فایل های پایان نامه ها

عدم صلاحیت داور به صدور رأی- اختیارات تفویضی

 

      طرفین با توافق هم داور و اختیارات او را انتخاب می‌کنند و داور نمی‌تواند از این اختیارات تجاوز نماید. در این مورد بیان شده است که داوری کاملاً در محدوده‌ای متفاوت از دادگاه دولتی قرار دارد و اختیارات دادگاه وسیع‌تر است و اختیارات داور محدود به اختیار‌اتی که طرفین به او داده‌اند (شمس، 1388: 561). اما درست است که داور، در داوری با توافق طرفین، دارای اختیا‌راتی می‌شود و در دادگاه توافقی در کار نیست، با این وجود باز هم دادگاه همانطور که در بالا عنوان شده است مکلف به رعایت میزان خواسته‌ای است که خواهان در دادخواست به صورت مشخص ذکر می‌کند. و محدوده‌ی مداخله‌ی دادگاه را خواسته تعیین می‌کند. با تمام این اوصاف داور مکلف است که حدود اختیارات خود را رعایت کند و فقط در آن محدوده اقدام به صدور رأی نماید که طرفین خواسته‌اند و توافق نموده‌اند، در صورتی که داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نماید، اگر رأی قابل تجزیه و تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیار داور صادر شده، باطل است. مثل این که موضوع اختلاف در داوری خلع ید از یک ملک باشد و داور علاوه بر خلع ید به اجرت‌المثل هم رأی صادر کند. چنانچه رأی قابل تجزیه و تفکیک نباشد تمام رأی باطل بوده و قابلیت اجرا ندارد. این قسمت از رأی مصداق بند 3 ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی است که باطل و غیر قابل اجراست.

      البته به نظر می‌رسد که این بند از ماده‌ی 489 از مصادیق بند2 همین ماده باشد، چون وقتی داور از حدود اختیارات خود در صدور رأی خارج می‌شود، بدین معنا است که نسبت به موضوعی رأی صادر کرده که موضوع داوری نبوده است (حسین‌آبادی، 1388: 112).

 صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری

      طرفین به موجب ماده‌ی 458 قانون آیین دادرسی مدنی، مکلف‌اند که در زمان تعیین داور مدت داوری را نیز مشخص نمایند و اگر مشخص ننموده‌اند به موجب تبصره‌ی ماده‌ی484 قانون آیین دادرسی مدنی این مدت، 3 ماه از زمانی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا داوران ابلاغ می‌شود. پس ملاحظه می‌شود که داور از لحاظ مدت هم محدود است و اگر در این مدت رأی صادر نکند و بعد از این موعد اقدام به صدور رأی کند، رأی صادره به موجب بند 4 ماده‌ی 489 قابل ابطال است. البته به نظر می‌رسد که این بند هم تکراری باشد، چون این مورد هم می‌تواند از مصادیق بند 2 و 3 ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی باشد، بدین شکل که وقتی طرفین با توافق مدت را تعیین می‌کنند و داور خارج از آن مدت رأی می‌دهد، برخلاف اراده‌ی طرفین عمل و خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده است که مشمول بند 3 ماده‌ی 489 می‌شود.

      در یک رأی صادره از دیوان عالی کشور به شماره‌ی73/313/13 چنین آمده که «اگر رأی خارج از مهلت بوده اما به هر صورت طرفین از آن مطلع شده باشند و آن را بپذیرند، قابل ابطال نیست» (جوهری، 1390: 12). به نظر می‌رسد با توجه به این که صدور رأی خارج از مهلت تعیین شده بدون این که به نظم عمومی کشور ارتباط پیدا کند از مواردی است که به حقوق طرفین ارتباط پیدا می‌کند، این رأی صادر شده توسط دیوان عالی کشور کاملاً منطقی باشد.

      نکته قابل ذکر در مورد این بند، یعنی بند 4 از ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی این است که، در ماده آمده است که رأی داور اگر خارج از موعد صادر و تسلیم شود باطل است و قابلیت اجرا ندارد. در این مورد اختلاف‌نظر وجود دارد که آیا رأی حتماً باید در موعد صادر و تسلیم شود یا این که صرف صادر شدن رأی در موعد کافی است و نیازی نیست که تسلیم آن هم در موعد باشد. یک نظر این است که قانونگذار به داور اجازه داده تا از تمام مدت استفاده کند حتی از آخرین دقایق، پس نمی‌توان ر‌أیی که در موعد صادر شده ولی تسلیم آن بعد از موعد است را باطل دانست (شمس، 1388: 562). نظر دیگر این است که با عنایت به اطلاق و صراحت بند 4 ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی داوران به ویژه وقتی که ارجاع به داوری از

 

طریق دادگاه صورت می‌گیرد باید هم در زمان معین صادر و هم تا قبل از اتمام موعد تسلیم نمایند (سماواتی‌پور، 1390: 8).

