علوم جانوری مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه ارشد رشته علوم دامی : تأثیر سطوح مختلف دو نوع تفاله زیتون با و بدون مکمل آنزیمی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام

با عنوان :  تأثیر سطوح مختلف دو نوع تفاله زیتون با و بدون مکمل آنزیمی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم کشاورزی

گروه علوم دامی

 پایان‌نامه جهت دریافت مدرك كارشناسی ارشد(MSc) در رشته علوم دامی-تغذیه دام

تأثیر سطوح مختلف دو نوع تفاله زیتون با و بدون مکمل آنزیمی بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، سیستم ایمنی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی

استاد راهنما

دكتر علیرضا صیداوی

 استادان مشاور

دکتر محمد داداش‌بیکی

مهندس احمد قربانی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-1- اهمیت دامپروری در ایران و جهان……………………………………………………………………………………… 2

1-2- اهمیت طیور در زندگی بشر…………………………………………………………………………………………….. 2

1-3- اهمیت، جایگاه و آمار صنعت طیور در ایران و جهان……………………………………………………………………. 2

1-4- جایگاه تفاله زیتون و مکمل‌های آنزیمی در تغذیه طیور………………………………………………………………….. 3

1-5- بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-6- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 7

فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………. 8

بررسی منابع………………………………………………………………………………………………………………….. 8

2-1- زیتون………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-1-1- آشنایی با درخت زیتون……………………………………………………………………………………………… 9

2-1-2- میزان تولید زیتون……………………………………………………………………………………………………. 9

2-1-3- مشخصات گیاه‌شناسی درخت زیتون………………………………………………………………………………… 10

2-1-4- میوه زیتون…………………………………………………………………………………………………………. 10

2-1-5- تعاریف موجود……………………………………………………………………………………………………. 11

2-1-5-1- کنجاله زیتون خام……………………………………………………………………………………………….. 11

2-1-5-2- کنجاله زیتون کم‌چرب………………………………………………………………………………………….. 11

2-1-5-3- کنجاله بدون هسته………………………………………………………………………………………………. 11

2-1-5-4- کنجاله زیتون کم‌هسته…………………………………………………………………………………………… 11

2-1-5-5- پس‌آب گیاهی………………………………………………………………………………………………….. 12

2-1-5-6- برگ زیتون جمع‌ آوری شده در کارخانه روغن‌کشی…………………………………………………………….. 12

2-1-6- کنجاله زیتون………………………………………………………………………………………………………. 12

2-1-6-1- ویژگی‌های فیزیکی کنجاله زیتون………………………………………………………………………………… 12

2-1-6-2- شرایط نگهداری کنجاله زیتون…………………………………………………………………………………… 13

2-1-6-3- خصوصیات و ارزش غذایی کنجاله زیتون……………………………………………………………………….. 14

2-1-6-4- عوامل محدودکننده کنجاله زیتون………………………………………………………………………………… 17

2-1-6-5- استفاده از کنجاله زیتون در تغذیه دام……………………………………………………………………………. 17

2-1-6-5-1- نشخوارکنندگان………………………………………………………………………………………………. 17

2-1-6-5-2- طیور…………………………………………………………………………………………………………. 18

2-1-6-5-3- خرگوش…………………………………………………………………………………………………….. 19

2-1-6-5-4- ماهی…………………………………………………………………………………………………………. 19

2-2- آنزیم………………………………………………………………………………………………………………… 20

2-2-1- تاریخچه استفاده از آنزیم………………………………………………………………………………………….. 20

2-2-2- علت استفاده از آنزیم‌ها در خوراک دام و طیور……………………………………………………………………. 20

2-2-3- انواع آنزیم‌های تجاری و علت استفاده آنها………………………………………………………………………… 21

2-2-3-1- آنزیم‌های تجزیه‌کننده الیاف…………………………………………………………………………………….. 21

2-2-3-2- آنزیم‌های تجزیه‌کننده پروتئین…………………………………………………………………………………… 22

2-2-3-3- آنزیم‌های تجزیه‌کننده نشاسته……………………………………………………………………………………. 22

2-2-3-4- آنزیم‌های تجزیه‌کننده اسید فایتیک……………………………………………………………………………… 22

2-2-4- طبقه‌بندی آنزیم‌ها و منابع آنها……………………………………………………………………………………… 23

2-2-5- استفاده از آنزیم در تغذیه طیور…………………………………………………………………………………….. 23

2-2-6- پلی‌ساکاریدهای غیر‌نشاسته‌ای……………………………………………………………………………………… 25

2-2-6-1- اثرات ضد تغذیه‌ای پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای در تغذیه طیور………………………………………………… 26

