مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه بررسی تولید پانل ساندویچی با بهره گرفتن از چوب پالونیا و رویه فایبرگلاس

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

عنوان : بررسی تولید پانل ساندویچی با بهره گرفتن از چوب پالونیا و رویه فایبرگلاس

 

دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشكده جنگلداری و فن آوری چوب

جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد  (M.Sc)در مهندسی علوم و صنایع چوب و كاغذ

عنوان:

پایان نامه: بررسی تولید پانل ساندویچی با بهره گرفتن از چوب پالونیا و رویه فایبرگلاس

استاد راهنما:

دكتر ابوالقاسم خزاعیان

اساتید مشاور:

دكتر تقی طبرسا

دكتر علیرضا شاکری

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه و كلیات

1-1 مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———   1

1-2 مسئله تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-    4

1-3 اهداف تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 5

1-4 تاریخچه پیدایش پانل ساندویچی ——-   6

5 كلیات و مفاهیم اولیه—————  7

1-5-2 انواع چندسازه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-    8

1-5-3 مهمترین موارد استفاده از چندسازه های زمینه پلیمری-    8

1-5-4 چند سازه های زمینه پلیمری تقویت شده —————     9

1-6 ماده زمینه های پلیمری ————–  10

1-6-1 پلاستیكهای گرما نرم————–    12

1-6-2 پلاستیكهای گرما سخت————    12

1-6-2-1 رزین های پلی استر————-   12

1-6-2-1-1 پلی استرهای گرما سخت (غیر اشباع)————–   12

1-6-2-1-2 عوامل پخت رزین پلی استر غیراشباع————–   14

1-6-2-2 رزین های اپوکسی————-  15

1-6-2-1 عوامل پخت رزین های اپوكسی—-  16

1-6-2-2 رقیق كننده های رزین اپوكسی—–  17

1-6-2-3 خواص رزین اپوكسی———–  18

1-7 تقویت كننده ها -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 18

1-7-1 الیاف شیشه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 20 

  1-7-2 انواع مختلف الیاف شیشه———  21 

1-7-3 ترکیب مواد لازم برای تهیه  الیاف شیشه—————-  21

1-7-4 فرایند ساخت الیاف شیشه———- 22

1-7-5 پارچه های ساخته شده از الیاف شیشه– 24

1-7-6 مزایای چندسازه های بسپاری تقویت شده با الیاف شیشهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————24

1-7-7 معضلات چند سازه های الیاف شیشه— 25

1-7-8 روش های مختلف شكل دهی چندسازه ها————— 25

1-8 پالونیا-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———  27

1-8-1 چوب پالونیا-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–   27

سابق تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 30

مواد و روش ها

3-1 عوامل مورد بررسی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 40

3-2 طرح آماری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–  41

3-1 تهیه مواد اولیه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—  41

3-1-1 پالونیا-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-  42

3-1-2 الیاف شیشه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—  42

3-1-3 نوع و مقدار مصرف رزین———-  43

3-1-3-1 رزین اپوكسی—————-  43

3-1-3-2  سخت كننده جهت پلیمریزاسیون رزین اپوكسی———  44

3-1-3-3 رزین پلی استر—————-  44

3-1-3-4  كاتالیزور جهت سرعت واكنش رزین پلی استر———-  44

3-1-3-5  شتاب دهنده جهت پلیمریزاسیون رزین پلی استر——–  45

3-2 ساخت فراورده مركب————— 45

3-2 بررسی خواص فیزیكی و مكانیكی پانل ها-  47

3-2-1 آزمون تعیین مقاومت به خمش——-  48

3-2-2 آزمون مقاومت به فشارلبه ای——–  50

3-2-3 آزمون مقاومت به فشار سطحی——- 50

3-2-4 آزمون تعیین مقاومت به كشش عمود بر سطح————-  51

3-2-5 آزمون تعیین وزن مخصوص فرآورده های مواد مركب——-  52

3-2-6 میزان جذب آب بعد از 2 و 24 ساعت-   52

تجزیه و تحلیل آماری

4-1 مقاومت خمشی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–  56

4-1-1 تاثیر مستقل ضخامت مركز بر مقاومت خمشی(MOR)——  57

4-1-2 مقایسه مقاومت خمشی نمونه های شاهد و پانل———— 58

4-2 مدول الاستیسیته-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–  58

4-2-1 تاثیر مستقل ضخامت بر مدول الاستیسیته (MOE)———  59

4-2-2 تاثیر متقابل اثر نوع رزین و ضخامت  بر مدول الاستیسیته (MOE) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————  60

