زیست شناسی

پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : بررسی خصوصیات زیستی جنس ماده مارمولک جکوی دم پخ بدریاگای

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش علوم جانوری- بیوسیستماتیک

با عنوان :  بررسی خصوصیات زیستی جنس ماده مارمولک جکوی دم پخ بدریاگای

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم زیستی، گروه زیست شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) در رشته زیست­شناسی

گرایش علوم جانوری- بیوسیستماتیک

عنوان:

بررسی خصوصیات زیستی جنس ماده مارمولک جکوی دم پخ بدریاگای (Teratoscincus bedriagai) در استان سمنان

استاد راهنما:

دکتر ویدا حجتی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- کلیاتی در مورد خزندگان ……………………………………………………………………………… 4

1-3- منشا خزندگان …………………………………………………………………………………………… 5

1-4- رده بندی خزندگان………………………………………………………………………………………. 6

1-4-1-زیر رده آناپسیدا (Anapsida)……………………………………………………………………… 6

1-4-2-زیر رده سیناپتوزوریا (Synaphtosauria)………………………………………………………… 6

1-4-3-زیر رده ایکتیوپترژیا (Ichthyoptergia)………………………………………………………….. 6

1-4-4-زیر رده دیاپسیدا (Diapsida)………………………………………………………………………. 6

1-4-4-1-راسته رینکوسفالیا (Rhyncocephalia)……………………………………………………….. 7

1-4-4-2-راسته اسکواماتا یا فلس­داران (Squamata)………………………………………………….. 7

1-4-5-زیررده آرکئوزوریا (Archeosauria)………………………………………………………………. 7

1-4-6-زیررده سیناپسیدا (Synapsida)……………………………………………………………………. 7

1ـ5ـ موقعیت تاکسونومیکی گونه­ Teratoscincus bedriagai………………………………………. 8

1-6- خصوصیات راسته اسکواماتا…………………………………………………………………………… 8

1-7- خصوصیات زیر راسته سوسماران …………………………………………………………………… 9

1ـ8ـ خصوصیات خانواده جکونیده (Gekkonidae)…………………………………………………….. 10

1ـ9ـ مشخصات جنس Teratoscincus…………………………………………………………………….. 11

1ـ10ـ مشخصات گونه­ Teratoscincus bedriagai………………………………………………….. 12

1-11-گیرنده ها………………………………………………………………………………………………….. 12

1-12-خاصیت اتوتومی یا خودبُری:………………………………………………………………………… 13

1-13-تعیین جنسیت در سوسماران:………………………………………………………………………… 14

1ـ 14 ـ دستگاه تولیدمثلی ماده مارمولک­ها………………………………………………………………… 15

1ـ15ـ جغرافیای زیستی مارمولک­های ایران……………………………………………………………….. 16

1ـ16ـ اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………. 18

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- محققان خارجی………………………………………………………………………………………….. 19

