مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه بررسی و شناسایی عوامل مؤثردر بهره‌وری واحدهای تولید مرغ گوشتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی کشاورزی

گرایش : علوم دامی – مدیریت دامپروری

عنوان : بررسی و شناسایی عوامل مؤثردر بهره‌وری واحدهای تولید مرغ گوشتی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مراغـه

پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد (M.Sc)

رشته مهندسی کشاورزی-علوم دامی- مدیریت دامپروری

عنوان:

بررسی و شناسایی عوامل مؤثردر بهره‌وری واحدهای تولید مرغ گوشتی

(مطالعه‌ی موردی: واحدهای تولیدی شهرستان مراغه)

 استاد راهنما:

دکتر علیرضا صفامهر

استاد مشاور:

دکتر حسین کوهستانی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده ………………………………………………….1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه…………………………………………… 3

1-2- بیان مسأله…………………………………….. 4

1-3- اهمیت و ضرورت مسأله………………………. 7

1-4- اهداف پژوهش………………………………….. 7

1-5- سوالات تحقیق…………………………………. 8

1-6- فرضیات پژوهش…………………………………. 8

1-7- قلمرو تحقیق…………………………………….. 9

1-7-1- قلمرو مکانی…………………………………… 9

1-7-2- قلمرو زمانی……………………………………. 9

1-7-3- قلمرو موضوعی………………………………… 9

1-8- تعاریف مفهومی و عملیاتی مفاهیم کلیدی……9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه…………………………………………….. 11

