عمران

پایان نامه توسعه منحنی های شکنندگی لرزه ای برای ساختمان های فولادی مسکونی در شهر کرد

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران

گرایش : زلزله

عنوان : توسعه منحنی های شکنندگی لرزه ای برای ساختمان های فولادی  مسکونی در شهر کرد

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد شهرکرد

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مهندسی عمران- زلزله (M.Sc)

 

عنوان:

توسعه منحنی های شکنندگی لرزه ای برای ساختمان های فولادی  مسکونی در شهر کرد

استاد راهنما:

دکتر افشین کلانتری

 

استاد مشاور:

دکتر مرتضی رئیسی

 

استاد ناظر:

دکتر رضا کرمی محمدی

 

زمستان    88

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

 

فصل اول « مقدمه »

مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 2

فصل دوم « ویژگیهای سازههای ساختمانی موجود در شهر شهرکرد »

2-1- ویژگی‌های كلی سازه‌های ساختمانی در شهرکردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 5

2-2- نقشه طرح جامع شهر- 5

2-3- منطقه مورد مطالعه— 6

2-4- نمونه‌های از سازه های فلزی در شهرکرد– 6

فصل سوم « بررسی زلزلههای تاریخی و سده بیستم در منطقه مورد مطالعه  و زلزلههای طرح »

3-1 بررسی‌های داده‌های زلزله‌های تاریخی و سده بیستم گسترده بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 11

3-2 زمین لرزه‌های تاریخی (پیش از سال 1900 میلادی)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 12

3-3- زمین لرزه 840 میلادی (225 ق)اهواز — 13

3-4- زمین لرزه 1052 میلادی (430 ه. ش) خوزستانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 13

3-5- زمین لرزه 1085 میلادی (464 ه. ش) ارجانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 14

3-6- زمین لرزه 1316 میلادی (715 ه. ق)گلپایگانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 14

3-7- زمین لرزه سال 1344 میلادی (745 ه. ق) اصفهانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 14

3-8- زمین لرزه 1666 میلادی (1076 ه) اردل- هفت تنانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 14

3-9- زمین لرزه 1755 میلادی (7 ژوئن) کاشانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 15

3-10- زمین لرزه 1844 میلادی (12 مه) قهرود- کاشانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 15

3-11- زمین لرزه‌های (1853 م) ایزدخواست، باباحیدر، فارسانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 16

3-12- زمین لرزه 1880 میلادی-اردل——– 16

3-13- نتیجه گیری اولیه از بررسی زمین لرزه‌های تاریخیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 17

3-14- زمین لرزه‌های سده بیستم (1900 میلادی)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 17

3-15- زمین لرزه 15 ژوئیه 1929 میلادی (ایذه- اندیکا)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 18

3-16- زمین لرزه 23 ژانویه 1909 میلادی سیلاخوربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 19

3-17- زمین لرزه 21 مارس 1922 میلادی—- 19

3-18- زمین لرزه 2 مارس 1960 میلادی—– 20

3-19- زمین لرزه 24 مارس 1960 میلادی—- 20

3-20- زمین لرزه 21 سپتامبر 1960 میلادی– 20

3-21- زمین لرزه 6 آوریل سال 1977 میلادی ناغانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 20

3-22- زمین لرزه 1 ژوئن 1984 میلادی—— 21

3-23- انتخاب رکوردها و به مقیاس در آوردن تحت سطوح مختلف PGA ——— 21

3-24- چگونگی به مقیاس در آوردن ——— 21

فصل چهارم « آسیب پذیری سازه های فولادی در اثر زلزله »

4-1- مقدمه‌ای بر آسیب پذیری سازه‌های فلزی در اثر زلزلهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 24

4-2-توابع‌ فیزیکی‌ برای‌ تعیین‌ آسیب‌ پذیری‌ ساختمان‌ها در اثر زلزله بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 24

4-3- تابع خسارت بر مبنای تغییر مکان (ـ Q) طبقه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 25

4-4- نیاز به یک روش برای ارزیابی لرزه‌ای ساختمانهای فولادی کشور————– 27

4-5- مشخصات دینامیکی زلزله‌ها———— 28

4-6- ارزیابی مقاومت ساختمان‌های فولادی با بهره گرفتن از نتایج تحلیل دینامیکی—— 28

4-7- حداکثر پاسخ تغییر مکان جانبی طبقات– 29

4-8- نرخ مطالعه و ادبیات فنی————– 29

4-8-1- روش تحلیل—— 29

4-9-  نرخ مطالعه و مقالات گذشته———- 33

4-10- گزارش جایکاه—— 34

4-11- گزارش Hazuz—- 36

4-12- معرفی مدهای شکست (معیارهای شکست)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 42

4-13- ایجاد مفصل‌های پلاستیکی———– 43

4-14- حداکثر پاسخ تغییر مکان جانبی طبقات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 45

فصل پنجم « شاخص خسارت »

5-1- روش بدست آوردن منحنی‌ها‌ی شکنندگیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 47

5-2- شاخص خسارت —– 48

5-3- ابزار های بیان خسارت—————- 50

5-4- منحنی‌ها‌ی شکنندگی—————- 51

5-5- مطالعه موردی تحلیل شکنندگی لرزه‌ای برای سقف کاذببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 52

5-6- منحنی شکنندگی تغییر مکان هدف-PGAبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 52

