رشته حسابداری

پایان نامه ارشد حسابداری: تعیین رابطه بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد كاشان

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری M.A

عنوان :

تعیین رابطه بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما :

علی اکبر فرزین فر

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 2

1-3- ضرورت تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-5- سوالات تحقیق.. 7

1-6- فرضیه های تحقیق.. 7

1-7- روش تحقیق.. 8

1- 8- قلمرو تحقیق.. 8

1-9- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژگان اختصاصی به کار رفته در تحقیق : 8

1-10- ساختار تحقیق.. 9

1-11- خلاصه مطالب فصل اول. 10

فصل دوم. 11

2-1- مقدمه : 12

2-2- جریان وجوه نقد آزاد. 12

2-3- تئوری چرخه عمر شرکت… 16

2-4- سیاست های تقسیم سود. 21

پیشینه تحقیق.. 27

2-5- پژوهش‌های خارجی: 27

2-6-  پژوهش های داخلی: 40

2-7- خلاصه فصل.. 49

فصل سوم. 50

روش اجرای تحقیق.. 50

3-1- مقدمه. 51

3-2- روش کلی تحقیق.. 51

3-3-  جامعه آماری.. 51

3-5- روش‌های گردآوری داده‌ها و موارد استفاده 52

3-6- ابزار  گردآوری  داده‌ها و  موارد  استفاده 53

3-7- پایایی واعتبار ابزار تحقیق: 53

3-8- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها 53

3-9- مدل تحقیق: 57

3-10-  خلاصه فصل.. 61

فصل چهارم. 62

یافته های تحقیق.. 62

4-1- مقدمه. 62

4-2- توصیف نمونه. 63

4-3- آزمونهای پیش فرض مدل رگرسیون. 64

4-4- روش های تخمین مناسب مدل. 68

4-5- بررسی و تحلیل فرضیه اول: 70

4-6- جمع بندی فصل چهارم. 80

فصل پنجم : نتیجه گیری. 81

5-1- مقدمه. 82

5-2- خلاصه تحقیق.. 82

5-3- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 84

5-4- موانع تحقیق.. 88

5-5- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی.. 88

5-6- پیشنهادات كاربردی.. 89

5-7- خلاصه فصل.. 89

منابع فارسی: 90

منابع لاتین: 96

 

فهرست جدول ها

جدول  2-1- خلاصه تحقیقات خارجی.. 38

جدول  2-2- تحقیقات داخلی 46

جدول 4-1- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش برای کل شرکتها در طی دوره تحقیق.. 63

جدول 4-2-آزمون وایت… 64

جدول 4-3- آزمون کولموگورف – اسمیرنوف… 65

جدول 4-4- آزمون نرمالیتی باقیمانده ها 66

جدول 4-5- آزمون بریوش گادفری لاگرانژ مولتی پلیر. 67

جدول 4- 6- آزمون هاسمن 68

جدول 4-7- نتایج آزمون فرضیه اول. 69

جدول 4-8– آنالیز واریانس… 71

جدول 4-9- نتایج آزمون فرضیه دوم 72

جدول 4-10-آنالیز وواریانس… 11

جدول 5-1-خلاصه فرضیات به همراه نتایج حاصل از فرضیات… 11

مقدمه
در ارزیابی عملکرد و کارایی شرکتها از مقایسه های مختلف مالی و غیر مالی استفاده می گردد و تا کنون مدل ها و الگوهای مختلف در ارزیابی آن ارائه شده ،لیکن مدل و الگوی غالبی تا کنون در این زمینه ارائه نگردیده است.اگر چه صاحب نظران حسابداری ،سود را ملاک مناسب و بهتـرین برآورد از عملکرد موسسه می دانند .اما منتقدین ابراز می نمایند که سود های حسابداری متاثر از تخصیص ،برآورد ها و مفروضات غیر واقعی است، که فاقد تفسیر اقتصادی بوده و تحت تاثیر جانبداری ها و قضاوت های آگاهانه یا ناآگاهانه عوامل انسانی مانند مدیریت قرار می گیرد.در مقابل، جریان های نقدی به دلیل عدم استفاده از این تخصیص ها و قضاوت ها ایرادات فوق را ندارد . علیرغم این هنوز سود حسابداری با عنوان شاخص عملکرد شرکت مورد توجه تدوین کنندگان استاندارد های حسابداردی است و به عنوان شاخص برتری از عملکرد شرکت نسبت به جریان های نقدی در چهار چوب نظری این هیأت معرفی شده و به جریان های نقدی به عنوان اطلاعات مکمل نگاه می شود.

گزارشگری مالی می بایست اطلاعاتی را به سرمایه گذاران، بستانکاران و سایر استفاده کنندگان ارائه کند، تا آنها در ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری و اعطای اعتبار کمک نمایند و نیز نسبت به تعیین مبلغ،زمانبندی و عدم اطمینان جریان های نقدی آتی از قبیل سود تقسمی یا بهره و غیره کمک نمایند.دیدگاه هیأت بر آن است که تمرکز اصلی گزارشـگری مـالی می بایسـت بر ارائـه سود و اجزای آن باشد. زیرا دریافت ها و پرداخت های نقدی کوتاه مدت نمی تواند موفقیت یک شرکت را ارزیابی نماید، و تاثیرات بین دوره ای را لحاظ کند، لذا سود و اجزای آن شاخـص بهـتری در ارزیـابی عـملکرد شرکـت نسبت به جریان های نقدی می باشد.

تعداد صفحه : 118

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.