2-2- اهمیت بخش کشاورزی و دام و طیور ……………12

2-3- بهره ­وری……………………………………………. 14

2-3-1- مفهوم بهره‌وری………………………………….. 15

2-3-2- مدیریت بهره ­وری………………………………… 16

2-3-3- عوامل مؤثر بر بهره ­وری …………………………..17

2-3-4- عوامل مؤثر بر وضعیت بهره ­وری در ایران………… 21

2-3-5- عوامل مؤثر بر بهره ­وری نیروی انسانی………….. 25

2-3-6- بهبود مصرف انرژی و بهره ­وری…………………….. 26

2-3-7- کارکنان و بهره­ وری…………………………………… 27

2-3-8- به روز بودن و بهره ­وری………………………………. 28

2-3-9- نقش تأمین کنندگان در بهره ­وری واحدها…………. 29

2-3-10- دولت و بهبود بهره ­وری واحدهای تولیدی…………. 32

2-4- بهره ­وری در واحدهای مرغ گوشتی…………………… 34

2-5- مطالعات داخلی و خارجی…………………………….. 36

2-5-1- مطالعات داخلی……………………………………… 36

2-5-2- مطالعات خارجی……………………………………… 39

2-6- جمع ­بندی مطالعات و ارائه مدل مفهومی تحقیق……. 40

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه……………………………………………………. 42

3-2- روش تحقیق…………………………………………….. 42

3-3- جامعه‌ی آماری……………………………………………. 43

3-5- ابزار پژوهش………………………………………………. 44

3-6-1- اعتبار (روایی) و پایایی پرسشنامه…………………… 44

3-6-2- پایایی پرسشنامه……………………………………… 45

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ­ها…………………………….. 46

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها

4-1 مقدمه………………………………………………………. 48

4-2 ضریب اطمینان پژوهش………………………………….. 48

4-3 معرفی روش­های آماری مورد استفاده…………………. 48

4-4 ارائه و تحلیل نتایج……………………………………….. 49

4-5 بررسی فرضیه‌ی نرمال بودن هریک از متغیرها……….. 53

4-5-1 روش توصیفی (رسم نمودار هیستوگرام)…………… 53

4-5-2 روش استنباطی (آزمون کلموگروف-اسمیرنف)………. 56

4-6 بررسی فرضیات تحقیق…………………………………… 57

فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و پیشنهادات

5-1- مقدمه……………………………………………………… 64

5-2- خلاصه تحقیق………………………………………….. 64

5-3- بحث و نتیجه­ گیری……………………………………….. 65

5-4- پیشنهادات………………………………………………….. 71

5-5- محدودیت­های تحقیق……………………………………….. 72

5-6- زمینه‌ی تحقیقات آتی………………………………………. 72

منابع ………………………………………………………………..73

منابع فارسی………………………………………………………. 73

منابع لاتین……………………………………………………….. 76

ضمائم……………………………………………………………. 78

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در بهره ­وری واحدهای تولید مرغ گوشتی شهرستان مراغه بوده است. این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و ابزار پیمایش در این تحقیق پرسشنامه بوده است. برای جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به آزمون فرض­ها از پرسشنامه‌ی محقق ساخته استفاده شد. به این صورت که بعد از انتخاب نمونه‌های مورد نظر از جامعه‌ی آماری مورد مطالعه که شامل کلیه‌ی مدیران واحدهای تولید مرغ گوشتی در شهرستان مراغه بودند که به علت کمی جامعه‌ی آماری، نمونه گیری انجام نشد و همه‌ مدیران برای شرکت در تحقیق انتخاب شدند. پرسشنامه­ ها به تعداد مورد نظر تکثیر و با مراجعه حضوری به هر یک از واحدها در اختیار پاسخگویان مطالعه قرار گرفت. بعد از جمع ­آوری اطلاعات، داده ­ها با بهره گرفتن از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 18 مورد آنالیز قرار گرفت. سپس در بخش استنباطی با بهره گرفتن از آزمون t تک نمونه­ ای و آزمون فریدمن، فرضیات پژوهش آزمون شدند. نتایج نشان داد که بهبود مصرف انرژی، سابقه مدیر و کارکنان، میزان سرمایه‌ی تولیدی، اندازه واحد، آموزش و ترویج، استفاده از تکنولوژی­های جدید و قیمت نهاده‌ها بر بهره ­وری واحدهای تولیدی مرغ گوشتی مؤثر می­باشند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

اهمیتی که صنایع کوچک در توسعه‌ی اقتصادی کشورها دارند، توجه روزافزون سیاست‌گذاران را در جوامع مختلف به دنبال داشته است. اصولاً در بیشتر کشورهای توسعه‌ی یافته جهان، اتخاذ سیاست‌های مربوط به حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط به منظور کاهش فقر و ایجاد اشتغال، از مهمترین اولویت‌های توسعه‌ی دولت‌ها محسوب می‌شود. میزان موفقیت دولت‌ها در فراهم آوردن شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی که بخش اعظم آن­ها در چارچوب بنگاه‌های کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند و در واقع ستون فقرات صنعت بیشتر کشورها را تشکیل می‌دهند، از عوامل تعیین کننده‌ی عملکرد بخش صنعت محسوب می‌شوند (تهامی‌پور و شاه‌مرادی، 1386).

از آنجایی که مهم‌ترین عامل یا اهرم اصلی کاهش یا افزایش بهره‌وری سازمان، منابع انسانی آن است لذا یکی از مسائلی که مدیران سازمان‌های پیشرو را در دهه‌ های آینده درگیر خود خواهد ساخت، تلاش برای افزایش بهره‌وری شغلی کارکنان است. اندازه ­گیری بهره‌وری یکی از اساسی‌ترین فعالیت‌هایی است که در سطوح مختلف می‌تواند راهگشای مدیریت در تصمیم‌گیری باشد. اندازه ­گیری بهره‌وری در سطح بنگاه‌ها، راهنمای مدیران ارشد در زمینه‌ی تأمین و تخصیص منابع رشد تولید از جمله نیروی انسانی و سرمایه می‌باشد. مدیران به کمک نتایج حاصل از تحلیل شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید می‌توانند بنگاه تحت مدیریت خود را از نظر سرمایه‌بر بودن و یا کاربر بودن بهتر شناخته و تصمیمات درستی در زمینه‌ی تزریق منابع جدید به بنگاه اتخاذ نمایند.