2-2- محققان داخلی ………………………………………………………………………………………….. 21

فصل سوم : مواد و روشها

3ـ1ـ ایستگاه­­ مطالعاتی………………………………………………………………………………………….. 24

3ـ2ـ لوازم مورد نیاز برای جمع ­آوری نمونه……………………………………………………………….. 27

3ـ3ـ روش جمع ­آوری نمونه………………………………………………………………………………….. 27

3ـ4ـ مطالعات مورفومتریک…………………………………………………………………………………… 28

3ـ5ـ مطالعات گامتوژنز………………………………………………………………………………………… 28

3ـ5ـ1ـ صفات متریک و مریستیک در مطالعه­ تخمدان……………………………………………….. 29

3-5-2- مواد، لوازم و دستگاه­های مورد نیاز برای مطالعات بافتی…………………………………….. 29

3ـ5ـ3ـ روش تهیه مقاطع بافتی از غدد تناسلی…………………………………………………………… 29

3ـ5ـ3ـ1- مرحله­ فیکس کردن (Fixation)……………………………………………………………… 29

3ـ5ـ3ـ2- مرحله­ آب­گیری (Dehydratation)…………………………………………………………. 30

3ـ5ـ3ـ3- مرحله­ قالب­گیری (Embeding)…………………………………………………………….. 30

3ـ5ـ3ـ-4- مرحله­ آرائیدن (Trimming)………………………………………………………………… 30

3ـ5ـ3-5- مرحله­ برش­گیری (Sectioning)…………………………………………………………….. 30

3ـ5ـ3ـ6- مرحله­ پارافین­زدایی (Dewaxing)………………………………………………………….. 31

3ـ5ـ3ـ7- مرحله­ آب­دهی (Hydratation)……………………………………………………………… 31

3ـ5ـ3ـ8- مرحله­ رنگ­آمیزی (Staining)……………………………………………………………….. 31

3ـ5ـ3ـ9- مرحله­ چسباندن لامل (Mounting)…………………………………………………………. 31

3ـ5ـ3ـ10- مرحله­ عکس­برداری از لام­ها………………………………………………………………… 31

3ـ5ـ4ـ محاسبات میکروسکوپی……………………………………………………………………………… 31

3ـ5ـ5ـ رفتار شناسی……………………………………………………………………………………………. 32

3-5-5-1- در اسارت………………………………………………………………………………………….. 32

3-5-5-2-در محیط…………………………………………………………………………………………….. 32

3-5-16-رژیم غذایی…………………………………………………………………………………………… 32

3-5-6-1-در اسارت…………………………………………………………………………………………… 32

3-5-6-2-در محیط…………………………………………………………………………………………….. 32

3-5-6-3-بررسی محتویات درون معده……………………………………………………………………. 32

3-5-7-فلس شماری…………………………………………………………………………………………… 32

3-5-7-1-طریقه شمارش فلس دور میانه­ی شکم……………………………………………………… 32

3-5-7-2-طریقه شمارش فلس در لب پایین………………………………………………………….. 33

3-5-7-3-طریقه شمارش فلس در لب بالا…………………………………………………………….. 33

3ـ5ـ8ـ محاسبات آماری……………………………………………………………………………………….. 33

فصل چهارم: نتایج وبحث

4ـ1ـمرفولوژی…………………………………………………………………………………………………… 34

4-2- زیستگاه……………………………………………………………………………………………………. 36

4-3- اووژنز……………………………………………………………………………………………………… 38

4-4- رفتار و فعالیت ………………………………………………………………………………………….. 64

4-5- تغذیه ………………………………………………………………………………………………………. 68

فصل پنجم: نتیجه ­گیری

5ـ1ـ مرفولوژی…………………………………………………………………………………………………… 76

5ـ2ـ زیستگاه…………………………………………………………………………………………………….. 77

5-3-سیکل تولید مثل ………………………………………………………………………………………….. 78

5-4-اووژنز……………………………………………………………………………………………………….. 81

5-5-رفتارو فعالیت……………………………………………………………………………………………… 84

5-6- تغذیه……………………………………………………………………………………………………….. 87

5-7- نتیجه ­گیری…………………………………………………………………………………………………. 89

5ـ8ـ پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….. 89

منابع………………………………………………………………………………………………………………… 91

چکیده

جکوی دم پخ بدریاگای،تراتوسینکوس بدریاگای [1]متعلق به خانواده جکونیده[2]، شب فعال بوده و زیستگاه اصلی آن در ایران در استان­های سیستان و بلوچستان، خراسان، سمنان، تهران و یزد می­باشد. در این مطالعه که از 15 فروردین تا 15شهریور1392 روی خصوصیات زیستی این گونه دراستان سمنان انجام شد، حدود 15 نمونه از 4 ایستگاه در روستاهای حسن آباد، علیان، صالح آبادو یزدان­آباد واقع در جنوب شهرستان دامغان به منظور مطالعات مورفومتریک و مریستیک با بهره گرفتن از دست و چراغ­قوه جمع ­آوری شدند. در طی شش­ماه، 30تخمدان بالغ مورد بررسی­ های بافتی و مورفومتریک قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد ماده­ها در اواسط فروردین، اووژنز خود را آغاز می­ کنند. اووژنز این گونه دارای مراحل غیرفعال، زرده­سازی و تخم اویداکتی است. اووژنز در اردیبهشت به اوج خود رسیده و از اواخرتیر به بعد کاملاً خاتمه می­یابد. . تخمدان­ها زوج و کیسه­ای بوده و از 3 تا 6 فولیکول در هر تخمدان موجود است که قطر آنها از 95/4 میلی­متر تا 78/24 میلی­متر می­باشد. لایه فولیکولی در این مارمولک پلی­مورفیک و چندلایه است. قطر لایه­ی فولیکولیدر فولیکول­های نارس از94/3 میکرون تا02/4 میکرون می­باشد. مطالعه بر روی مورفومتری جمعیت­های این گونه در نیمه­ی جنوبی شهرستان دامغان تفاوت معنی­داری را بین اکثر جمعیت­های آن نشان نداد. زیستگاه این گونه در منطقه ی مورد مطالعه درنواحی بیابانی یا نیمه بیابانی خشك، در دشت­های رسی، ماسه ای یا شنی، تپه­های رسوبی آمیخته با سنگریزه و شن، دشت­های نمكی، با پوشش گیاهی بوته­ای، درختچه­ای و علفی، همچنین زمین­های كشاورزی و بناهای متروكه می­باشد. هم­چنین این گونه از مارمولک­ها جهت فرار­کردن از دست دشمن، به مخفیگاه­های خود بر روی تپه­های ماسه­ای که به صورت شبکه­ ای به هم راه دارند می­روند. به دلیل سرعت کند و عدم سیستم دفاعی خاص، به محض گرفتار­شدن، ادراری از خود خارج می­ کنند. فعالیت این گونه با اتمام فصل زمستان و شروع گرما از اواسط فروردین آغاز و تا شهریور ادامه دارد. جکوها با تاریک­شدن هوا و غروب افتاب از مخفیگاه خود خارج شده و شروع به فعالیت می­ کنند. با رسیدن به اوج شب فعالیت آن­ها کم می­ شود و مجددا از ساعت 3 بامداد تا روشن شدن هوا فعالیت آن­ها افزایش می­یابد. اعضای این گونه دارای رژیم حشره خواری هستند.

