مهندسی برق

سمینار ارشد برق قدرت: تشخیص نوع عیب ترانسفورماتورهای قدرت به روش آنالیز پاسخ فرکانسی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : تشخیص نوع عیب ترانسفورماتورهای قدرت به روش آنالیز پاسخ فرکانسی با بهره گرفتن از شبکه عصبی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد
مهندسی برق – قدرت
عنوان :
تشخیص نوع عیب ترانسفور ماتورهای قدرت به روش آنالیز پاسخ فركانسی با بهره گرفتن از شبكه عصبی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

ترانسفورماتورها به تعداد زیاد در شبكه های برق برای انتقال و توزیع انرژی الكتریكی در مسافت های طولانی مورد استفاده قرار می گیرند. قابلیت اطمینان ترانسفو ماتورها در این میان نقشی اساسی در تغذیه مطمئن انرژی برق بازی می كند. بنابراین شناسائی هر چه سریعتر عیبهای رخ داده در داخل یک ترانسفورماتور ضروری به نظر می رسد. یكی از چنین عیبهائی كه به سختی قابل تشخیص است،
تغییرات مكانیكی در ساختار سیم پیچهای ترانسفورماتور است. اندازه گیری تابع تبدیل تنها روش كارامدی است كه در حال حاضر برای شناسائی این عیب معرفی شده و بحث روز محققین می باشد.استفاده روش مذكور با محدودیتها و مشكلا تی روبرو می باشد كه تشخیص انواع عیوب مختلف را به روش های متداول و مرسوم محدود ساخته است. از این رو امروزه تحقیقات بر روی استفاده از الگوریتمها و روش های هوشمندی متمركز شده است كه بتواند یک تفكیک پذیری نسبتا خوبی بین انواع عیوب و صدمات وارده به ترانسفورماتور را فراهم سازد. در این پایان نامه سیم پیچهای ترانسفورماتور به منظور پایش با روش تابع تبدیل مطالعه و شبیه سازی شده اند. برای این كار مدل مشروح سیم پیچها مورد استفاده قرار گرفته و نشان داده شده كه این مدل قادر به شبیه سازی عیبهائی (اتصال كوتاه بین حلقه ها، جابجائی محوری وتغییر شكل شعاعی) است كه توسط روش تابع تبدیل قابل شناسائی می باشند. شبیه سازیهای مر بوطه توسط مدل مشروح نشان می دهند كه به كمك این مدل می توان به طور رضایت بخش توابع تبدیل محاسبه شده در محدوده از چند كیلوهرتز تا یک مگاهرتز را ارائه نمود . این مدل مشخصه های اساسی توابع تبدیل (فركانسهای تشدید و دامنه ها در
فركانسهای تشدید ) را به طور صحیح نتیجه می دهد. مقادیر عناصر مدار معادل از روی ابعاد هندسی سیم پیچها و ساختار عایقی مجموعه محاسبه می شوند. با محاسبه و تخمین این مقادیر در حالتهائی كه تغییراتی در ساختار سیم پیچ بوجود آمده اند، اثرات عیبهای مكانیكی در مدل در نظرگرفته شده اند. دقت مدل مشروح علاوه بر تعداد عناصر آن به دقت محاسبات پارامترهای آن نیز بستگی دارد. ارتباط بین عیبهای بررسی شده (اتصال كوتاه بین حلقه ها، جابجائی محوری و تغییر شكل شعاعی ) و تغییرات ناشی از آنها در توابع تبدیل به خوبی توسط مدل نتیجه می شوند . تغییر نسبی مقادیر فركانسهای تشدید در حوزه فركانس و زمان فرونشست در حوزه زمان در یک تابع تبدیل به عنوان معیار تغییرات در تابع تبدیل در اثر یک عیب مورد استفاده قرار گرفته اند. ارزیابی توابع تبدیل محاسبه شده برای شناسایی عیب، به كمك توابع تبدیل گوناگون تعریف شده در مقالات مختلف، منجر به حصول نتایج زیر شده اند:

– نتایج محاسبات تغییرات یكسانی را در توابع تبدیل در اثر هر كدام از عیبهای فوق الذكر نشان می دهند.