گوشت مرغ در سال‌های اخیر به طور وسیعی جهت تغذیه‌ی انسان و تأمین پروتئین مورد نیاز به کار رفته است. پرورش مرغ گوشتی به دلیل رشد سریع، سهولت تغذیه، استفاده از فضای بسته، تراکم و ضریب تبدیل بهتر نسبت به سایر محصولات پروتئینی و همچنین دارا بودن مواد مورد نیاز بدن انسان از مزایای خاصی برخوردار است؛ ولی به دلیل رعایت نشدن اصول صحیح مدیریتی و استانداردهای فنی در تولید و پرورش مرغ، خسارات قابل توجهی در وهله‌ی اول به تولیدکنندگان و سپس به جامعه و اقتصاد ملی وارد شده است (دشتی و یزدانی، 1375).

آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می­گیرد، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در بهره ­وری واحدهای تولید مرغ گوشتی می­باشد. به همین جهت این تحقیق با ارائه‌ مقدمه­ای کوتاه و بیان مسأله در فصل اول که کلیات نام دارد، شروع می‌شود، همچنین در این فصل مفاهیم کلیدی و اهداف و فرضیه ­های تحقیق هم گفته می‌شود. در فصل دوم مبانی نظری به همراه بررسی منابع و تحقیقات پیشین در مورد موضوع صورت می­گیرد. فصل سوم این مطالعه، متدولوژی پژوهش به همراه مراحل اجرا را با ذکر جزئیات بازگو خواهد کرد. در فصل چهارم، نتایج تحقیق آورده می‌شود و در فصل پنجم نتیجه ­گیری و بحث می­‌آید و پیشنهاداتی ارائه می‌شود.

2-1- بیان مسأله

از دیدگاه برنامه‌ریزی و توسعه‌ی اقتصادی، غذا هم به عنوان کالای اقتصادی و هم به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه، نقش بنیادی در تأمین استقلال کشور و سلامت جامعه دارد. از آنجایی که محصولات دامی و طیور یکی از منابع مهم و ضروری مواد غذایی است و با توجه به اهمیت صنعت دامی در عصر حاضر، واحدهای تولیدی دامی نقش مهمی در تأمین غذا در کشور به عهده دارند. طبق بررسی­ هایی که در ایران به طور پراکنده در واحدهای تولیدی دامی انجام شده است، نشان داده شده است که سطح بهره‌وری و راندمان در ایران پایین­تر از استاندارد می‌باشد (حسینی و همکاران، 1390).

بهره‌وری از جمله عواملی است که دوام و بقای بنگاه‌ها را در دنیای پررقابت فعلی تضمین می­ کند. حاکم شدن فرهنگ بهره‌وری، موجب استفاده بهینه از کلیه امکانات مادی و معنوی سازمان­ها می‌شود و دائماً توان­ها، استعدادها و امکانات بالقوه بنگاه­ها شکوفا می‌شود (راکوتواریزوا[1]، 2008).

امروزه تمام کشورهای جهان در پی بدست آوردن پیشرفت­هایی در زمینه‌ی بهره‌وری هستند، بدین معنی که بتوانند با مصرف منابع کمتر به مقدار تولید بیشتری دست یابند. بهره‌وری عبارتست است از استفاده‌ی مطلوب، مؤثر و بهینه از مجموعه امکانات، ظرفیت­ها، سرمایه­ها، منابع و فرصت­ها. به عبارت دیگر، بهره‌وری، استفاده‌ی مؤثر و بهینه از زمان و ارزش حاصل از سرمایه، عمر، فکر، اندیشیه و توان­ها و استعدادها در یک واحد زمان و استفاده‌ی مطلوب از همه‌ امکانات است (رفیعی و همکاران، 1390).

اندازه ­گیری بهره‌وری به دلیل اهمیت آن در ارزیابی عملكرد سازمان­ها، همواره مورد توجه محققان بوده است. ضرورت رعایت اصل بهره‌وری در استفاده از منابع و امکانات موجود در دستیابی به اهداف سازمانی و تلاش در جهت افزایش آنها، بر کسی پوشیده نیست. یکی ‌از‌‌‌ راه ­های ‌بهبود‌ و پیشرفت‌ اقتصادی و روزافزون یک واحد تولیدی ‌صنعتی، اندازه‌گیری بهره‌وری آن است و براساس اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل شاخص‌های بهره‌وری، فرصت­های بهبود تعریف می‌شود و چرخه‌‌ی بهبود را می‌توان انجام داد (میری و همکاران، 1387).