کلمات کلیدی: جکوی دم پخ بدریاگای، تراتوسینکوس بدریاگای، جکونیده، خصوصیات زیستی،

1ـ1ـ مقدمه

ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﻮﺳﻤﺎرﻫﺎ در ﺑﺴﻴﺎری از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ­ﻫﺎ ﺣﻠﻘﻪ­ﻫﺎی ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می­آیند و دارای ارزﺷ­ﻬﺎی اکولوژیک ﺧﺎص و ﻣﻔﻴﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻫﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺴﻤﺘﻲ از زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ.همچنین آن­ها از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻃﻐﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎری از موجودات آﺳﻴﺐ رﺳﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ وﺑﺎ ﺷﻜﺎر ﺣﺸﺮات و ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻮذی ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮای ﻛﺸﺎورزی دارﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﺎﺧﺺ­ﻫﺎی زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﻨﺪ (حاجی قلی کمی وهمکارانش،1387 ).از طرفی دیگراثر خزندگان در کنترل حشرات و نرم تنان بقدری مهم است که درطرحهای کشاورزی نباید از این عامل مهم غافل ماند.خزندگان به ویژه مارمولک ها میزبان اولیهانواع لارو کرم­ها بخصوص نماتودها هستند. این لاروها در دوره بلوغ انگل خطرناک حیوانات اهلی (بویژه گوسفند و بز) بشمار می­آیند . بعضی از انگل­هایی که در بدن این خزندگان میزبان زندگی می­ کنند می­توانند حامل بیماری­هایی برای انسان باشند. بعنوان مثال انگل لیشمانیا-تروپیکا [3] زخم آسیایی بوجودمی ­آورد. گاهی مارمولک­ها می­توانند در مهارکردن بیماری­های که توسط حشرات ناقل ایجاد می­گردد عامل مفید به حساب آیند. از جمله در جنوب، پشه­های مالاریا توسط سوسمارهای بومی شکار می­شوند و یا بعبارت دیگراین خزندگان در کاهش پشه مالاریا نقش بسیار مؤثری دارند (محمد بلوچ، 1356 ).در برخی مناطق مانند عربستان، مردم از سوسمارها تغذیه می­ کنند. پوست برخی سوسمار­ها در صنعت چرم­سازی برای ساخت کیف، کفش، دستکش و کمربند استفاده می­ شود. برخی از آنها بعنوان حیوانات خانگی استفاده می­شوند. از نظر زینتی نیز بسیاری از سوسمار­ها بخصوص آفتاب­پرست­ها بخاطر تغییر رنگ­های زیبا جنبه­ تزئینی و نمایشی دارند (رستگار پویانی، 2008)[4]. خزندگان از ﺟﻤﻠﻪ زﻳﺴﺘﻤﻨﺪاﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ وﻳﮋه ﺧﻮد و ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ آﺳﻴﺐ­ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ­ﻫﺎی آن درخطر نابودی قراردارﻧﺪ . ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﻧﻘﺶ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ خزندگان، ﺳﻮﺳﻤﺎرﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و آن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﻫﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻬﻲ در مورد آن­ها در ایران انجام نیافته است (علیرضا داداشی­ و همکارانش، 1387). امروزه بخاطر جلوگیری از انقراض آن­ها، کشتن این حیوانات، غیرقانونی اعلام شده­است. فون خزندگان و بویژه مارمولك­های ایران بسیار چشم­گیر و جالب توجه است.با شناخت صحیح گونه­ های موجود در یک منطقه­و ارتباطات بین گونه ­ای و فراگونه­ای می­توان از آسیب­های فراوان یكه به محیط زیست وارد می­ شود، جلوگیری نمود و از منابع مختلف به نحو بهتر و مطلوب­تری بهره ­برداری کرد. جنس تراتوسینکوس متعلق به خانواده­ی جکونیده می­باشد این خانواده با داشتن100 جنس و 943 گونه در جهان و12جنس و 43 گونه در ایران جزو بزرگترین خانواده­های مارمولک محسوب می­ شود (رستگار پویانی، 2008).