2-2-6-1-1- تأثیر بر قابلیت هضم دیگر مواد مغذی…………………………………………………………………………. 26

2-2-6-1-2- تأثیر بر میزان انرژی مواد مغذی (خاصیت رقیق‌کنندگی)………………………………………………………… 26

2-2-6-1-3- کاهش دسترسی طیور به مواد مغذی موجود در خوراک……………………………………………………….. 26

2-2-6-1-4- افزایش چسبندگی محتویات دستگاه گوارش…………………………………………………………………… 26

2-2-6-1-5- تأثیر بر روی جمعیت میکروارگانیسم‌های روده………………………………………………………………… 27

2-2-6-1-6- اثر باند شوندگی پلی‌ساکاریدهای غیر‌نشاسته‌ای………………………………………………………………… 27

2-2-6-1-7- دکنژوگه شدن نمک‌های صفراوی……………………………………………………………………………. 28

2-2-6-1-8- تأثیر بر ترشحات آنزیمی پانکراس…………………………………………………………………………….. 28

2-3- صفات مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………… 29

2-3-1- سیستم ایمنی……………………………………………………………………………………………………….. 29

2-3-1-1- ایمنی ذاتی……………………………………………………………………………………………………… 29

2-3-1-1-1- ژنتیک……………………………………………………………………………………………………….. 30

2-3-1-1-2- جمعیت میکروبی……………………………………………………………………………………………… 30

2-3-1-1-3- مژه‌های سیستم تنفسی…………………………………………………………………………………………. 30

2-3-1-2- ایمنی اکتسابی…………………………………………………………………………………………………… 30

2-3-1-2-1- ایمنی هومورال……………………………………………………………………………………………….. 31

2-3-1-2-2- ایمنی سلولی………………………………………………………………………………………………….. 31

2-3-1-3- ویژگی‌های سیستم ایمنی پرندگان……………………………………………………………………………….. 32

2-3-1-4- بورس فابریسیوس……………………………………………………………………………………………….. 32

2-3-1-5- تیموس………………………………………………………………………………………………………….. 33

2-3-1-6- مکانیسم پاسخ ایمنی…………………………………………………………………………………………….. 33

2-3-1-7- آنتی‌بادی……………………………………………………………………………………………………….. 34

2-3-1-8- انواع ایمونوگلوبولین…………………………………………………………………………………………….. 34

2-3-1-8-1- ایمونوگلوبولین Y…………………………………………………………………………………………….. 34

2-3-1-8-2- ایمونوگلوبولین M…………………………………………………………………………………………….. 34

2-3-1-8-3- ایمونوگلوبولین A…………………………………………………………………………………………….. 35

2-3-1-9- ساختمان ایمونوگلوبولین‌ها………………………………………………………………………………………. 35

2-3-2- فراسنجه‌های خونی………………………………………………………………………………………………… 36

فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………….. 37

مواد و روش‌ها……………………………………………………………………………………………………………… 37

3-1- زمان و مکان انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 38

3-2- مراحل آماده‌سازی سالن پرورش پیش از آغاز دوره پرورش………………………………………………………….. 38

