مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه اثرات بالقوه کاربری اراضی بر یکپارچگی اکولوژیکی و زون بندی مناطق حفاظت شده

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : منابع طبیعی

گرایش : محیط زیست

عنوان : اثرات بالقوه کاربری اراضی بر یکپارچگی اکولوژیکی و زون­بندی مناطق حفاظت شده

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده منابع طبیعی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست

عنوان:

اثرات بالقوه کاربری اراضی بر یکپارچگی اکولوژیکی و زون­بندی مناطق حفاظت شده

(مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش قمیشلو)

اساتید راهنما:

دکتر علیرضا سفیانیان

 دکتر سیما فاخران اصفهانی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فهرست مطالب …………………………………………………………………………. هشت

فهرست جداول …………………………………………………………………………..  یازده

فهرست اشکال ………………………………………………………………………….دوازده

چکیده ……………………………………………………………………………………1

فصل اول: مقدمه

1-1- کلیات ……………………………………………………………………………..2

1-2 ضرورت تحقیق…………………………………………………………………….3

1-3 اهداف تحقیق…………………………………………………………………….4

فصل دوم: تعاریف و بررسی منابع

2-1 ماهواره لندست………………………………………………………………..6

2-2 مناطق حفاظت‌شده…………………………………………………………..6

2-3 زون­بندی­………………………………………………………………………….8

2-3-1 تعاریف زون­ها…………………………………………………………………..8

2-4 کاربری و پوشش اراضی………………………………………………………10

2-5- سنجش از دور…………………………………………………………………10

2-6 آماده سازی تصاویر ماهواره­ای برای تهیه نقشه……………………………11

2-7 طبقه ­بندی اطلاعات ماهواره­ای……………………………………………..11

2-7-1 طبقه ­بندی نظارت‌شده……………………………………………………..11

2-7-2 طبقه ­بندی نظارت‌نشده……………………………………………………11

2-8 ارزیابی توان اکولوژیکی………………………………………………………12

2-9 روش‌های ارزیابی توان اکولوژیکی محیط‌زیست…………………………….12

2-9-1 روش‌های ارزیابی یک معیاره……………………………………………….12

2-9-2 روش‌های ارزیابی دو معیاره………………………………………………..12

2-9-3 روش‌های ارزیابی چند معیاره……………………………………………13

2-10 تحلیل تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDA)…………………………………..13

