پایان نامه

 ذخیره سازی و تجزیه و تحلیل داده ها -پایان نامه اینترنت اشیا

ذخیره سازی و تجزیه و تحلیل داده ها

یکی از مهمترین نتایج پدیدار شده در این زمینه ایجاد یک مقدار بی سابقه و بی مانند از داده ها است.ذخیره سازی، مالکیت و خاتمه ی داده ها یک موضوع اساسی است. اینترنت حدود 5 درصد از کل انرژی ای که امروزه تولید می شود را مصرف می کند و با این نوع از درخواست و تقاضاها مطمئناً حتی از ان بیشتر هم می شود. از این رو مرکز داده ها کهروی انرژی حاصله انجام شده متمرکز می شود و اطمینان حاصل می کند انرژی به صورت کافی و کارامد نیز قابلیت اطمینان داشته باشد. داده ها باید به صورت هوشیارانه و اگاهانه برای بازبینی و به کار اندازی هوشمند ذخیره سازی و استفاده شوند. این مهم است که الگوریتم های هوش مصنوعی پیشرفت کنند تا بتوانند براساس نیاز متمرکز یا پخش شوند الگوریتم های ترکیبی جدید نیازمند بهبود و پیشرفت برای ایجاد درک اطلاعات جمع آوری شده هستند. جدیدترین تکنولوژی غیرخطی روش های یادگیری موقتی ماشینی براساس الگوریتم های تکاملی، الگوریتم های ژنتیک، شبکه های عصبی و دیگر تکنیک های هوش مصنوعی برای دستیابی به تصمیم گیری های اتوماتیک ضروری است. این سیستم ها ویژگی های مانند قابلیت همکاری یکپارچه و ارتباطات انطباقی را نشان می دهد. آنها هم چنین دارای یک ساختار دارای مقیاس هم در اصطلاحات طراحی سیستم های سخت افزاری و هم در بهبود نرم افزارها هستند که معمولاً برای کاربردهای IOT بسیار مناسب اند.

مهم تر از ان یک زیرساز متمرکز شده برای حمایت از ذخیره سازی و تجزیه و تحلیل مورد نیاز است. این لایه های میان افزار IOT را تشکیل می دهند که دارای چالش های عظیمی شامل انچه که در بخش آینده مورد بحث قرار می گیرد هستند. به طوریکه در سال 2012 توده ها براساس راه حل های ذخیره سازی عمدتاً در حال افزایش اند و در سال های پیش رو توده ها و ابرها براساس خط مشی های تجزیه و تحلیلی و تجسم فکری پیش بینی می شوند.

تجسم فکری

تجسم فکری برای کاربردهای IOT اساسی و ضروری است زیرا که به فعل و انفعالات کاربران با محیط اجازه می دهد. با پیشرفت های اخیر در لمس صفحات تکنولوژی استفاده از تبلت های هوشمند و تلفنها بسیار مبتنی بر درک یا انتقال مستقیم شده اند. برای یک شخص غیرمتخصص سودمندی کامل از انتقال IOT درک ساده و جذاب از تجسم فکری باید ایجاد شود. همانطورکه ما از صفحات دو بعدی (2D) به سه بعدی (3D) حرکت می کنیم، اطلاعات بیشتری در راه ها، پر معنی برای مصرف کنندگان تأمین می شود. این هم چنین سیاستمداران را قادر به برگرداندن اطلاعات به دانش کرده که در تصمیم گیری سریع و مهم و اساسی است. استخراج اطلاعات با معنی از اطلاعات خام جزئی نیستند. این هم بازیابی و اکتشاف و هم تجسم فکری اطلاعات مدل سازی شده و خام مرتبط با اطلاعات نشان داده شده بر طبق نیازهای اهداف  کاربران را احاطه کرده است.

4- کاربردها: چندین حوزه ی کاربردی وجود دارد که تحت تأثیر پدیدار شدن اینترنت اشیاء است. کاربردهایی که می توانند براساس نوع دسترسی به شبکه، همگرایی، مقیاس، غیریکنواختی، قابلیت تکرار، درگیری کاربران و تأثیر پذیری آنها طبقه بندی شوند. (21). ما کاربردها را در چهار گروه کاربردی طبقه بندی می کنیم:

1: شخصی و خانگی    2: تجاری و شرکتی  3: تسهیلات زندگی مثل برق و. .. 4: موبایل.

