رشته مدیریت

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد قصدو بروز رفتار بازاریابی ویروسی در مشتریان و کاربران

عنوان : بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد قصدو بروز رفتار بازاریابی ویروسی در مشتریان

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                  صفحه

چکیده فارسی…………………………………….. 1

فصل اول:کلیات تحقیق

بیان مساله تحقیق………………………………………… 5

هدف های تحقیق………………………………….. 5

هدف اصلی……………………………………….. 5

هدف فرعی……………………………………….. 6

بیان اهمیت انجام تحقیق………………………….. 6

اهمیت نظری……………………………………… 6

اهمیت کاربردی………………………………….. 7

فرضیات تحقیق……………………………………. 8

فرضیات اصلی…………………………………….. 8

فرضیات فرعی…………………………………….. 8

مدل تحقیق………………………………………. 9

تعاریف متغیرها و واژگان کلیدی…………………… 12

تعاریف نظری…………………………………….. 12

تعاریف عملیاتی…………………………………. 16

روش تحقیق………………………………………. 17

قلمرو تحقیق…………………………………….. 17

قلمرو موضوعی……………………………………. 17

قلمرو مکانی…………………………………….. 17

قلمرو زمانی…………………………………….. 17

جامعه و حجم نمونه………………………………. 18

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

بازاریابی چیست…………………………………. 20

مبانی بازاریابی اینترنتی……………………….. 25

بازاریابی الکترونیک…………………………….. 27

بازاریابی دیجیتال………………………………. 28

کاربردهای بازاریابی اینترنتی……………………. 32

مقدمه ای بر ارتباطات بازاریابی دیجیتال………….. 38

بازاریابی موتور جستحو…………………………… 50

بازاریابی وابسته……………………………….. 55

نمایش تبلیغات………………………………….. 57

بازاریابی ایمیل………………………………… 59

بازاریابی ویروسی……………………………….. 63

اصول بازاریابی ویروسی…………………………… 69

بازاریابی دهان به دهان………………………….. 77

فصل سوم:روش شناسایی تحقیق(متدولوژی)

مقدمه………………………………………….. 103

روش تحقیق………………………………………. 104

فرضیات تحقیق……………………………………. 104

جامعه اماری…………………………………….. 106

نمونه اماری…………………………………….. 106

حجم نمونه………………………………………. 106

روش نمونه برداری……………………………….. 107

متغیرهای تحقیق و مدل عملیاتی……………………. 107

متغیر مستقل…………………………………….. 108

متغیر وابسته……………………………………. 108

ابزار گرداوری اطلات……………………………… 109

مطالعات کتابخانه ای…………………………….. 110

تحقیقات میدانی…………………………………. 111

اعتبارواعتماد ابزار گرداوری…………………….. 113

روش های اماری و شیوه تحلیل داده ها……………… 113

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه………………………………………….. 119

امار توصیفی…………………………………….. 120/

ویژگی های جمعیت شناختی………………………….. 120

اماره های توصیفی متغیرهای تحقیق…………………. 124

بررسی وضیت توزیع متغیرها……………………….. 125

امارهای استنباطی……………………………….. 126

تحلیل عاملی تاییدی……………………………… 127

روایی سازه……………………………………… 129

مدل تحلیل مسیر…………………………………. 130

بررسی تاثیر متغیر تعدیلگر………………………. 137

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه………………………………………….. 142

نتایج حاصل از فرضیه ها………………………….. 143

نتایج حاصل از یافته های جمعیت شناختی……………. 144

نتایج کاربردی و مدیریتی………………………… 149

محدودیت های تحقیق………………………………. 152

پیشنهادات به محققان اتی………………………… 152

فهرست منابع و مآخذ……………………………….. 153

پیوست ها و ضمایم…………………………………. 157

چکیده انگلیسی……………………………………. 161

 

 

