زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه­ ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی: بررسی بازنویسی­ها و بازآفرینی­های کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان، منتشر شده از سال 1384 تا 1389

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شیراز

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی

 

بررسی بازنویسی­ها و بازآفرینی­های کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان، منتشر شده از سال 1384 تا 1389

 

استاد راهنما

دکتر سعید حسام­پور

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

بازنویسی و بازآفرینی که در چند دهه­ی اخیر مورد توجه­ی نویسندگان قرار گرفته است، راهی است در جهت آشنایی کودک و نوجوان با منابع غنی و کتاب­های ادبی و اخلاقی کهن. در این میان کلیله و دمنه به دلیل دربرداشتن
آموزه­های اخلاقی، تمثیلی بودن و حضور شخصیت­های حیوانی، بارها از سوی نویسندگان گوناگون بازنویسی شده است.

به دلیل اهمیت بازنویسی و بازآفرینی در رشد و شکوفایی استعدادهای کودک و نوجوان، در این پژوهش که به روش کتاب­خانه­ای و توصیفی و تحلیلی فراهم آمده است، پنجاه بازنوشته­ی کلیله و دمنه از ده نویسنده در سال­های 1384 تا 1389گزینش شد و شیوه­ی پرداخت و عناصرداستانی به کار رفته در آن  بررسی و با متن اصلی مقایسه شد.

پژوهش نشان داد بازنویسی چنان که باید مسیر تکاملی خویش را نپیموده است. بیشتر آثار به روش ساده نگارش یافته و بسامد بازنویسی خلاق و به ویژه بازآفرینی در این دوره اندک است. نویسندگان نیز برای خلاق کردن داستان­ها به اندک تغییری در ساختار آن بسنده کرده­اند. به طوری­که خلاقیت آثار مژگان شیخی، جعفر ابراهیمی، امید پناهی­آذر و محمدحسن شیرازی بیشتر در زمینه­ شخصیت­پردازی درست نمایان می­شود. کشاورز و شیرازی با کاربرد درست و متناسب زبان، بیشترین تأثیر را بر مخاطبان خود می­نهند؛ به خصوص کشاورز که قالب شعر را برای معرفی متن کهن برگزیده است. بی دقتی در کاربرد زبان و سبک سست نویسندگی در کنار بی­توجهی نسبت به عواطف کودک و هم­چنین گزینش آثاری به دور از ارزش محتوایی، برخی از نویسندگان و از جمله بتول سعیدی را در زمره­ی بازنویسان ناموفق قرار داده است.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-2- پیشینه‌ پژوهش… 3