– نتایج محاسبات در خصوص آنالیز حساسیت جابجائی محوری نشان می دهد كه اثر جابجائی محوری روی تابع تبدیل در محدوده فركانسی بالاتر از 100 كیلوهرتز به طور واضح بیشتر ا زمحدوده کمتر از 100 كیلوهرتز می باشد.

– نتایج محاسبات برای آنالیز تغییر شكل شعاعی سیم پیچ نشان می دهد كه تغییر شكل شعاعی روی كل محدوده فركانسی تابع تبدیل تأثیر تقریباً یكسانی می گذارد.

– بعضی از فركانسهای تشدید در یک تابع تبدیل درمقایسه با سایر فركانسهای تشدید در اثر بروز یک عیب حساستر میباشند.

برای بدست آوردن نتایج بیشتر در مورد وابستگیهای بین مدل مشروح و تغییرات محاسبه شده در توابع در اثر یک عیب، اثرات پارامترهای مدل روی توابع تبدیل به طور مجزا بررسی و تحلیل شده اند. این تحلیلها نشان می دهند كه:

– تغییرات ظرفیتهای خازنی بین دو سیم پیچ در اثر جابجائی محوری قابل چشم پوشی می باشند.

– تغییرات توابع تبدیل در اثر تغییر شكل شعاعی عمدتاً از تغییرات ظرفیتها ناشی می شوند. در نظر گرفتن تغییرات اندوكتانسها در این حالت ضروری نمی باشند.

چشم پوشیهای فوق باعث كاهش قابل ملاحظه ای در زمان محاسباتی می شوند و اعمال آنها در پایش ترانسفورماتورها مفید است.

مقدمه

از آنجائیكه قدرت شبكه های برق همواره در حال افزایش بوده و بایستی تاحد ممكن تغذیه انرژی برق مطمئن انجام شود، بالا بودن قابلیت اطمینان، طول عمر و كیفیت تك تك عناصر و تجهیزات موجود در شبكه ضروری است. ترانسفورماتورهای مرتبط كننده سطوح ولتاژ مختلف در شبكه از مهمترین عناصر شبكه اند كه خروج از مدار آنها به قابلیت اطمینان توزیع انرژی آسیب جدی وارد كرده و باعث هدررفتن هزینه زیادی می شود. برای افزایش قابلیت اطمینان تغذیه انرژی برق، شناسایی سریع عیبهای رخ داده در ترانسفورماتورها الزامی می باشد. بر این اساس در پایان نامه مذكور ابتدا مقدمه ای بر روش های مختلف عیب یابی و پایش ترانسفورماتورهای قدرت بیان شده است. در ادامه در فصل سوم، روش آنالیز پاسخ فركانسی به عنوان روش جدید در عیب یابی ترانسفورماتورها معرفی و اصول و مبانی آن تشریح می گردد. به منظور تحلیل انواع عیوب متداول وارده به ترانسفور ماتور (كه معمولا در حالت كار عادی برای ترانسفور ماتور قدرت اتفاق می افتد) سیم پیچ ترانسفورماتور با روش تابع تبدیل مطالعه و شبیه سازی شده است .این مطالعه با تمركز بر روی مدل مشروح ترانسفورماتور انجام پذیرفته است كه جزئیات آن در فصول چهار و پنج ارائه شده اند. فصل شش نتایج حاصل از شبیه سازی یک ترانسفورماتور قدرت 63/20 kV و 30MVA را نشان می دهد و حالتهای مختلف صدمات فیزیكی ترانسفورماتور و اثرات آن بر روی تابع انتقال را مورد بررسی قرار میدهد. نتایج حاصل از شبیه سازیها، این امكان را فراهم ساخته است تا الگوهای مناسبی متناظر با خطاها و عیوب مختلف ترانسفورماتور استخراج گردد. نهایتا در فصل هفت یک شبكه عصبی هوشمند ارائه شده است كه می تواند با بهره گرفتن از الگوهای استخراج شده مذكور ، یک راهكار مناسب برای تشخیص دقیق و مطمئن از خطای وارد شده بدست دهد.

تعداد صفحه : 130

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

دیدگاهتان را بنویسید