تربیت بدنی

پایان نامه تعیین میزان مشاركت دانشجویان دانشگاه‌های غیرانتفاعی استان مازندران در فعالیت‌های ورزشی– تفریحی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :تربیت بدنی

عنوان : تعیین میزان مشاركت دانشجویان دانشگاه‌های غیرانتفاعی استان مازندران در فعالیت‌های ورزشی– تفریحی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

1-1  مقدمه:

چگونگی نحوه ابراز وجود و اظهار شادمانی و تخلیه هیجانات، عواطف واحساسات توسط جوان، یکی از مشاغل روز کشور ماست این موضوع هم اکنون خود را به عنوان واقعیتی روانشناختی وجامعه شناختی ، نشان داده است . جوانان در وضعی به سرمی برند که چنانچه هیجانات خود را به صورت مثبت ودر تعامل با جامعه خویش تخلیه نکنند ،دچار مشکلات روحی وروانی و در نهایت افسردگی خواهند شد (33). به همین منظور بهترین وسالم ترین راه تخلیه هیجانات و حفظ سلامتی که برای همه اقشار جامعه و خصوصاً جوانان پیشنهاد می شود مشاركت در فعالیت های ورزشی تفریحی است.  در دنیای امروز تربیت بدنی و ورزش پدیده ای است که با ابعاد متنوع ، كه کارکردهای متفاوتی را هم از خود بروز می دهد. در منابع وکتب تخصصی.به عنوان یک پدیده چند رشته ای یا به عبارتی میان رشته ای تعریف شده است . یعنی مقوله‌ای است با فرهنگ ، اقتصاد ، اجتماع ، بهداشت ، سیاست ، تاریخ و مقولاتی از این دست به گونه‌ای ارتباط مستقیم دارد  (3) .بر این اساس می توان گفت که ورزش یک مقوله صرفاً فرهنگی به حساب نمی آید ، بلکه ورزش یک مقوله چند بعدی است که یک بعدآن اجتماعی است یا به عبارتی تربیت بدنی و ورزش همانند میدانی است که بابهای زیادی به روی آن باز می شود . هر یک از این باب ها نحوه یا سمبل یک علم است مثلاً باب سیاست ، باب تاریخ ، باب جامعه شناسی ، باب بهداشت و غیره. تحقیق حاضر در صدد است تا از باب جامعه شناسی و روانشناسی وارد این میدان که همان تربیت بدنی ورزشی است شود وبا این دید جامعه شناسانه عوامل موثر بر انگیزش دانشجویان نسبت به مشاركت دانشجویان در فعالیت های ورزشی تفریحی را شناخته ومورد بحث وبررسی قرار دهد ، تا انشاء ا… مسئولین محترم این عوامل را نیز در برنامه ریزی ها وسیاست گزاری های مربوط به جوانان وخصوصاً دانشجویان مد نظر خود قرار دهند.


1-2  بیان مسئله:

ورزش با تفریح پیوند تنگاتنگ دارند چرا كه ورزش اصولا در پناه تفریح زاده شده و این هر دو ،دست پرورده اوقات فراغت هستند. شاید تفریح دیرینه ترین نظام اجتماعی است كه با ورزش پیوند داشته و چه بسا كه این پیوند از رابطه میان نظام تربیت و آموزش با ورزش نیز قدیمی ‌تر باشد‏، زیرا انسان همواره از ورزش به عنوان لذت و سرگرمی و فعالیت تفریحی در اوقات فراغت خویش استفاده كرده است. فعالیت های بدنی و ورزش چندان فراوان و متنوع گشته است كه مشاركت افراد و گروه ها در پرتو معیارهای گوناگون چون سن، علاقه، سطح مهارت و غیره دسته‌بندی می‌شود. (4) از آنجا كه فعالیت‌های ورزشی و بدنی تا حد زیادی عامل مشترك میان ورزش و تفریح هستند ورزش تاثیر آشكار و غیر قابل انكاری در تفریحی شدن كودكان و جوانان‌، عادی‌سازی آنها با ارزش های تفریحی و شكل بخشیدن به تمایلات و علایق تفریحی آنها در سطح عاطفی دارد. ورزش و تربیت بدنی همچنین كمك زیادی به جذب افراد و كسب شناخت ها و داده‌های مربوط به فعالیت های تفریحی و نیز مهارت های حركتی می‌كند مهارت هایی كه به فرد این امكان و توانایی را می‌بخشد تا به انواع تفریح بدنی و تفریح هایی كه به آنها فعالیت‌های تفریحی مادام‌العمر می‌گویند بپردازد.(62) این موضوع بر كسی پوشیده نیست كه مشاركت در فعالیت های ورزشی میتواند درسلامت جسمی و روحی دانشجویان و ایجاد اراده ای قوی و جلوگیری اعتیاد موثر باشد.ورزش به عنوان یكی از مظاهر فردی و اجتماعی،ضمن حفظ و بقای سلامت روحی و جسمی آحاد جامعه،جهت ایفای صحیح نقش های فردی،خانوادگی واجتماعی حائز اهمیت است.این كاركرد عمده ورزش در خصوص دانشجویان از اهمیتی مضاعف برخوردار می باشدوبا توجه به مطالب فوق،ما شاهد شركت نكردن اكثر دانشجویان در فعالیت های ورزشی به صورت روزمره و به عنوان یک موضوع نه چندان دارای اهمیت در بین آنهاهستیم،لذا ازآنجایی كه میزان شركت در هر فعالیت و رفتاری تحت تاثیرعوامل مختلف اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی و… است.شركت در هر فعالیت های ورزشی نیز از این قاعده مستثنی نیست.لذا در تحقیق حاضر سعی بر این است كه به دنبال پاسخگویی به سولات زیر باشیم       

