مهندسی صنایع

پایان نامه برنامه زمان­بندی تولید پیشرفته چند ­دوره­ای با تقاضای احتمالی و محدودیت ظرفیت منابع تولیدی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : صنایع

گرایش :صنایع 

عنوان :  برنامه زمان­بندی تولید پیشرفته چند ­دوره­ای با تقاضای احتمالی و محدودیت ظرفیت منابع تولیدی

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی صنایع-صنایع

برنامه زمان­بندی تولید پیشرفته چند ­دوره­ای با تقاضای احتمالی و محدودیت ظرفیت منابع تولیدی

 اساتید راهنما:

دکتر ایرج مهدوی

دکتر علی تاجدین

استاد مشاور:

دکتر جواد رضائیان

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:  مقدمه و کلیات………….…………………..…………..1

 1-1 مقدمه……………..…………...…………………… 2

 2-1 مفروضات ……………..………………………………..………. 3

 3-1 هدف از اجرا…………………………….…………….. 3

4-1  توجیح ضرورت انجام طرح……………………….……… 4

5-1  روش پژوهش و روش های اجرایی  آن…………………… 4

6-1   آرایش کلی تحقیق………………………………………… 5

فصل دوم:  ادبیات و پیشینه تحقیق………….…………………..…………………6

1-2 مقدمه……………………….………………………………………… 7

2-2  تعریف علم تحقیق در عملیات……………..……………………… 8

2-3  تعریف برنامه ریزی خطی….9……………………..

2-4  زمان بندی………………………….10………………..      

5-2   برنامه ریزی در محیط تولید……………………………………. 11

2      5-1  کاربرد های برنامه ریزی تولید 12…………………..

          25-2 اقسام برنامه ریزی تولید………………………13

                 25-2-1برنامه ریزی بلند مدت13………………………

                 25-2-2 برنامه ریزی میان مدت14………………

                 25-2-3- برنامه ریزی کوتاه مدت15………………

26  برنامه ریزی مواد مورد نیاز15……………………

27  برنامه ریزی ظرفیت مورد نیاز16………………………

2-8  تولید بهنگام16……………………………………………

29  برنامه ریزی تولید ادغامی17……………………

         29-1 اهداف برنامه ریزی تولید ادغامی18……………………………

         29-2  نقش برنامه ریزی ادغامی در زنجیره تامین20…………………………..

2    93  پاسخ­گویی به تغییرپذیری قابل پیش ­بینی در زنجیره تامین20………

         294  برنامه ریزی ادغامی با بهره گرفتن از برنامه ریزی خطی24…

         2-9-5  استراتژی های برنامه ریزی تولید ادغامی برای ارضای تقاضا25…………..

         2-9-6  فرایند برنامه ریزی تولید ادغامی26.…………….

2-10 منطق فازی28………….….……………………

2-11 ویژگی های مدل های تعیین اندازه اندازه انباشته31……….……..………

2      -11-1  افق برنامه ریزی 31……..……………………….

2      -11-2 راه اندازی  32……..……………………………….

2      -11-3  سطح تولید 32……..………………………………….………..

2      -11-4 تعداد محصول نهایی 33……..……..………..

2      -11-5 تقاضا 34……..……………………………………………..

2      -11-6  ظرفیت 35……..…………………..………..

2      -11-7  کمبود 36……..…………………….………..

2      -11-8  محدودیت موجودی 36……..……………………..………..

2      -11-9  انبار 37……..……………………………..………..

2      -11-10  زمان تحویل 37……..……………………..

2-12  مروری بر تحقیقات پیشین38………………………………

فصل سوم:  مدل پیشنهادی و الگوریتم حل آن……………………………………46

3-1  مقدمه 47………………………………………………………………………………

3-2  تعریف مسله 47………………………………………..……………

3-3  مفروضات 49…………………………………………………………………….

3-4  علایم 49…………………………………………………….……….

3-5  مدل پیشنهادی 51………………………………………………..……….

3-6  الگوریتم حل 52……………………………………………….

فصل چهارم:  محاسبات و تحلیل نتایج………………………………………..61

 1-4 مقدمه62…………………………………………….……….

 2-4 مثال عددی 62…………………………………………………………..…

فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………77

 1-5 مقدمه78………………………………………………………………………….

 2-5  خلاصه فصول78…………………………………………………………

 3-5 نتایج79……………………………………………………………….……….