3-3- شرایط محیطی پرورش……………………………………………………………………………………………….. 38

3-3-1- دما………………………………………………………………………………………………………………… 38

3-3-2- رطوبت……………………………………………………………………………………………………………. 39

3-3-3- نور………………………………………………………………………………………………………………… 39

3-4- دان‌خوری و آب‌خوری………………………………………………………………………………………………. 39

3-5- برنامه بهداشتی و واکسیناسیون………………………………………………………………………………………… 39

3-6- تزریق محلول SRBC………………………………………………………………………………………………….. 41

3-7- نمونه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………… 41

3-8- مدیریت دوره پرورش………………………………………………………………………………………………… 41

3-9- پرندگان و تیمارهای آزمایشی………………………………………………………………………………………… 42

3-10- جیره‌ها و ترکیب مواد خوراکی و مغذی آنها…………………………………………………………………………. 43

3-11- مکمل آنزیمی………………………………………………………………………………………………………. 43

3-12- تفاله زیتون………………………………………………………………………………………………………….. 48

3-12-1- تفاله زیتون معمولی……………………………………………………………………………………………….. 48

3-12-2- تفاله زیتون کم‌هسته………………………………………………………………………………………………. 48

3-13- فراسنجه‌های مورد مطالعه و روش اندازه‌گیری آنها…………………………………………………………………… 49

3-13-1- صفات اندازه‌گیری شده برای عملکرد و نحوه محاسبات آنها……………………………………………………….. 49

3-13-1-1- خوراک مصرفی……………………………………………………………………………………………….. 49

3-13-1-2- افزایش وزن…………………………………………………………………………………………………… 50

3-13-1-3- ضریب تبدیل خوراک…………………………………………………………………………………………. 50

3-13-1-4- انرژی متابولیسمی دریافتی………………………………………………………………………………………. 50

3-13-1-5- ضریب تبدیل انرژی متابولیسمی دریافتی………………………………………………………………………… 51

3-13-1-6- پروتئین دریافتی……………………………………………………………………………………………….. 51

3-13-1-7- ضریب تبدیل پروتئین دریافتی………………………………………………………………………………….. 51

3-13-1-8- وزن نهایی…………………………………………………………………………………………………….. 51

3-13-1-9- هزینه خوراک لازم به‌ازای یک کیلوگرم افزایش وزن زنده…………………………………………………….. 51

3-13-1-10- شاخص تولید…………………………………………………………………………………………………. 52

3-13-2- فراسنجه‌های اندازه‌گیری شده در تفکیک لاشه……………………………………………………………………. 52

3-13-3- اندازه‌گیری فراسنجه‌های خونی…………………………………………………………………………………… 53

3-13-3-1- اندازه‌گیری اسید اوریک………………………………………………………………………………………. 53

3-13-3-2- اندازه‌گیری کلسترول کل………………………………………………………………………………………. 53

3-13-3-3- اندازه‌گیری تری‌گلیسیرید………………………………………………………………………………………. 54

3-13-3-4- اندازه‌گیری لیپوپروتئین با تراکم بسیارکم……………………………………………………………………….. 54

3-13-3-5- اندازه‌گیری لیپوپروتئین با تراکم بالا…………………………………………………………………………….. 54

3-13-3-6- اندازه‌گیری لیپوپروتئین با تراکم کم……………………………………………………………………………. 54

3-13-3-7- اندازه‌گیری آنزیم‌ کبدی آسپارتات ترانس‌آمیناز……………………………………………………………….. 55

3-13-3-8- اندازه‌گیری آنزیم کبدی آلانین ترانس‌آمیناز……………………………………………………………………. 55

3-13-3-9- اندازه‌گیری پروتئین کل……………………………………………………………………………………….. 55

3-13-3-10- اندازه‌گیری آلبومین…………………………………………………………………………………………… 56

3-13-3-11- اندازه‌گیری گلوبولین…………………………………………………………………………………………. 56

3-13-4- اندازه‌گیری پاسخ سیستم ایمنی……………………………………………………………………………………. 56

3-13-4-1- آزمایش HI……………………………………………………………………………………………………. 56

3-13-4-2- روش انجام آزمایش HA………………………………………………………………………………………. 57

3-13-4-3- روش انجام آزمایش HI……………………………………………………………………………………….. 57

3-13-4-4- روش انجام آزمایش الایزا……………………………………………………………………………………… 57

3-13-4-5- روش انجام آزمایش SRBC……………………………………………………………………………………. 58

3-14- طرح آماری آزمایش……………………………………………………………………………………………….. 59

فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………….. 61

نتایج……………………………………………………………………………………………………………………….. 61

4-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی……………………………………………………….. 62