4-2-3 مقایسه مدول الاستیسیته نمونه های شاهد و پانل———–  60

4-3 تنش برشی لایه مغزی—————  61

4-3-1 تاثیر مستقل ضخامت بر تنش برشی مركز—————-  62

4-4 تنش خمشی رویه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-  62

4-5 مقاومت فشاری لبه ای پانل———— 64

4-5-1 تاثیر مستقل ضخامت بر مقاومت فشاری لبه ای پانل——–  65

4-5-2 تاثیر مستقل نوع رزین بر فشار لبه ای پانل—————  65

4-5-3 مقاومت به فشار نمونه های شاهد و پانل (در جهت عمود برالیاف)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 66

4-6 مقاومت فشاری سطحی پانل———– 67

4-6-1 تاثیر مستقل ضخامت بر فشار سطحی پانل—————- 68

4-6-2 مقاومت به فشار موازی الیاف نمونه های پانل و شاهد——-  68

4-7 آزمایش كشش عمود بر سطح———- 68

4-7-1 تاثیر مستقل نوع رزین بر كشش عمود بر سطح پانل——— 69

4-8 آزمون دانسیته-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 71

4-8-1 تاثیر مستقل ضخامت بر دانسیته پانل—- 72

4-8-2 مقایسه دانسیته نمونه های پانل و شاهد– 73

4-9 آزمون جذب آب بعد از 2 ساعت——-  73

4-9-1 تاثیر مستقل نوع ضخامت بر جذب آب بعد از 2 ساعت پانل— 74

4-9-2 مقایسه جذب آب بعد از 2 ساعت نمونه های پانل و شاهد—-  75

4-10 آزمون جذب آب بعد از24 ساعت—— 76

4-10-1 تاثیر مستقل ضخامت بر جذب آب پانل بعد از 24 ساعت—- 77

4-10-2 مقایسه جذب آب بعد از24 ساعت  نمونه های پانل و شاهد–  77

استنتاج-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 78

پیشنهادات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 79

منابع-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 90

چکیده:

هدف این تحقیق، بررسی كردن تولید پانل ساندویچی با بهره گرفتن از چوب پالونیا و رویه فایبرگلاس (الیاف شیشه) و تعیین خواص فیزیكی و مكانیكی این نوع پانل ساندویچی بود.

 جهت ساخت این پانل ساندویچی سه نوع فاکتور نوع فایبرگلاس (سوزنی و تلفیق سوزنی/حصیری) ، نوع رزین (اپوكسی و پلی استر) و ضخامت لایه مغزی چوب پالونیا (در دو سطح 9 و 19 میلی متر) به عنوان عوامل متغیر در نظر گرفته شدند كه به صورت آزمون فاكتوریل و در قالب طرح كاملا تصادفی اجرا شد.

از مجموع شرایط ساخت، جمعا  8 تیمار و از هر تیمار 5 تکرار ساخته شد. خواص فیزیکی و مکانیکی پانل ها شامل مقاومت به دانسیته، جذب آب، مقاومت خمشی شامل مدول گسیختگی، مدول الاستیسیته، تنش برشی مركز و تنش خمشی رویه، فشار سطحی، فشار لبه ای و مقاومت كشش عمود بر سطح  بر اساس استانداردASTM  مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمایشات توسط نرم افزار آماریMinitab  آنالیز گردید و اثر عوامل متغیر روی خواص فیزیکی و مکانیکی پانل ها با بهره گرفتن از روش آنالیز واریانس انجام گرفت.

با بررسی نتایج خواص فیزیكی و مكانیكی مشاهده گردید كه كاهش ضخامت لایه مغزی اثر مثبتی بر روی خواص فیزیكی و مكانیكی پانل از قبیل  مقاومت خمشی، فشار لبه ای و مقاومت به جذب آب نشان داد، اما در مواردی كه مقاومت به فشار سطحی پارامتر مهمی باشد، پانل های با ضخامت لایه مغزی 19 میلی متر خواص مطلوب تری را نشان می دهند.

استفاده از رزین اپوكسی در ساخت پانل، در آزمایشات فشار لبه ای و كشش عمود بر سطح پانل ساندویچی مقاومت های بیشتری نسبت به رزین پلی استر نشان داد.

