مهندسی برق

سمینار ارشد رشته برق:بررسی روش های كنترل پدیده سرج در كمپرسورها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش کنترل

با عنوان :بررسی روش های كنترل پدیده سرج در كمپرسورها

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصیلات تكمیلی

سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد“M.Sc” مهندسی برق گرایش کنترل

عنوان:

بررسی روش های كنترل پدیده سرج در كمپرسورها

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:

ناپایداری های آئرودینامیكی فلو می توانند كمپرسور را بطور جدی آسیب رسانند و ناحیه عملكرد سیستم را محدود نمایند بنابراین بایستی برای اجتناب از آنها چاره ای اندیشید. ناپایداری سرج عبارتست از نوسانات یكبعدی كه منجر به افـزایش فـشار و فلـوی جرمـی كمپرسـور مـی گردد.سرج ناحیه كاری سیستم را به شدت تحت تاثیر قرار داده و راندمان آن را كاهش می دهد و نهایتـا منجر به آسیب جدی كل سیستم می گردد. این پدیده در نرخ های فلوی جرمـی كـم كمپرسـور رخ مـی دهد و نتیجه آن ایجاد نوسانات با دامنه بزرگ در فشار و نرخ فلوی جرمی خروجی از كمپرسور است. تاكنون كارهای زیادی برای حذف مشكل سرج انجام شده است و بیشتر این كارها بر اساس كـار گرایتـزر (1976) و موره (1986) می باشند. زیرا این افراد اولین كسانی بودند كه مدلهای دینامیكی را برای آنـالیز و طراحی سیستمهای كنترل جهت سیستمهای فـشرده سـازی و پایدارسـازی آنهـا ، پیـشنهاد نمودنـد و مدلهای ارائه شده توسط آنها بطور گسترده ای مورد استفاده و بهـره بـرداری سـایر محققـین ایـن زمینـه كاری قرار گرفته است. در این مجموعه هدف ما بررسی مدلهای مختلف و همچنین كنترلرهای بكار رفتـه جهت كنترل پدیده های ناپایداری فلو در كمپرسورها می باشد.

مقدمه:

كمپرسورها به دلیل كاربرد گسترده ای كه در صنایع مختلف برای فشرده سازی و انتقال گازها دارند از اهمیت ویژه ای بر خوردارند. پدیده سرج كه یک ناپایداری فلو در كمپرسورها به حساب می آید، ناحیـه عملكرد سیستم فشرده سازی را محدود می نماید و مانع از دستیابی به حـداكثر رانـدمان كمپرسـور مـی شود. لذا كنترل این پدیده از مدتها قبل در كـانون توجـه محققـان قـرار گرفتـه اسـت . تـاكنون روشـهای مختلفی جهت كنترل این ناپایداری در كمپرسورهای محوری و گریز از مركز پیـشنهاد گردیـ ده اسـت. بـا توجه به كاربرد كمپرسورهای محوری در موتورهای جت و هواپیما، بیشتر كارهـا در زمینـه كنتـرل سـرج مربوط به كمپرسورهای محوری می باشد، در این مجموعه ما روش های نوین كنترل سرج در كمپرسورهای محوری و سانتریفیوژ را كه مبتنی بر كنترل فعال می باشند بررسی می نماییم.

 

تعداد صفحه :122

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

دیدگاهتان را بنویسید