4-1-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در هفته اول……………………………………….. 62

4-1-1-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خوراک مصرفی هفته اول…………………………………………………… 62

4-1-1-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر افزایش وزن هفته اول……………………………………………………….. 62

4-1-1-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل خوراک هفته اول……………………………………………… 62

4-1-1-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان انرژی دریافتی هفته اول……………………………………………….. 63

4-1-1-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل انرژی دریافتی هفته اول……………………………………….. 63

4-1-1-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی هفته اول……………………………………………… 63

4-1-1-7- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل پروتئین دریافتی هفته اول………………………………………. 64

4-1-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در هفته دوم……………………………………….. 66

4-1-2-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خوراک مصرفی هفته دوم…………………………………………………… 66

4-1-2-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر افزایش وزن هفته دوم………………………………………………………. 66

4-1-2-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل خوراک هفته دوم…………………………………………….. 66

4-1-2-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان انرژی دریافتی هفته دوم………………………………………………. 67

4-1-2-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل انرژی دریافتی هفته دوم……………………………………….. 67

4-1-2-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی هفته دوم……………………………………………… 67

4-1-2-7- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل پروتئین دریافتی هفته دوم……………………………………… 68

4-1-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در هفته سوم……………………………………….. 70

4-1-3-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خوراک مصرفی هفته سوم………………………………………………….. 70

4-1-3-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر افزایش وزن هفته سوم………………………………………………………. 70

4-1-3-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل خوراک هفته سوم…………………………………………….. 70

4-1-3-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان انرژی دریافتی هفته سوم………………………………………………. 71

4-1-3-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل انرژی دریافتی هفته سوم………………………………………. 71

4-1-3-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی هفته سوم……………………………………………… 71

4-1-3-7- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل پروتئین دریافتی هفته سوم……………………………………… 72

4-1-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در هفته چهارم…………………………………….. 74

4-1-4-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خوراک مصرفی هفته چهارم………………………………………………… 74

4-1-4-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر افزایش وزن هفته چهارم……………………………………………………. 74

4-1-4-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل خوراک هفته چهارم………………………………………….. 74

4-1-4-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان انرژی دریافتی هفته چهارم……………………………………………. 75

4-1-4-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل انرژی دریافتی هفته چهارم…………………………………….. 75

4-1-4-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی هفته چهارم…………………………………………… 75

4-1-4-7- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل پروتئین دریافتی هفته چهارم…………………………………… 76

4-1-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در هفته پنجم………………………………………. 78

4-1-5-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خوراک مصرفی هفته پنجم………………………………………………….. 78

4-1-5-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر افزایش وزن هفته پنجم……………………………………………………… 78

4-1-5-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل خوراک هفته پنجم……………………………………………. 78

4-1-5-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان انرژی دریافتی هفته پنجم……………………………………………… 79

4-1-5-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل انرژی دریافتی هفته پنجم………………………………………. 79

4-1-5-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی هفته پنجم…………………………………………….. 79

4-1-5-7- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل پروتئین دریافتی هفته پنجم…………………………………….. 80

4-1-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در هفته ششم………………………………………. 82

4-1-6-1- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر خوراک مصرفی هفته ششم………………………………………………….. 82

4-1-6-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر افزایش وزن هفته ششم……………………………………………………… 82

4-1-6-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل خوراک هفته ششم……………………………………………. 82

4-1-6-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان انرژی دریافتی هفته ششم……………………………………………… 83

4-1-6-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل انرژی دریافتی هفته ششم………………………………………. 83

4-1-6-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی هفته ششم…………………………………………….. 83

