جغرافیا

پایان نامه تحلیل ژئوپلتیک اقلیت در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بهائیت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :جغرافیای سیاسی

عنوان : تحلیل ژئوپلتیک اقلیت در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بهائیت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشكده: علوم انسانی

گروه آموزشی: جغرافیا

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

رشته : جغرافیای  سیاسی    گرایش:جغرافیای سیاسی

عنوان

تحلیل ژئوپلتیک اقلیت در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بهائیت

استادراهنما:

دكتر علیرضامحرابی

استادمشاور:

دکتر سهراب عسگری

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                                     صفحه        

Contents

چکیده: 1

فصل اول: كلیات طرح تحقیق

مقدمه: 2

1-1-طرح مسئله. 5

1-2-اهداف تحقیق.. 6

1-3-پرسش تحقیق.. 7

1-4-فرضیات… 7

1-5-روش تحقیق.. 7

1-6- موضوع تحقیق.. 7

1-7- زمان تحقیق.. 7

1-8- پیشینه تحقیق.. 7

1-9-اهمیت تحقیق.. 8

1-10-ضرورت تحقیق.. 9

1-11-دلیل انتخاب موضوع. 9

1-12- واژه ها و مفاهیم. 10

1-12-1-ژئوپلتیک : 10

1-12-2-اقلیت… 10

1-12-3-بهائیت… 11

1-12-4-جمهوری اسلامی.. 12

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

 

