پایان نامه

مناطق نمونه گردشگری -سرمایه گذاری در مناطق مستعد گردشگری

سرمایه گذاری در مناطق مستعد گردشگری

امروزه اقتصاددانان براساس نظریه رشد متوازن[1] در مناطق مختلف، ضرورت برنامه‌ریزی منطقه‌ای صحیح ر ا برای رسیدن به توسعه متوازن مطرح می‌‌کنند و معتقدند توسعه متعادل منطقه‌ای بر آن است که بهترین شرایط و امکانات را برای توسعه جامع همه مناطق فراهم آورد تا تفاوت های کیفی زندگی بین منطقه‌ای و درو ن منطقه‌ای را به حداقل برساند و نهایتا از بین ببرد (فلاحتی و احمدیان، 1390 ، 105-103). یکی از را ه های توسعه منطقه‌ای سرمایه گذاری در مناطق مستعد گردشگری می‌‌باشد بعبارتی سرمایه گذار هر شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که مسئولیت تهیه طرح های اجرایی و تأمین سرمایه لا زم را برای ایجا د زیرساخت های مورد نیاز از قبیل آب، برق، راه، گاز و مخابرات در داخل منطقه را پذیرفته و کلیه حقوق ناشی از سرمایه گذاری را در اختیار دارد. (احمدی، 5،1389) در یک عبارت ساده می‌‌توان گفت که سرمایه ذاران می‌‌خواهند از پول خود سودی را کسب نمایند. معمولا در اقتصاد و به خصوص در سرمایه گذاری فرض بر این است که سرمایه گذاران منطقی عمل می‌‌کنند بنابراین سرمایه گذاران منطق اطمینان را به عدم اطمینان ترجیح می‌‌دهند و طبیعی است که در این حالت می‌‌توان گفت سرمایه گذاران به ریسک علاقه‌ای ندارند، به عبارت دقیق تر باید گفت که سرمایه گذاران ریسک گریزند، یک سرمایه گذار ریسک گریز کسی است که در ازای قبول ریسک، انتظار دریافت بازده بیشتری را دارد. (صفاه خواه ،47،1389) بنابراین هر کشور متناسب با شرایط و نیازهایش باید شرایط سرمایه گذاری (خصوصی – دولتی) را در مناطق مستعد برای توسعه منطقه‌ای فراهم آورد. در این میان گردشگری به عنوان یک صنعت پویا که دارای نوعی ساختارشکنی است که این ساختار شکنی های جدید به شکل امواج سریع در آمده اند و اینجاست که زمان و دقایق برای فضاهای توانمند گردشگری هر روز ارزشمندتر می‌‌شود.(بدری و یاری ،61،1388)

 

2-20-2 تعاریف مناطق نمونه گردشگری

مناطق نمونه ی گردشگری منطقه یا مناطقی هستند که در جوار جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، مذهبی، طبیعی و گردشگری قرار دارند که به منظور ارائه ی خدمات به گردشگران توسط بخش غیردولتی تأسیس و اداره می‌شوند.(محمودی نژاد و بمانیان، 1388، 367)

 

2-20-3 طبقه بندی مناطق نمونه گردشگری

براساس نتایج مطالعات پایه، مناطق نمونه گردشگری به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری قابل عرضه برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواهند بود که این مناطق نمونه به چهار سطح زیر تقسیم می‌‌شوند:

الف) مناطق نمونه گردشگری بین المللی: منطقه‌ای است که با هدف جذب گردشگران خارجی طراحی و تجهیز می‌‌شود و حداقل مساحت آن 300 هکتار خواهد بود.

ب) مناطق نمونه گردشگری ملی: منطقه‌ای است که با هدف جذب گردشگران ایرانی از سراسر کشور طراحی و تجهیز می‌‌شود و حداقل مساحت آن 100 هکتار خواهد بود.

ج) مناطق نمونه گردشگری استانی: منطقه‌ای است که با هدف جذب گردشگران استانی طراحی و تجهیز می‌‌شود و حداقل مساحت آن 50 هکتار خواهد بود.