  • میزان مشاركت در فعالیت های ورزشی تفریحی چقدر است ؟
  • چه كسانی بیشترین تأثیر را برای مشاركت در فعایت های ورزشی و تفریحی دارد؟
  • وضیت ادراك شخصی از استعداد در ورزش تفریحی در دانشجویان چگونه است؟
  • تأثیر عوامل اجتماعی در مشاركت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی به چه میزان است؟
  • موانع ملموس مشاركت ورزشی در دانشجویان چیست؟
  • تأثیر اطلاعات ورزشی در مشاركت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی به چه میزان است؟

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق:

برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویان از تربیت بدنی،بازی های پر تلاش و انواع ورزش های متداول آغاز شده وگسترش روز افزون آن،نقاشی،نمایش،شعر،موسیقی وبرنامه های سیاحتی و زیارتی را دربر گرفته است  كوشش می شودكه با بهره گرفتن از علاقه خانواده ها به فضای زیادو تفریحات بیرون شهر ابعاد تازه ای به طرح ریزی عمومی داده شود.در این بخش نقش ورزش و ترییت بدنی بسیار چشمگیر و بارز است.چرا كه جاذبه فعالیت های بدنی و تفریحات سالم در طبیعت سالم بسیار مورد علاقه اقشار مختلف ،به خصوص كودكان،نوجوانان و جوانان می باشد ولذا سال های متمادی است كه در كشورهای پیشرفته برنامه ریزی در امور تفریحی به ایجاد تسهیلات ویژه ای محدود بوده است.مسئولان سازمان های تفریحی،ورزشی به طریق مختلف آموزشی چگونگی فعالیت های ورزشی را مد نظر خود قرار داده اند،از طریق برنامه ریزی و طرح های مربوط به انواع استفاده از ایام فراغت سعی در جهت دهی فعالیت های ورزشی جوامع خود نموده اند.(40) در كشور ما نیز به جهت ویژگی های فرهنگی و ایدئولوژیك،بسیاری از روش های متداول درخارج ازكشور مورد پذیرش نبوده،به همین دلیل مسئولان برنامه ریزی می بایست به رسالت خطیر خود كه همانا برنامه ریزی مطلوب به منظور پویایی ونشاط و رشد جسمی و فكری جوانان است،توجه خاص وتمهیدات مدبرانه و دلسوزانه داشته باشند یكی از علل مهم گرایش به سوی فرهنگ غرب،تنبلی،سستی،عدم تحرك جسمی نوجوانان وجوانان از یک سوواز سوی دیگر،فقدان امكانات و برنامه ریزی عالمانه و هوشمندانه در زمینه جذب و پویایی این قشر مهم از جامعه بوده است.مقابله با تهاجم فرهنگی باید در ماهیت وعمل،ایجاد تحرك و پویایی نماید وبالقوه بستری جذاب و انگیزه بیشتر این خیل عظیم خصوصاً دانشجویان ، برنامه ریزی مورد اشاره در زمینه ورزش و تربیت بدنی ضرورتی خاص دارد. حضور مداوم چند میلیونی جوان فكور،پر انرژی و مستعد یادگیری در پهنه آموزشگاه هاو دانشگاه هاسرمایه بسیار ارزنده و گرانبهایی است كه در اختیار وزارتین آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات و فن آوری است. كشور ما در عرصه سازندگی نیازمند نیروهای سازنده،شاداب،پویا،خلاق وپر نشاط است واین مهم در سایه احساس مسئولیت مسئولین ذیربط میسر و ممكن می گردد.ازآنجایی كه بسیاری از ورزش های رایج اصولاًماهیتی دانشگاهی دارندومیعادگاه بسیاری از ورزشكاران ممتاز در برخی از رشته ها چون بسكتبال،دوومیدانی و…در سراسر جهان همواره دانشگاه ها بوده اند.وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در كشور ما نیزبا امكانات بالقوه ایكه در اختیار دارد و با سرمایه ای این چنین مستعد، می تواندگام هایی بس ارزنده در تقویت وتعمیم و گسترش ورزش بردارد.بررسی عوامل موثر بر میزان مشاركت دانشجویان در فعالیت های ورزشی زمانی میسر است كه این قشر در برنامه روزانه یا هفتگی خود دارای اوقات فراغت و بیكاری نیز باشند.به همین منظور اوقات فراغت امروزه چنان از اهمیت برخوردار است كه از آن به مثابه آیینه” فرهنگ” جامعه یاد می كنند.علاوه بر این، اوقات فراغت، به عنوان الگوی منظم رفتاری،خودرا به افراد جامعه تحمیل می كندودر مقیاس یک نهاد اجتماعی افراد را تضمین می كند و از این حیث دارای ضرورت،كاركرد،هدف،عمومیت وكلیه ویژگی های یک نهاد اجتماعی است.حال در ورزش و فعالیت های ورزشی می توان خلا ناشی از كمبود ساز و كارهای فراغتی را تكمیل نمایند.در حالی كه پژوهش های انجام شده در این زمینه نشان می دهدكه ورزش درمیان فعالیت های فراغتی،جایگاه چندان مناسبی ندارد و اغلب كمتر از تلویزیون وسایر فعالیت های فراغتی،مورد توجه جوانان بالاخص دانشجویان قرار گرفته است.این در حالی است كه در كشوری نظیر فرانسه ورزش به عنوان اولین و مهم ترین فعالیت دانشجویان شناخته شده است.ورزش با كاركردهای مثبتی،نظیر كاهش آسیب هاو انحرافات اجتماعی،افزایش انسجام اجتماعی،پیشگیری و مداخله نسبت به اختلالات خلقی وروانی،كاهش فقر حركتی و…میتواند در گذراندن اوقات فراغت دانشجویان نقش موثری ایفا نماید.ضرورت انتخاب این موضوع برای تحقیق همان طور كه در قبل آمده است،بررسی عوامل موثر بر میزان شركت دانشجویان موسسات غیر انتفاعی استان مازندران در فعالیت های ورزشی می باشد،تا با شناسایی این عوامل و همكاری نزدیک بین مسئولین مربوطه و دانشجویان علت های اصلی افت پیشرفت تحصیلی در تمایل به فعالیت های ورزشی در بین دختران و پسران دانشجو كشف شود،تا از این طریق بتوان برنامه ریزی جامع و كاملی برای از بین بردن عوامل افت و هموار نمودن راه پیشرفت ارائه داد. مسلم است شناسایی معیارهای مناسب جهت مشاركت در امرفعالیت های ورزشی و طبقه‌بندی آنها و به وجودآوردن راه های مناسب جهت رفع موانع مشاركتی از دغدغه‌های فكری مسئولین دانشگاه ها و فوق‌برنامه تربیت بدنی دانشگاه ها می‌كاهد و آنها را در جهت پیشرفت اهداف ورزشی یاری می کند. باتوجه به افزایش تعداد دانشجویان دانشگاه های غیر انتفاعی و حساسیت امكانات و تسهیلات ورزشی و انتظارات روز افزون جامعه دانشگاه ها از تربیت بدنی شایسته است كه مشكلات و موانع موجود در مشاركت فعالیت ورزشی  برطرف گردد. این تحقیق نیز گامی به سوی تحقق این امر می‌باشد.

