زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی: شرح دشواری های کتاب مهمان نامه­ی بخارا نوشته فضل الله بن روزبهان خنجی

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شیراز

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان نامه­ کارشناسی ارشد در رشته­ی  زبان و ادبیات فارسی

 

شرح دشواری های کتاب مهمان نامه­ی بخارا

 نوشته فضل الله بن روزبهان خنجی

 

استاد راهنما

دکتر محمد حسین کرمی

 

اساتید مشاور

دکتر نجف جوکار

دکتر حسین بحتویی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

شرح قسمتی از کتاب مهمان نامه­ی بخارا

 

كتاب مهمان نامه بخارا از كتب تاریخی اوایل قرن دهم است. این كتاب را فضل الله بن روزبهان خنجی در شرح چهارده ماه از وقایع سلطنت محمد خان شیبانی ، به رشته ی تحریر درآورده است. مهمان نامه از پنجاه و چهار مبحث تشكیل شده است كه، سی و هشت مبحث آن تاریخی ، سیزده مبحث آن فقهی و كلامی ، دو مبحث در شرح احوالات مؤلف و یک مبحث شامل خطبه و مقدمه است. مؤلف در ضمن بیان این مباحث 852 بیت شعر  در نصیحت و اندرز، وصف مناظر، ستایش از محمد خان شیبانی و مطالب دیگر آورده و همگی سروده ی او است. سبك مهمان نامه دو نوع بینابین و متكلّف است. مقدمه دارای متنی كوتاه اما متكلّف است. مباحث فقهی و كلامی آن، دشوار، سرد و سنگین نگاشته شده،  و گزارش های تاریخی آن دارای سبك بینابین است. اما توصیف ها  متكلّف و دارای آرایه ، لغات عربی و تركی فراوان می باشد. دشواری مباحث فقهی و كلامی و استعمال آیات فراوان و استفاده از لغات عربی و تركی باعث شده است متن بویژه این بخش، در ردیف نثر های دشوار قرار گیرد.

این پایان نامه از چهار فصل تشكیل شده و شامل:

فصل اول: كلیّات كه شامل مقدمه، اهمیت، هدف، پیشینه، روش و سؤالات تحقیق می باشد.

فصل دوم: زندگی نامه و آثار نویسنده كتاب، سبك شناسی اثر ، كه بررسی  ویژگی های فكری ، زبانی و ادبی كتاب و نكاتی از رسم الخط را در بر می گیرد.

فصل سوم: كه قسمت عمده تحقیق است و شامل شرح لغات و عبارات دشوار، معنی آیات و احادیث، معنی اشعار عربی و فارسی  می باشد.

فصل چهارم: نتیجه گیری است و به میزان دشواری و نكاتی از سبك كتاب، آرایه های پر كاربرد آن و مطالب دیگر می پردازد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول: مقدمه و كلیّات

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………… 3

1-3-هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-4-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 3

1-5-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-6- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-7- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 4

 

 

فصل دوم: زندگی نامه، آثار ، سبك شناسی اثر و نكاتی از رسم الخط

2-1-زندگی نامه…………………………………………………………………………………………………………………. 6

2-2-آثار………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

2-3-سبك شناسی اثر……………………………………………………………………………………………………….. 12

2-3-1ویژگی های زبانی…………………………………………………………………………………………………….. 14

2-3-2ویژگی های فكری……………………………………………………………………………………………………. 15

2-3-3ویژگی های ادبی……………………………………………………………………………………………………… 17

2-3-4نكاتی از رسم الخط…………………………………………………………………………………………………. 23

 

