روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه:پیش بینی شادکامی،افزایش صمیمیت و رضایت از زندگی زناشویی در بین زوجین دانشجو دانشگاه کردستان

 دانلود متن کامل پایان نامه پیش بینی شادکامی،افزایش صمیمیت و رضایت از زندگی زناشویی در بین زوجین دانشجو دانشگاه کردستان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

  دانشکده علوم تربیتی ،گروه مشاوره و راهنمایی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره و راهنمایی (M.A)

 

عنوان:

پیش بینی شادکامی،افزایش صمیمیت و رضایت از زندگی زناشویی در بین زوجین دانشجو دانشگاه کردستان

 

استاد راهنما:

دکترحسن امیری

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  شماره صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه. 5

1-2 بیان مساله. 7

1-3 اهمیّت و ضرورت تحقیق.. 9

1-4 اهداف… 10

1-5 بیان فرضیه ها 11

1-6تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 11

1-6-1-تعریف مفهومی صمیمیت… 11

1-6-2 تعاریف عملیاتی صمیمیت… 11

1-6-3تعریف مفهومی شادکامی.. 11

1-6-4تعریف عملیاتی شادکامی.. 11

1-6-5 تعریف مفهومی رضایت زناشویی.. 12

1-6-6 تعریف عملیاتی رضایت زناشویی.. 12

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1 پیشینه نظری.. 14

2-1-1 بخش اول:شادکامی.. 14

2-1-1-1کلیّات، تاریخچه و تعاریف شادکامی.. 14

2-1-1-2  جایگاه شادکامی در چهارچوب هیجانها 15

2-1-1-3  شاخص های شادکامی.. 16

2-1-1-3  دیدگاه شناختی و شادکامی.. 17

2-1-1-3  نظریه های شادکامی.. 18

2-1-2-4  عوامل تأثیر گذار بر شادکامی.. 20

2-1-2بخش دوم:صمیمیت… 27

2-1-2-1 کلیّات، تاریخچه و تعاریف صمیمیت… 27

2-1-2-2 نقش  صمیمت در ازدواج و تداوم زندگی.. 29

2-1-2-3مهارت ایجادصمیمت در روابط زناشویی.. 34

2-1-2-4 مدل مثلث عشق استرنبرگ… 36

2-1-2-5  نزدیکی وفاصله در تداوم زندگی.. 38

2-1-3 بخش سوم: رضایت زناشویی.. 39

2-1-3-1نظریه های رضایت زناشویی.. 40

2-1-3-2 عوامل تعیین کننده موفقیّت ازدواج و رضایت زناشویی.. 42

2-2 پیشینه پژوهشی.. 55

2-2-1پژوهش های داخلی.. 55

2-2-2پژوهش های خارجی.. 59

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1روش پژوهش… 64

3-2 معرفی متغیرها 64

3-3 جامعه آماری و شیوه نمونه گیری.. 64

3-4ابزارهای اندازه گیری.. 64

3-4-1 آزمون شادکامی آکسفورد. 65

3-4-2 مقیاس صمیمیت(الكسیس جی  واكر و لیندا تامپسون) 66

3-4-3 پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ.. 68

3-5 شیوه اجرا 68

3-6روش تجزیه و تحلیل داده ها 69

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 بررسی نتایج آمار توصیفی.. 71

4-2 بررسی نتایج آمار استنباطی.. 72

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1بحث و نتیجه گیری.. 77

الف –فرضیه اصلی.. 77

ب -فرضیات فرعی.. 78

5-2 محدودیتهای پژوهش… 82

5-3 پیشنهادات پژوهشی.. 82

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی.. 85

فهرست منابع لاتین.. 87

پیوست ها

چکیده انگلیسی

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف جستاری در توسعه اجتماعی وتربیتی خانواده به پیش بینی رابطه بین شادکامی افزایش صمیمیت ورضایت از زندگی زناشویی درزوجین دانشجو دانشگاه کردستان می پردازد.روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده که جامعه آماری آن شامل دانشجویان دانشگاه کردستان که در نیم سال اول سال 93-94 به تحصیل اشتغال دارند و زوج می باشند است.در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است که حجم نمونه شامل 35 زوج می باشد.دراین پژوهش برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه شامل پرسشنامه شادکامی آکسفورد و رضایتمندی زناشویی اینریچ و پرسشنامه عشق استنبرگ استفاده شده است .برای تحلیل آماری داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد.نتایج آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون نشان داد که بین شادکامی و صمیمت با رضایت از زندگی زناشویی زوجین دانشجو دانشگاه کردستان رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

در معادله رگرسیون میزان رضایت زناشویی با شادکامی رابطه معنادار و مستقیم دارد ولی باصیمیت رابطه معنا داری ندارد.پس نسبت به متغیرصمیمیت ،متغیر شادکامی توانسته است سهم زیادی در پیش بینی  رضایت مندی زناشویی داشته باشد ،به عبارتی از روی نمره شادکامی به عنوان متغیر پیش بین می توان رضایت مندی زناشویی را به عنوان متغیرملاک مورد پیش بینی قرار داد .

 

کلید واژه: شادکامی ،صمیمیت ،رضایتمندی زناشویی ،دانشجویان .

تعداد صفحه :118

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.