فهرست جدول ها

جدول 2-1 )مفاهیم ارتباطات بازاریابی)………………… 40

جدول 3-1 (ترکیب سوالات پرسشنامه) …………………… 112

جدول 4-1 (توزیع فراوانی مربوط به جنسیت)…………….. 121

جدول 4-2 (توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات)……………. 122

جدول 4-3 (توزیع فراوانی مربوط به رده سنی)…………… 123

جدول 4-4 (سوالات مربوط به متغییرها)…………………. 124

جدول 4-5 (آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق)………….. 125

جدول 4-6 (ارتباط متغیرهای تحقیق با متغیرهای دموگرافیک).. 125

جدول 4-7 (سطح معنی داری)………………………….. 126

جدول  4-8 ( بارهای مولفه ها)………………………. 128

جدول 4-9 (مقادیر میانگین واریانس)………………….. 130

جدول 4-10 (محاسبه برازش مدل)………………………. 133

جدول 4-11 (نتایج تحلیل حداقل مربعات جزیی)…………… 133

جدول 4-12 (نتایج تاثیر متغیر تعدیلگر)………………. 139

 

 

 

فهرست نمودارها

نمدار 1-1 (مدل 1)………………………………… 9

نمودار 1-2 (مدل 2)……………………………….. 10

نمودار 1-3 (مدل 3)……………………………….. 11

نمودار 4-1 (فراوانی مربوط به جنسیت)………………… 121

نمودار 4-2 (فراوانی مربوط به تحصیلات)……………….. 122

نمودار 4-3 (فراوانی مربوط به رده سنی)………………. 123

نمودار 4-4 (مدل 4)……………………………….. 131

نمودار 4-5 (مدل 5)……………………………….. 132

نمودار 4-6 (مدل 6)……………………………….. 138

نمودار 4-7 (مدل 7)……………………………….. 139

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

  

 

مقدمه :

امروزه در بازار رقابتی شدید هستیم تمامی محصولات دارای مزیت­های رقابتی هستند یافتن تفاوت میان محصولات کاری سخت و دشوار است یکی از راه های دستیابی به این تفاوتها استفاده از روش هایی است که تمرکز بیشتری بر مشتریان دارد در بازاریابی ویروسی، سازمان با بهره گرفتن از ارتباط میان مشتریان ، پیام خود را به دیگران ارسال می­ کند . درصورت بهره­ گیری مناسب از امکانات گسترده این روش بازاریابی الکترونیکی، می­توان به نتایج قابل ملاحظه­ای دست یافت . چهار قابلیت مهم بازاریابی ویروسی الکترونیک عبارتند از:

  • سودرسانی به مشتری
  • توانایی در ارائه خدمات و اطلاعات موردنیاز مشتری به صورت Online
  • توانایی کنترل و هدایت وب سایت
  • ایجاد یکپارچگی میان فعالیتهای بازاریابی الکترونیک با سایر فعالیتها

بازاریابی ویروسی با تبدیل شبکه اینترنتی مشتریان و مشترکان به ماشین عظیمی که خبرها را دهان به دهان پخش می­ کنند، شرکت رادر معرض دید همه قرار می­دهد و پیام تبلیغی یک شرکت با بهره گرفتن از ترغیب مشتریان به معرفی آن شرکت به دوستان و آشنایان می ­تواند به­ طور چشمگیری افزایش یابد.

 –بیان مسأله­ تحقیق :

همانگونه که در مقدمه اشاره شد یکی از شیوه ­ها و روش­های مدرن و مؤثر بازاریابی ویروسی ایت که با بهره گرفتن از اینترنت و بازاریابی شناختی تأثیر بسزایی بر مشتریان و کاربران مختلف می­گذارند و با توجه به چهار قابلیت مهم آن نمی­ توان از آن چشم­پوشی کرد با توجه به این موارد لزوم آشنایی با عواملی که مشتریان را به سمت تبدیل شدن به همین عوامل هستیم . یعنی می­خواهیم به سؤالات زیر پاسخ دهیم:

آیا رضایت مشتری بر ایجاد قصد بازاریابی ویروسی تأثیر دارد ؟

آیا وفاداری مشتری بر ایجاد قصدبازاریابی ویروسی تأثیر دارد ؟

آیا شناخت مشتری بر ایجاد قصدبازاریابی ویروسی تأثیر دارد ؟

تعداد صفحه : 160

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.