خانواده جکونیده دارای بیشترین تعداد جنس­های مارمولک می­باشد که این گونه مانند بیشتر اعضاء این خانواده شب فعال می­باشد (اندرسون، 1999)[5]. در محدوده پراكندگی وسیع این جانور در ایران و مناطق مجاور، جمعیت­های منطقه­ای فراوانی وجود دارند كه ممکن است حالت ایزوله داشته باشند. ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدی ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ روی ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن اﻳﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ وﻟﻲ در ﻣﻮرد ﺟﻜﻮی دمﭘﺦ ﺑﺪرﻳﺎﮔﺎی ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺤﺪود اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪاﻧﻲ دردﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ و در حد گزارشات منطقه­ای بوده است. بنابراین تمام موارد مورد مطالعه در این تحقیق جدید بوده و می ­تواند مورد استفاده دانش­پژوهان داخلی و خارجی قرار گیرد (حجتی وهمکارانش،1388).

-2- کلیاتی در مورد خزندگان

واژه­ رپتیلیا [6]که به رده­ی خزندگان اطلاق می­ شود در مورد اولین جانورانی است که توانسته­‌اند زندگی در خشکی را بطور کامل تحمل نمایند. این رده­ گروه کاملاً موفقی از مهره­داران هستند که تقریباً تمامی زیستگاه­های خشکی را به تصرف خویش درآورده­اند و یکی از ارکان مهم فون بیابان­ها محسوب می­شوند.اجداد خزندگان دوزیستان محسوب می‌شوند.اولین خزندگان حدودا 340 میلیون سال پیش در دوره­ کربونیفر ظاهر شدند 160 میلیون سال پیش در دوران مزوزوئیک (ژوراسیک و کرتاسه ) که به عصر خزندگان شهرت داشته است به اوج قدرت خود رسیدند. خزندگان جدید با پوست فلس­دار و تخم کلئیدوئیک و ترشح اسید اوریک مشخص می­شوند. تمام این موارد به استقلال خزندگان از آب مربوط است. برخلاف دوزیستان همه خزندگان به آب، برای نوشیدن و تخم­گذاری به مقدار كم نیاز دارند كه آن را از محل­هایی كه آب باران تجمع یافته و ذخیره شده مانند شكاف­ها، حفرات و زیر زمین یا چگالش بخار هوا به صورت شبنم بر روی زمین یا روی بوته­ها و سنگ­ها، به دست می ­آورند. اما غالباً آب مورد نیاز بدن را از همان شكار خود تأمین می­كنند. بنابراین نیازهای مربوط به آب را به حداقل رسانده و به آن­ها این امکان را می­دهد که در مکان­های خشک­تر زندگی کنند. بسیاری از خزندگان می­توانند حرارت بدنشان را تقریباً ثابت نگه دارند. این جانوران عمل فوق را با گرم کردن بدن در آفتاب یا دراز کشیدن در سایه برای سرد شدن بطور غریزی انجام می­ دهند. به این روش اکتوترمی می­گویند. این فرایند با حالت اندوترمی که در پستانداران و پرندگان وجود دارد و به وسیله آن گرمای اضافی حاصل از سوخت و سازی را برای تثبیت دمای بدن مصرف می­نمایند متفاوت است (زوگ و همکارانش،2001)[7]. اسکلت بدن آن­ها کاملا استخوانی است. سطح بدن از پوست شاخی وخشک پوشیده شده­است. جلد معمولاً داری پولک و غده پوستی است. غالباً دو جفت زائده حرکت در این جانوران به چشم می­خورد. هر زائده پنج انگشت شاخی دارد که برای دویدن، خزیدن و یا بالا رفتن به کار می­رود. مثلا زوائد حرکتی لاک­پشت آبی به صورت باله تغییر شکل یافته­است. دست وپا در برخی از خزندگان بسیار کوتاه، در برخی استخوانی و در برخی دیگر کاملا تحلیل رفته­است. قلب­شان سه حفره‌ای است. دهلیزها کامل و در بطن­ها دیواره مابین آنها کامل نیست. دارای گلبول­های قرمز هسته دار، بیضی شکل و از دو طرف مقعر هستند. تنفس بوسیله شُش انجام می­پذیرد. جنین از چهار پرده آمنیون، کوریون، کیسه زرده و آلانتوئیس پوشیده می‌شود خزندگان نسبت به پستانداران، نیاز به انرژی کمتری دارند. و گاهی هفته­ها با یک وعده غذایی زندگی می­ کنند. لقاح داخلی است و معمولاً مقاربت انجام می­گیرد. از لحاظ جنین­شناسی خزندگان از ماهیان و دوزیستان متمایز هستند. اغلب تخم گذارند و در بسیاری از ان،ها جنسیت نوزاد توسط دمایی که جنین طی فرایند روی تخم خوابیدن در معرض آن قراردارند مشخص می­ شود (کیابی، 1381 و لطیفی، 1379).

