مهندسی برق

سمینار ارشد مهندسی برق قدرت: ارزیابی امنیت دینامیکی سیستم قدرت توسط شبکه عصبی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : ارزیابی امنیت دینامیکی سیستم قدرت توسط شبکه عصبی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

برق – قدرت

عنوان:

ارزیابی امنیت دینامیکی سیستم قدرت توسط شبکه عصبی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

سیستم های قدرت مدرن به دلیل تغییرات دائمی بار بسیار پیچیده هستند. این سیستم ها به طور مداوم در معرض اغتشاشات داخلی و خارجی می باشند که می تواند باعث ناپایداری سیستم گردد. فرایند تعیین پایداری سیستم تحت اغتشاش، ارزیابی امنیت نامیده می شود. به عبارت دیگر ارزیابی امنیت سیستم قدرت برای تشخیص پایداری یا ناپایداری سیستم انجام می پذیرد. ارزیابی امنیت سیستم قدرت ترکیبی از آنالیز امنیت استاتیکی و دینامیکی است.

یکی از روش های تعیین امنیت دینامیکی یافتن زمان بحرانی رفع خطا است. این زمان ترکیبی از توابع با متغیرهای زیاد می باشد، بنابراین به دست آوردنش نسبتا مشکل می باشد. بعلاوه پیدا کردن و ارزیابی زمان بحرانی رفع خطا به محاسبات مفصل و زمانبری نیاز دارد. بنابراین، کلاس بندی داده ها می تواند به عنوان بهترین گزینه در ارزیابی امنیت سیستم قدرت مورد استفاده قرار گیرد. کلاس بندی داده ها، اطلاعات نمونه برداری شده و زمان محاسباتی ارزیابی امنیت را کاهش می دهد.

در این تحقیق سه روش برای کلاس بندی داده ها مورد استفاده قرار گرفته است. این روش ها عبارتند از: حداقل مربعات (همبستگی)، شبکه عصبی کوهونن و تبدیل Wavelet. استفاده از این روش ها مشکلات و مسایلی که روش های سنتی دارند را از بین می برد. اگر کلاس بندی داده ها با روش های ذکر شده برای الگوهای ورودی و زمان های بحرانی رفع خطای موجود، صحیح باشد، با این روشها می توان خطوط بحرانی الگوهای جدید ورودی را بدون انجام محاسبات مفصل پایداری گذرا تعیین کرد.

قسمت اول تحقیق خلاصه ای از ارزیابی امنیت دینامیکی در سیستم های قدرت را مورد بررسی قرار می دهد. و قسمت دوم، کاربرد روش های پیشنهادی برای ارزیابی امنیت دینامیکی می باشد. برای اثبات کارایی روش ها بیان شده، آنها را بر روی سیستم 39 شینه IEEE تست می نماییم.

مقدمه

روند روبه رشد مصرف انرژی الکتریکی و نیاز به داشتن انرژی مطمئن از طریق استفاده اقتصادی از منابع تولید، تغییراتی را در شبکه به وجود آورده است. از مهمترین این تغییرات، بهم پیوستگی شبکه های ناحیه ای، بهم پیوستگی شبکه قدرت کشورها به یکدیگر، استفاده از خازن های سری در خطوط جهت افزایش ظرفیت انتقال، استفاده از خطوط فشار قوی جریان مستقیم و استفاده از تنظیم کننده های سریع ولتاژ را می توان نام برد. این تغییرات مسائل جدیدی در کلیه زمینه های عملکرد شبکه ها به وجود آورده است. و باعث پیشرفت تکنیک های تحلیل سیستم های قدرت با توسعه روش های محاسباتی دیجیتالی شده است. و باید توجه داشت که برخلاف سایر قوانین و مقررات موجود در مهندسی برق، مبانی تحلیل سیستم های قدرت در فرضیات و روش هایی که از سال ها تجربه به دست آمده است مستتر گشته است.

کنترل و ایجاد امنیت از مهمترین مسائلی است که باید در شبکه های قدرت امروزی از دید یک سیستم دینامیکی مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته و براساس نتایج آن توسعه شبکه آینده صورت پذیرد و شبکه موجود نیز بهبود یابد، تا چنین شبکه ای بتواند در هر لحظه به طور مطمئن انرژی مورد نیاز را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد.

یکی از روش های تعیین امنیت دینامیکی یافتن زمان بحرانی رفع خطا است. این زمان ترکیبی از توابع با متغیرهای زیاد می باشد، بنابراین به دست آوردنش نسبتا مشکل می باشد. هدف اساسی از این بررسی و تحقیق به دست آوردن روشی است که بتوانیم بدون انجام محاسبات تفصیلی پایداری گذرا خطوط شبکه بحرانی هر الگوی کاری را تشخیص داده (یافتن زمان بحرانی رفع خطا) و همچنین بتوانیم الگوهای کاری مختلف شبکه را از نظر امنیتی دسته بندی نمائیم. برای تشخیص الگوهای کاری سیستم به منظور ارزیابی امنیت دینامیکی می توان از سه روش زیر استفاده نمود.

1- حداقل مربعات.

2- شبکه عصبی کوهونن.

