مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه درباره مدیریت اطلاعات زنجیره تامین کشاورزی

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

لینک مربوط به همه پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

موضوع:

مدیریت اطلاعات زنجیره تامین کشاورزی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

 

چکیده:

نه در انقلاب جمعیتی اخیر که همیشه تاریخ، کشاورزی صنعتی راهبردی بوده است. و امروزه در تجهیز صنایع به زنجیره های تامین منسجم، ارتقای عملکرد زنجیره تامین کشاورزی، از اهمیت بالایی برخوردار است.در این تحقیق، با مدل یابی معادلات ساختاری، نقش هر یک ازمولفه های زنجیره تامین، و به ویژه، مدیریت اطلاعات، به عنوان متغیر مستقل این تحقیق، در ارتقای عملکرد زنجیره تامین کشاورزی سنجیده شده است.نتایج حاکی از تاثیر پررنگ مدیریت اطلاعات بر قابلیت‌های زنجیره تامین،(هماهنگی به میزان45 در صد،انسجام به میزان 67 در صد و انعطاف پذیری به میزان32 درصد ) بر بهره وری،(به میزان91 درصد) و بالاخره به طور غیر مستقیم بر عملکرد زنجیره تامین کشاورزی،(به میزان81 در صد) است.

کلمات کلیدی:

زنجیره تامین، مدیریت اطلاعات،مدل یابی معادلات ساختاری، هماهنگی،انعطاف پذیری،انسجام،بهره وری، عملکرد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-مقدمه………………………………………………………………………………………..1

2-1 بیان موضوع تحقیق……………………………………………………………………1

3-1 تکامل سیستمهای اطلاعاتی کشاورزی…………………………………………..2

2-1 مدیریت زنجیره تامین کشاورزی………………………………………………… 3

3-1 فناوری اطلاعات در زنجیره تامین کشاورزی…………………………………..4

4-1 رویکرد مدیریت زنجیره ارزش در کشاورزی…………………………………6

5-1مدیریت منبع محور در زنجیره تامین کشاورزی………………………………..8

6-1 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………..8

7- 1سوالهای تحقیق………………………………………………………………………..9

8- 1روش شناسی…………………………………………………………………………..9

1-8-1 روش تحقیق……………………………………………………………………….10

2-8-1 انواع متغیرها……………………………………………………………………….10

3-8-1 جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………10

4-8-1 روش های گرد آوری اطلاعات…………………………………………..11

5-8-1 روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………….11

6-8-1 تعریف مفاهیم و واژه های تخصصی……………………………………..11

قصل دوم: پیشینه تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………14

1-2- نظریه مبتنی بر منابع…………………………………………………………….14

2-2-روند تکامل سیستمهای اطلاعاتی………………………………………….. 15

1– 2- 2  نسل اول سیستم های اطلاعاتی کشاورزی، مدل سازی…………15

2-2-2-نسل دوم:کشاورزی دقیق…………………………………………………..20

3-2-2  نسل سوم:سیستمهای اطلاعاتی جغرافیایی در کشاورزی دقیق…..22

4-2-2 نسل چهارم :کشاورزی الکترونیک……………………………………..23

5-2-2 نسل پنجم:کشاورزی هوشمند…………………………………………….27

6-2-2 نسل ششم:سیستم های اطلاعاتی جامع با دید کلان…………………28

3-2  کاوش قوانین انجمنی بین سبک های کشاورزی و رفتار مصرف کنندگان سبزیجات بوته ای در ایران ،کاربردی از نسل اول……………………………………….30