د) مناطق نمونه گردشگری محلی: منطقه‌ای است که با هدف جذب گردشگران یک یا چند شهرستان طراحی و تجهیز می‌‌شود و حداقل مساحت آن 30 هکتار خواهد بود.(افتخاری و همکاران،28،1390)

 

2-20-4 قانون شکل گیری مناطق نمونه گردشگری

در سال ۱۹۵۱ به دنبال انتشار گزارشی مبنی بر توسعه گردشگری در زمینه های مختلف، حمایت و توجه کشورها نسبت به مناطق گردشگری جلب شد که این امر خود موجبات تأسیس مناطق نمونه گردشگری در کشورهای نظیرآذربایجان، بنگلادش، تایلند، چین، کره، اتریش، کنیا، ایسلند، دانمارک، رومانی و روسیه را فراهم آورد. سیاست فرهنگی برخی از کشورها ایجاب می‌کرد تا با یک روند پژوهشی دامنه‌دار برای جهت نیل به هویت ملی و فرهنگی به استراتژی‌های مالی چندین ساله برای فعالیت‌های مختلف دست یابند.با توجه به تجربه مثبت در کشورهای دیگر قانون شکل گیری این مناطق به منظور فراهم کردن زمینه توسعه پایدار میراث فرهنگی و گردشگری، جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ارائه خدمات مناسب به جهانگردان در تاریخ 19/12/1380 توسط دولت مصوب شده است. (دفتر مناطق نمونه گردشگری ،4،1389)سرمایه گذاری جهت توسعه این مناطق مستعد می‌‌تواند تاثیرات مهمی در ابعاد مختلف گردشگری در کشور داشته باشد، در ایران بیش از 1000 منطقه نمونه گردشگری شناسایی شده است. (نوری و تقی زاده، 75،1392)

 

جدول 2-1 فرآیند تصویب مناطق نمونه گردشگری

ارائه درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی به معاونت سرمایه گذاریو طرحهای استان مربوطه و یا مرکز
تصویب در کارگروه گردشگری استان با توجه به مطالعات امکان سنجی
ارسال صورتجلسه کارگروه گردشگری استان و مدارک طرح به دفتر مناطق نمونه
ارسال صورتجلسه به انضمام پیشنهاد تقدیمی به هیئت محترم دولت با امضای ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
تصویب منطقه توسط هیئت محترم وزیران

منبع :دفتر مناطق نمونه گردشگری، 1389

 

 

2-20-5 مراحل مختلف صدور موافقت نامه تأسیس مناطق نمونه گردشگری

∗ فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار

∗ ارائه در خواست کتبی سرمایه گذار به معاونت سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان.

∗ در استان با برگزاری جلسه کارگروه گردشگری استانی، طرح اولیه، سوابق و تجربیات سرمایه گذار در زمینه تأسیسات گردشگری

همچنین توانمندی مالی و مدیریتی ایشان مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از اخذ تصمیم نهایی، سرمایه گذار جهت صدور موافقتنامه

به دفتر مناطق نمونه گردشگری در مرکز معرفی میگردد‌.

(شایان ذکر است در صورتی که منطقه نمونه‌ای بیش از یک سرمایه گذار متقاضی داشته باشد، انتخاب سرمایه گذار دارای اولویت با توجه به سوابق اجرایی، توان مالی و… بر عهده سازمان استانی می‌باشد.)(دفتر مناطق نمونه گردشگری ، 31،1389)

 

2-20-6 مطالعات جامع مناطق نمونه گردشگری

هدف از انجام مطالعات جامع مناطق نمونه گردشگری کشور به بررسی راهبردی منطقه نمونه گردشگری است که در آن سعی می‌شود، ضمن بررسی کامل منطقه از لحاظ سرمایه گذاری و توسعه گردشگری وتعیین کاربریهای منطقه نسبت به تهیه نقشه سایت پلن طرح اقدام می‌گردد.

این مطالعه بر عهده سرمایه گذار منطقه نمونه گردشگری است و سرمایه گذار موظف است ضمن معرفی مشاور به دفتر مناطق نمونه گردشگری، در فرصت زمانی 4 ماهه که در موافقتنامه تاسیس منطقه نمونه ذکر شده، نسبت به تهیه طرح جامع منطقه نمونه گردشگری اقدام نماید. سرمایه گذار موظف است بعد از تهیه طرح جامع منطقه نمونه گردشگری توسط مشاور ذیصلاح، آن را در کارگروه گردشگری استان و سپس مورد تصویب قرار دهد. (دفتر مناطق نمونه گردشگری،71،1389)

 

2-20-7 تعهدات سازمان میراث نسبت به مناطق نمونه گردشگری و سرمایه گذاران آن

– سازمان متعهد می‌گردد ایجاد تاسیسات و امکانات زیربنایی آب، برق، راه و امکانات مخابراتی را تا درب ورودی منطقه با شرایط و نرخ‌های مصوب در شهرها و روستاهای همجوار به سرمایه گذار و بهره برداران ارائه نماید یا مابه‌التفاوت آن را بصورت یارانه پرداخت کند.