1-3- هدف پژوهش… 6

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش… 6

1-5-روش پژوهش… 7

1‑6‑ سؤالات پژوهش… 9

2-1- روش های خلق آثار 11

2-1-1- خلق بیواسطهی آثار( آفرینش) 11

2-1-2- تصویرگری.. 11

2-1-3- گزیدهنویسی.. 12

2-1-4- گردآوری.. 12

2-1-5- ترجمه. 12

2-1-6- ترجمه-بازنویسی.. 12

2-1-7- بازآفرینی.. 12

2-1-8- بازنویسی.. 13

2-1-8-1- بازنویسی توأم با بازآفرینی.. 13

2-1-8-2- بازنویسی ساده و خلاق. 13

2-1-8- 3- سایر انواع بازنویسی.. 14

2-1-8-3-1- کاستیهای تقسیمبندیها موجود از لحاظ ساختار 15

2-2- قدمت بازنویسی و بازآفرینی در ایران و جهان. 17

2-2-1-2 تاریخچه بازنویسی برای کودک و نوجوان. 18

2-2-1-2-1- تاریخچه بازنویسی ادبیات عامه. 18

2-2-1-2-2-تاریخچه بازنویسی ادبیات كهن برای كودك و نوجوان. 19

2-3- كلیله و دمنه. 20

2-3-1- مخاطبان کلیله و دمنه. 22

3-1- جعفر ابراهیمی.. 25

3-1-1-نقد و بررسی داستان «دزد ساده دل». 25

3-1-1-1-  خلاصهی داستان. 25

3-1-1-2- تطبیق متن بازنویسی‌ شده با متن اصلی.. 26

3-1-1-3-  روش خلق اثر. 26

3-1-1-4- عناصر داستانی.. 28

3-1-2-نقد و بررسی داستان «زاغ و مار». 32

3-1-2-1-  خلاصه‌ی داستان. 32

3-1-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 33

3-1-2-3- روش خلق اثر. 33

3-1-2-4- عناصر داستانی.. 34

3-1-3- نقد و بررسی داستان «مرغابی ساده دل». 39

3-1-3-1-  خلاصه‌ی داستان. 40

3-1-3-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 40

3-1-3-3- روش خلق اثر. 41

3-1-3-4-عناصر داستانی.. 42

3-1-3-5- ارزیابی.. 45

3-2- امید پناهیآذر 47

3-2-1- نقد و بررسی«خرگوش زیرك». 48

3-2-1-1-خلاصهی داستان. 48

3-2-1-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 49

3-2-1-3- روش خلق اثر. 49

3-2-1-4-عناصر داستان. 50

3-2-2-نقد و بررسی داستان «دیو و دزد گاو». 57

3-2-2-1- خلاصه‌ی داستان. 57

3-2-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 57

3-2-2-3- روش خلق اثر. 58

3-2-2-4-عناصر داستان. 58

3-2-3- نقد و بررسی  داستان «شیر و دوستان حیله‌گر». 63

3-2-3-1- خلاصه‌ی داستان. 63

3-2-3-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 63

3-2-3-3- روش خلق اثر. 64

3-2-3-4- عناصر داستان. 65

– پیرنگ… 65

3-2-4- نقد و بررسی داستان «شیطان دریا و مرغ دریایی». 70

3-2-4-1- خلاصه‌ی داستان. 70

3-2-4-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 70

3-2-4-3- روش خلق اثر. 71

3-2-4-4- عناصر داستان. 72

3-2-5- نقد و بررسی داستان «كبوتر باهوش». 77

3-2-5-1- خلاصه‌ی داستان. 77

3-2-5-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 78

الف. بخشی از متن بازنویسی شده 78

3-2-5-3- روش خلق اثر. 78

3-2-5-4- عناصر داستان. 79

3-2-6- نقد و بررسی داستان «كلاغ و مار». 83

3-2-6-1- خلاصه‌ی داستان. 83

3-2-6-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 83

3-2-6-3- روش خلق اثر. 84

3-2-6-4- عناصر داستان. 84

3-2-7- نقد و بررسی داستان «مار سخنگو». 89

3-2-7-1- خلاصه‌ی داستان. 89

3-2-7-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 90

الف. بخشی از متن بازنویسی شده 90

3-2-7-3- روش خلق اثر. 90

3-2-7-4- عناصر داستان. 91

3-2-7-5- ارزیابی.. 95

3-3- بتول سعیدی.. 99

3-3-1- نقد و بررسی داستان «شكارچی، گراز و شغال». 100

