پایان نامه

پایان نامه ها با موضوع معرفی زنان بزه دیده به مراکز مشاوره و درمانی

توجه به بزه دیدگانی که به دنبال جرم های شدید به آسیب های بدنی عمده ای دچارشده و یا به سلامت بدنی یا روانی شان آسیب رسیده است بسیار حائز اهمیت است. امروزه اهمیت برخورد شایسته با بزه دیده و درک موقعیت وی بخصوص توسط افراد متخصص و آشنا به امور فن در هر زمینه ای بر کسی پوشیده نیست، ماده ۴ اعلامیه اصول اساسی برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت مقرر می دارد، یا بزه دیدگان باید با مهربانی و دلسوزی و با ملاحظه شأن و مقامشان رفتار شود. نتایج تحقیقات در سال ۱۹۸۳ نشان داد گروهی از بزه دیدگان از جمله بزه دیدگان خشونت های خانوادگی بیش از سایرین به ملاقات روانپزشکان می روند که این موضوع می تواند دلیلی بر نیاز به مشاوره و مشکلات عاطفی فرد باشد.

پلیس یکی از نهادهای مولفه در بحران است که نقش مهمی در مواجهه با خشونت خانوادگی بازی می کند، ازاین رو در برنامه های حمایت از بزه دیده باید تلاش کنند که دست کم خدمات زیر را فراهم کنند:

– در زمینه حمایت های عاطفی مشاوره مدافعه در بحران- مشاوره حمایتی فردی و گروهی

۲- ازطریق اطلاع رسانی چگونگی پیشگیری از بزه دیدگی بیشتر و سوء مصرف بیشتر مواد و اطلاع رسانی و ارجاعهایی برای خدمات اجتماعی، بهداشتی جسمی یا بهداشتی روانی.

۳- کمک مستقیم: مشاوره بلند مدت و مداخله از نوع بهداشت روانی برای پاسخگویی به آسیب روانی، ارجاع های اضطراری یا کمک مستقیم یا مراقبت پزشکی.[۱]

از این رو یکی از مهم ترین وظایف پلیس در فرایند مقابله با خشونتهای خانوادگی به عنوان عنصری که در مرحله بحران مداخله می نماید تثبیت شرایط نابهنجار بوجود آمده می باشد. نظر به اینکه در خشونتهای خانوادگی و آزارهای جنسی قربانی سطح بالایی از فشار فیزیکی و روانی را تحمل می کند. پلیس باید تلاش کند شرایط بحرانی قربانی از دو بعد فیزیکی و روانی به وضعیت عادی بازگرداند از آنجایی که معمولاٌ پلیس با توجه به شرایط و روحیات کاری بطور کامل نمی تواند پاسخگوی نیازهای روحی و روانی بزه دیدگان باشد از این رو معرفی بزه دیدگان به مراکز درمانی و مشاوره ای در این شرایط می تواند سودمند باشد.

اصولا ٌمشاوران در برخورد با بزه دیده دو هدف عمده را دنبال می کنند.۱- پیشگیری از انزوا و افسردگی بزه دیده که می تواند در تکرار بزه دیدگی تأثیر داشته باشد و دیگری جلوگیری از طغیان و انتقام گیری وی، این مسأله در مورد قربانیان خشونت خانوادگی از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که ایشان از سوی نزدیکترین فرد زندگی خود، مورد خشونت و آزار و اذیت قرار گرفته اند و ممکن است بیش از سایرین به چنین حمایتهای روانی احتیاج داشته باشد وضعیت روانی بزه دیدگان پس از وقوع جرم بصورت غیر متعادل افسرده یا عصبی در می آید از این رو باید به بزه دیده اطمینان خاطر داده شود که اجتماع بزه دیدگی او را به شدت محکوم می کند و به اجرای عدالت علاقمند است.[۲]در مورد خشونتهای خانوادگی و جرایم جنسی مشاوران و روان شناسان در برخورد با قربانیان اینگونه جرایم باید به گونه ای با آنها رفتار کند که قربانیان نه تنها احساس افسردگی و ضعف روحی روانی نداشته باشند بلکه برای آنها باید یک جایگاه اجتماعی خاص قائل شوند که آنها بتوانند شرایط و دوران بحران را به راحتی و با کمترین فشارهای روحی روانی پشت سر بگذارند.

