روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه:اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر حل مساله اجتماعی وعزت نفس دانش آموزان

 دانلود متن کامل پایان نامه اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر حل مساله اجتماعی وعزت نفس دانش آموزان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

 

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی(M.A)

 

عنوان:

اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر حل مساله اجتماعی وعزت نفس دانش آموزان

 

استاد راهنما

دکتر محسن گل محمدیان

 

سال تحصیلی:94-1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

پژوهش حاضرباهدف بررسی اثربخشی راهبردهای فراشناختی بر حل مساله اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی استان کرمانشاه بود.

روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون باگروه کنترل بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر، مدارس ابتداییناحیه دو استان کرمانشاه در سال تحصیلی 94-93 بودند. ازجامعه فوق،120 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب وتوسط آزمون عزت نفس کوپراسمیت مورد سنجش قرار گرفته و از بین کسانی که نمره کمتری دریافت کردندتعداد40نفرنهایی انتخاب و  در دوگروه بیست نفری آزمایش وکنترل گمارده شدند. افراد گروه آزمایش هشت جلسه تحت آموزش راهبردهای فراشناختی قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شاملفرم کوتاه پرسشنامه تجدیدنظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R؛ دزوریلا و همکاران، 2002) وپرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت(1967) است ،داده های به دست آمده  با بهره گرفتن از روش آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 یافته ها نشان داد، راهبردهای فراشناختی به طور معناداری باعث بهبود عملکردحل مسئله اجتماعی دانش آموزان در مرحله پس آزمون شد تفاوت بین میانگین نمره حل مسئله اجتماعی در گروه آزمایش و گواه در مرحله پس آزمون معنادار می باشد و بیانگر این است که آموزش راهبردهای فراشناختی تآثیر مثبتی بر حل مسئله اجتماعی دانش آموزان دارد.و همچنین آموزش راهبردهای فراشناختی به طور معناداری باعث افزایش نمرات عزت نفس  دانش آموزان در مرحله پس آزمون شد، بنابراین می توان گفت راهبردهای فراشناختی عزت نفس دانش آموزان را در مقایسه با گروه گواه افزایش می دهد.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت آموزش راهبردهای فراشناختی تاثیرموثری در افزایش حل مساله اجتماعی وعزت نفس دانش آموزان پسردارد. از این رو استفاده از این روش درمانی در مدارس  در مدارس و مراکز تربیتی پیشنهاد می گردد.

 

کلید واژه ها:راهبردهای فراشناختی،حل مساله اجتماعی ، عزت نفس

فصل یکم

مقدمه پژوهش

 

1-1-مقدمه

همه ما در زندگی فردی و اجتماعی خود مان با مسایل و مشكلات متعددی مواجه می شویم . در واقع زندگی چیزی جز روند پیاپی مو اجه شدن با مسایل و مشكلات و تلاش برای حل و فصل آنها نیست .

بنابراین وجود مشكل در زندگی طبیعی است و هر كسی در زندگی خود با مشكلاتی روبرو می شود،روشن است كه مسائل اجتماعی و بین فردی در بستر روابط و كنش های متقابل افراد بروز نموده و تحلیل دقیق این روابط نشان می دهد كه تصادم خواستها وتعارض اهداف و نیازها از جمله منابع بالقوه شكل گیری مسائل اجتماعی و بین فردی هستند.مهارتهای حل مساله اجتماعی در زندگی آدمی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و سازگاری باچالش های زندگی اجتماعی، ضرورتی حیاتی به شمار می آید، چرا كه تقاضاهای متنوع بین فردی و رفع نیازهای فردی و جمعی، ایجاب می كند كه فرد در درون شبكه های اجتماعی وارد شود و به تبادل اطلاعات و ملزومات زندگی اجتماعی و فردی بپردازد.برخورداری از توانایی لازم برای حل موفقیت آمیز مسایل موجب می شود تا اعتماد به نفس مان بیشترشده و احساس ارزشمندی بیشتری پیدا كنیم. ولی اگر فاقد مهارتهای لازم برای حل مشكل باشیم یا ازروش های نامناسب و معیوب برای حل مسایل خود استفاده نما ییم، در سازگاری با محیط اطرا فمان دچارمشكل شده و بهداشت روانی مان تهدید خواهد شد . كسب مهارت حل مساله ما را قادر می سازد تا به طورسازنده با مشكلات زندگی برخورد كنیم.حل مساله اجتماعی فرایندی شناختی – عاطفی است که با بهره گرفتن از آن افراد می توانند شیوه های مواجهه با مشكلات روزمره را مشخص، كشف و یا ابداع كنند (دزوریلا[1]  و گلدفرید[2]
، 1971)افزون براین، این توانمندی به فرایندهای دیگری همچون حل مساله شناختی بین فردی (اسپیواك[3] ، پلات[4] وشار[5]،1976)و حل مساله شخصی نیز اشاره می كند(هپنر[6]  و پترسون[7]،2002).

 

تعداد صفحه :102

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.