فصل سوم: متن كتاب و شرح و توضیحات

3-1-خطبه و مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 26

3-2-مباحث بخارا در ماه رمضان……………………………………………………………………………………….. 51

3-3-مباحثه ی توریث ولد ولد با وجود ولد صلبی ………………………………………………………… 85

3-4-مباحثه ی جمع میان خلق فی ستة ایام و امر كن فیكون…………………………………….. 100

3-5-ذكر موعظه ی هرات………………………………………………………………………………………………….. 108

3-6-ذكر اموری كه داعی شد به غزای قزاق……………………………………………………………………. 126

3-7-ذكر بعضی فواید منزل قصر عارفان كه قرب مزار خواجه نقش بند است…………….. 140

3-8-ذكر مباحثه ی خشیت صدیقان……………………………………………………………………………….. 146

3-9-ذكر پایتخت پادشاهان عالم در كفر و اسلام……………………………………………………………. 161

3-10-ذكر واقعات منزل بغازی ده……………………………………………………………………………………. 171

3-11- ذكر نزول به قصبه ی غجدوان و واقعات آن منزل……………………………………………… 179

3-12-ذكر فواید منزل غجدوان ……………………………………………………………………………………….. 185

3-13-داستان توجه به بلاد تركستان از راه بادیه ی بخارا……………………………………………… 208

3-14-مباحثه ی حدیث جبرئیل……………………………………………………………………………………… 230

3-15-ذكر وصول به قلعه ی ارقوق كه اول فلاع تركستان است…………………………………… 244

3-16-مباحثه ی حدیث حارث…………………………………………………………………………………………. 275

3-17-ذكر توجه از قلعه ی ارقوق به صوب دیار قزاق……………………………………………………. 308

3-18-ذكر عبور حضرت همایون بر یخ از نهر سیحون و جمع آمدن سلاطین دولت

افزون…………………………………………………………………………………………………………………………………… 350

3-19-ذكر ابتلای منشی این اوراق به امراض و رفتن به صوب سقناق ………………………. 368

3-20-ذكر كیفیت وقوع بلاد تركستان و دیار قزاق ……………………………………………………….. 406

3-21-ذكر اسباب نزاع و مخالفت برندق خان با حضرت خلیفة الرحمان……………………….. 424

 

فصل چهارم: نتیجه گیری

4-1-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….. 436

-فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………… 438

 

 

 1-2- مقدمه

 

در میان متون نثر گذشته، موارد بسیاری از آنها دارای مضامین تاریخی است که با اهداف مختلفی به تحریر در آمده اند، مثلاً تاریخ بیهقی نوشته ابوالفضل بیهقی، که به منظور روشن کردن تاریخ غزنویان و نشان دادن حقایق رخ داده  در این دوره، و همچنین شناساندن این خاندان به آیندگان است. کتاب تاریخی دیگری مثل جهانگشای جوینی که به قصد نوشتن تاریخ مغولان به طور غیر مستقیم فجایع مغولان در ایران را نشان می دهد. حتی گاهی مواقع، نویسنده قصد تاریخ نویسی ندارد ولی با این اثر خود گوشه ای از تاریخ را شرح می دهد. مانند کتاب چهار مقاله نظامی عروضی که در مورد 4 طبقه از ندمای سلاطین است و هدفش نوشتن تاریخ نیست ولی ناخودآگاه، مطالبی تاریخی ، هر چند با اشكالات نسبتاً زیاد، به نگارش در می آورد، به طور مثال، به جنگ بین سلطان سنجر سلجوقی و سلطان علاء الدین غوری و شکست غوریان اشاره می کند. یا سفرنامه ی ناصرخسرو که نه تنها یک سفرنامه بلکه یک کتاب جغرافیا و تاریخ است . و از این دست آثار بسیار در متون کهن فارسی یافت می شود.

مهمان نامه بخارا تألیف فضل الله بن روز بهان خنجی متوفی(928) از جمله کتابهای تاریخی اوایل قرن دهم هجری است. این کتاب که در ابتدا سفرنامه ی بخارا نام داشت و به دستور محمد خان شیبانی مهمان نامه ی بخارا نام گرفت، از پنجاه و چهار مبحث تشکیل شده،  سی و هشت مبحث آن تاریخی، سیزده مبحث فقهی و کلامی، دو مبحث در شرح احوالات مؤلف و یک مبحث شامل خطبه و مقدمه می باشد. كه این پایان نامه 21 مبحث  را مورد شرح و برسی قرار داده است.

کتاب مهمان­نامه ی بخارا که به محمد خان شیبانی ازبک، تقدیم شده است، گذشته از بحث های فقهی و کلامی، جنگهای محمد خان شیبانی علیه قزاق و بازگشت او به سمرقند و رفتن به مشهد و طوس را بیان می کند.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 453

قیمت : 14700 تومان

 

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.