– سازمان متعهد می‌گردد در چارچوب مقررات به سرمایه گذار اجازه دهد پس از تفکیک، آماده سازی و تعیین محل اجرای طرح‌های مصوب نسبت به واگذاری قطعی اراضی منطقه به اشخاص حقیقی و حقوقی بمنظور سرمایه گذاری براساس طرح جامع اقدام نماید‌. پیش فروش مستحدثات مختلف تحت نظارت سازمان با رعایت مقررات مربوط به منظور تامین بخشی از هزینه زیرساخت منطقه نمونه توسط سرمایه گذار مجاز می‌باشد.

– سازمان متعهد می‌گردد مکاتبات و معرفی نامه‌های لازم جهت معرفی سرمایه گذار به دستگاه‌های اجرایی ذیربط را تهیه و در اختیار سرمایه گذار قراردهد‌.

– آئین نامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری مقدمات مشارکت و «7 » سازمان متعهد می‌گردد با عنایت به مفاد ماده همکاری وزارتخانه‌‌ها ، سازمان‌‌ها ، موسسات و شرکت‌های دولتی را در تأمین خدمات مورد نیاز در مبادی ورودی منطقه با شرایط و نرخهای مصوب در شهرها و روستاهای همجوارمنطقه فراهم نماید‌.

– آئین نامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری و پس از صدور موافقت سازمان متعهد می‌گردد باعنایت به مفاد ماده تأسیس برحسب درخواست سرمایه گذار مقدمات واگذاری اراضی دولتی از سوی سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری ها، سازمان جنگل‌‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور و سایر وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌های ذیربط را فراهم نماید.

– سازمان موافقت می کند براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380 ، آئین نامه‌‌ها و سایر قوانین مربوطه در چارچوب طرح جامع مصوب سرمایه گذار نسبت به جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت‌های هر منطقه اقدام نماید‌.

– سازمان متعهد می‌گردد در چارچوب طرح جامع مصوب و طرح‌های اجرایی منطقه از محل منابع استانی و ملی بطو متوسط سالانه بخشی از یارانه تسهیلات درقالب کمکهای فنی اعتباری 80 % (درصد) از سرمایه گذاری‌های انجام شده را بصورت وام و تسهیلات برای سرمایه گذاری تأمین نماید‌. چنانچه به هردلیلی که قصور متوجه سرمایه گذار باشد باید تمامی کمک‌های انجام شده را مسترد نماید‌.

– سازمان یک شرکت مهندسی مشاور را بعنوان ناظر بر اجرا و بهره برداری از هر منطقه نمونه گردشگری تعیین و به سرمایه گذار معرفی خواهد کرد. اجرای نظرات ناظر در حدود قرارداد فیمابین و دستور العمل‌های سازمان برای سرمایه گذار لازم الاجراخواهد بود‌.

– در کلیه مواردیکه در این قرارداد انجام اموری در مهلت مقرر برعهده سرمایه گذار گذاشته شده است سرمایه گذار می‌تواند در صورت وجود معاذیر موجه برای مدت معینی درخواست استمهال نماید.تشخیص معاونت سرمایه گذاری و طرح‌های سازمان در قبول یا رد استمهال قطعی خواهد بود‌.

– سازمان موظف به نظارت کامل برحسن اجرای طرح جامع و تفضیلی منطقه نمونه گردشگری و زمانبندی اجرای فعالیت‌‌ها می‌باشد و درصورت مشاهده هر گونه تخلف و تخطی از اجرای صحیح طرح جامع و برنامه زمانبندی موضوع کتباً به سرمایه گذار ابلاغ و درصورت عدم رعایت موارد ابلاغی و بروز اختلاف با نظر حکم و مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد. درغیر اینصورت از طریق مراجع قضایی رسیدگی بعمل خواهد آمد.(دفتر مناطق نمونه گردشگری، 1389، 40-38

 

 

 

پایان نامه نقش موسیقی های بومی در توسعه صنعت گردشگری

پایان نامه بررسی اثرات گردشگری فیلم بر روی تصویر ادراک‌شده و انگیزه سفر گردشگران

پایان نامه ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری

پایان نامه گردشگری، انگیزه ها و عوامل مرتبط با آن

پایان نامه پتانسیل‌سنجی جاذبه‌های گردشگری شهرستان هریس با تاکید بر معرفی بازارهای جدید

پایان نامه برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری در استان گلستان

پایان نامه بررسی نقش و جایگاه حمل و نقل هوایی در توسعه گردشگری مذهبی در کلانشهر مشهد

