روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه رابطه استرس ادراک شده و فرسودگی شغلی با سازگاری زناشویی در معلمان شهر سنندج

 دانلود متن کامل پایان نامه رابطه استرس ادراک شده و فرسودگی شغلی با سازگاری زناشویی در معلمان شهر سنندج

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

  دانشکده علوم تربیتی ،گروه مشاوره و راهنمایی (M.A)

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره و راهنمایی(M.A)

 

عنوان:

رابطه استرس ادراک شده و فرسودگی شغلی با سازگاری زناشویی در معلمان شهر سنندج

 

استاد راهنما:

دکترحسن امیری

 

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه. 2

1-2بیان مسئله. 3

1-3 اهمیّت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4  اهداف…. 6

1-5 بیان فرضیه ها 6

1-6معرفی متغییر ها و تعریف عملیاتی آن ها 6

1-6-1 تعریف مفهومی استرس ادارک شده. 6

1-6-2 تعریف عملیاتی استرس ادارک شده. 7

1-6-3  تعریف مفهومی فرسودگی شغلی.. 7

1-6-4تعریف عملیاتی فرسودگی شغلی.. 7

1-6-5 تعریف سازگاری زناشویی.. 7

1-6-6 تعریف عملیاتی سازگاری زناشویی.. 7

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1 پیشینه نظری… 9

2-1-1 بخش اول:استرس ادارک شده. 9

2-1-1-1 تعاریف استرس…. 9

2-1-1-2 استرس ادارک شده. 14

2-1-1-3 دیدگاه پزشکی از استرس…. 15

2-1-1-4 دیدگاه روانشناسی.. 15

2-1-1-5 مقابله با استرس از نظر دیدگاه روانشناسی.. 16

2-1-1-6 -تفاوتهای شخصی و استرس…. 16

2-1-1-7 منابع استرس…. 18

2-1-1-8 عوامل استرس زا 21

2-1-1-9 استرس شغلی.. 23

2-1-1-9-1زیان ها و هزینه‌های ناشی از استرس شغلی.. 24

2-1-1-9-2 پی‌آمدهای فشار عصبی.. 28

2-1-1-9-3 استراتژی‌های مقابله با فشار روانی.. 30

2-1-2 بخش دوم:فرسودگی شغلی.. 33

2-1-2-1 کلیّات، تاریخچه و تعاریف فرسودگی شغلی.. 33

2-1-2-2  ابعاد فرسودگی شغلی.. 40

2-1-2-3  فرسودگی شغل چه زمانی رخ می‌دهد.. 42

2-1-2-4  نشانه‌های فرسودگی شغلی.. 42

2-1-2-5  انواع فرسودگی.. 43

2-1-3 بخش سوم: سازگاری زناشویی.. 44

2-2-3-1 کلیّات، تاریخچه و تعاریف سازگاری زناشویی.. 44

2-1-3-2نظریه های ساز گاری زناشویی.. 45

2-1-3-3 عوامل مؤثر بر سازگاری زناشویی.. 47

2-1-3-4 مشکلات و تعارضات در میان زوجین.. 57

2-1-3-5 هفت اصل زندگی زناشویی کارآمد.. 58

2-2  پیشینه پژوهشی.. 61

2-2-1  پژوهش های داخلی.. 61

2-2-2  پژوهش های خارجی.. 66

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3- 1 طرح پژوهش…. 69

3-2 جامعه آماری ونمونه و شیوه نمونه گیری… 69

3-3 ابزارهای اندازه گیری… 69

3-3-1مقیاس استرس ادراک شده. 69

3-3-2پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ.. 69

3-3-3 پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک_ والاس…. 70

3-4 شیوه اجرا 71

3- 5 روش تجزیه و تحلیل داده ها 71

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها (یافته ها)

4-1 بررسی نتایج آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی.. 73

4-2 میانگین استرس ادراک شده بر حسب جنسیت…. 73

4-3 میانگین خستگی عاطفی بر حسب جنسیت…. 74

4-4 میانگین مسخ شخصیت بر حسب جنسیت…. 74

4-5 میانگین عدم کفایت شخصی بر حسب جنسیت…. 74

4-6 میانگین سازگاری زناشویی بر حسب جنسیت…. 75

4-7  فرضیه اصلی.. 75

4-7  فرضیات فرعی.. 77

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 بحث و نتیجه گیری… 82

5-2 محدودیت های پژوهش…. 85

5-3 پیشنهادات پژوهشی.. 86

5-4 پیشنهادات کاربردی… 86

فهرست منابع

منابع فارسی.. 87

منابع لاتین.. 90

پیوست ها

چکیده انگلیسی

 

چكیده

 

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه استرس ادارک شده و فرسودگی شغلی در بین معلمان شهر

سنندج بود. روش تحقیق کاربردی و شیوه اجرا توصیفی )همبستگی (می باشد. جامعه آماری پژوهش، جامعه آماری شامل کلیه معلمان متاهل مدارس شهر سنندج در سال تحصیلی 1393-1394

بودند که حجم نمونه 60 نفر بر آورد گردید و به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار گرد

آوری داده ها شامل پرسشنامه مقیاس استرس ادارک شده و فرسودگی شغلی ماسلاچ و رضایت زناشویی لاک_والاس است. به منظور تجزیه و تحلیل از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون ،

تحلیل واریانس یک طرفه ، استفاده شده است. نتایج داده های بدست آمده، که با بهره گرفتن از آزمون

همبستگی پیرسون در سطح . ( α =60 ) صورت پذیرفت، نتایج نشان داد که بین استرس ادراک شده و سازگاری زناشویی معلمان رابطه معکوس و معنا داری وجود دارد.واز میان مولفه های فرسودگی شغلی خستگی عاطفی بیشترین تاثیر را بر سازگاری زناشویی دارد. همچنین بین مولفه های فرسودگی شغلی واسترس ادراک شده به ترتیب مولفه خستگی عاطفی،مسخ شخصیت ،عدم کفایت شخصی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد . یعنی با توجه به ضرایب همبستگی مثبت به دست آمده،با افزایش مولفه های فرسودگی شغلی معلمان ،استرس ادراک شده آنان نیز افزایش می یابد.

 

کلید واژه ها: استرس ادراک شده ، فرسودگی شغلی، سازگاری زناشویی ، معلمان .

تعداد صفحه :106

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.