5-7- نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………….. 177

5-8- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………….. 177

فصل ششم………………………………………………………………………………………………………………… 179

منابع……………………………………………………………………………………………………………………… 179

چکیده

به‌منظور مطالعه اثرات سطوح مختلف دو نوع تفاله زیتون با و بدون مکمل آنزیمی بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، سیستم ایمنی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل 2×2×2 شامل دو سطح مکمل آنزیمی ناتوزیم پی50 (0 و 005/0 درصد)، دو سطح تفاله زیتون (پنج و ده درصد) و دو نوع تفاله زیتون (تفاله زیتون معمولی و تفاله زیتون کم‌هسته) با هشت تیمار، سه تکرار در هر تیمار و ده قطعه جوجه گوشتی نر یک‌روزه سویه راس 308 در هر تکرار، در دوره آزمایشی 42 روزه انجام گردید. همچنین در این مطالعه دو تیمار شاهد (جیره پایه با و بدون آنزیم) نیز به‌همان ترتیب (سه تکرار و هر تکرار شامل ده قطعه جوجه از همان جنس و سویه)، به‌همراه هشت تیمار فوق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج به‌دست آمده، مکمل آنزیمی استفاده شده تأثیر معنی‌داری بر کلیه صفات مورد مطالعه نداشت (05/0<P). افزایش سطح تفاله زیتون نیز بر روی عملکرد جوجه‌های گوشتی تأثیر معنی‌داری نداشت (05/0<P)، امّا باعث افزایش هزینه خوراک وکاهش درصد لاشه خالص و درصد وزن نسبی ران‌ها و گردن جوجه‌های گوشتی گردید (05/0≥P). از تأثیرات دیگر افزایش سطح تفاله زیتون می‌توان به افزایش درصد وزن نسبی و طول ژژنوم و کاهش طول و قطر ایلئوم اشاره نمود (05/0≥P). هر دو نوع تفاله زیتون مورد استفاده در آزمایش، در مقدار مصرف خوراک جوجه‌های گوشتی در دوره‌های پرورش و کل دوره، تأثیر معنی‌داری نداشتند (05/0<P). ولی تفاله زیتون کم‌هسته در دوره پایانی منجر ‌به افزایش ضریب تبدیل خوراک، انرژی و پروتئین نسبت به تفاله زیتون معمولی گردید (05/0≥P)، همین روند به‌همراه نزول افزایش وزن در دوره آغازین و کل دوره نیز وجود داشت (05/0≥P). کاهش شاخص تولید و وزن نهایی جوجه‌های گوشتی به‌همراه افزایش تری‌گلیسیرید و لیپوپروتئین با تراکم بسیار کم (VLDL) خون را می‌توان از دیگر اثرات مهم تفاله زیتون کم‌هسته در مقایسه با تفاله زیتون معمولی نام برد (05/0≥P). تفاله زیتون کم‌هسته نسبت به تفاله زیتون معمولی اثراتی را نیز بر روی خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی داشت که شامل افزایش درصد وزن نسبی سینه و کاهش وزن، درصد وزن نسبی و طول ژژنوم، و طول روده کور چپ بود (05/0≥P). مقایسه اثرات دو نوع تفاله زیتون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی نشان داد کم‌هسته نمودن تفاله زیتون نه‌تنها موجب بهبود عملکرد جوجه‌های گوشتی نشد، بلکه باعث کاهش عملکرد نیز گردید (05/0≥P). در بین تیمارها، تیمار شاهد بدون آنزیم و به‌دنبال آن تیمار حاوی پنج درصد تفاله زیتون معمولی و بدون آنزیم با بیشترین بازده و کمترین هزینه خوراک به‌ازای یک کیلوگرم وزن زنده نسبت به سایر تیمارها برتری داشتند (05/0<P)، امّا جیره پنج درصد تفاله زیتون معمولی و بدون آنزیم به‌دلیل استفاده بهینه از منابع خوراک داخل کشور در جایگزینی با دانه ذرت خارجی و کاهش واردات آن، اولویت دارد. به‌طورکلی نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که از هر دو نوع تفاله زیتون می‌توان تا ده درصد در جیره جوجه‌های گوشتی بدون هیچ اثر منفی بر روی عملکرد پرنده استفاده نمود.

کلمات کلیدی: تفاله زیتون، جوجه‌های گوشتی، عملکرد، فراسنجه‌های خونی، مکمل آنزیمی.

تعداد صفحه :219

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.