4-5   ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی 79……………………………….……

منابع و مراجع ………………………………………81

پیوست ……………………………………………………………………89

Abstract ……………………………….91

چکیده

   برنامه‌ریزی تولید در واقع تخصیص و تعیین ترتیب اولویت‌های انجام كارها به صورت بهینه می‌باشد واضح است كه برای یک واحد تولیدی حداقل نمودن هزینه و افزایش بهره‌وری اهمیت زیادی دارد بنابراین تنظیم فعالیت­ها در برنامه به منظور حداقل كردن هزینه و افزایش بهره‌وری ضرورت دارد. در نظرگیری تقاضا به صورت متغیر تصادفی نتایج برنامه­ ریزی را به واقعیت نزدیک می­كند. در حالتی كه مقدار تقاضا متغیر تصادفی باشد مسئله بسیار پیچیده می­ شود. در این تحقیق با ارائه یک مدل تعیین اندازه انباشته با ظرفیت محدود [1](CLSP) برای محیط­های احتمالی اندازه انباشته بهینه بدست می ­آید تا مجموع کل هزینه­ ها بهینه گردد. محصول مورد نظر در طول افق زمان­بندی متناهی و طی چند دوره تولید می­ شود که در پایان هر دوره مقداری از آن باید تولید و به مشتریان و بازار عرضه شود. با توجه به شرایط دنیای واقعی و عدم توانایی در تعیین میزان تقاضا به طور دقیق، میزان تقاضا به صورت احتمالی مورد بررسی قرار می­گیرد و در هر دوره تقاضا مستقل از دوره­ های دیگر از یک توزیع احتمال پیروی می­ کنند. برای حل مدل تعیین اندازه انباشته بهینه با ظرفیت محدود از ترکیب دو الگوریتم حل pdla و کوتاهترین مسیر استفاده شده است که نتایج بدست آمده کارایی این ترکیب را برای حل مسله CLSP نشان می­دهد.

واژگان کلیدی: برنامه­ ریزی تولید ، تقاضای احتمالی، مسئله اندازه انباشته با ظرفیت محدود

1-1- مقدمه

   برنامه‌ریزی تولید در واقع زمان­بندی و تعیین ترتیب اولویت‌های انجام كارها به صورت بهینه می‌باشد واضح است كه برای یک واحد تولیدی حداقل نمودن هزینه و افزایش بهره‌وری اهمیت زیادی دارد بنابراین نوبت‌بندی در برنامه به منظور حداقل كردن هزینه و افزایش بهره‌وری ضرورت دارد. بدلیل استفاده از بر نامه­ریزی تولید با تقاضای احتمالی در سیستم­های تولید مطابق سفارش مشتری و سیستم­های مونتاژ مطابق سفارش، اهمیت این نوع برنامه­ ریزی افزایش یافته است. در نظرگیری تقاضا به صورت متغیر تصادفی نتایج برنامه­ ریزی را به واقعیت نزدیک می­كند. در حالتی كه مقدار تقاضا متغیر تصادفی باشد مسئله بسیار پیچیده می­ شود . داشتن یک برنامه زمان­بندی تولید مناسب، تاثیر زیادی بر افزایش كارائی و دسترسی به اهداف سازمان دارد. مدل زمان­بندی تولید در هر یک از سازمان‌های تولیدی با توجه به اهداف و اولویت‏های دسترسی به هر یک از آن‌ ها متفاوت است. بنابراین برای تعیین مدل زمان­بندی مناسب در سازمان ابتدا باید اهداف، اولویت و محدودیت منابع مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به آن­که در محیط واقعی با مسائل پویا و غیرقطعی مواجه هستیم. لذا ضرورت دارد در  یک مدل ریاضی یکپارچه و با بهره گرفتن از مفاهیم احتمالی به تشریح مسله زمان­بندی تولید بپردازیم. 

این تحقیق برای دستیابی به یک مدل ریاضی زمان­بندی تولید  و ارائه یک الگوریتم حل و تلاش در بهبود جواب نهایی می­باشد

 

1-2- مفروضات:

   ورودی­ های مدل شامل ورودی­ ها با مقادیر قطعی و ورودی­ ها با مقادیر احتمالی می­باشد در این مدل فرض خواهد شد تقاضا  به صورت احتمالی بیان می­ شود و سایر پارامترهای مدل به صورت قطعی در نظر گرفته می­ شود.