      به نظر می‌رسد که قانونگذار با علم و اطلاع از مشکلات داوری و خلاء‌های موجود در قانون سابق آیین دادرسی مدنی که فقط صدور رأی را در موعد نام برده بود[1]، عالماً و عامد‌اً بند4 ماده‌ی 489 را پیش‌بینی نموده تا از مشکلات و رخداد‌های بعدی آن جلوگیری کند.

مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی

      این بند که عیناً از بند 3 ماده‌ی 665 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 نقل شده به لحاظ اعتبار و اهمیتی است که قانونگذار برای اسناد رسمی قائل است و می‌خواهد تا اعتبار و آثار اسناد رسمی حفظ شود و از تزلزل آنها جلوگیری شود. بنابراین اگر ملکی در دفتر املاک به نام کسی ثبت و سند مالکیت برای او صادر شده باشد، داور باید او را مالک بشناسد و یا اگر به موجب سند رسمی که بین طرفین تنظیم شده و از نظر قانون هم اعتبار دارد، داور نمی‌تواند این سند را نادیده بگیرد و برخلاف آن رأی دهد، رأی صادره باطل و غیر قابل اجراست. مگر این که احراز کند حق مزبور بعد از تنظیم سند، جز‌ئاً یا کلاً‌ به طرف مقابل انتقال یافته که در این صورت باید رأی به ادای آن دهد (شمس، 1388: 562). باید توجه داشت که اگر موضوع اختلاف طرفین که به داوری ارجاع شده، درخواست بطلان سند مالکیت یا سند رسمی تنظیم شده بین طرفین باشد داور حق دارد به اصالت این اسناد رسیدگی و چنانچه آنها را معتبر ندانست، رأی به بطلان این گونه اسناد صادر کند (حسین‌آبادی، 1388: 113). پس چنین رأ‌یی با بند 5 ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی مغایرت نخواهد داشت و از موارد ابطال نخواهد بود.

 

 

عدم صلاحیت داور به صدور رأی

      این بند از ماده مربوط به صلاحیت داور در رسیدگی به موضوع داوری است. یعنی داور جهت اظهار عقیده صلاحیت نداشته است. قانونگذار بنا بر مصا‌لحی بعضی از افراد را به طور کلی یا تحت شرایطی خاص از داوری ممنوع کرده است. فرقی نمی‌کند که این ممنوعیت مطلق‌ یا نسبی باشد.

      ممنوعیت مطلق‌ به این شکل است که قانونگذار اشخاصی را معین نموده که آنها را نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود، حتی اگر طرفین توافق کنند باز هم نمی‌توانند به عنوان داور انتخاب شوند، و اگر این افراد به عنوان داور انتخاب شوند و اقدام به صدور رأی نمایند رأی این افراد بر طبق بند 6 ماده‌ی 489 باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. این افراد بنا بر دلالت مواد 466 و470 قانون آیین دادرسی مدنی عبارت‌اند از:

      _ اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند، منظور از اهلیت در اینجا، اهلیت استیفا‌ست. پس اگر شخص اهلیت اقامه‌ی دعوایی را که برای داوری به او ارجاع شده داشته باشد کافی است و می‌تواند به عنوان داور انتخاب شود (شمس، 1388: 517).

      _  اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.[2] (بند 2 ماده‌ 466)

      _کلیه‌ی قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی، حتی با ترا‌ضی طرفین از داوری ممنوع‌اند (ماده‌ی470).

      در ممنوعیت نسبی، داور ممنوع از انجام داوری و انتخاب داوری می‌شود ولی با شرایطی این ممنوعیت از بین می‌رود. ماده‌ی 469 قانون آیین دادرسی مدنی کسانی را که از داوری ممنوع‌اند ولی طرفین با ترا‌ضی می‌توانند آنها را انتخاب کنند را نام می‌برد که عبارت‌اند از:

      «_ کسانی که به سن 25 سال تمام نرسیده‌اند، _ در دعوی ذینفع می‌باشند، _ با یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه‌ی2 از طبقه‌ی3 دارند، _کسانی که یا قیم یا وکیل یا کفیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می‌باشند یا بالعکس، _ کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوی باشند، _ کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه‌ی2 از طبقه‌ی3 با یکی از اصحاب دعوی دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند، _ کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقر‌بای نسبی یا سببی تا درجه‌ی2 از طبقه‌ی3 او با یکی از اصحاب دعوی یا زوجه یا یکی از اقر‌بای نسبی یا سببی تا درجه‌ی2 از طبقه‌ی3 او دادرسی مدنی دارند، _ کارمندان دولت در حوزه‌ی ماموریت آنان». این افراد می‌توانند با ترا‌ضی طرفین به عنوان داور انتخاب شوند. این موارد همان‌های است که می‌توان به عنوان استقلال و بی‌طرفی از آن نام برد.

2- بند 2 ماده‌ی 665 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 بیان می‌دارد «وقتی که داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده است رأی داده یا رأی داور پس از انقضاء مدت داوری صادر شده باشد.»

3- ماده‌ی 473 بیان می‌کند: «چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رأی امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن در داوری محروم خواهد بود».

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.