی مدل های فوق ، شش نمونه اجزائ محدود دیوار برشی ورق فولادی شش ، نه و دوازده طبقه با نسبتهای لاغری عرض دهانه به ارتفاع طبقه مختلف با لحاظ غیر خطی شدن مصالحی و هندسی تحت تحلیل بار افزون قرار گرفتند و با نتایج حاصل از تحلیل مدل های ساده مقایسه گردیده است.

برای تعیین نوع رفتار چرخه ایی ، ضریب رفتار كاهش نیروهای لرزه ایی در اثر شكل پذیری و ضریب شكل پذیری ضمن استفاده از تنایج تحقیقات Hall – New mark و Oh-Lee-Han و… رفتار غیر خطی چندین نمونه اجزائ محدود در مقیاس ازمایشگاهی و تحت بارگذاری رفت و برگشتی مورد مداقه قرار گرفته شده است.

و در خاتمه رفتار لرزه ایی دو نمونه قاب بتن مسلح شش و نه طبقه در قبل و بعد از مقاوم سازی توسط دیوار برشی ورق فولادی نازك تحت زلزله های السنترو ، بم و طبس با حداكثر شتاب زمین مختلف مقایسه گردیده است.

فصل اول

دیوار برشی ورق فولادی سامانه ایی مناسب برای مقابله با بارهای جانبی لرزه ایی در ساختمان

1-1- مقدمه

دیوار برشی ورق ف ولادی متشكل از ورق نازك فولا دی، ستون های كناری و تیرهای افقی طبقات بودهكه روی هم رفته، عملكرد اصلی آن مقاومت در برابر نیروهای برشی و لنگر واژگونی ناشی از بارهای جانبی میباشد. رفتار دیوار برشی ورق ف ولادی ر ا می توان كمابیش شبیه یک تیر ورق عمودی قلمداد كرد ؛ كه در آنستون ها، ورق فولادی و تیرهای افقی ط بقات ، بترتیب نقش بال ها ، جان و سخت كننده های عرضی تیر ورق را ایفا می كنند.

برخی مزایای استفاده از دیوار برشی ورق ف ولادی به عنوان سامانه مقاوم در برابر بارهای جانبی، عبارتند از:

١. اگر سیستم خوب ط راحی و اجرا شده باشد، انتظار رفتاری با ش كل پذیری و قابلیت اتلاف انرژی بالا می رود. به همین ترتیب دیوار برشی ورق فولادی را می توان به عنوان یک سامانه كارا و اقتصادی بحساب آورد.

٢. دیوار برشی ورق ف ولادی از س ختی اولیه نسبتاً بالایی برخور دار بوده و به همین دلیل برای محدود كردن تغییر مكان جانبی به خوبی نقش ایفا میكند.

٣. به موجب استفاده از این سامانه در مقایسه با دیوارهای برشی بتنی مسلح، جرم س ازه كاهش یافته و نتیجتاً نیروی زلزله وارده به سازه بمراتب كمتر میشود.

٤. با بكارگیری روش های جوش كاری كارخانه ای و پیچ و مهره كارگ اهی، سرعت و هزینه اجرای این سامانه كاهش یافته و در روند كنترل كیفیت و بازدید كارگاهی سهولت ویژ های به وجود می آید.

٥. بلحاظ ضخام ت كم ورق ف ولادی در این سامانه ، در مقایسه با دیوارهای برشی بتنی مسلح، از نقطه نظر معماری، فضای كمتری اشغال می شود. این مهم برای ساختمان های مرتفع كه در طبقات پایین ،دیوار برشی بتنی مسلح با ضخامت زیاد نیاز است، به مراتب درخور توجه خواهد بود.

٦. استفاده از دیوار برشی ورق فولادی در مقایسه با نوع بتنی مسلح ، به منظور بهسازی لرزه ای ساختمان ها از سهولت و سرعت اجرای بیشتری برخوردار می باشد.

2-1- انواع دیوار برشی ورق فولادی

بطوركلی دیوارهای برشی ورق ف ولادی، را می توان در سه نوع معمولی، تركیبی وتركیبی با تیر پیوند تقسیم بندی كرد . در نوع معمولی، اتصالات تیر به ستون از نوع ساده ومفصلی بوده و به بیان دیگر دیوار برشی ورق فولادی ،تنها سامانه باربر جانبی در ساختمان محسوب می شود، و ا ین در حالی است كه در نوع تركیبی، از قاب های مقاوم خمشی به موازات یا در داخل صفحه دیوار فولادی، به عنوان سامانه ایی كمكی برای دیوار برشی ورق فولادی استفاده می شود. سرانجام در نوع سوم ، از یكسری تیرهای برشی ش كل پذیر برای اتصال دو دیوار برشی ورق فولادی استفاده می گردد.

از سوی دیگر دیوار برشی ورق فولادی را میتوان ، بر حسب اینكه ورق فولادی تقویت شده یا نشده و یا اینكه پوششی از بتن بر روی ورق قرارگرفته یا نگرفته باشد و یا موارد دیگری مانند وجود بازشو و … ، به انواع مختلفی دسته بندی كرد. بطوركلی امكان یا عدم امكان هرگونه كمانش ارتجایی و میزان و نحوه توسعه میدان كششی پس كمانشی در پانل فولادی اساس دسته بندی دیوار برشی ورق فولادی می باشد.

تعداد صفحه : 336

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

دیدگاهتان را بنویسید