5-7- تحریکات لرزه‌ای ورودی به سازه جهت بررسی شکنندگی لرزه ای———— 54

5-8- تحلیل شکنندگی لرزه ای————– 54

5-9- شکنندگی لرزه ای— 55

5-10- دلایل استفاده از منحنی‌ها‌ی شکنندگی جهت بیان آسیب پذیری———– 56

فصل ششم « مدل عددی و نحوه تحلیلی آن »

6-2- مدل عددی و نحوۀ تحلیل ————- 59

6-3- تاریخچه زمانی پاسخ تغییر مکان جانبی طبقاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 59

6-4- تعریف مفاصل کنترل شونده توسط تغییر شکلبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 61

6-5- اختصاص مفاصل—– 62

6-6- بار گذاری تاریخچه زمانی ————– 63

فصل هفتم « تحلیل و آنالیز دستی »

7-1- تحلیل آنالیز مدال به صورت دستی—— 66

فصل هشتم « مشخصات عمومی ساختمان های مورد بررسی »

8-1- مشخصات عمومی ساختمان‌های مورد بررسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 72

فصل نهم « روش های بدست آوردن منحنی های شکنندگی »

9-1- به دست آوردن منحنی شکنندگی : —– 75

9-2- مشخصات و منحنی شکنندگی سختمان 4 طبقه با مهار بند هم محور——— 77

9-3- مشخصات و منحنی شکنندگی سختمان 4 طبقه با مهار بند هم غیر محور—– 79

9-4- مشخصات و منحنی شکنندگی سختمان 3 طبقه با مهار بند غیرهم محور—— 81

9-5- ساختمان 3 طبقه با مهار بند هم محور— 83

9-6- مقایسه بین منحنی‌ها‌- 85

9-7- جمع بندی و نتیجه گیری————- 88

منابع -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 89

فصل اول

« مقدمه »

 

مقدمه

کشور ایران با قرار داشتن در کمر بند آلپ – هیمالیا همواره در معرض زلزله‌های مخرب بزرگ بوده، کشور ایران با قرار داشتن در کمر بند است بطوریکه در هشتاد سال گذشته ما بطور متوسط در هر سال یک زلزله با بزرگی بیش از 6 ریشتر به خود دیده است و در این مدت تعداد 10 زلزله با بزرگی بیش از هفت ریشتر اتفاق افتاده است. با توجه به مطالب فوق باید در هر چند وقت یکبار انتظار زلزله‌های کم و بیش بزرگ را در یکی از نقاط ایران داشته باشیم. زلزله یک واقعیت زندگی در ایران است و مردم باید زندگی با زلزله را بیاموزند.

از نقطه نظر مهندسی زلزله، ساختن ساختمانهایی که در مقابل زلزله مقاوم باشند کار مشکلی نسیت اما در عمل مشکلاتی وجود دارد. اکثر ساختمانهای مسکونی و حتی اداری به وسیله مهندسین ساختمان و بخصوص مهندسینی که به اصول مهندسی زلزله آگاه باشند ساخته نمی‌شوند که عمده این مطلب ناشی از فقر فرهنگی مردم و آگاهی نداشتن آنها در مورد عواقب این مسأله است.

کلیه این موارد موجب می‌شود که آسیب پذیری سازه‌ها در برابر زلزله افزایش یابد و در صورت وقوع زلزله موجب بروز خسارت مالی و جانی غیرقابل جبران گردد. متأسفانه چنین مواردی در کشورمان بسیار مشاهده می‌شود و آمار نیز بیانگر تفاوت فاحش میزان این خسارات در کشور ما نسبت به کشورهای است که در آنها ظوابط مربوط به طراحی مقاوم در برابر زلزله در نظر گرفته می‌شود.

به عنوان مثال در 12 ژوئن سال 1978 زلزله‌ای با بزرگی 4/7 ریشتر در ژاپن رخ داد که در آن 27 نفر کشته شده‌اند و حالی که زلزله طبس تقریباً با همان بزرگی 20000 تا 25000 تلفات داشت.

با توجه به آنچه گفته شد و با توجه به شرایط ساخت سازه‌ها در گذشته، به نظر می‌رسد که تعداد بسیار زیادی از سازه‌های موجود در برابر زلزله آسیب پذیر باشند بطوری که در مقابل زلزله‌های ضعیف هم دچار خسارات سازه‌ای گردند. لذا انجام تحقیقاتی در مورد آسیب پذیری سازه‌ها بخصوص در شهرهای پر جمعیت ضروری به نظر می‌رسد تا با بهره گرفتن از نتایج آن در صورت لزوم سازه‌های آسیب پذیر تقویت شوند و همچنین از نتایج این تحقیقات در جهت بهبود وضعیت سازه‌های که در آینده ساخته خواهند شد استفاده گردد.

در این تحقیق به بررسی آسیب پذیری سازه‌های فولادی سه و چهار طبقه موجود در شهر شهرکرد (به عنوان نماینده ساختمان‌های 3 الی 6 طبقه که تقریبً اکثر سازه‌های ساخته شده و در حال ساخت را در بر می‌گیرد) پرداخته شده است که با توجه به مشترکات زیاد نحوه ساخت و ساز در کشور، نتایج آن می‌تواند به سازه‌های مناطق دیگر کشورمان نیز تعمیم یابد.

تعداد صفحه :100

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.