3- تبدیل Wavelet.

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- هدف

کنترل و ایجاد امنیت از مهمترین مسائلی است که باید در شبکه های قدرت امروزی از دید یک سیستم دینامیکی مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته و براساس نتایج آن توسعه شبکه آینده صورت پذیرد و شبکه موجود نیز بهبود یابد، تا چنین شبکه ای بتواند در هر لحظه به طور مطمئن انرژی مورد نیاز را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد.

یکی از روش های تعیین امنیت دینامیکی یافتن زمان بحرانی رفع خطا است. این زمان ترکیبی از توابع با متغیرهای زیاد می باشد، بنابراین به دست آوردنش نسبتا مشکل می باشد. بنابراین، کلاس بندی داده ها می تواند به عنوان بهترین گزینه در ارزیابی امنیت سیستم قدرت مورد استفاده قرار گیرد. کلاس بندی داده ها، اطلاعات نمونه برداری شده و زمان محاسباتی ارزیابی امنیت را کاهش می دهد.

هدف اساسی از این بررسی و تحقیق، به دست آوردن روشی است که بتوانیم بدون انجام محاسبات تفصیلی پایداری گذرا خطوط شبکه بحرانی هر الگوی کاری را تشخیص داده (یافتن زمان بحرانی رفع خطا) و همچنین بتوانیم الگوهای کاری مختلف شبکه را از نظر امنیتی دسته بندی نماییم.

2-1- پیشینه تحقیق

هدف غایی از ارزیابی امنیت دینامیکی سیستم های قدرت بررسی حفظ سنکرونیزم سیستم هنگام وقوع یک اغتشاش می باشد. این مساله توسط تغییرات زوایای روتور به صورت تابعی از زمان قضاوت می شود. اگر زاویه روتور ماشینی یا گروهی از ماشین ها نسبت به بقیه سیستم به طور پیوسته افزایش یابد سیستم ناپایدار است. پدیده تغییرات زاویه روتور را به صورت پایدار گذرا مورد بررسی قرار می دهند.

1-2-1- ارزیابی امنیت دینامیکی با بهره گرفتن از روش های سنتی

پایداری گذرای توانایی سیستم قدرت در حفظ سنکرونیزم، هنگامی که تحت تاثیر اغتشاش گذرای شدید همچون خرابی وسایل انتقال، از دست دادن تولید یا از دست دادن یک بار بزرگ می باشد. پاسخ سیستم به چنین اغتشاش هایی تغییراتی را در زوایای روتور ژنراتور، توان های انتقالی، ولتاژ شین ها و سایر متغیرهای سیستم به وجود می آورد. اگر این اختلالات، به موقع کنترل و برطرف شوند، سیستم پایدار خواهد ماند و اگر به موقع و مناسب برطرف نشوند، ماشین ها از حالت سنکرونیزم خارج شده و سیستم ناپایدار می گردد.

سیستم های عملی قدرت ساختار پیچیده ای دارند و در بسیاری از اختلالات و نوسانات دارای چنان اندازه ای هستند که خطی سازی قابل قبول نیست و معادله غیرخطی نوسانی باید حل شود و برای تعیین پایداری سیستم های قدرت روش های مختلفی از جمله، معیار سطوح برابر، شبیه سازی حوزه زمان و تابع انرژی به کار می برند.

2-2-1- ارزیابی امنیت دینامیکی با بهره گرفتن از روش های پیشرفته

سیستم های قدرت مدرن، سیستم های بزرگ و پیچیده ای هستند که تحت فشارهای اقتصادی و محیط های رقابتی نامنظم، راه اندازی می شوند. این فشارها سیستم را به سویی سوق می دهد که نزدیک حاشیه امنیت راه اندازی گردند، حاشیه هایی که ممکن است به خوبی مشخص نباشند. و خاموشی اخیر نشان داد که امنیت دینامیکی موضوع مهمی می باشد.

با گذشت زمان، بی توجه ها و مشارکت های گوناگون در ساختار انرژی، باعث می شود که سیستم های قدرت بیش از قبل نزدیک حاشیه امنیت بهره برداری شوند. عوامل اقتصادی سیستم را به محدوده های امنیت یا حاشیه آسیب پذیری نزدیک می کند، در نتیجه کل حاشیه امنیت سیستم کاهش پیدا می کند. تحت این سناریو، اپراتور باید از وضعیت حاشیه امنیت به طور دقیق آگاه باشد. تکنیک های سنتی ارزیابی امنیت گذرا شامل روش های مستقیم، همچون تابع انرژی گذرا و معیارهای نواحی محدود و روش های غیرمستقیم شبیه سازی حوزه زمان می باشند. این روش ها در گذشته بسیار مورد توجه بودند. و در حال حاضر به خاطر پیشرفت سیستم های قدرت و افزایش عملیات محاسباتی روش های سنتی پاسخگو نبوده، بنابراین در سالهای اخیر، روش های مختلف و تکنیک های جدید همچون روش های هوشمند، برای فرایند اتوماتیک ارزیابی امنیت دینامیکی همراه با چالش های جدید به کار گرفته شده است.

تعداد صفحه : 166

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

دیدگاهتان را بنویسید