 

فصل دوم: تدابیر حمایتی در مرحله دادرسی کیفری

در مرحله دادرسی کیفری که ناظر به جمع آوری ادله و بررسی ابعاد بزه است می بایست حمایت های مادی و معنوی ویژه ای از زنان قربانی خشونت به عمل آید از جمله این تدابیر شناخت نوع بزه و ابعاد آسیب وارده به سبب بزه ارتکابی و در مرحله بعد شناسایی آسیب های جسمانی و روانی قربانی خشونت از طریق ساز وکارهای پزشکی قانونی می باشد که در این میان پذیرش فوری و بلافاصله بزه دیده و بررسی و پرسش زوایایی جرم ارتکاب یافته بر او روند دادرسی و شناسایی بزهکار و تعیین مجازات وی را سرعت می بخشد.

 

 

 

مبحث اول: حمایت از زنان در مرحله بررسی پزشکی قانونی

پزشکی قانونی یا دادپزشک مرجعی صاحب صلاحیت برای اظهار نظر پزشکی حقوقی در دادگاه است.

در ایران پزشکی قانونی سازمانی است وابسته به قوه قضائیه که به منظور کارشناسی در امور پزشکی که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایر دستگاه های دولتی مستند باشد و بررسی و تحقیق در امور پزشکی قانونی در پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است.

خشونت ها و تجاوزات وارده به زنان ممکن است آسیب های روحی و روانی متعددی بر جسم و روان زنان بزه دیده بر جای گذاشته باشد که تشخیص و درمان فوری و به موقع پزشکی را می طلبد که در این میان، قانون آئین دادرسی کیفری تنها در سطح سیاست جنایی تقنینی به جلوه ای ناقص از حمایت پزشکی پرداخته است. ماده ۸۸ آئین دادرسی کیفری با تأکید بر آسیب های بدنی و روانی دعوت از پزشک قانونی معتمد را بر دوش قاضی نهاده است، حمایت های پزشکی نسبت به سایر حمایت ها می بایست بلافاصله پس از تحقق جرم صورت گیرد، که در این نوع حمایت تشخیص پزشک میتواند به تعیین نوع بزه نیز کمک فراوانی نماید.

 

گفتار اول: شناسایی انواع بزه دیدگی زنان

یکی از مهم ترین تدابیر حمایتی در مرحله پزشکی قانونی شناسایی انواع بزه دیدگی زنان می باشد که اصولا ٌبا توجه به خشونتهای خانگی و جرایمی که علیه این قشر صورت می پذیرد از جمله ضرب و جرح و کتک زدن که بعضی مواقع منجر به شکستگی استخوانها می شود، سوزاندن با آب جوش و اسیدپاشی، آزار و اذیتهای روحی، نسبت های ناروا و تهمت و افترا که بطور کلی می توان تحت خشونتهای فیزیکی و خشونتهای روحی و روانی تقسیم بندی کرد، لذا پزشک عمومی و یا مراکز اورژانس بیمارستان ها باید با توجه به آموزش دوره های تخصصی خود بزه دیدگی زنان و آثار و عواقب آن آشنایی داشته باشند تا به راحتی بتوانند ضربه های روحی و روانی و جسمانی بزه دیده را تشخیص دهند. لذا پزشک عمومی بطور فراوان و در مواقع مختلف با انواع قربانیان سر و کار دارد، به عنوان مثال گاهی پس از مواقعه و بعد از یک دوره نهفتگی یا بعد از بستری شدن پزشک عمومی شاهد ویژه خشونتهای خانگی است این خشونت با توجه به آمار آنها با جرائم اساسی از لحاظ اهمیت یا مقدار تطابق دارند (مثل حسادت، تحقیر، ضرب و جرح، بد رفتاری و تجاوز به عنف) مشکلی که ممکن است در راستای شناسایی بزه دیدگی زنان از جانب مراکز اورژانس مشاهده گردد این است که انترنهای بیمارستان اغلب دارای اطلاعات پزشکی بسیار مختصری هستند این افراد مراقبتهای پزشکی را برگواهی پزشکی ترجیح می دهند. گواهیهای پزشکی به قربانی امکان می دهد که از حقوق خویش دفاع کند چرا که بیشتر وقتها این گواهی تنها مدرکی است که قربانی برای اثبات خسارت متحمل شده در اختیار دارد از این رو تصدیقهای اولیه پزشکی برای قربانیان که بعداٌ پیگیریهای قضایی را دنبال می کند از اهمیت اساسی برخوردار می باشد.[۳]