1-3-2 داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری……………………………..30

2-3-2 مدیریت ارتباط با مشتری و صنعت کشاورزی……………………..31

4-3-2 روش شناسی در این مقاله………………………………………………….32

5-3-2 نتایج مطالعه…………………………………………………………………….33

4-2 زنجیره تامین……………………………………………………………………….34

1-4-2 زنجیره تامین به عنوان مزیت رقابتی……………………………………..35

2-4-2 زنجیره تأمین کشاورزی…………………………………………………….37

5-2رویکرد مدیریت زنجیره ارزش……………………………………………….39

1-5-2جهت گیری ارزش در زنجیره تامین محصولات تازه……………….42

2-5-2 نیروهای موثر بر مدیریت زنجیره ارزش…………………………………44

3-5-2  فناوری اطلاعات و دانش محوری منبعی برای افزودن ارزش……..46

4-5-2 فن آوری عاملها و دانش محوری…………………………………………48

6-2- چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………..50

1-6-2- مدیریت اطلاعات……………………………………………………………53

2-6-2- قابلیت های زنجیره تأمین…………………………………………………..55

3-6-2- هماهنگی زنجیره تأمین……………………………………………………..56

4-6-2- انسجام و یکپارچگی فعالیت………………………………………………59

5-6-2- اصلاح فرهنگ در زنجیره تامین…………………………………………62

7-6-2- کارایی زنجیره تأمین…………………………………………………………64

8-6-2- عملکرد زنجیره تأمین………………………………………………………..65

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

1-3- روش تحقیق………………………………………………………………………….68

2-3- جامعه آماری………………………………………………………………………..70

3-3- نمونه آماری…………………………………………………………………………70

4-3- روش های گرد آوری اطلاعات……………………………………………….71

1-4-3- پرسشنامه………………………………………………………………………….72

2-4-3- روش سنجش اعتبارپرسشنامه ها……………………………………………73

5-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………74

1-5-3- تحلیل عاملی……………………………………………………………………..74

2-5-3- مدل یابی معادلات ساختاری………………………………………………..76

1-2-5-3- اصطلاحات مدل یابی معادلات ساختاری……………………………77

2-2-5-3- مراحل مدل معادلات ساختاری…………………………………………78

6-3- سوالات و فرضیه های تحقیق…………………………………………………..81

1-6-3- سوالات تحقیق………………………………………………………………….82

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………86

1 -4- آمار توصیفی…………………………………………………………………………86

1-1-4- بررسی وضعیت جمعیت شناختی پاسخ دهندگان……………………….86

2-4-تحلیل عاملی تاییدی…………………………………………………………………87

2-2-4 مدل اندازه گیری متغیر اطلاعات (تنها متغیر پیش بین تحقیق…………..92

2-4-4- مدل اندازه گیری متغیرهای قابلیت‌های زنجیره تأمین……………………..93

3-4 تحلیل مسیر……………………………………………………………………………….95

1-3-4- تحلیل مسیر مدل جزیی………………………………………………………….95

4-4- اثرات غیرمستقیم متغیر برونزاد مدیریت اطلاعات………………………….100

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری

مقدمه…………………………………………………………………………………………..102

1-5- یافته های تحقیق در خصوص متغیرهای اصلی تحقیق…………………..103

1-1-5- قابلیت های زنجیره تأمین…………………………………………………….104

2-1-5- هماهنگی زنجیره تأمین………………………………………………………104

3-1-5- انسجام زنجیره تأمین…………………………………………………………106

4-1-5- انعطاف پذیری زنجیره تأمین………………………………………………108

5-1-5- فرهنگ زنجیره تأمین……………………………………………………….110

6-1-5- کارایی زنجیره تأمین……………………………………………………….110

7-1-5- عملکرد زنجیره تأمین………………………………………………………111

8-1-5- مدیریت اطلاعات…………………………………………………………..113

2-5- یافته های تحقیق در خصوص رابطه بین متغیرهای اصلی تحقیق

1-2-5- فرضیه اصلی اول………………………………………………………….114

2-2-5- فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………115

3-2-5- فرضیه اصلی سوم………………………………………………………..116

3-5- نتیجه گیری و پیشنهادات کاربردی…………………………………….117

4-5- محدودیت های تحقیق…………………………………………………….121

5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی……………………………………………123

6-5 منابع و مآخذ…………………………………………………………………..125

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول 1-2 تکامل سیستم های اطلاعاتی………………………………………………….18

جدول 2-2 تکامل سیستم های اطلاعاتی کشاورزی…………………………………..31

جدول 3-2 برخی گرایشات تحقیقاتی حوزه بازارشناسی در کشاورزی…………34

جدول 4-2 چرخه ارزش در زنجیره تامین های مختلف……………………………..47

جدول 1-4 شاخصهای مور سنجش برای زنجیره تامین کشاورزی……………….87

جدول 2-4 اثرات غیر مستقیم متغیر برون زاد مدیریت اطلاعات…………………100

جدول 1-5 تکامل سیستمهای اطلاعاتی کشاورزی………………………………….121

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                صفحه

شکل 1-2مراحل تکامل مدیریت زنجیره تامین………………………………………………..38

شکل 2-2 چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………….54

شکل 1-3 چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………..82

شکل 1-4 مدل انازه گیری متغیر اطلاعات……………………………………………………..92

شکل 2-4 تحلیل مسیر……………………………………………………………………………….95

شکل 3-4 مدل مفهومی…………………………………………………………………………….95

شکل 4-4 تحلیل مسیر کلی……………………………………………………………………….97

شکل1-5 چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………….103

 