3-3-1-1- خلاصه‌ی داستان. 100

3-3-1-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 101

3-3-1-3- روش خلق اثر. 101

3-3-1-4- عناصر داستان. 102

3-3-2- نقد و بررسی داستان «خر در پوست شیر». 104

3-3-2-1- خلاصه‌ی داستان. 104

3-3-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 105

3-3-2-3- روش خلق اثر. 105

3-3-2-4- عناصر داستان. 105

3-3-3- نقد و بررسی داستان «بافنده‌ای به نام منتر». 108

3-3-3-1- خلاصه‌ی داستان. 109

3-3-3-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 109

3-3-3-3- روش خلق اثر. 109

3-3-3-4- عناصر داستان. 110

3-3-4- نقد و بررسی داستان «مرغانی كه دو كله ویك شكم داشتند». 114

3-3-4-1- خلاصه‌ی داستان. 114

3-3-4-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 114

3-3-4-3- روش خلق اثر. 115

3-3-4-4- عناصر داستان. 115

3-3-5- نقد و بررسی داستان «مار و مورچه». 117

3-3-5-1- خلاصه‌ی داستان. 118

3-3-5-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 118

3-3-5-3- روش خلق اثر. 118

3-3-5-4- عناصر داستان. 119

3-3-5-5- ارزیابی.. 121

3-4- مژگان شیخی.. 125

3-4-1- نقد و بررسی «شیر و خرگوش دم سیاه». 125

3-4-1-1-  خلاصه‌ی داستان. 126

3-4-1-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 126

3-4-1-3- روش خلق اثر. 127

3-4-1-4- عناصر داستان. 127

3-4-2- نقد و بررسی داستان «ماهی‌خوار حیله‌گر، ماهی‌های خوش باور». 132

3-4-2-1- خلاصه‌ی داستان. 133

3-4-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 133

3-4-2-3- روش خلق اثر. 134

3-4-2-4- عناصر داستان. 134

3-4-3- نقد و بررسی داستان «چشمه‌ای كه مال ماه بود». 140

3-4-3-1- خلاصه‌ی داستان. 140

3-4-3-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 141

3-4-3-3- روش خلق اثر. 141

3-4-3-4- عناصر داستان. 142

3-4-4- نقد و بررسی داستان «مرد جهانگرد، مار خط‌خطی». 146

3-4-4-1- خلاصه‌ی داستان. 146

3-4-4-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 147

3-4-4-3- روش خلق اثر. 147

3-4-4-4- عناصر داستان. 149

3-4-5- نقد و بررسی داستان «خانم كلاغه و مار سیاه». 153

3-4-5-1- خلاصه‌ی داستان. 154

3-4-5-2-تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 154

3-4-5-3- روش خلق اثر. 155

3-4-5-4- عناصر داستان. 155

3-4-6- نقد و بررسی داستان «موشی كه دختر شد». 159

3-4-6-1- خلاصه‌ی داستان. 159

3-4-6-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 160

3-4-6-3- روش خلق اثر. 160

3-4-6-4- عناصر داستان. 161

3-4-6-5- ارزیابی.. 167

3-5- محمدحسن شیرازی.. 171

3-5-1- نقد و بررسی داستان «عاقبت طمع». 172

3-5-1-1- خلاصه‌ی ‌داستان. 172

3-5-1-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 173

3-5-1-3- روش خلق اثر‌ 174

3-5-1-4 عناصر داستان. 174

3-5-2- نقد و بررسی داستان «سرانجام نصیحت جاهلان». 178

3-5-2-1- خلاصهی داستان. 179

3-5-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 179

3-5-2-3- روش خلق اثر. 179

3-5-2-4- عناصر داستان. 180

3-5-3- نقد و بررسی داستان «تصمیم عجولانه». 183

3-5-3-1- خلاصه‌ی داستان. 184

3-5-3-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 184

3-5-3-3- روش خلق اثر. 185

3-5-3-4- عناصر داستان. 186

3-5-4- نقد و بررسی داستان «قورباغه غافل». 190

