حقوق

پایان نامه با موضوع مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران و حقوق بین الملل

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

 

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه. ۳

۱-۱- بیان مسأله. ۴

۱-۲-ضرورت انجام تحقیق. ۶

۱-۳- سوالات تحقیق. ۶

۱-۴- اهداف تحقیق. ۷

۱-۵-فرضیات.. ۷

۱-۶- پیشینه تحقیق. ۸

۱-۷-روش شناسی تحقیق. ۱۰

۱-۸-سازماندهی تحقیق. ۱۰

فصل دوم :‌رهیافت نظری

۲-۱- تعاریف و مفاهیم. ۱۲

۲-۱-۱- تروریسم. ۱۲

۲-۱-۲- تعریف تأمین مالی.. ۱۴

۲-۱-۳- وجوه ۱۵

۲-۱-۴- گروه ویژه اقدام مالی.. ۱۵

۲-۱-۵- پول شویی.. ۱۸

۲-۱-۶- رابطه تروریسم و محاربه. ۲۰

۲-۲- تاریخچه. ۲۱

فصل سوم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل

۳-۱-  قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد. ۲۶

۳-۲- کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم. ۳۱

۳-۲-۱- کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان(۲۰ دسامبر ۱۹۸۸)؛ ۳۱

۳-۲-۲-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(دسامبر ۲۰۰۰) ۳۲

۳-۲-۳-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(۳۱ اکتبر ۲۰۰۳) ۳۳

۳-۲-۴-کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹) ۳۵

۳-۲-۵- کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری(هفدهم دسامبر ۱۹۷۹)؛ ۳۹

۳-۲-۶- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری(۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱) ۴۰

۳-۲-۷- پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند. ۴۲

۳-۲-۸- کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳) ۴۲

۳-۲-۹- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره(۱۰ مارس ۱۹۸۸) ۴۲

۳-۲-۱۰- کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس ۱۹۹۱) ۴۴

۳-۲-۱۱- کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مامورین سیاسی(۱۴ دسامبر ۱۹۷۳) ۴۴

۳-۳- توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی.. ۴۵

۳-۳-۱- سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم. ۴۷

۳-۳-۲- پولشویی و مصادره ۴۸

۳-۳-۳- تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی.. ۵۰

۳-۳-۴-  اقدامات پیشگیرانه. ۵۱

۳-۳-۵- شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق.. ۵۲

۳-۳-۶- اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص…. ۵۴

۳-۳-۷- گزارش دهی معاملات مشکوک… ۵۹

۳-۳-۸- مشاغل و حرفه های غیر مالی معین.. ۶۰

۳-۳-۹- واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون. ۶۵

۳-۳-۱۰- الزامات کلی.. ۶۷

۳-۳-۱۱- مجازات ها ۶۸

۳-۳-۱۲-  همکاری های بین المللی.. ۶۸

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فصل چهارم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران

۴-۱- وضعیت الحاق ایران به کنوانسیونهای بین المللی. ۷۶

‌۴-۱-۱- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان. ۷۶

۴-۱-۲- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(دسامبر ۲۰۰۰) ۷۶

۴-۱-۳- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(۳۱ اکتبر ۲۰۰۳) ۷۸

۴-۲-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹) ۷۸

۴-۱-۵- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری (هفدهم دسامبر ۱۹۷۹) ۷۹

۴-۱-۶- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری.. ۸۰

۴-۱-۷- بررسی وضعیت ایران در پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند. ۸۱

۴-۱-۸- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳) ۸۱

۴-۱-۹- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره(۱۰ مارس ۱۹۸۸) ۸۲

۴-۱-۱۰- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس ۱۹۹۱) ۸۳

۴-۱-۱۱- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی منجمله مأمورین‌سیاسی.. ۸۴

۴-۲- قانون مجازات اسلامی. ۸۴

۴-۳- قانون مبارزه با پولشویی. ۸۷

۴-۴- آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (۱۳۸۸) ۹۰

۴-۵- سایر قوانین و مقررات موجود ۹۱

۴-۶- جمعبندی جایگاه ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم. ۹۱

نتیجه گیری و پیشنهادها

نتیجه گیری.. ۹۶

پیشنهادها ۱۰۰

منابع و مآخذ. ۱۰۲

الف) منابع فارسی. ۱۰۲

ب) منابع لاتین. ۱۰۳

ضمائم. ۱۰۵

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.