بهره‌وری استفادة مؤثر و کارآمد از ورودی­ ها یا منابع برای تولید محصول یا ارائة خروجی­هاست. ورودی­ ها (نهاده‌ها) منابعی از قبیل مواد اولیه، ابزارآلات و تجهیزات، نیروی کار و زمین و سایر موارد هستند که برای خلق خروجی یا ستاده (محصولات تولیدی، خدمات ارائه شده) استفاده می‌شوند. اندازه‌گیری بهره‌وری برای هر سازمان ضروری است و این امر به حدی حائز اهمیت است که می‌توان با برقراری و اجرای یک سیستم اندازه‌گیری بهره‌وری به نقاط قوت و ضعف یک سازمان تولیدی پی برد (حاجی رحیمی و کریمی، 2009).

یک واحد تولیدی در واقع قسمتی از شرکت است که به تکمیل محصول نهایی، تولید محصول یا ارائه خدمت خاصی می ­پردازد. این سطح از تولید می ­تواند جزو واحد، گروه تولیدی، خط تولید و سالن تولید لحاظ شود. بررسی بهره ­وری در این سطح علاوه به عوامل متعددی همچون مدیریت مجموعه، نیروی کار، سرمایه‌ی واحد، انرژی، عوامل خاص و تکنولوژیکی چون ماشین‌آلات و قیمت نهاده‌ها و محصول وابسته است (روتان[2]، 2002).

یكی از شاخصه‌های بهره‌وری در واحدهای تولیدی استفاده‌ی بهینه از انرژی است. بهره‌وری در استفاده از انرژی در ایران تا پیش از این در حد قابل قبولی قرار نداشت، چرا كه به دلیل قیمت‌های پایین انرژی و هزینه‌ی اندكی كه واحدهای تولیدی و حتی خانوارها از این بابت متحمل می‌شدند، انگیزه‌ی چندانی برای استفاده‌ی بهینه از انرژی در هر دو بخش وجود نداشت. در حال حاضر نیز با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، چرخه‌ی تولید قبلی بهره‌وری چندانی نداشته است و بیشتر واحدهای تولیدی تلاش می‌کنند تا در زمینه‌ی استفاده از انرژی روش­های جدیدتری را به کار گیرند تا بهره‌وری بالاتری بدست آورند (دشتی و شرفا، 2009).

میزان بهره‌ی فردی مدیر و شاغلین تحت تأثیر عوامل ملموس و غیرملموس نظیر اندازه تجهیزات، شرایط کار، فرایندها، آگاهی و انگیزش قراردارد. یک مدیر باسابقه می ­تواند با برخی تصمیم­های مهم بهره‌وری را در یک زمان حساس ارتقا بخشد (محمدنژاد و همکاران، 2008).

مدیران واحدهای تولید مرغ گوشتی هم امروزه با بهره­ گیری از تکنولوژی­های جدید و روش­های جایگزین سعی در بالا بردن بهره ­وری در واحدهای خود هستند. چرا که با قیمت بالای نهاده­های مصرفی در این واحدها، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیز که واحدهای با بهره ­وری پایین به کار در این زمینه ادامه بدهند (برنتسن[3]، 2009).

آذربایجان‌شرقی با داشتن ظرفیت‌های مهم تولیدی و صنعتی، نقش اساسی در تأمین امنیت غذایی در منطقه دارد که این امر این استان را به قطب مهم اقتصادی و تولیدی تبدیل کرده است. جمعیت دامی آذربایجان شرقی بالغ بر 8/9 میلیون واحد است که از این واحدهای دامی، محصولات تولیدی بالغ بر 993 هزار تن اعم از گوشت قرمز، گوشت سفید، شیر، تخم­مرغ، عسل و آبزیان است که خوشبختانه در اکثر محصولات تولیدی خودکفا بوده و این محصولات را به سایر استان‌ها و خارج از کشور صادر می‌کند. همچنین در حال حاضر بیش از 100 هزار نفر در بخش دام و طیور و صنایع وابسته در استان به فعالیت مولد، اشتغال دارند (آمارنامه جهاد استان آذربایجان شرقی، 1390).