2-1- انواع نظریه ها 14

2-1-1- نظریه های اندیشمندان و سیاستمداران در مورد فرقه بهائیت… 14

2-1-2-دیدگاه شوقی افندی.. 15

2-1-3- محمد جواد شیخ الاسلامی.. 15

2-1-4-احمد کسروی.. 16

2-1-5-اسماعیل رائین.. 17

2-1-6-فریدون آدمیت… 18

2-1-7-محمدرضا فشاهی.. 19

2-1-8- احسان طبری.. 21

2-1-9-دیدگاه ژاک آتالی.. 22

2-2-دیدگاه های مراجع تقلید و علما در مورد بهائیت… 22

2-2-1- حضرت آیت الله امام خامنه ای.. 22

فصل سوم: تاریخ و خاستگاه جغرافیایی و اجتماعیی بهائیت

3-1-مقدمه. 26

3-2- تاریخ بهائیت… 27

3-3- خاستگاه جغرافیایی بهائیت… 29

3-4-عوامل و زمینه‌های پیدایش بهائیت… 35

3-4-1- عوامل و زمینه‌های داخلی.. 35

3-4-2- عوامل خارجی.. 37

3-5-مشاهیر اصحاب باب… 41

3-6- اصول اجتماعی یا اصول دوازده‌گانه. 44

3-7- جهان وطنی : تئوری “جهان وطنی” به معنای نفی قبح تسلط اجنبی و کفار. 45

3-8-برخی از جزئیات ایدئولوژیک بهائیت: 45

3-9-نتیجه گیری.. 46

فصل چهارم: نقش فرقه بهائیت در ژئوپلتیك

4-1-مقدمه: 50

4-2- اهمیت ژئوپلتیکی جمهوری اسلامی ایران. 51

4-3-چرا به تشکیلات بهائیت فرقه، مسلک و یا CULT می گوییم؟. 53

4-4-مخرب ترین دین بهائیت… 54

4-5- پیوند دیرین بهائیت با امریکا و استعمار انگلیس… 66

4-5-1-پیوند دیرین بهائیت با امریكا 67

4-5-2- نقش روس وانگلیس در بهائیت… 71

4-5-3- نقش آمریکا در توسعه بهائیت و تاثیر ان بر ایران. 77

4-5-4- نقش اسرائیل در توسعه بهائیت… 79

4-5-5-نقش یهود در توسعه بهائیت: 82

4-6- عوامل گسترش بهائیت… 85

4-6-1-وضعیت فرهنگی.. 85

4-6-2-وضعیت اقتصادی.. 86

4-6-3-وضعیت اجتماعی.. 87

4-6-4-وضعیت سیاسی.. 87

4-7-2-حضور بهائیان پس از کودتای 1299: 92

4-7-3-کودتای 28 مرداد 1332. 93

4-7-3-تحمیل کاپیتالاسیون ، 13 مهرماه 1342. 93

4-7-3-قطع روابط با ایران، 20 فروردین 1359. 93

4-7-4-حمله نظامی به طبس، پنجم اردیبهشت 1359. 94

4-7-5-تحریم اقتصادی، اول خرداد 1359. 94

4-7-6-توقیف دارای های ایران، 14 تیر، 1359. 94

4-7-7-کودتای نوژه، 21 تیر 1359. 94

4-7-8-تحریک عراق به جنگ علیه ایران، 31 شهریور 1359. 95

4-7-9-ترغیب وهابیان به کشتن زائران ایرانی، 11 مرداد 1366. 95

4-7-10-حمله به کشتی «ایران اجر»، 30 شهریور 1366. 95

4-7-11-حمله به قایق های سپاه پاسداران، 16 مهر 1366. 95

4-7-12-حمله به هواپیمای مسافربری ایرباس، 12 تیر 1367. 96

4-7-14-تحریم فناوری های هسته ای، خرداد 1377. 96

4-8-فهرستی از توطئه های بهائیت در داخل کشور. 97

4-9-انشعابات جدیدبهائیت… 98

4-10-بهائیت و سیاست… 99

4-11-نتیجه گیری.. 100

فصل پنجم: ارزیابی فرضیه ها، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-ارزیابی فرضیه ها 102

5-2-نتایج.. 104

5-3-دیدگاه ها و پیشنهادات… 105

پیوست ها 110

فهرست منابع و ماخذ. 133

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                         صفحه

جدول-3-1-خاستگاه شورش های اجتماعی بهائیان. 48

 

 

 

فهرست اشكال

عنوان                                                                                         صفحه

 

شكل 2-1- سند شماره 1-دستنوشته حضرت آیه الله خامنه ای.. 24

 

چکیده:

بابیت و بهائیت از جمله فرقه هایی هست که در قرن 19 به وجود آمد و رهبران ان مدعیات عجیبی ، از نیابت خاصه امام عصر گرفته تا قائمیت و پیامبری و حتی خدایی، یدک می کشند و این فرقه سلاحی بود در دست استعمارگران برای شکستن اقتدار ملی ایرانیان که از زمان صفویان حول محور تشیع پدید آمد. فتنه باب وبها ازتوطئه های مهمی بود که بر ایران سایه انداخت چرا که منافع قدرتهای استکباری واستعماری در تهدید بود. یهودیان نقش بسزایی در پیدایش، گسترش و رشد فرقه بابیه و بهائیه داشته اند. به گواهی اسناد تاریخی 5 سال پیش از آغاز دعوت علی محمد باب و درست اندكی پس از استقرار كمپانی ساسون در بوشهر وبمبئی، یهودیان مشهد بدون هیچ فشاری به طور دسته جمعی مسلمان شدند و اولین كسانی هم كه در خراسان بابی شدند همین یهودیان جدیدالاسلام مشهد بودند. همچنین ورود بابی­گری به «سیاهكل» توسط میرزا ابراهیم جدید، یهودی جدیدالاسلام ساكن رشت، صورت گرفت.[1]دولت انگلستان به عنوان قدرت طرازاول ومسلط استعماری ان روزگار، برای نفوذدرسرزمینهای اسلامی بویژه ایران، طرح و برنامه­ای مفصل تدارک می­بیند و برای ایجادشکافت دربافت اعتقادی مردم مسلمان و شیعه مذهب ایران بودجه هنگفتی در نظر می­گیرد.[2] در این میان اقلیت بهائیت تاثیر بسیار زیادی در ژئوپلتیک ایران با توجه به اهداف سیاسی بودن این فرقه داشته است. پس از پیروزى جمهوری اسلامى بهائیان فعالیت‏هاى خود را مخفى‏تر و مرموزانه‏تر تداوم بخشیدند و با توجه به وابستگى و سرسپردگى آنان به دشمنان خونخوار و كینه توز اسلام همچون آمریكا، انگلیس و اسرائیل، مورد حمایت‏هاى گسترده سیاسى و تبلیغاتى و اقتصادى آنان قرار گرفته و به گمراه‏سازى و انحطاط آفرینى پرداختند. و از طرف دیگر نقش ستون پنجم و جاسوسان مورد اعتماد را براى كشورهاى استعمارى غرب به ویژه آمریكا ایفا نمودند. این فعالیت‏ها همچنان استمرار یافته است و هم اینك این جمعیت بیگانه پرست در عرصه ‏هاى فكرى و سیاسى – چه به صورت تلاش‏هاى تبلیغى و فرهنگى و چه به شكل تفرقه‏افكنى و جاسوسى براى دشمنان – به تلاش‏هاى مرموز و ویرانگر خود ادامه مى‏دهد.