در این مسئله افق برنامه­ ریزی در H دوره زمانی تشکیل شده است و تقاضا در هر دوره غیرمنفی و مستقل از دیگر دوره­ها و به صورت احتمالی با تابع چگالی مشخص می­باشد. هزینه نگه­داری ( ht ) و هزینه کمبود ( πt ) در پایان هر دوره محاسبه می­شوند. در این مسئله نسبت هزینه کمبود به نگه­داری را برابر P در نظر می گیریم.هزینه راه اندازی ( At ) در هر دوره تولیدی محاسبه می­ شود و هزینه راه اندازی در دوره­ای محاسبه می­ شود که انباشته در آن دوره وارد می­ شود.در دوره زمان­بندی هیچ نوع تخفیفی وجود نخواهد داشت و همچنین قبل از دوره اول هیچ انباشته­ای تولید نخواهد شد واولین انباشته تولیدی در دوره اول وارد سیستم می­ شود.

1-3- هدف از اجراء :

   هدف، زمان­بندی تولید تخصیص منابع محدود در طول زمان برای انجام گروهی از فعالیت‏ها است. این تحقیق با هدف دستیابی به یک مدل ریاضی جهت برنامه­ ریزی محصول مورد نظر شروع شده است و در ادامه با بهره گرفتن از الگوریتم­های  PDLA و کوتاهترین مسیر و با تطبیق دادن مدل با دنیای واقعی اقدام به حل آن می­کنیم .

1- 4- توجیه ضرورت انجام طرح :

   ضرورت برنامه­ ریزی بر كسی پوشیده نیست و بطور خاص موضوع برنامه­ ریزی در فرایند تولید گاه دارای چنان مزایایی است كه در صورت عدم وجود، سازمان های تولیدی را از مسیر سالم رشد و ادامه حیات در محیط رقابتی منحرف می­سازد. در صورت پیاده ­سازی موفق یک سیستم مدیریت تولید جامع، شركتها می­توانند از مزایای زیر برخوردار گردند. پیاده­سازی کامل و موفق سیستم های رایج مدیریت تولید و مواد از قبیل برنامه­ریزی احتیاجات مواد, تئوری محدودیت­ها، ،تولید درست به موقع در دنیای واقعی بدلیل فراگیری الزامات اجرایی آن در اغلب زیربخش­های سیستم تولیدی که منجر به پیچیدگی عملی آنها شده، در اغلب کشورهای در حال توسعه که دارای سیستم­های تولید نیمه سنتی می­باشد، کاری زمانبر و طولانی مدت خواهد بود بر همین اساس با ارائه مدل ریاضی و تطبیق آن با دنیای واقعی سعی در بهبود تصمیمات مدیریتی در این زمینه داشته­ایم.

و همچنین با  توجه به کاستی­های الگوریتم حل  PDLAدر مواقعی که مدل دارای محدودیت می­باشد سعی بر آن شدیم که بر این کاستی پوشش دهیم.

1-5- روش پژوهش و روش های اجرائی:

   روش پژوهش مبتنی بر روش تجربی است به این مفهوم که اطلاعات واقعی از شرایط با پارامترهای مدل مورد دسترس قرار می­گیرد و مدل توسعه داده شده، با اطلاعات واقعی مورد ارزیابی قرار می­گیرد بطوری که بعد از جمع ­آوری اطلاعات مدل ریاضی آن در شرایط عدم اطمینان ارائه می­ شود و سپس از این مدل برای حل یک مسله در دنیای واقعی استفاده می­ شود.

1-6- آرایش کلی تحقیق:

   در ادامه و در فصل دوم مفاهیمی از قبیل برنامه­ ریزی­های بلند مدت و کوتاه مدت و میان مدت و ادبیات موضوعی در رابطه با این پروژه مطرح می­ شود و گذری هم بر تحقیقات انجام شده در این زمینه می­کنیم و در فصل سوم به تشریح مساله و مدل پیشنهادی پرداخته  و برخی از ویژگی­های مدل را بررسی می­کنیم و برای حل آن از ترکیب دو الگوریتم حل، اقدام به پیدا کردن جواب می­کنیم .  در فصل چهارم پس از بیان نحوه ساخته شدن مدل با ارائه مثال و محاسبات آن به تشریح الگوریتم حل و بررسی نتایج می­پردازیم و  در نهایت در فصل پنجم به ارائه یک سری پیشنهادات جهت تحقیقات آینده تحقیق خود را به پایان می­رسانیم.

تعداد صفحه : 120

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.