2- 11 روش‌های تصمیم ­گیری چندمعیاره………………………………………….13

2-11-1 روش نزدیکی به حد ایده­آل (Topsis)……………………………………13

2-11-2 روش تحلیل سلسله‌مراتبی  (AHP)………………………………………13

2-11-3 فرایند تحلیل شبکه………………………………………………………..14

2-11-4 روش تسلط تقریبی………………………………………………………..14

2-11-5 روش ارزیابی چندمعیاره…………………………………………………..14

2-12 سیستم اطلاعات جغرافیایی………………………………………………..15

2-13 کاربرد GIS در ارزیابی چندمنظوره……………………………………………..15

2-14 مراحل روش ارزیابی چندمعیاره (MCE)………………………………………16

2-15 انتخاب معیار……………………………………………………………………16

2-16 استاندارد سازی نقشه­های معیار………………………………………….17

2-16-1 انواع توابع عضویت…………………………………………………………….17

2-17 وزن دهی معیارها………………………………………………………………18

2-18 تلفیق لایه ­ها با بهره گرفتن از روش ارزیابی چندمعیاره…………………………20

2-19 تخصیص اراضی چندمنظوره (MOLA)…………………………………………..22

2-20 مرور منابع……………………………………………………………………..22

2-20-1 مطالعات داخلی……………………………………………………………..22

2-20-2 مطالعات خارجی………………………………………………………….26

فصل سوم: مواد و روش­ها

3-1 منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………….30

3-1-1 مناطق امن پناهگاه حیات وحش قمیشلو…………………………………32

3-1-2 تاریخچه منطقه……………………………………………………………..32

3-2 روش کار………………………………………………………………………33

3-2-1 تهیه مدل مفهومی………………………………………………………..34

3-2-2 جمع ­آوری لایه ­های اطلاعاتی مورد نیاز…………………………………..36

3-2-3 استانداردسازی معیارها………………………………………………….41

3-2-4 تعیین وزن معیارها با بهره گرفتن از روش  AHP…………………………

3-2-5 تلفیق نقشه­های معیار براساس روش ترکیب خطی وزنی………..42

3-2-6 تخصیص زون­ها به واحدهای همگن……………………………………..42

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1 تصحیح هندسی………………………………………………………..44

4-2 تصویر رنگی کاذب…………………………………………………………….44

4-3 شناسایی کاربری و پوشش اراضی………………………………………45

4-3-1 تهیه نقشه پوشش اراضی…………………………………………….45

4-3-2 طبقه ­بندی کاربری اراضی……………………………………………….46

4-3 زیستگاه گونه­ های شاخص……………………………………………….47

4-4 استفاده از روش MCE برای زون امن……………………………………..48

4-4-1 تلفیق لایه ­ها به روش ترکیب خطی وزنی و تهیه نقشه زون امن…….49

4-5 استفاده از روش MCE برای زون حفاظت……………………………….51

4-5-1 تلفیق لایه ­ها با بهره گرفتن از روش ترکیب خطی- وزنی و تهیه نقشه زون حفاظت….52

4-6 استفاده از روش MCE برای زون تفرج گسترده…………………………..54

4-6-1 تلفیق لایه ­ها با بهره گرفتن از روش ترکیب خطی- وزنی و تهیه نقشه زون تفرج گسترده…….55

4-7 استفاده از روش MCE برای زون تفرج متمرکز……………………………55

4-7-1 تلفیق لایه ­ها با بهره گرفتن از روش ترکیب خطی- وزنی و تهیه نقشه زون تفرج متمرکز….56

4-8 استفاده از روش MCE برای زون بازسازی………………………………57

4-8-1 تلفیق لایه ­ها با بهره گرفتن از روش ترکیب خطی- وزنی و تهیه نقشه زون بازسازی…..58

4-9 زون فرهنگی    ………………………………………………………….58

4-10 تخصیص زون­ها به واحدهای همگن…………………………………..59

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات

5-1 مقایسه زون امن با طرح جامع قمیشلو……………………………..62

5-2 مقایسه دو نوع زون­بندی……………………………………………….64

5-2-1 مقایسه زون امن…………………………………………………….64

5-2-2 مقایسه زون حفاظت………………………………………………..64

5-2-3 مقایسه زون تفرج گسترده و متمرکز……………………………65

5-2-4 مقایسه زون بازسازی…………………………………………….65

5-3 مزایای درنظر گرفتن پیرامون مناطق حفاظت شده در مطالعه…65

5-4 پیشنهادها…………………………………………………………….67

پیوست…………………………………………………………………..69

مراجع ………………………………………………………………………75

چکیده:

همه کشورها، مناطق حفاظت‌شده را به‌منظور حفظ دائمی وضع زندگی و طبیعی آن­ها و همچنین ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران وحشی و رشد رستنی‌ها در شرایط کاملاً طبیعی تحت حفاظت قرار می‌دهند. اما بعد از برقراری این مناطق مدیران همچنان با چالش­هایی روبرو هستند. یکی از اقداماتی که در سرتاسر دنیا به این منظور صورت می­گیرد، زون­بندی می‌باشد. زون بندی یک ابزار کلیدی توصیه شده برای مدیریت مناطق حفاظت‌شده است. بااین‌حال عدم زون بندی در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه رایج است و این مناطق برای رسیدن به اهدافی که برای آنها طراحی شده­ اند، دچار مشکلات بزرگی می‌شوند. یکی از مشکلاتی که بعد از زون­بندی ممکن است مناطق حفاظت‌شده با آن روبرو شوند اثرات کاربری‌های پیرامون این مناطق روی این مناطق است. بنابراین لازم است در مطالعات، خصوصاً مناطق حفاظت‌شده­ای که نزدیک مراکز جمعیتی هستند، محیط پیرامونی را در نظر گرفته شود. در این مطالعه که در پناهگاه حیات‌وحش قمیشلو در استان اصفهان انجام شده است، اثرات این کاربری‌های روی زون­ها مورد بررسی قرار گرفته است. به این صورت که ابتدا منطقه مورد مطالعه یک‌بار بدون در نظر گرفتن محیط پیرامونی و یک‌بار هم با در نظر گرفتن کاربری‌های محیط پیرامونی در بافر 10 کیلومتر زون­بندی شده است. سپس این دو نوع زون­بندی باهم مقایسه شد. در این مطالعه جهت شناسایی کاربری­ها، از تصویر ماهواره لندست 8 سنجنده OLI استفاده شده است. برای زون­بندی با بهره گرفتن از روش ارزیابی چند معیاره (MCE) مبتنی بر فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) برای وزن­دهی معیارها و روش ترکیب خطی-وزنی برای تلفیق لایه ­ها استفاده گردید. برای استانداردسازی معیارها نیز از روش فازی استفاده گردید. بعد از تهیه نقشه زون­ها با بهره گرفتن از روش MOLA نقشه نهایی زون­ها برای هر دو نوع زون­بندی تهیه گردید. در این مطالعه از 113653 هکتار مساحت منطقه مورد مطالعه، 25% برابر با 25/28413 هکتار به زون امن، 60% برابر با 8/68191 هکتار به زون حفاظت، 8% برابر با 10228 هکتار به زون تفرج گسترده، 5% برابر با 53/1136هکتار به زون تفرج متمرکز و گسترده و 5% برابر با 6/5682 هکتار به زون بازسازی تعلق گرفت. زون فرهنگی نیز با یک بافر 500 متری در اطراف آثار باستانی روی نقشه نهایی منطقه مشخص شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که حضور کاربری‌های اطراف پناهگاه قمیشلو باعث جابجایی مکانی زون­ها شده است. به‌طوری‌که قسمت غربی زون امن حذف شده و به سمت شرق پناهگاه کشیده شده است و جای زون امن در قسمت غربی به زون حفاظت تعلق گرفته است. زون­های تفرج گسترده و متمرکز نیز با کمی تغییر از قسمت میانی پناهگاه کاسته شده و به سمت غرب پناهگاه اضافه شده­ اند. زون بازسازی کمترین تغییر را در خود نشان داده است.