3-5-4-1- خلاصه‌‌ی داستان. 191

3-5-4-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 191

3-5-4-3- روش خلق اثر. 192

3-5-4-4- عناصر داستان. 193

3-5-4-5- ارزیابی.. 199

3-6- بدرالسادات عیوقی.. 204

3-6-1- نقد و بررسی داستان «شاهزاده و پرنده». 204

3-6-1-1- خلاصه‌ی داستان. 204

3-6-1-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 205

3-6-1-3- روش خلق اثر. 206

3-6-1-4-عناصر داستان. 206

3-6-2- نقد و بررسی داستان «شاهزاده و یارانش». 211

3-6-2-1- خلاصه‌ی داستان. 212

3-6-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 212

3-6-2-3- روش خلق اثر. 213

3-6-2-4- عناصر داستان. 213

3-6-3- نقد و بررسی داستان «ماده شیر و فرزندش». 219

3-6-3-1- خلاصه‌ی داستان. 219

3-6-3-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 219

3-6-3-3- روش خلق اثر. 220

3-6-3-4- عناصر داستان. 221

3-6-4- نقد و بررسی داستان «موش و گربه». 226

3-6-4-1- خلاصه‌ی داستان. 226

3-6-4-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 226

3-6-4-3- روش خلق اثر. 227

3-6-4-4- عناصر داستان. 228

3-6-4-5- ارزیابی.. 231

3-7- بهزاد قلانی.. 235

3-7-1- نقد و بررسی داستان «قورباغه دانا». 236

3-7-1-1- خلاصه‌ی داستان. 236

3-7-1-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 237

3-7-1-3- روش خلق اثر. 237

3-7-1-4- عناصر داستان. 238

3-7-2- نقد و بررسی داستان «دختر پادشاه و حکیم ماهر». 243

3-7-2-1- خلاصهی داستان. 243

3-7-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 243

3-7-2-3- روش خلق اثر. 244

3-7-2-4- عناصر داستان. 245

3-7-3- نقد و بررسی داستان «بازرگان و مرد امانت‌دار». 250

3-7-3-1- خلاصهی داستان. 251

3-7-3-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 251

3-7-3-3- روش خلق اثر. 252

3-7-3-4- عناصر داستان. 252

3-7-4- نقد و بررسی داستان «دزد نادان و مرد ثروتمند». 257

3-7-4-1- خلاصهی داستان. 258

3-7-4-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 258

3-7-4-3- روش خلق اثر. 259

3-7-4-4- عناصر داستان. 259

3-7-5- نقد و بررسی داستان «دوستان مهربان». 264

3-7-5-1- خلاصهی داستان. 264

3-7-5-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 264

3-7-5-3- روش خلق اثر. 266

3-7-5-4- عناصر داستان. 267

3-7-6- نقد و بررسی داستان «گربه ناقلا». 271

3-7-6-1-  خلاصه‌ی داستان. 271

3-7-6-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 272

3-7-6-3- روش خلق اثر. 273

3-7-6-4- عناصر داستان. 273

3-7-7- نقد و بررسی داستان « مرد نادان و گوسفند بیچاره». 278

3-7-7-1- خلاصه‌ی داستان. 278

3-7-7-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 278

3-7-7-3- روش خلق اثر. 279

3-7-7-4- عناصر داستان. 279

3-7-7-5- ارزیابی.. 283

3-8- ناصر کشاورز 287

3-8-1- نقد و بررسی داستان «لاك‌پشت و دام آهو». 288

3-8-1-1- خلاصه‌ی داستان. 288

3-8-1-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 288

3-8-1-3- روش خلق اثر. 290

3-8-1-4- عناصر داستان. 291

3-8-2- نقد و بررسی داستان «جنگ لك‌لك و خرچنگ». 296

3-8-2-1- خلاصه‌ی داستان. 297

3-8-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 297

3-8-2-3-  روش خلق اثر. 299

3-8-2-4- عناصر داستان. 300

