پایان نامه ارشد

پایان نامه با موضوع طلاق و نکاح (ازدواج) – عده

« تعـریف عده : عده عبارت است از مدتـی که تا انقضای آن ، زنـی که عقد نکاح او منحـل شده است، نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند. زن در مدت عده، حق ندارد با مرد دیگری ازدواج کند ولی برای ازدواج با شوهری که از او طلاق گرفته درصورتی که از جهت دیگری منعی نباشد مانعی وجود ندارد .

نگاهداری  عده برای زنان، بعد از وفات شوهر ضروری است امـا بعد از طلاق و فسخ نکاح در صورتی که بیـن  زن و شوهر زناشویـی نشـده باشد یا اینکـه زن یائسه بـاشد لازم نیست»[۱] ماده ۱۱۴۱ بیـان  می دارد: « طلاق درطهر مـواقعه صحیـح  نیسـت، مگـر اینکه زن یائسه یا حامله بـاشد.» [۲] همچنین در ماده ۱۱۴۲ آمـده است « طلاق؛ زنی که با وجود اقتضای  سن عادت  زنانگی  نمی شود وقتـی صحیح است  که از تاریخ  آخرین نزدیکی  با زن سه ماه گذشته  باشد».[۳] و نیـز  مـاده ۱۱۴۰ بیان کـرده است:  « طلاق زن  درمدت عادت زنانگی  یادر حال  نفاس صحیح نیست مگر اینکه  زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غائب باشد به طوری که اطلاع  از عادت زنانگی  بودن زن نتواند حاصل شود». [۴]

«عده بعد از یکی از وقایع زیر شروع می شود :

طلاق درنکاح دائم

با بذل مدت درنکاح  منقطع

فسخ نکاح

فوت شوهر

وقوع نزدیکی  به شبهه »[۵]

هم چنین ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی درتعریف  عده می گوید : «عده عبارت است از، مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح  او منحل نشده است نمی تواند شوهر دیگری  اختیار کند .» [۶]« بدین ترتیب، عده از آثار نکاح است نه زندگی  جنسی بین زن و مرد. قانونگذار نزدیکی به اشتباه  را درحکم  نزدیکی  بانکاح  درست قرار داده است  ولی از این استثناء  که بگذریم، نباید  چنین پنداشت که نزدیکی بین زن و مرد باعث اجرای حکم عده است .» [۷]

«در مدت عده اعم از اینکه رجعی باشد یا نباشد، باید از ازدواج با مرد دیگری  خود داری کند. قانون بین زنی که در عده رجعیه است با زنی که درعده فسخ نکاح ، طلاق بائن ویا عده وفات است تفاوت قایل شده است  و در مورد  مطلقه رجعیه مقرر داشته که اولاً نفقه  او برعهده  شوهر است ثانیا مطلقه رجعیه، قبل از انقضاء مدت عده، نسبت به شوهر سابق خود از حیث ارث در حکم زوجه  او است و هر یک  از زن شوهر  بمیرند دیگری از او ارث می برند.»[۸]

 

– [۱]مدنی کرمانی ،عارفه ،دعاوی خانوادگی  ،پیشین صفحه ی ۱۰۷

[۲]- منصور، جهانگیر ،پیشین ،صفحه ی ۱۹۴

[۳]- همان

[۴]- همان

[۵]- مدنی کرمانی ،عارفه ،دعاوی خانوادگی  ،پیشین ،ج ۱ص ۱۰۷و۱۰۸

[۶]- منصور ،جهانگیر ،پیشین ،ص ۱۹۵- ۱۹۴ .

[۷]- کاتوزیان ، ناصر، حقوق مدنی، پیشین  ص ۵۰۶

[۸]- منصور ، جهانگیر، پیشین ، ص ۱۹۴

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.