از 14 گروه خزندگان مزوزوئیک فقط 4 گروه از آن­ها باقی­مانده­اند که متعلق به 4 گروه لاکپشتان، تمساح­ها، رینکوسفال­ها و فلس­داران می­باشند. امروزه حدود ۸۰۰۰ گونه از خزندگان زنده وجود دارند.

گروه اول: مارها، سوسمارها و سوسمارهای کرمی شکل از راسته فلس­داران [8]می­باشند که می توان این گروه را به صورت خزندگانی دارای بدن پوشیده از فلس دانست که منفذ کلواک عرضی دارند و اندام جفت­گیری در آن­ها زوج می­باشد که از زمان انقراض خزندگان در دوران مزوزوئیک انشعاب پیدا کرده و گروه­ های پراکنده و فراوانی را به وجود آورده­اند.

گروه دوم: کروکودیل­ها می­باشند که حدود 200 میلیون سال است که بدون تغییر باقی مانده­اند و ممکن است سرانجام نسل آنها به دست بشر منقرض گردد.

گروه سوم: لاک­پشتان هستند که گروهی قدیمی بوده و از بدو به وجود آمدن­شان تا کنون تغییر چندانی را متحمل نشده و مشابه خزندگان اجدادی خود می­باشند.

گروه چهارم: خزندگان باستانی هستند که امروزه فقط راسته­ی رینکوسفالیا [9]بر جای مانده است و فقط دارای یک نمونه­اند که به تواتارا [10] یا اسفنودون [11] و یا هاتریا [12] شهرت دارد و فقط در بعضی از جزایر زلاندنو یافت می­ شود (صدیقی،1387).

 1-3-منشاخزندگان

ایجاد گروه خزندگانی عنی انشعاب آن باعث بنیان نهاده شدن گروه جدیدی ازجانوران به نام آمنیون­داران گردید، که خزندگان اولیه و سیناپسیدها جز اجداد آنها محسوب می­گردد. این جدمشترک را بعدها کوتیلوسور نامیدند. از تکامل این جد مشترک گروه بزرگ خزندگان به وجود آمد که توانستند تمام مناطق را تسخیر کنند امااین حادثه تا پایان کرتاسه ادامه داشت و پس از انقراض بزرگ کرتاسه تنها تعداد معدودی از خزندگان باقی ماندند (صدیقی،1387).

1ـ4ـ رده­بندی خزندگان

مبنای رده بندی خزندگان بر اساس وجود یا عدم وجود تعداد حفره یا حفراتی در جمجمه[13] معروف به پنجره گیج­گاهی می­باشد.

بر این اساس خزندگان به شش زیر رده تقسیم می شوند :

 1-4-1-زیر رده آناپسیدا [14]

اعضای این زیر رده به عنوان قدیمی­ترین خزندگان، فاقد پنجره­ گیج­گاهی در جمجمه هستند. استخوان مربعی در آنها غیر متحرک است و دارای دو راسته­ی کوتیلوزوریا و لاک­پشت­ها [15] می­باشند.

 1-4-2-زیر رده سیناپتوزوریا [16]

جمجمه از نوع پاراپسید بوده و استخوان مربعی به جمجمه چسبیده است و در دوره پرمین تا کرتاسه می­زیسته­اند. اشکال اولیه آنها خاکزی و سوسمارمانند بوده ­اند.

تعداد صفحه :109

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.