3-8-3- نقد و بررسی داستان «كلاغی و كلاغی بود». 309

3-8-3-1- خلاصه‌ی داستان. 309

3-8-3-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 309

3-8-3-3-  روش خلق اثر. 311

3-8-3-4- عناصر داستان. 312

3-8-3-5-ارزیابی.. 321

3-9- مجید گلمحمدی.. 327

3-9-1- نقد و بررسی داستان «تیرانداز و ماده شیر». 327

3-9-1-1- خلاصهی داستان. 328

3-9-1-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 328

3-9-1-3- روش خلق اثر. 329

3-9-1-4- عناصر داستان. 329

3-9-2- نقد و بررسی داستان «پادشاه و فنزه». 334

3-9-2-1-  خلاصهی داستان. 334

3-9-2-2-تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 334

3-9-2-3- روش خلق اثر. 336

3-9-2-4- عناصر داستان. 336

3-9-3- نقد و بررسی داستان «زاهد و راسو». 341

3-9-3-1- خلاصهی داستان. 342

3-9-3-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 342

3-9-3-3- روش خلق اثر. 343

3-9-3-4- عناصر داستان. 344

3-9-4- نقد و بررسی داستان «زاهد و مهمان او». 348

3-9-4-1- خلاصهی داستان. 348

3-9-4-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 349

3-9-4-3- روش خلق اثر. 350

3-9-4-4- عناصر داستان. 350

3-9-5- نقد و بررسی داستان «شیر و شغال». 353

3-9-5-1- خلاصهی داستان. 353

3-9-5-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 354

3-9-5-3- روش خلق اثر. 355

3-9-5-4- عناصر داستان. 355

3-9-5-5- ارزیابی.. 362

3-10- اسماعیل هنرمندنیا 366

3-10-1- نقد و بررسی داستان «آرزوی کبوتر چاهی». 367

3-10-1- 1- خلاصهی داستان. 367

3-10-1-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 367

3-10-1-3- روش خلق اثر. 368

3-10-1-4-عناصر داستان. 369

3-10-2- نقد و بررسی داستان «الاغ نادان». 373

3-10-2-1-  خلاصه‌ی داستان. 374

3-10-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 374

3-10-2-3- روش خلق اثر. 375

3-10-2-4- عناصر داستان. 376

3-10-3- نقد و بررسی داستان «جغد و كلاغ». 382

3-10-3-1- خلاصه‌ی داستان. 382

3-10-3-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 382

3-10-3-3- روش خلق اثر. 383

3-10-3-4- عناصر داستان. 384

3-10-4- نقد و بررسی داستان «كلیله و دمنه». 388

3-10-4-1- خلاصه‌ی داستان. 388

3-10-4-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 389

3-10-4-3- روش خلق اثر. 390

3-10-4-4- عناصر داستان. 391

3-10-5- نقد و بررسی داستان «لاك‌پشت پرنده». 396

3-10-5-1- خلاصه ی داستان. 396

3-10-5-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 397

3-10-5-3-  روش خلق اثر. 397

3-10-5-4- عناصر داستان. 398

3-10-6- نقد و بررسی داستان «میمون و لاك‌پشت». 401

3-10-6-1- خلاصهی داستان. 401

3-10-6-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 402

3-10-6-3- روش خلق اثر. 402

3-10-6-4- عناصر داستان. 403

3-10-6-5- ارزیابی.. 408

4-1  عناصر داستانی.. 413

4-2-  مقایسهی نویسندگان در رده های سنی مختلف.. 415

4-3- تصویر و سایر اجزای تكمیلی.. 418

4-4- روش پرداخت آثار 419

4-5- سهم گروه های سنی مختلف از بازنوشته ها 422

4-6- بررسی قالب بازنوشته ها 423

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

جدول 3-1: گزینش آثار از کلیله و دمنه………………………………………………………………………………….. 99

جدول 3-2: فراوانی گزینش حكایات از هر باب………………………………………………………………………. 171