موضوع دیگری که در بحث شناسایی بزه دیدگی زنان قابل طرح است موضوع تشخیص تجاوز به عنف از سوی بزهکار نسبت به بزه دیده می باشد که یا اصولا ٌتوسط یک بیگانه صورت می گیرد و یا متأسفانه در منزل محارم مرتکب چنین جرمی می گردند لذا شناسایی موضوع تجاوز به عنف از سوی محارم در بحث خشونتهای خانوادگی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد زیرا در بسیاری از مواقع بزه دیده این گونه جرائم فرزندان کم سن و سال می باشند که از ترس پدر یا مادر خود موضوع را پنهان می کنند و یا در مواقعی که احتمال شناسایی وجود دارد موضوع تجاوز به عنف را انکارمی نمایند لذا در مرحله پزشکی قانونی استفاده از پزشکان و روانشناسان متخصص این امر می تواند کمک جوید در جهت شناسایی این نوع بزه دیدگی نماید.

لذا زنان کمتر جرأت می کنند از خشونتهایی که شوهرانشان بر آنها روا می دارند صحبت کنند و پزشک شخصی است که می تواند زن را به بیان آن وادارد، نشانه های جسمی و روحی یک زن بزه دیده اغلب بارز می باشند و پزشک باید برای احیای دوباره احساس انسان بودن در زن این نشانه ها را کشف کند این عمل زن را از یک انزوای دردناک خارج می کند.[۴]

 

گفتار دوم: استفاده از تیم های پزشکی قانونی

نخستین عملکرد پزشکی قانونی در مرحله مداخله در بحران در خصوص خشونتهای خانوادگی اطلاع یافتن از سلامت جسمانی و روانی بزه دیده می باشد و تا زمانی که اطمینان نیافته اند که زن از نظر جسمانی در خطر نیست یا نیاز به کمک فوری پزشکی ندارد سایر مسائل در مرحله دوم اهمیت قرار دارد.

لذا این امر فقط با بکارگیری تیمهای پزشکی قانونی که متشکل از افراد متخصص و مشاوران و روان شناسان می باشد صورت می پذیرد، ماده ۴ اعلامیه اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت نیز دریافت کمک های بهداشتی فوری و  بی درنگ را از جمله حقوق قربانیان به شمار آورده است و مقرر می دارد بزه دیدگان باید کمک های لازم مالی- دارویی و روانی- اجتماعی، از طریق سیاستهای دولتی داوطلبانه (خیریه) و روش های بومی و محلی دریافت نمایند.

یکی از مهم ترین مراحل در فرایند پزشکی و درمان آن است که پزشک قادر باشد زن را به یک انجمن حمایتی دولتی یا غیر دولتی معرفی کند.[۵]

سیستم مراقبت بهداشتی در همکاری نزدیک با سایر بخشها مانند سیستم پلیس و سرویسهای اجتماعی نقش مهمی را ایفا می کند، کارکنان مراقبت بهداشتی باید برای شناسایی علائم آشکار خشونت و رفع نیازهای سلامت زنان در این خصوص آموزش ببینند، ارائه برنامه های بهداشتی و خدمات اجتماعی باید هماهنگ با قانون صورت گیرد تا حقی از بزه دیده ای ضایع نشود.[۶]

 

گفتار سوم: لزوم پذیرش بزه دیدگان بلافاصله پس از وقوع جرم

زنان بزه دیده خشونت خانوادگی نیازمند آن هستند که صدمات وارده به آنها در پزشکی قانونی با سرعت و دقت مورد معاینه قرار گیرند و به ابعاد گوناگون آسیب های آنی توجه شود، پذیرش فوری زنان بزه دیده بی نهایت مشکل است، متخصص مربوط باید بتواند در زمینه ایجاد ارتباط با بزه دیده بسیار قوی و موثر عمل کند، این بدان معناست که وی بایستی از خطر همانند سازی خود با بزه دیده بپرهیزد چرا که واضح است متخصص مزبور نمی تواند بجای بزه دیده قرارگیرد غیر از مورد فوق الذکر موردی که پزشک متخصص بلافاصله بعد از وقوع جرم مدنظر قرار دهد دقت در تصدیقهای اولیه پزشکی بزه دیدگان می باشد.

