پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه در مورد طلاق

: شرط ضمن عقد خارج لازم و فواید آن:[۱]
عقد خارج لازم عقدی است لازم و مسبوق به عقد دیگر و در عین حال خارج از آن که در این رابطه برخی از اموری که مربوط به عقد اصلی می­شود را به جهاتی ضمن این عقد خارج لازم شرط می­ کنند. مثلاً در یک معامله باید به نفع یکی از طرفین شرطی شود که نمی­توانند یا نمی­خواهند آن را در ضمن عقد اصلی بیاورند به ناچار برای تحقق و تأمین این شرط، یک عقد لازم فرعی که خارج از عقد اصلی است منعقد می­ کنند و شرط مذکور را در آن می­گنجانند. البته لازم به ذکر است که در اسناد معمولاً به نوع این عقد خارج لازم که غالباً عقد مصالحه است و ممکن است اجاره، بیع یا هر عقد لازم دیگری باشد، اشاره­ای نمی­ کنند و فقط می­نویسند: “ضمن عقدخارج لازم ” و این عقد، منظور عقد اصلی نیست بلکه این عقد فقط برای آنکه شرط ضمن آن لازم الوفا شود منعقد می­شود. اما فواید این شرط و از جمله عواملی که برخی از امور مربوط به عقد اصلی را ضمن عقد خارج لازم شرط می­ کنند عبارتند از:
۱- امتناع وقوع شرط ضمن عقد اصلی: مثلاً شرط وکالت بایع از طرف مشتری در فروش مبیع، در ضمن همان عقدی که مشتری مالک مبیع می­شود ممکن نیست زیرا توکیل در فروش، فرع و مؤخر از مالکیت است و نمی­توان دو امری را که هر یک علت و معلول یک­دیگر­ند با انشاء واحد ایجاد و منعقد کرد و در نظایر این موارد باید وکالت، در ضمن عقد لازمی، خارج از عقد اصلی شرط شود و در این مثال مشتری ومالک فعلی مبیع بعد از عقد بیع،  ضمن عقد خارج لازم به فروشنده سابق وکالت در فروش دهد.
۲- جلوگیری از سرایت فساد عقد به شرط: مثلاً در فروش ملکی شرط می­شود که از زمان عقد تا پنجاه سال ملک مستحق­للغیر درآید و در این راستا هم به دلایلی فساد عقد کشف شود، حال اگر این شرط را ضمن عقد اصلی بیاورند به علت فساد بیع تمام شروط ضمن آن نیز طبق ماده ۲۴۶ قانون مدنی باطل و بی­اثر خواهد بود. سپس برای تحقق این شرط باید آن را ضمن عقد لازمی دیگر خارج از عقد اصلی بیع منعقد کنند تا مقصود حاصل آید.
۳- جلوگیری از فساد شرط و سرایت فساد شرط به عقد: مثلاً در عقد بیع شرط شود که مشتری هیچ­گونه تصرفات ناقله و غیر ناقله در بیع نکند، این معامله چون منفعت عقلائی ندارد، سفهی تلقی می­شود و طبق ماده ۳۴۸ قانون مدنی باطل است، ولی اگر مورد فوق را در ضمن عقد خارج لازم از معامله اصلی شرط کنیم، شرط و معامله اصلی از فساد مصون می­ماند.
۴- جلوگیری از فسخ معامله در اثر تخلف شرط به واسطه ممکن نبودن عمل به شرط یا امتناع الزام مشروط­علیه: مثلاً شخصی ملکی را به دیگری می­فروشد و می­خواهند شرط کنند که خریدار فلان کتاب خطی منحصر به فرد را چاپ کند. حال اگر این شرط را ضمن عقد بیع بیاورند احتمال خطر برای عقد وجود دارد، چون ممکن است مثلا ً کتاب مذکور بسوزد که در این صورت شرط ممتنع می­شود و طبق دو ماده ۲۳۹ و ۲۴۰ قانون مدنی خیار فسخ برای فروشنده خواهد بود، ولی اگر این عمل چاپ کتاب ضمن عقد خارج لازم شرط شود با سوختن کتاب و امتناع از عمل چاپ عقد فرعی خارج لازم قابل فسخ است و عقد اصلی بیع از فسخ محفوظ می­ماند.
۵- جلوگیری از تخلف شرط بلکه به­هم خوردن شرط در اثر فسخ عقد:
مثلاً شخصی ملکی را به بیع شرط به دیگری می­فروشد و می­خواهند شرط دیگری بکنند، مثلا ًفلان کتاب فروشنده ملک خریدار باشد، حال اگر این منظور را به عنوان شرط نتیجه ضمن عقد اصلی بیع شرط بیاورند ملکیت کتاب متزلزل است. چون همین که بیع شرط به ردّ مثل ثمن فسخ شود شرط منظور طبق ماده ۲۴۶ قانون مدنی لغو و بی­اثر است. به خاطر همین و برای این­که ملکیت کتاب برای خریدار متزلزل نباشد منظور و شرط را ضمن عقد خارج لازم قطعی شرط می­ کنند تا ملکیت کتاب برای خریدار قطعی و مستقر باشد و فسخ بیع شرط هم در آن مؤثر نباشد.

[۱]. خراسانی، سید احمد ، شرط ضمن عقد خارج لازم، مجله مجموعه حقوقی ۱۳۱۷، شماره ۷۵.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 7. پایان نامه بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 8. دانلود پایان نامه با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 10. دانلود پایان نامه نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 12. پایان نامه جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 13. پایان نامه بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 14. پایان نامه بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
 15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
 16. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
 17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
 18. پایان نامه اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
 19. کار تحقیقی حقوق (وکالت) : شروط ضمن عقد نکاح
 20. پایان نامه اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
 21. دانلود پایان نامه تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
 22. دانلود پایان نامه تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 23. دانلود پایان نامه وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
 24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
 25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
 26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
 27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
 28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
 29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
 31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
 32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
 33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
 34. پایان نامه : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
 35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
 36. پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
 37. پایان نامه بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
 38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
 39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
 40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
 41. کار تحقیقی حقوق (وکالت) : بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.