نوع فایبرگلاس تاثیر مستقل و متقابل معنی داری بر روی هیچ یک از آزمایشات مكانیكی و فیزیكی نداشت. نتایج دانسیته نیز نشان داد پانل های ساخته شده با ضخامت های لایه مغزی 19 میلی متر (gr/cm35/0)، به دلیل حجم بیشتر چوب در مركز پانل، دانسیته كمتری نسبت به پانل های با ضخامت لایه مغزی 9 میلی متر (  gr/cm37/0) داشتند.

فصل اول: مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه

امروزه در بسیاری از كاربردهای مهندسی، به تلفیق خواص مواد نیاز است و امكان استفاده از یک نوع ماده كه همه خواص مورد نظر را برآورده سازد، وجود ندارد. بسیاری از نیازهای صنعتی صنایعی مانند صنایع فضایی، دریایی، رآكتورسازی، الكترونیكی وغیره نمی‌تواند با بهره گرفتن از مواد معمولی شناخته شده برآورد شود. به عنوان مثال در صنایع هوافضا به محصولاتی نیاز است كه ضمن داشتن استحكام زیاد سبك باشند، مقاومت به سایش و مقاومت در برابر نور ماوراء بنفش خوبی داشته باشند و در دماهای بالا استحكام خود را از دست ندهند و یا در صنایع دریایی، معمولا ترکیبی از خواص فیزیکی دانسیته كم و مقاومت به رطوبت بالا مورد نیاز است. بنابراین از آنجا كه نمی توان ماده ای یافت كه همه خواص فوق را دارا باشد، باید به دنبال روشی برای تركیب خواص مواد بود، این راه حل همان مواد چند سازه[1] است. قسمت بیشتری از نیاز، با بهره گرفتن از چند سازه ها می‌تواند برآورده شود. چند سازه ماده ای چند جزئی است كه خواص آن در مجموع از هر كدام از اجزاء تشكیل دهنده خود بیشتر است. اجزاء تشكیل دهنده ویژگی های خود را حفظ كرده، در یكدیگر حل نشده و با هم تركیب نمی‌شوند. این مواد در مقیاس ماكروسكوپی معمولا به صورت یک مخلوط  فیزیكی متشكل از دو یا چند ماده مختلف تعریف می‌شوند كه خواص فیزیكی و شیمیایی خود را حفظ كرده و مرز مشخصی را با هم تشكیل می‌دهند]4[.

در چندسازه ها عموما 3 ناحیه متمایز وجود دارد:     

1-فاز پیوسته (ماده زمینه)

2-فاز نا پیوسته (تقویت كننده) كه غالبا به سه دسته كلی ذرات پودری[2]، ذرات صفحه ای[3] و الیاف[4]  تقسیم می‌شود و هر دسته خصوصیات ویژه ای را در چندسازه ایجاد می كند.

3-فصل مشترك[5] بین این دو فاز كه تعیین كننده خواص و مشخصه های ماده مركب خواهد بود]4[.

فاز غیر پیوسته معمولاً سخت تر و قوی تر از فاز پیوسته است،  لذا به آن فاز تقویت كننده می گویند كه به صورت یک یا چند فاز غیر پیوسته در یک فاز پیوسته (ماده زمینه) است]6 .[از پرمصرف ترین انواع ماده زمینه در این فرآورده ها پلاستیک های گرماسخت هستند. افزایش خواص مكانیكی این مواد، همواره از اهداف تحقیقاتی گروه های مختلفی در جهان بوده است. میزان بهبود وتقویت خواص آنها، به خواص فاز تقویت كننده نیز بستگی دارد. از مهمترین راه های بهبود خواص آنها، تقویت این مواد با الیاف می‌باشد. استفاده از این مواد در پلاستیک های گرماسخت باعث می‌شود كه محصول نهایی به یكی از فرآورده های تقویت شده مهندسی تبدیل شود. الیاف در چندسازه ها عضو بارپذیر اصلی سازه ها هستند. ساخت چندسازه های مستحكم و قوی جهت اهداف مهندسی، اغلب با كاربرد الیاف با مقاومت بالا (مخصوصا مقاومت به شكست) نظیر الیاف شیشه[6]، گرافیت، بور، سیلیكات خالص صورت می‌گیرد. به منظور استفاده از این الیاف، ماده زمینه یا ماتریس[7] جهت  قرار گرفتن الیاف در آن لازم می‌باشد، به این جهت كه ماده زمینه آنها را در محل و آرایش مطلوب نگه می دارد. ماده زمینه صرفنظر از این كه توسط الیاف تقویت می‌شوند، خود نقش چسباندن الیاف به یكدیگر، انتقال تنش های وارده به الیاف، محافظت الیاف در برابر عوامل مكانیكی، محافظت از شرایط جوی وهمچنین رطوبت را بر عهده دارند]4[.