پایان نامه بررسی قابلیتهای توسعه گردشگری رویداد در استان گلستان

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر اعتماد الکترونیک در وب سایت های گردشگری

پایان نامه بررسی رابطه بین تاثیر بازاریابی کارآفرینانه برتوسعه صنعت گردشگری با تمرکز بر ویژگی های مدیران

پایان نامه بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در کلانشهرهای ایران

پایان نامه نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

پایان نامه بررسی عوامل مؤثـّر بر برند گردشگری استان گیلان

پایان نامه تاثیر سازمان گردشگری استان گیلان بر پویایی اشتغال

پایان نامه بررسی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران

پایان نامه نقش عوامل مرتبط با توسعه کارآفرینی در تعاونی‌های گردشگری؛ مطالعه موردی تعاونی‌های گردشگری استان مازندران

پایان نامه نقش آمیخته بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری در استان گیلان

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری (مورد مطالعه شهرستان مشهد)

پایان نامه شناسایی و الویت بندی عوامل موثر در اثربخشی تبلیغات پیامکی(sms)، بر مشتریان محصول گردشگری  ( مطالعه موردی : شهر همدان )

پایان نامه شناخت عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR و اولویت بندی این عوامل جهت استقرار موفق BPR در بانک گردشگری است.  

پایان نامه درک ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در آژانسهای های گردشگری استان گیلان

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری

پایان نامه درک ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در آژانسهای های گردشگری

دانلود پایان نامه : بررسی نقش حمل و نقل بین شهری در توسعه صنعت گردشگری استان مازندران

دانلود پایان نامه:نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

دانلود پایان نامه ارشد : گردشگری، انگیزه­ها و عوامل مرتبط با آن (نمونه بررسی: شهر قصرشیرین)

دانلود پایان نامه ارشد : شناسایی و بررسی مؤلفه های مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی روش های قیمت گذاری خدمات گردشگری در ایران از دیدگاه مالی

دانلود پایان نامه ارشد: ارائه مدلی مناسب جهت بازاریابی گردشگری شیراز با توجه به مدلp7

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عوامل موثر بر واکنش‌های رفتاری بازدید‌کنندگان از مقصدهای گردشگری استان گیلان

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عوامل کلیدی موفقیت درپیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در دفاتر خدمات گردشگری ایران(مطالعه موردی :دفاتر خدمات گردشگری استان گیلان)

دانلود پایان نامه: بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در کلانشهرهای ایران مطالعه موردی ( قم ، شیراز و مشهد)

پایان نامه اشد:اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری (نمونه موردی : شهرهای ساحلی منتخب استان مازندران)

دانلود پایان نامه ارشد:ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری( مطالعه موردی: شهرستان جیرفت)

دانلود پایان نامه ارشد : تدوین راهبردهای توسعه مقصد گردشگری با رویکرد مدل فرد.آر.دیوید

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری در استان ایلام

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر سازمان گردشگری بر پویایی اشتغال

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر سازمان گردشگری استان گیلان بر پویایی اشتغال

دانلود پایان نامه ارشد:تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری – گردشگری بهده به منظور ارائه ی الگویی اثربخش

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر شاخص های گردشگری بر عملکرد گردشگری در استان قزوین

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر تبلیغات در جذب گردشگری ورودی به ایران (مطالعه موردی گردشگران عراقی)

دانلود پایان نامه ارشد: جهانگردی الکترونیک و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در روند توسعه گردشگری در ایران

دانلود پایان نامه ارشد :رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه

پایان نامه : ارزیابی توسعه گردشگری با بهره گرفتن از مدل دلفی و AHP جهت ارائه یک استراتژی کارامد در شمال ایران (مطالعه موردی شهرستان رامسر)،

دانلود پایان نامه:تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم ‏گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی مورد مطالعه شهر کرج

پایان نامه ارشد:ثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر شکوفایی صنایع دستی ایران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت گردشگری : اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران و مالزی

پایان نامه رشته مدیریت اجرایی: اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری

پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی : بررسی روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : توسعه گردشگری گیلان با تاکید بر پتانسیل های سرمایه گذاری خارجی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت جهانگردی: نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری

پایان نامه ارشد رشته مدیریت جهانگردی: نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

پایان نامه رشته مدیریت با موضوع بررسی گردشگری روستایی

دانلود پایان نامه رشته مدیریت گرایش جهانگردی : مطالعه ی گردشگری سلامت در ایران

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد.هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است.برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.