 

واژگان كلیدی:بابیت ،بهائیت،ژئوپلتیک،فرقه،اقلیت،ایران،جمهوری اسلامی ایران

مقدمه:

پیدایش فرقه ها در هر دوره تاریخی، معلول شرایط و عوامل ویژه ای است؛اما با حضور پدیده استعمار در دوره معاصر ایران، دلایل سیاسی بیش از دیگر شرایط در پیدایی این فرقه ها مؤثر بوده است. در این میان محافلی چون انجمن های سری، لژهای فراماسونری و فرقه هایی چون بابیت و بهائیت، نمونه بارزی است که با دخالت مستقیم استعمار تولد و پرورش یافت.

هدف از این اقدام نفوذ در ارکان قدرت از طریق نخبگان وابسته، سنت زدایی و عرفی سازی مناسبات و پیوند‌های اجتماعی و فرهنگی، خنثی سازی عوامل و عناصر پایداری در برابر فرهنگ بیگانه، دست زدن به تعریف‌هایی تازه از دین‌داری و دین‌مداری، جانشین‌سازی برای نهادهای مذهبی و در نهایت سیطره اقتصادی و فرهنگی بر ایران از هدف های عمده استعمار در شکل دادن به این گروه ها بود[3].

در این راستا آنها با مطالعاتی که در مذهب شیعی داشتند، مسئله «مهدویت و موعود آخرالزمان» را بستری مناسب برای درهم شکستن سد استوار مذهب جعفری و تعقیب منافع شوم خویش دانسته و به همین جهت مسئله بابیت و به دنبال آن بهائیت را مطرح می کنند.‌ این حزب سیاسی با بدعت‌های زشت بنیان‌گذاری شد و در دامان بیگانگان پرورش یافت. در دوران حكومت پهلوی جهت انزوای اسلامی شیعی، بهائیت مورد توجه دستگاه حكومت بود و بسیاری از بهائیان به مناصب بزرگ حكومتی رسیدند و بالطبع در تأمین منافع بیگانگان كوشیدند. با پیروزی انقلاب اسلامی كه دیگر مجالی برای تحقق اهداف شوم این فرقه باقی نمانده بود، بهائیان از طریق همدستی با استكبار در تضعیف نظام اسلامی كوشیدند و به انحای مختلف در صدد تبلیغ مرام خود برآمدند

با آغاز تحرك و خیزش انقلابى مردم مسلمان ایران به رهبرى حضرت امام خمینى(ره) سران و بزرگ سرمایه داران بهائى، سرمایه ‏هاى كشور را از ایران خارج كرده، یكى پس از دیگرى از ایران گریختند. این گریز با پیروزى انقلاب اسلامى در 22 بهمن 1357 و پس از آن اوج گرفت. بسیارى از بهائیان سال‏هاى آغازین انقلاب خود را به صورت غیرقانونى و به شیوه «قاچاق» و از طریق پول به افرادى كه در نوار مرزى تركیه و ایران و یا نوار مرزى ایران و پاكستان و بنادر متروكه دریاى عمان زندگى مى‏كردند، به خارج از حوزه اقتدار جمهورى اسلامى رساندند و از كشورهاى انگلیس، آمریكا، فرانسه كانادا و…، درخواست پناهندگى كردند و بلافاصله از سوى دولت‏هاى مذكور، به عنوان پناهنده سیاسى پذیرفته مى‏شدند.

همچنین بر اساس «شماره تسجیلى» كه براى هر بهائى صادر مى‏شود و به تأیید «بیت‏العدل حیفا» مى‏رسد، كلیه بهائیان ایران – در هر جاى جهان كه باشند – مى‏توانند از دادگاه ‏هاى دولت‏هاى بسیارى از كشورهاى جهان از انگلستان، ایالات متحده آمریكا، كانادا، فرانسه گرفته تا قبرس و چك و اسلواكى و مجارستان درخواست پناهندگى كنند و دادگاه ‏هاى تمام این كشورها براساس یک توافق محرمانه فوراً به فرد تقاضا كننده، پناهندگى مى‏دهند و حتى مخارج بین راه او را نیز پرداخت مى‏كنند.

حضرت امام خمینی(ره) در این زمینه می فرمایند: «اسلام و مذهب مقدس جعفری سدی است در مقابل اجانب و عمال دست نشانده آنها و روحانیت که حافظ آن است سدی است که با وجود آن اجانب نمی تواند به نحوی که دلخواه آنهاست با کشورهای اسلامی به خصوص با کشور ایران رفتار کنند، لهذا قرن هاست که با نیرنگ مختلف برای شکستن این سد نقشه می کشند، گاهی از راه مسلط کردن عمال خبیث خود بر کشورهای اسلامی و گاهی از راه ایجاد مذاهب باطله و ترویج بابیت و بهائیت و وهابیت». (خمینی (ره)،1371، 299). تاثیری که بهائیت بر ژئوپلتیک کشور در اقلیت داشته است تاکنون مورد توجه بسیاری از صاحبنطران بوده است که در این پژوهش مورد ارزیابی قرارخواهد گرفت.