حال سوال اینجاست که مهم­ترین عوامل تأثیرگذار بر بهره ­وری واحدهای تولیدی دامی کدام­ها هستند؟ کدام یک از عوامل نقش مهم­تری در بهره‌وری دارد؟ برای پاسخ به این سوالات و با توجه به اهمیت موضوع و مطالب گفته شده، هدف این مطالعه بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در بهره­‌وری واحدهای تولید مرغ گوشتی در واحدهای تولیدی شهرستان مراغه می­باشد.

3-1- اهمیت و ضرورت مسأله

امروزه تمام کشورهای جهان در پی بدست آوردن پیشرفت­هایی در زمینه‌ی بهره ­وری هستند، بدین معنی که بتوانند با مصرف منابع کمتر به مقدار تولید بیشتری دست یابند. به منظور افزایش بهره ­وری در اقتصاد ایران باید به بخش كشاورزی به عنوان یكی از بخش­های مهم و عمده فعالیت اقتصادی در كشور توجه خاص كرد، زیرا افزایش رشد بهره ­وری در این بخش، با توجه به اهمیت آن، می ­تواند ما را در جهت دستیابی به توسعه‌ی اقتصادی یاری كند. از طرفی براساس ماده 5 قانون برنامه‌ی چهارم توسعه، ارزش افزوده بخش كشاورزی در طول سال‌های برنامه چهارم باید سالانه 5/6 درصد رشد نماید كه 2/2 درصد از آن باید از محل رشد بهره ­وری كل عوامل تولید حاصل شود.

همچنین نتایج این مطالعه می ­تواند برای بهبود شاخص ­های بهره ­وری در واحدهای تولیدی دامی مفید باشد. در سطح منطقه نیز مدیران می­توانند با درک عوامل مؤثر بر بهره ­وری، برنامه­ ریزی بهتری برای واحدهای خود پیاده نمایند.

4-1- اهداف پژوهش

هدف اصلی این مطالعه بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در بهره ­وری واحدهای تولیدی مرغ گوشتی می­باشد. همچنین این مطالعه اهداف فرعی زیر را دنبال می­ کند:

– اولویت­ بندی عوامل مؤثر بر بهره ­وری به ترتیب اهمیت

– ارائه راهکارهایی برای افزایش بهره ­وری در واحدهای تولیدی مرغ گوشتی

5-1- سوالات تحقیق

سوال اصلی:

عوامل مؤثر بر بهره ­وری واحدهای تولیدی مرغ گوشتی کدام­ها هستند؟

سوالات فرعی:

1- آیا بهبود مصرف انرژی بر بهره ­وری واحدهای تولیدی مرغ گوشتی مؤثر می­باشد؟

2- آیا سابقه مدیر و کارکنان واحد تولیدی دامی بر بهره ­وری واحدهای تولیدی مرغ گوشتی مؤثر می­باشد؟

3- آیا میزان سرمایه‌ی واحد تولیدی دامی بر بهره ­وری واحدهای تولیدی مرغ گوشتی مؤثر می­باشد؟

4- آیا اندازه واحد تولیدی دامی بر بهره ­وری واحدهای تولیدی مرغ گوشتی مؤثر می­باشد؟

5- آیا آموزش و ترویج بر بهره ­وری واحدهای تولیدی مرغ گوشتی مؤثر می­باشد؟

6- آیا استفاده از تکنولوژی­های جدید بر بهره ­وری واحدهای تولیدی مرغ گوشتی مؤثر می­باشد؟

7- آیا قیمت نهاده­ها بر بهره ­وری واحدهای تولیدی مرغ گوشتی مؤثر می­باشد؟

[1]– Rakotoarisoa

[2]– Ruttan

[3]– Berentsen

تعداد صفحه : 105

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.