1-4  هدفها:

1-4-1 هدف كلی:

هدف كلی اجرای طرح ،تعیین میزان مشاركت دانشجویان دانشگاه‌های غیرانتفاعی استان مازندران در فعالیت‌های ورزشی– تفریحی می باشد كه در حیطه تحقیقات توصیفی وتحلیلی جای میگیرد.

1-4-2  اهداف ویژه:

1- نقش و تأثیر وضعیت ادراك شخصی از استعداد در ورزش تفریحی بر میزان مشاركت     دانشجویان در فعالیت های ورزشی تفریحی.

2- نقش و تأثیر عوامل اجتماعی بر مشاركت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی.

3- نقش و تأثیر مشاركت ورزشی برمیزان فعالیت‌های ورزشی دانشجویان.

4- نقش و تأثیر موانع ملموس مشاركت ورزشی بر مشاركت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی تفریحی.

5- نقش و تأثیر اطلاعات ورزشی بر مشاركت  دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی تفریحی.

1- 5  پیش فرض های تحقیق:

  • آزمودنی ها به سوالات تحقیق با دقت وصداقت کامل پاسخ دادند.
  • ابزار وپرسشنامه مورد استفاده، شاخصی مناسب برای برآورد اهداف پژوهش بودند.

 

1-6  فرضیه تحقیق:

 

1-6-1 فرضیه اصلی

مشاركت دانشجویان دانشگاه‌های غیر انتفاعی استان مازندران در فعالیت‌های ورزشی – تفریحی    در حد مطلوب است.

 

1-6-2 فرضیه‌های ویژه:

1-  ادراك شخصی از استعداد در ورزش تفریحی بر میزان مشاركت دانشجویان در فعالیت های ورزشی تفریحی مؤثر است.

2-  عوامل اجتماعی برمیزان مشاركت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی تفریحی مؤثر است.

3-  مشاركت ورزشی برمیزان فعالیت‌های ورزشی تفریحی دانشجویان مؤثر است.

4- موانع ملموس مشاركت بر مشاركت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی تفریحی مؤثر است.

5- اطلاعات ورزشی بر میزان مشاركت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی تفریحی مؤثر است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 140

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.