مهندسی برق

سمینار ارشد برق الکترونیک: جایابی و مقداریابی بهینه خازن در شبکه های توزیع آلوده به هارمونیک

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : جایابی و مقداریابی بهینه خازن در شبکه های توزیع آلوده به هارمونیک با الگوریتم pso

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد
مهندسی برق- قدرت
عنوان:
جایابی ومقدار یابی بهینه خازن در شبكه های توزیع آلوده به هارمونیک با الگوریتم pso

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:

برای جبران سازی تون راكتیو در شبكه توزیع خازن گذاری انجام می شود.برای جایگذاری خازن در شبكه توزیع روش های مختلفی وجود دارد كه یک نمونه از این روشها الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات باینری می باشد در این نوشتار الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرت باینری برای جایابی و مقداریابی بهینه خازن های ثابت در شبكه توزیع شعاعی آلوده به هارمونیک مورد استفاده قرار گرفته است. تابع هدف كه برای بهینه سازی انتخاب شده است شامل هزینه خازن های ثابت هزینه تلفات و در نهایت هزینه مربوط به ظرفیت پست بعد از نصب خازنگذاری(ظرفیت آزادشده پست) می باشد محدودیتهای از قبیل اندازه خازن و محدودیت ولتاژومحدودیت اعوجاج هارمونیک كل برای بهینه سازی تابع هزینه استفاده شده است.مساله جایابی خازن دردو حالت مورد شبیه سازی قرار گرفته است:

حالت الف) تابع هدف شامل هزینه خازن های ثابت وهزینه تلفات بعداز خازن گذاری می باشد.

حالت ب) تابع هدف شامل هزینه خازن های ثابت وهزینه تلفات بعداز خازن گذاری و هزینه ظرفیت پست بعد از خازن گذاری میباشد.

هر كدام از این دو حالت نیز به نوبه خود در سه آزمایش مورد بررسی قرار می گیرند:

آزمایش 1) ولتاژ پست فقط حاوی فركانس اصلی وفاقد هارمونیک است.

آزمایش 2) ولتاژ پست حاوی فركانسهای هارمونیكی بوده ولی برای اعوجاج هارمونیک كل محدودیتی در نظر گرفته نشده است.

آزمایش 3) ولتاژ پست حاوی فركانسهایها رمونیكی بوده و برای اعوجاج هارمونیک كل محدودیت %8 در نظر گرفته میشود.

این مراحل مختلف بر روی سه شبكه 34 باسه IEEE و 9 باسه IEEE و 4 باسه مورد تست قرار گرفته است و نتایج آن با الگوریتم ژنتیک مقایسه گردیده است نتایج شبیه سازی نشان می دهد كه هارمونیک تاثیر بسزایی روی مقدار ومحل خازن دارد.

مقدمه:
این مجموعه نوشتار مشتمل بر هفت فصل می باشد كه در هر یک از این فصول ضمن بررسی موضوع نوشتار به ابعاد مختلف آن اشاره شده كه در ذیل عنوان میشود:

فصل اول به بررسی لزوم جبران سازی توان راكتیو در سیستم قدرت می پردازد. این فصل ضمن مرور اجزای سیستم اصلی قدرت به انواع خازنها نیز به طور تفصیل اشاره مینماید.

فصل دوم مروری بر كارهای محققین گذشته می باشد كه در این فصل چند نمونه از مقالات گذشته به صورت اجمالی از لحاظ معایب و مزایای آن ها بررسی شده است.

فصل سوم به بحث پیرامون بهینه سازی و انواع روش های قدیمی و جدید در این خصوص پرداخته و ضمن بررسی الگوریتم ژنتیك  فازی – PSO – جستجوی ممنوع و … از جمله روش های غیردقیق به مقایسه این روشها مبادرت می ورزد.

فصل چهارم مشتمل بر فرمول های ریاضی مسله جایابی و مقدار یابی خازن های ثابت می باشد، در این فصل با بهره گرفتن از پخش بار الكتریكی جاروب عقب رونده و جلو رونده ولتاژ ها را در فركانس اصلی محاسبه می شود و با بهره گرفتن از پخش بار هارمونیكی ، ولتاژ های هارمونیكی به دست می آید و در نهایت تلفات و ظرفیت آزاد شده پست از روی این ولتاژها قابل محاسبه است.

فصل پنجم تشریح كامل الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات است كه ضمن بیان انواع الگوریتم های PSO به شبیه سازی چند نمونه از توابع ریاضی توسط این الگوریتم میپردازد و در نهایت راجع به الگوریتم PSO باینری بحث می نماید.

فصل ششم به شبیه سازی مسئله مقدار یابی و جایابی خازن با الگوریتم PSO با در نظر گرفتن سه شبکه 34، 9 و 4 باسه می پردازد كه در نهایت نتایج آن با الگوریتم GA مقایسه گردیده است.

فصل هفتم به جمع بندی شش فصل فوق پرداخته و به ارائه پیشنهادات مؤثری در جایابی و مقداریابی بهینه خازن اقدام مینماید.

فصل اول

جبران سازی توان راكتیو

1- لزوم جبرا ن سازی توان راكتیو

1-1- مقدمه

جبرانسازی توان راكتیو در طراحی سیستم های قدرت نقش اساسی را بازی میكند . در این ایده (جبرانسازی توان راكتیو) اولین مساله كه مطرح میشود پیدا كردن محل بهینه برای ادوات جبران ساز میباشد كه بهینه سازی بربایه بهبود پروفیل ولتاژ و كاهش تلفات وكاهش تلفات انرژی در سیستم میباشد و در نهایت باعث افزایش قابلیت انتقال خط میشود و باعث مسایل دیگری خواهد شد كه در ادامه فصل به صورت تفضیلی راجع به هر كدام از نتایج حاصل از جبران سازی اشاره خواهیم كرد.

2-1- دید اجمالی بر سیستم قدرت مدرن:

شبكه قدرت امروزه به صورت یک شبكه پیچیده تودرتو مانند شكل می باشد و از چهار قسمت تشكیل شده است:
1- نیروگاه
2- انتقال وفوق توزیع
3- توزیع
4- بارها

تعداد صفحه : 119

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

دیدگاهتان را بنویسید