فصل اول: مقدمه

1-1- کلیات

افزایش جمعیت و گسترش زیستگاه­های انسانی از عوامل مهم انقراض شمار زیادی گونه­ ها در این کره خاکی بشمار می­رود. به‌طوری‌که در دو قرن اخیر جمعیت انسان از 1میلیارد به 6 میلیارد نفر و وسعت زیستگاه­های انسانی از 10 به 25 درصد گسترش یافته است. نتیجه این روند افزایش مصرف منابع طبیعی و کاهش تنوع زیستی است. به‌طوری‌که میزان انقراض گونه­ ها در قرن بیستم 100 الی 1000 برابر نرخ انقراض طبیعی گونه­ ها شده است. این موضوع سبب شد تا انسان به‌منظور استفاده از ارزش‌های سودمند و ذاتی طبیعت اقدام به حفاظت آن کند. نتیجه چنین تلاشی منجر به پیدایش و شکل‌گیری 17000 منطقه با عناوین مختلف حفاظتی در کشورهای جهان شده است که در مجموع حدود 10 درصد سطح خشکی­های کره زمین را دربر می­ گیرند [13]. بدون تردید پارک‌ها و مناطق حفاظت‌شده سنگ بنای استراتژی جهانی حفاظت از تنوع زیستی هستند، به همین دلیل ما شاهد گسترش سهم سرزمین‌های حفاظت‌شده و پارک‌ها هستیم ]55[. پارک­های ملی و به‌طورکلی زیستگاه­های زیستکره میراث­های باارزش طبیعی هر سرزمین و کشور محسوب می‌شوند که مبین گستره­ای از اکوسیستم­های دست­نخورده، تنوع عظیمی از گونه­ های گیاهی و جانوری، سیمای منحصربه‌فردی از چشم­اندازها، عوارض زمین و آثار تاریخی فرهنگی بی­شمار و دارای ارزش‌های اقتصادی، آموزشی، پژوهشی و تفرجگاهی دیگر در گستره­ای نه‌چندان وسیع می‌باشد [12]. اصولاً موجودیت پارک­های ملی به­واسطه وجود منابع ارزشمند زیستی، فیزیکی، تاریخی فرهنگی، تفرجگاهی، زیباشناسی و … است، تا بتوان با مدیریت آنها به اهداف حفاظتی، پژوهشی، آموزشی، تفرجی دست یافت. همچنین

 

فرایند مدیریت چیزی بیش از حفاظت صرف گونه­ ها و انتخاب مناطق حمایت شده است و در این روند باید علاوه بر حفاظت زیستمندان، تدارک فعالیت‌های پژوهشی آموزشی و تفرجی و مدیریت آثار باستانی فرهنگی نیز در نظر گرفته شود [14]. لذا بعد از برقراری مناطق حفاظت‌شده و پارک­ها، مدیران هنوز با چالش­های متعددی برای حفظ شرایط اکولوژیکی و تنوع زیستی مواجه‌اند [56]. فرایندها، موجودات زنده، و انرژی که در میان این اکوسیستم­ها وجود دارند اغلب به سمت استفاده­های غیر حفاظتی کشیده شده‌اند. در حال حاضر به­واسطه فعالیت­ها و کاربری‌های انسانی ساختار بسیاری از منظرها تغییر كرده و الگوهای جدیدی را به ­وجود آورده است. این الگوها روی تنوع و بسیاری از پدیده‌های اکولوژیکی منظر نظیر جا به ­جایی جانوران، زادآوری، فرسایش و … تأثیر دارد [18]. فعالیت‌های انسان می ­تواند باعث قطع جریان اکولوژیکی بین مناطق حفاظت‌شده و پارک­ها شود، بنابراین تغییر در الگوهای فعالیت‌های انسانی در اطراف مناطق حفاظت‌شده و پارک­ها یک موضوع مهم برای مدیران این نواحی است. تخریب و تکه‌تکه شدن زیستگاه علل عمده از دست دادن گونه­ ها در سطح جهان هستند و بسیاری از مناطق حفاظت‌شده و پارک­ها در حال از دست دادن تنوع زیستی خود به دلیل فعالیت‌های انسانی در اطراف خود هستند. این روند نشان دهنده نیاز به درک  بهتر از اثرات زیست‌محیطی تغییر کاربری در اطراف پارک­هاست ]55[. یک استراتژی برای مدیریت استفاده‌های چندگانه درون و اطراف مناطق حفاظت‌شده، زون بندی است، یک رویکردی که در آن مرزهای فضایی برای شناسایی مناطق با درجات مختلف فشارهای مجاز انسانی ترسیم می‌شوند [50]. زون­بندی یک ابزار کلیدی توصیه شده برای مدیریت مناطق حفاظت‌شده [57] و یک روشی است که می ­تواند تضادها را به‌وسیله پارتیشن­بندی سیمای سرزمین در واحدهای کاربری اراضی مختلف که فعالیت‌های انسانی را در سطوح مختلف مدیریت می‌کند، کاهش دهد  [62].  با این‌حال عدم زون­بندی در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه متداول است و این مناطق برای رسیدن به اهدافی که برای آنها طراحی شده است دچار مشکلات بزرگی می‌شوند [59]. پس برای تضمین و تحقق اهداف مناطق حفاظت‌شده در چارچوب ابعاد گوناگون حفاظتی، پژوهشی، آموزشی و تفرجی، اعمال مدیریت از طریق تهیه طرح­های جامع پارکداری ضروری است و برای تأمین چنین اهدافی، شناسایی تفکیک زون­ها و تدوین برنامه­ های مربوطه به‌منظور مدیریت علمی پارک­ها امری اجتناب‌ناپذیر است [15].