موضوع دیگری که در این مرحله حائز اهمیت است پس از معاینه بزه دیده ارائه مشاوره به بزه دیده می باشد .مشاوره پس از بزه دیدگی هنگامی ارائه می شود که واکنش در بحران آغازین فروکش کرده و بزه دیده نیاز به حمایت عاطفی اضافی را درک کند از این رو مشاوره فقط باید متوجه جرم ارتکابی و پیامدها یا موضوع هایی باشد که پس از ارتکاب آن بوجود می آید[۷]حفظ تمرکز رابطه مشاوره ای بر جرم به تضمین این مسأله کمک می کند که بزه دیده از رهگذر حمایت ارائه شده با واکنش بحرانی ای که تجربه کرده است روبرو شده و فرایند بازسازی زندگی خود را آغاز کند، مشاوره ای متمرکز قلمرو انکار و سرکوب بلند مدت را که جلوی فرایند التیام بخش را می گیرد کاهش می دهد.[۸]

مبحث دوم: حمایت از زنان در مرحله محاکمه کیفری

پس از وارد شدن پرونده به مرحله محاکمه کیفری همه نگاه ها به قضاتی که جهت تعیین حکم و احقاق حق زنان بر منصب قضا نشسته اند معطوف می شود که این دقت و حساسیت بالای امر را نشان می دهد که ایشان باید با ارزیابی دقیق ادله موجود و نظر و بررسی های دادسرا و دلایل طرفین به صدور حکم بپردازد که در این مرحله نیز اجرای تدابیر حمایتی لازم دیده می شود که ذیلاٌ به بیان آن خواهیم پرداخت:

 

گفتار اول: لزوم مداخله اشخاص شایسته در محاکمه زنان

در محاکمه جرایم علیه زنان نکته قابل تأمل و شایسته توجه بکارگیری افراد و شرایطی است که در زنان اطمینان خاطر بیشتری جهت رسیدن به عدالت و درک احساس زنان در برخورد با بزه و بزهکار و انتظار تعیین مجازاتی متناسب با درد و رنج روحی و جسمی که به زن وارد شده است ایجاد نماید از جمله بکار گیری قضات زن به واسطه اینکه ایشان با شناخت کامل ابعاد روحی زنان با درک بیشتری می توانند به شناخت بزه و بزهکار کمک نمایند و در گام بعدی به دلیل امکانات محدود زنان در معرض پیش بینی مراکزی جهت مشاوره، مددکاری و شعب ویژهای از دادگاه ها برای احساس امنیت و راحتی و تخصصی تر شدن رسیدگی به جرایم علیه ایشان است.

 

بند اول: استفاده از قضات زن

حضور زنان حقوقدان در حوزه های تحت سلطه مردان مانند محیط های دادگاه، زندانها و مراکز درمان اعتیاد بر این محیط ها تأثیرگذاشته و فضایی انسانی تر و احترام آمیزتری را به وجود خواهد آورد از این رو زنان شاغل در بخشهای حقوقی به فرهنگ حقوقی یک جامعه حس صمیمیت و پیوستگی خاصی را می بخشند و میان محیط خانواده و محیط کاری ارتباطی برقرار می کنند که بر فضای محیط کار تأثیر می گذارد، نتایج پیمایشهای انجام شده حاکی از پایین بودن میزان مشارکت زنان در شغلهای حقوقی در بسیاری از کشور هاست، اطلاعات موجود این مسأله را تأیید می کند که اشتغال زنان در نظام قضایی حدود ۳۰ درصد رشد داشته است از آنجایی که نظام قضایی در نظامهای آنگلوساکسون اقتدار بالایی دارد موفقیت زنان در ورود به حرفه های حقوقی نیز اهمیت بسیاری دارد، گرایش به طرفداری از برابری حقوق زن و مرد در تصدی شغل های حقوقی نه تنها در آمریکا بلکه در بیشتر کشورهای اروپایی که دارای نظام حقوقی انگلوساکسون اند رو به افزایش است.[۹]