جدول 3-3: فراوانی آثار بازنوشته­ی کلیله و دمنه …………………………………………………………………. 203

جدول 3-4: فراوانی گزینش آثار باز نوشته کلیله ودمنه ……………………………………………………….. 365

جدول 3-5: حذفیات نویسنده …………………………………………………………………………………………………. 365

جدول 3-6: فراوانی آثار بازنوشته کلیله و دمنه ……………………………………………………………………… 410

جدول 3-7: آثار باز نوشته از انوار سهیلی ………………………………………………………………………………. 410

جدول 4-1: شیوه پرداخت آثار باز نوشته از کلیله و دمنه…………………………………………………….. 421

جدول 4-2: سهم گروه های سنی مختلف از آثار بازنوشته …………………………………………………… 422

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

نمودار 2-1: انواع بازنویسی از لحاظ ساختار …………………………………………………………………………….. 16

نمودار 4-1:  انواع بازنویسی و باز آفرینی ……………………………………………………………………………….. 422

نمودار 4-2:  گروه سنی…………………………………………………………………………………………………………….. 423

نمودار 4-3: قالب آثار…………………………………………………………………………………………………………………. 423

 

 

 

 

مقدمه

هر چند مدت زمان بسیاری از پیدایش ادبیات كودك و نوجوان نمی‌گذرد، اما در همین دوره­ی محدود نیز نویسندگان با عزمی استوار تلاش كردند در انواع مختلف ادبی از جمله، داستان، شعر، نمایش‌نامه و …. رسالت خود را نسبت به این گروه به انجام رسانند.

عده‌ای از این نویسندگان بر آن بودند تا آثارشان علاوه ‌بر داشتن وجهه­ی ‌ادبی و هنری، میراث گران‌بهای كهن را نیز به كودك انتقال دهد؛ گنجینه‌هایی كه در طول تاریخ، نسل به نسل منتقل گشته و به نوعی جزء مفاخر ملی و فرهنگی این سرزمین محسوب می‌شوند، اما به دلایل مختلف و از جمله سبك مصنوع و دشوار، كودكان و نوجوانان از آن بی‌بهره‌اند.

بازنویسی و ساده‌نویسی حلقه‌ی اتصال زنجیره‌ی ادب كهن با نسل امروزی و زمینه‌ساز انس و ارتباط كودك با شاهكارهای ادبی گذشته است.

مهدی آذریزدی از جمله پیشگامان نهضت بازنویسی برای كودكان است كه موفقیتش در این راه، او را الگوی سایر نویسندگان قرار می‌دهد تا هر یك به نوعی در این زمینه دست به هنرنمایی زنند. در سال‌های اخیر بسیاری از متون برجسته و اخلاقی كهن از جمله شاهنامه، مرزبان‌نامه، بوستان و گلستان سعدی و … به بركت بازنویسی در اختیار كودكان و نوجوانان قرار گرفته است.

«پیش از آن، كودكان باید شاهنامه، گلستان یا بوستان را همان‌گونه كه نوشته شده بود، می‌خواندند. هدف، تنها خواندن بود، نه فهمیدن. اما هنگامی كه به گنجایش شناختی كودك و نوجوان توجه شد، این پرسش برای دست‌اندركاران ادبیات كودكان پیش آمد كه آیا كودكان می‌توانند متن‌های دشوار ادبیات كهن را بفهمند؟ هدف این بود كه آنان با این آثار آشنایی یابند، نه این كه به اجبار و بدون منطق روشن آن­ها را بخوانند. این مرحله در فرآیند شكل‌گیری بازنویسی برای كودكان از اهمیت بسیار برخوردار بود». (محمدی و قایینی، 1382: 6/455).

كلیله و دمنه نیز گنجینه‌ای است غنی و پربار كه علاوه بر مفاهیم اخلاقی و آموزنده، به دلیل تمثیلی بودن و بیان سرگذشت حیوانات كه مورد علاقه‌ی كودكان است، توجه‌ هر نویسنده‌ای را كه در حیطه‌ی ادبیات كودك فعالیت دارد، به خود جلب می‌كند.

این پژوهش به بررسی 50 بازنوشته­ی کلیله و دمنه از 10 نویسنده برگزیده پرداخته و شیوه‌های خلق و عناصر داستانی آن را نسبت به متن كهن بررسی كرده است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 449

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.