در این مطالعه پناهگاه حیات‌وحش قمیشلو با توجه به کاربری‌های اطراف آن زون­بندی خواهد شد. پناهگاه حیات‌وحش قمیشلو به دلیل قرار گرفتن در بین شهرهایی ازجمله اصفهان، علویجه، شاهین‌شهر، نجف‌آباد و مورچه‌خورت تحت تأثیر فعالیت­ها و کاربری‌های انسانی قرار دارد. فعالیت‌هایی مانند کشاورزی، صنایع، سکونتگاه­های انسانی و حتی جاده‌ای که از وسط این منطقه می­گذرد. بنابراین در این مطالعه سعی می‌شود تأثیر این فعالیت­ها در تعیین محل و نوع زون­ها نمایان شود. به همین خاطر یک بافر 10 کیلومتری اطراف پناهگاه به منطقه مطالعه اضافه خواهد شد و زون بندی در دو مرز یکی بدون بافر و دیگری همراه بافر انجام خواهد شد.

2-1- ضرورت تحقیق

پناهگاه حیات‌وحش قمیشلو به‌عنوان یک زیستگاه ارزشمند، گونه­ های متعدد از پستانداران خصوصاً کل و بز، قوچ و میش و آهو را در خود جای داده است. به‌علاوه پستاندارانی نظیر پلنگ، روباه، کفتار، گربه وحشی، گورکن راه‌راه، شغال، خرگوش، کاراکال، تشی، موش و جربیل در این پناهگاه دیده می‌شوند. این منطقه همچنین زیستگاه انواع پرندگان و خزندگان می‌باشد. بنابراین لازمه حفاظت و مدیریت صحیح این پناهگاه اجرای طرح زون­بندی در این منطقه می‌باشد [39]. از طرفی باید به این موضوع توجه نمود که اطراف مناطق حفاظت‌شده و کاربری‌های موجود در نواحی پیرامونی، بر روی این مناطق بسیار اثرگذار هستند. مطالعات اقتصادی اجتماعی پارک و حاشیه آن حاکی از آن است که تا قبل از سال 1336 افرادی در قالب زندگی روستایی در پارک می­زیستند و پس از اعلام حفاظت این مکان را ترک نمودند ولی حضور آنها در قالب بهره­برداری­های زراعی و دامی اثرات تخریبی شدیدی در حواشی پارک به‌جای گذارده و می­ گذارد [15]. بنابراین به نظر می‌رسد بایستی در زون بندی مناطق حفاظت‌شده، حداقل در این مناطق محیط پیرامونی را نیز در نظر بگیریم تا بتوانیم تا حد امکان از آثاری که بر روی زیستگاه جانوران دارند بکاهیم.

3-1- اهداف تحقیق

هدف این مطالعه زون­بندی پناهگاه حیات وحش قمیشلو با درنظر گرفتن کاربری­های اطراف و بدون درنظر گرفتن  کاربری­های اطراف آن و سپس مقایسه این دو نوع زون­بندی می­باشد. بطوری که از طریق این مقایسه میزان اثر کاربری­های پیرامون پناهگاه، بر روی زون­ها مشخص شود.

تعداد صفحه : 90

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.