روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه مقایسه سبک های دلبستگی و تمایز یافتگی در دختران با نشانگان ضربه عشق و دختران عادی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقایسه سبک های دلبستگی و تمایز یافتگی در دختران با نشانگان ضربه عشق و دختران عادی

 دانشگاه آزاد اسلامی  

واحد  كرمانشاه

 

پایان نامه جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش بالینی(MA)

 

عنوان پایان نامه

مقایسه سبک های دلبستگی و تمایز یافتگی در دختران با نشانگان ضربه عشق و دختران عادی

 

استاد راهنما

دكتر مختار عارفی

بهار 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………… صفحه                                                                                                  

فصل اول: مقدمه پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………1

بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………..3

ضرورت و اهمیت پژوهش …………………………………………………………………………………………………………..5

اهداف تحقیق.. ……………………………………………………………………………………………………………………………6

هدف اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………………..6

اهداف فرعی…………. …………………………………………………………………………………………………………………..6

فرضیه ها………. …………………………………………………………………………………………………………………………..7

تعریف متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………….7

تعریف مفهومی واژه ها………………………………………………………………………………………………………………..7

تعریف عملیاتی واژه ها………………………………………………………………………………………………………………..7

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش

تاریخچه دلبستگی………………………………………………………………………………………………………………………..9

تعریف دلبستگی…………………………………………………………………………………………………………………………10

نظریه دلبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………12

اهمیت نظریه دلبستگی…………………………………………………………………………………………………………………14

مفاهیم اساسی در نظریه دلبستگی………………………………………………………………………………………………….15

حساسیت و کیفیت دلبستگی……………………………………………………………………………………………………….16

نظام دلبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………..16

مدلهای فعال ساز درونی……………………………………………………………………………………………………………..16

نظام کاوشی………………………………………………………………………………………………………………………………17

دلبستگی و کاوش در سراسر چرخه زندگی…………………………………………………………………………………..18

دلبستگی ایمن به عنوان یک عامل محافظ……………………………………………………………………………………..18

ارتباط نظریه دلبستگی با سایر نظریات دیگر…………………………………………………………………………………20

نظریه روان تحلیل گری……………………………………………………………………………………………………………..20

نظریه رفتارگرایی……………………………………………………………………………………………………………………….22

دیدگاه کردارشناسی……………………………………………………………………………………………………………………23

چارچوب تکاملی نظریه دلبستگی………………………………………………………………………………………………….25

مراحل دلبستگی………………………………………………………………………………………………………………………….25

شیوه های جدید ارزیابی دلبستگی کودکان……………………………………………………………………………………..30

طبقه بندی کیفیت دلبستگی………………………………………………………………………………………………………….31

دلبستگی ایمن…………………………………………………………………………………………………………………………….31

دلبستگی نا ایمن(اجتنابی) …………………………………………………………………………………………………………..31

دلبستگی نا ایمن(دوسو گرا) ……………………………………………………………………………………………………….31

دلبستگی آشفته………………………………………………………………………………………………………………………….32

سلسله مراتب اشخاص مورد دلبستگی………………………………………………………………………………………….32

دلبستگی های متعدد…………………………………………………………………………………………………………………..33

دلبستگی و تاثیرات آن بر شخصیت و زندگی آینده افراد…………………………………………………………………33

دلبستگی در بزرگسالی…………………………………………………………………………………………………………………34

دلبستگی و آسیب شناسی روانی……………………………………………………………………………………………………35

تمایز یافتگی خود………………………………………………………………………………………………………………………35

ویژگی های افراد تمایز یافته………………………………………………………………………………………………………..36

نظریه سیستمی بوئن…………………………………………………………………………………………………………………..36

نظام عاطفی خانواده هسته ای………………………………………………………………………………………………………40

فرایند فرافکنی خانواده………………………………………………………………………………………………………………..41

گسلش عاطفی…………………………………………………………………………………………………………………………..41

فرایند انتقال چند نسلی………………………………………………………………………………………………………………42

واپس روی اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………….43

ارزیابی تمایز یافتگی خود…………………………………………………………………………………………………………..43

مولفه های تمایز یافتگی……………………………………………………………………………………………………………..46

رویکرد تاریخی به پژوهش های عشق…………………………………………………………………………………………47

رابین……………………………………………………………………………………………………………………………………….47

رابرت استرنبرگ……………………………………………………………………………………………………………………….47

اریک فروم……………………………………………………………………………………………………………………………….48

جان لی……………………………………………………………………………………………………………………………………48

سوزان هندریک و کلاید هندریک……………………………………………………………………………………………….50

نظریه های عشق…………………………………………………………………………………………………………………………50

پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………53

پیشینه داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………..53

پیشینه خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………..55

 

فصل سوم روش پژوهش

روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………58

متغیر های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………58

جامعه آماری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….58

شیوه نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………58

ابزارهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..58

روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………………61.

تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………..61

فصل چهارم یافته های پژوهش

شاخص های توصیفی متغییرهای پژوهش………………………………………………………………………………………63

داده های استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………65

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

تفسیر نتایج………………………………………………………………………………………………………………………………..72

محدودیتها………………………………………………………………………………………………………………………………….77

پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………….77

پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………….77

 

 

 

چکیده

 

این پژوهش به بررسی مقایسه سبک های دلبستگی و تمایز یافتگی در دختران با نشانگان ضربه عشق و دختران عادی پرداخت.جامعه این پژوهش را دانشجویان دختر دانشگاه ­های استان کرمانشاه با دامنه سنی 18 تا 28 سال را تشکیل می­ دهند که به نوعی دچار شکست عشقی یا عاطفی شده اند و همچنین دختران عادی تشکیل می دهند .حجم نمونه تعداد 200 نفر آزمودنی ( برای هر زیر گروه 100 نفر) بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.در این پژوهش از پرسشنامه های سبک دلبستگی بزرگسالان، خودمتمایزسازی و پرسشنامه ضربه عشق راس استفاده شد.یافته های پژوهش نشان داد که بین سبک های دلبستگی و تمایز یافتگی در دختران با نشانگان ضربه عشق و دختران عادی تفاوت معنی داری دیده شد این معنی داری مبین این است که حداقل در میانگین یکی از مقیاسها در بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد. با توجه به یافته های پژوهش میتوان نتیجه گرفت که سبک های دلبستگی و تمایز یافتگی از متغیر های مرتبط و پیش بین ضربه عشق اند که این نکته می تواند مورد توجه برنامه­ ریزی هایی در این رابطه قرار گیرد.

واژگان کلیدی:سبک های دلبستگی، تمایز یافتگی، نشانگان ضربه عشق

تعداد صفحه :93

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.