چندسازه های حاوی الیاف شیشه امروزه بسیار مورد توجه پژوهشگران و صنعتگران قرار دارند و به دلیل مزیت های فراوانشان استفاده از آنها در حال رشد وگسترش است. از این تركیبات به طور عمده در ساخت پانل های ساندویچی استفاده می‌شود.

چند سازه های پانل ساندویچی[8] رده ای از محصولات پیشرفته هستند كه در آنها از تركیب مواد ساده به منظور ایجاد محصولاتی جدید با خواص فیزیكی و مكانیكی برتر استفاده شده است.

این چندسازه، طبقه خاصی از مصالح كامپوزیتی است كه شامل یک ساختار سبک و مرکب است که از دو طرف به دولایه محدود شده و در وسط آن، یک هسته مركزی قرار دارد. اصطلاحاً در مجموع، این ساختار به آن دسته ازساختارهای لایه ای اطلاق می‌شود که از یک هسته مرکزی ضخیم و سبك و لایه‌های خارجی نازك و مقاوم تشکیل شده است. یک ساختار ساندویچی، مقاومت بسیار بالاتری نسبت به تك‌تك اجزای خود دارد و از سبكی فوق‌العاده‌ای نیز برخوردار است. همچنین هزینة نسبتاً پایینی داشته و به سرعت و سهولت می‌‌تواند در ساخت‌و ساز مورد استفاده قرار گیرد. از جمله دلایل رشد و پیشرفت این چند سازه ها تولید محصولاتی است كه در برابر رطوبت، پوسیدگی و خوردگی مقاوم بوده و از پایداری ابعادی برخوردارند. از مزیت های مهم دیگر به كارگیری آنها، سهولت شكل‌دهی با انواع قالب ها و تبدیل ارزان آنهاست.

در این ساختارها عموماً از فوم، شانه عسلی ها و چوب بالزا به عنوان مصالح مركزی و از لایه های تقویت شده الیاف كربن و عمدتاً الیاف شیشه به عنوان مصالح رویه‌ای استفاده می‌شود.

این ساختار به ظاهر ساده که به علت شباهت ظاهریش با ساندویچ به همین نام خوانده می‌شود، مزیت‌ها و قابلیت‌ های فوق‌العاده‌ای از خود نشان می‌دهد. خلاصه ای از آنچه امروزه پانل های ساندویچی را به عنوان گزینه ای مناسب در جهان مطرح ساخته است به شرح زیر می‌باشد:

الف) دانسیته مناسب آنها كه به علت استفاده از مواد كم دانسیته درهسته این پانل ها ایجاد می‌شود. بنا به این ویژگی، این پانل ها جهت استفاده در صنایع هوافضا بسیار مقبولند. این خاصیت به ویژه در سبك‌سازی بناها در مقابله با زلزله بسیار مهم است. یک دیواره ساندویچی در مقایسه با نمونه مشابه سیمانی یا آجری، گاه تا 50 برابر سبك‌تر است.

ب) استحكام بالای این پانل ها نسبت به  دانسیته آن ها، به طوری كه  پانل نیروهای وارده را به خوبی جذب می کند و آن را از مقاومت بالایی در برابر بارهای فشاری و ضربه ای برخوردار می كند كه این مسئله در ساخت پل ها، ساخت دیوار‌ه‌ها و سقف‌های كاذب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ج) مقاومت در برابر خوردگی ، بطوریكه در شرایط خورنده محیطی دچار آسیب های ناشی از خورندگی نمی‌شود، بنابراین در ساخت پاركت های در تماس با مواد شیمیایی بسیار مطلوب اند. این ویژگی باعث حداقل شدن هزینه تعمیر و نگهداری نیز می‌گردد.

د) این پانل ها مقاوم در برابر رطوبت هستند، لذا در شرایط محیطی مرطوب دچار آسیب نمی‌شوند. این پانل ها به علت خاصیت ضد آبشان در بدنه كشتی ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

با توجه به اینکه در هر نوع کاربرد خواص استحکامی پانل مورد نیاز است، پانل های ساندویچی به دلیل امتیاز نسبت بالای مقاومت مکانیکی به وزن آنها کاربردهای وسیعی در صنایع گوناگون دارند، از کشتی تا ساختار هواپیمایی، از دیواره های واگن تا پانل های ساختمانی، در سازه های پل و مهندسی. 