      فصل اول:

 

      کلیات تحقیق

 

 

 

مقدمه :

وقتی انقلاب صنعتی به عصر کشاورزی سنتی پایان داد، هنوز تولید محور اقتصاد و توسعه بود. اما در رقابت، تولید صنعتی  بقای خود را حفظ کرد و رفته رفته کشاورزان هم به تجهیزات  کشاورزی مجهز شدند. پس از دوره گذاری که خدمات و تجارت، مزیت رقابتی را رقم می زدند، با اتحاد تولید کننده و تاجر، زنجیره های تامین یکپارچه برنده عرصه رقابت شدند. و امروز در عصر اطلاعات، تشکیل زنجیره تامین یکپارچه نیازمند عنصر حیاتی اطلاعات است. در واقع، در این عصر، کشاورز، تاجر، صنعتگر و … برای بقا نیازمند سیستم های اطلاعاتی استراتژیک خاص خود هستند. سوالی که مطرح می شود این است که نقش انقلاب اطلاعاتی کنونی در ارتقای عملکرد زنجیره تامین محصولات کشاورزی چیست؟

در این فصل، کلیات تحقیق شامل بیان مسأله، هدفهای تحقیق، روش شناسی تحقیق و مفاهیم و واژه های تخصصی مورد بررسی قرار می گیرد.

1-بیان موضوع تحقیق :

امروزه در هر زنجیره تامین منسجم و موفقی،  مدیریت جریان اطلاعات همگام با مدیریت جریان مواد خام، مدیریت مالی، مدیریت موجودی ومدیریت بازار، نیازمند تدوین راهبردهای حوزه کسب و کار می باشد. مساله این است که در تدوین راهبردهای اطلاعاتی، نیازمند رویکردی سراسری هستیم که ملزومات کل زنجیره تامین را، لحاظ کرده باشد. و این امر بر پیچیدگی این مساله می افزاید.  بنابراین در این تحقیق با در نظر گرفتن عوامل متعددی که در زنجیره تامین کشاورزی دخیل هستند، مولفه ها ی زنجیره تامین کشاورزی و شاخص های موفقیت هر مولفه، تعیین شده است.مهم ترین نقش آفرینان زنجیره تامین کشاورزی در صنعت کشاورزی، دولت، تامین کنندگان نهاده های کشاورزی، کشاورزان، تجار عمده محصولات کشاورزی، و خرده فروشان هستند.هر یک از این نقش آفرینان در برهه ای از چرخه حیات محصولات، به ایفای نقش می پردازند و البته بعضی نقش آفرینان، چون دولت، در بسیاری از مراحل، حضور موثر دارند.مدیریت جریان اطلاعات، که یکی از اساسی ترین وظایف در زنجیره تامین کشاورزی است، بر عهده همه نقش آفرینان زنجیره تامین است.

مساله اولیه ای که مطرح می شود این است که:شاخص کارایی هر یک از نقش آفرینان، در ایفای نقش اطلاعاتی خود، چیست؟ به بیان دیگر، در زنجیره تامین کشاورزی، برای مدیریت اطلاعات کارا و موثر، چه انتظاراتی از دولت،تامین کنندگان نهاده های کشاورزی، کشاورزان، تجارمیادین میوه و تره بار و خرده فروشان، وجود دارد؟

پاسخی که از رهیافت این تحقیق به دست می آید، معیاری برای سنجش وضعیت اطلاعاتی موجود، در زنجیره تامین کشاورزی است.

به غیر از مولفه مدیریت اطلاعات که متغیر برون زاد و مشاهده گر این تحقیق است، دیگر مولفه های زنجیره تامین کشاورزی از قبیل: انسجام، انعطاف پذیری، هماهنگی، کاهش اتلاف و بهره وری و عملکرد زنجیره تامین، در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت، تا شاخص های سنجش موفقیت هر یک، شناخته شود.بنابراین از اهم مسائل که تشکیل دهنده موضوع این تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر موفقیت مولفه های زنجیره تامین کشاورزی، است.

در ادامه خلاصه ای از هریک از مسائل مطرح در این تحقیق، بیان می شود.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 145

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.