در ایران حضور زنان در حرفه های حقوقی بخصوص شغل قضاوت بعد از انقلاب اسلامی در ده های اخیر رشد چشمگیری داشته است، لذا استفاده از قضات زن در دعاوی خانوادگی در سمت مشاوران قضایی با توجه به اینکه یک طرف دعوا در اینگونه پرونده ها زنان می باشند اهمیت بسزایی دارد از طرفی در خصوص جرایم ضرب و جرح – ترک نفقه، حضور داد یاران زن در دادسرا می تواند نقش بسزایی در کاهش بزه دیدگی زنان داشته باشد هر چند که عملاٌ مشاهده می گردد که از قضات زن در دایره سرپرستی و دایره چک یا اجرای احکام استفاده می شود که رسیدگی به این امور تناسب چندانی با شرایط خاص بزه دیدگی زنان در جرایم علیه آنان ندارد لذا با توجه به اینکه جرائم خانوادگی از نظر نوع و شرایط ارتکاب آن با سایر جرائم متفاوت می باشد، رسیدگی به پرونده جرایم خانوادگی توسط قضات زن می تواند بسیاری از ذهنیت های منفی بزه دیده را کاسته و آرامش و اطمینان خاطر در جهت بازگو نمودن نوع و شرایط بزه دیدگی خود بدست آورد.

همانگونه که گفته شد زنان معمولاٌ در شغلهای قضایی ای بکار گمارده می شوند که بطور سنتی قلمروی زنانه انگاشته شده و جایگاه والایی در نظام قضایی ندارند و به دلیل ارتباط محدود آنها با پرونده های مهم قضاوت در این نوع دادگاه ها فرصت مناسبی برای بدست آوردن موقعیتهای سیاسی و احراز شغلهای رده بالای قضایی به حساب نمی آیند.

دادرسان زن در صورت بهره مندی از موقعیتی هم سطح با دادرسان مرد می توانند به مردان همکار خود کمک کنند تا با مسائل مربوط به زنان بزه دیده و مجرم با حساسیت بیشتری برخورد کنند.

از دیدگاه زنان بزه دیده بویژه بزه دیدگان سوءاستفاده های جنسی و خشونتهای خانگی، زنانی که بدنبال طلاق اند و نیز زنان مجرم یک وکیل مدافع یا دادرس و مشاور زن در فرایند دادرسی می تواند به ایجاد احساس حمایت به آنان ملحق شوند.

بنظر می رسد که به موازات دستیابی دادرسان زن به موقعیتهای برابر در کنار مردان تحولات جدیدی در نظام قضایی بیشتر کشورها در حال پدیدار شدن است این رویکرد جدید بیشتر از آنکه به دنبال طرفداری از حقوق زنان شاغل در نظام عدالت کیفری باشد درصدد انسانی تر کردن فضای دادگاه ها و نظام دادرسی کیفری است دادرسان زن با تمرکز بر محورهایی متفاوت با دادرسان مرد فرهنگ حاکم بر دادگاه های دادگستری و رویه قضایی موجود را بطور نامحسوس تغییر می دهند.[۱۰]

[۱]. شایان، علی: همان منبع، صص ۳۸ و ۳۹٫

[۲]. اداره کنترل مواد مخدر و پیشگیری ازجرم سازمان ملل متحد، انتشارات سلسبیل، سال ۱۳۸۴، ص۷۴٫

[۳]. لپز، ژرار: فیلیزولا، ژینا: همان منبع، ص ۱۳۵٫

[۴]. منبع پیشین، ص ۴۴٫

[۵]. همان منبع، ( بزه دیده و بزه دیده شناسی )، ص ۴۴ و ۴۵٫

[۶]. سازمان جهانی بهداشت، همان منبع، ص ۲۷٫

[۷]. لپز، ژرار: فیلیزولا، ژینا: همان منبع، ص ۶۱٫

[۸]. همان منبع، ص ۶۱٫

[۹]. شایان، علی: همان منبع، صص۱۹۲-۱۹۳٫

[۱۰]. مهرا، نسرین: همان منبع، صص۱۹۶-۱۹۷٫

پایان نامه در لینک پایین

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.