این محصول نسبتا جدید از جمله فرآورده های مركب مهندسی شده چوبی است كه به عنوان ماده ساختمانی و صنعتی تولید و مصرف آن در سطح جهان رو به افزایش است و در سال های اخیر به طورجدی مورد توجه قرار گرفته است. این محصول تا كنون تقریبا در ایران ناشناخته باقی مانده است.

2-1- مسئله تحقیق

در سال های اخیر كمبود مواد اولیه چوبی، صنعت چوب را با چالش های مهمی رو به رو كرده است. با اعمال سیاست های جدید سازمان حفاظت و محیط زیست جنگل ها و مراتع، در سال های آتی بهره برداری از جنگل ها كاهش چشمگیرتری خواهد یافت. به طور كل كشور ایران از لحاظ پوشش جنگلی كشوری فقیر به شمار می‌آید، چرا كه مساحت جنگل های موجود آن نسبت به مساحت كل كشور بسیار ناچیز است (7%) و سطح قابل بهره برداری جنگل های صنعتی كشور نسبت به سطح كل جنگل های كشور 2/1میلیون هكتارنسبت به 12 میلیون هكتار بر آورد شده است كه این مقدار چوب تولید شده از منابع جنگلی داخلی جوابگوی نیاز صنایع چوب كشور ما نیست]15[ .

 محدودیت این منابع جنگلی، حفظ محیط زیست و نیاز روز افزون به منابع چوبی تجدید شونده، بخش های صنعتی را بر آن داشته است تا در حوزه های جنگلكاری، كشت و توسعه گونه های سریع الرشد را مد نظر قرار دهند. به عبارتی دیگر، زراعت درختان سریع الرشد یكی از راه های مقابله با این چالش ها ست. این گونه ها می‌توانند به عنوان منبعی جایگزین در جهت رفع كمبود منابع تجدید شونده و مورد نیاز صنایع چوب استفاده گردند. بنابراین ، كار حاضر به سمت تحقیقات بیشتر بر روی گونه سریع الرشد پالونیا سوق داده شد.

همچنین با توجه به كاهش روزافزون ذكر شده در سطح جنگل های جهان به خصوص در كشورهای توسعه نیافته، تامین مواد اولیه صنایع مختلف سلولزی از منابع بازیافتی، چه در مرحله بهره برداری و چه در مرحله تولید فرآورده ها در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در كشور ما با توجه به فرسودگی ماشین آلات و به روز نشدن تكنولوژی تولید، میزان ضایعات بسیار بالاست. عدم توجه به ضایعات حاصله در صنایع چوب كشور نه تنها مشكلات زیست محیطی وآلوده شدن محیط صنایع را فراهم آورده است، بلكه مقادیر زیادی منابع سلولزی از دسترس خارج می گردد. درصد ضایعات بهره برداری در جنگل و تولید محصولات در صنایع ایران بر اساس آمار سازمان برنامه و بودجه 1378در جدول1-1 آمده است]22[.

سیاست گذاری ها در زمینه استفاده از ضایعات چوب پالونیا برای تولید بلوك های مركزی پانل ساندویچی به دلیل ابعاد كوچك آنها، با  توجه به درصد بالای ضایعات قطعات چوب (ارائه شده در جدول1-1) بستر سازی مناسبی برای این صنعت بویژه از جنبه اقتصادی به نظر می‌آید.

از دلائل اصلی انتخاب این چوب برای استفاده در ساخت پانل ساندویچی، امتیاز دانسیته پایین و استحكام در واحد وزن  بالای آن بود كه به عنوان مبنایی برای ساخت پانل ساندویچی در این پایان نامه مورد نظر قرار گرفت.

همچنین خاصیت عایق حرارتی و رطوبتی این چوب امتیاز بالایی در استفاده آن به عنوان مركز پانل ساندویچی است ]30[.  این چوب  علاوه بر دارا بودن این خواص مطلوب، از مزایای هزینه پایین سرمایه گذاری، حجم رویش بالا و قیمت پایین نیز برخوردار است.

[1] composite

[2] Marticles          

[3] Platelets         

[4] Fiber

[5] interface

[6] Fiberglass

[7] Matrix

[8] Sandwich panel

تعداد صفحه : 93

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.