[1] – شهبازی، عبدالله، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره .27

2- خان ملک ساسانی،دست پنهان سیاست انگلیس درایران،به نقل ازکتاب حقوق بگیران انگلیس در ایران،اثراسماعیل رایین،صص 112-97.

 

[3] سخن اول، فصلنامه مطالعات تاریخی، ش۱۷، ص۸٫

طرح مسئله

ایجاد ادیان و فرق ساختگی یکی از ترفندهای مرسوم دولت های استعمارگر برای به انحراف کشاندن دینداری صحیح بوده است . هدف از این تلاش جایگزین کردن ادیان الهی و مشوش ساختن چهره الهی آنها برای دست یافتن به استعمار فرهنگی و اقتصادی کشورهای هدف به ویزه جوامع اسلامی است.در طول تاریخ حكومت‌هایی كه نتوانسته‌اند ماهیت ایران‌زمینی را با تكیه بر خواست و اراده مردم در این سرزمین شكل دهند، حكومت‌هایی با عمر كوتاه و استبدادی بوده‌اند. ایران از جمله نادر كشورهایی است كه هویت جمعی آن ماهیتی فراقومی دارد تا این كه صرفا بر قومیت خاصی تاكید نماید.دین و مذهب همواره عامل تعیین کننده‌ای در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور ما بوده است. تاریخ ایران، از دوران باستان تا به امروز، مملو از جنبش‌هایی است که براساس ایدئولوژی شکل گرفته‌اند.و با توجه به اینکه مهمترین ارزش و حیاتی ترین منفعت کشورها در نظام بین الملل غیرمتمرکز و خودیار، مقوله امنیت ملی است. در این راستا وجود پتانسیل بالای منازعات فرقه ای در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران از مهمترین مولفه هایی است که میتواند تهدیدهایی را برای نهادینه سازی وحدت و انسجام ملی در بازیهای زمانی سند چشم انداز به وجود آوردآیین بهائیت یک آیین ساختگی است كه هر چند به دلیل خاستگاه و سابقه تاریخی بنیان گذارانش با مسلمانان ارتباط پیدا می كند، ولی به دلیل ماهیتش چیزی جز یک آیین دست ساز بشری هم چون صدها و هزاران مكتب و مسلكی كه در طول تاریخ به وجود آمده اند، نیست و چون طرفداران این آیین موحّد نیستند باید با آنان هم چون مشركین رفتار كرداین فرقه بعد از پیدایش ننگینشان خیانت های زیادی را به ملت شیعه و مسلمان ایران اسلامی روا داشتند از جمله قتل امیرکبیر ، سردار جنگل میرزاکوچک خان ، کشتار 15خرداد 42، تلاش برای شکل گیری اسرائیل غاصب، عدم حضور در جنگ 8ساله و جاسوسی برای بیگانگان ، حضور پررنگ در فتنه 88 و سوزاندن پرچم آقا ابا عبدالله الحسین (ع) در عاشورای 88 شبهه افکنی ، مظلوم نمایی، شکایت های متعدد به مراجع بین المللی ، ادعاهای کذب حقوق بشری و… تنها گوشه اس از خیانت های این گروه معلوم الحال و صهیونیستی است. و جالب تر ازآن حمایت بی چون و چراو سکونت دادن رژیم جعلی اشغالگر قدس یعنی اسرائیل غاصب از این گروه می باشد..لذا با توجه به ژئوپلتیک ایران بهائیت ،اقلیتی طراحی شده برای تضعیف و نفاق در میان مردم می باشد که هدفش دشمنی با دین اسلام و ایجاد خلل در ژئوپلتیک جمهوری اسلامی و تضعیف دین در میان مردم می باشد.با بررسی دقیق ماهیت این فرقه به دست می آید که بهائیت در واقع تشکیلات سیاسی محض است که برای تامین منافع استعمارگران پایه ریزی شد و با بهره گرفتن از نام دین ، در پی جذب مسلمانان برآمد. به کارگیری تشکیلات ملی و محافل محلی این گروه برای جاسوسی در نقاط مختلف دنیا بخصوص ایران شاهدی بر این مدعاست.

تعداد صفحه : 150

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.