این در شکل 1 نشان داده شده است که IOT تسهیلات زندگی مثل آب و برق در مقیاس منطقه ای و محلی و IOT موبایل که معمولاً در عرض دیگر نواحی که به طور عمده به علت اتصالات محیط و مقیاس هاست گسترده می شود هستند. در اینجا یک معبر بزرگ در کاربردها و استفاده از اطلاعات بین ناحیه ها وجود دارد. به عنوان مثال IOT خانه و شخص الکتریسیته ی کاربردی اطلاعات در خانه را تولید کرده و آنرا برای الکتریسیته ی شرکت ها موجود و در دسترس می کند (تسهیلاتی مثل آب و برق و. ..) که می توان به جای بهینه سازی تدارکات و درخواست ها در تسهیلات IOT مثل آب و برق را تأمین کند. اینترنت توانایی تقسیم و به اشتراک گذاری داده ها بین خدمات تأمین کننده ی در یک روش یکپارچه ی خلق فرصتهای تجاری چندگانه را دارد. تعداد کمی از کاربردهای نوعی در هر ناحیه داده شده است.

اطلاعات سنسور جمع آوری شده فقط توسط امدادی که مستقیماً مالک شبکه هستند مورد استفاده قرار می گیرد. معمولاً Wi-Fi به عنوان یک ستون فقرات (استحکام) توانا برای داده هایی با پهنای باند بالاتر (ویدئو) و هم چنین انتقال میزانهای نمونه برداری بالاتر (صدا) استفاده می شود. بهداشت و درمان همدیگر [8] در دو دهه گذشته تنها در رویا دیده می شد. IOT یک خط مشی کامل برای فهمیدن این تصور با بهره گرفتن از بدنه ی نواحی سنسور ها و هدف IOT برای آپلود داده ها از سرورها را می دهد. به عنوان مثال، یک تلفن هوشمند می تواند برای برقراری ارتباط در امتداد چندین واسط مثل بلوتوث برای وصل کردن از طریق واسط سنسورهای اندازه گیری شده ی پارامترهای فیزیولوژیکی مورد استفاده قرار داده است. تاکنون چندین کاربرد برای Apple IOS، Google Android و windows phone برای سیستم های عمل کننده در دسترس است که پارامترهای مختلف را اندازه گیری می کند. اگرچه هنوز در توده ای ابر برای فیزیکدانهای عمومی برای دستیابی های مشابه متمرکز شده است. یک گستردگیو توسعه ی بدنه ی اصلی نواحی شبکه ی شخصی در حال خلق یک سیستم بازبینی خانگی برای مراقبت از سالمندان که به دکتر اجازه ی ویزیت بیماران و افراد مسن را در خانه هایشان می دهد در نتیجه کاهش هزینه های بیمارستانی از طریق شفاعت و دخالت و رفتار ممکن و مسیر می شود. [22-23] کنترل تجهیزات داخلی مانند تهویه ی هوا (کولر)، یخچالها، ماشینهای لباسشویی و. .. که اجازه ی زندگی بهتر و مدیریت انرژی را می دهد. می توان دید که مصرف کنندگان درگیر انقلاب IOT در همان روشی می شوند که خود انقلاب اینترنت شامل می شود. [24-25]. شبکه های اجتماعی مجموعه ای برای متحمل شدن یک سیستم حمل و نقلی دیگر با میلیاردها هدف با اتصال داخلی است [26-27] یک بهبود  جالب با بهره گرفتن از twitter مانند یک راهکار که در ان افراد “چیزها” در خانه می توانند به صورت دوره ای را بخوانند که بتوان براحتی از هر جایی در خلق یک Tweet OT از آن پیروی کرد. اگرچه اینها تأمین کننده یک چهارچوب معمول با بهره گرفتن از توده ی ابر برای دستیابی به اطلاعات هستند یک مثال امینی جدید برای درککامل این موضوع مورد نیاز است.

 تشکیلات اقتصادی و تجاری

ما ترجیح می دهیم که شبکه ی اشیاء درون یک محیط کاری به عنوان یک تشکیلات تجاری براساس کاربرد در نظر بگیریم. اطلاعات جمع آوری شده از شبکه های مورد استفاده تنها توسط مالکان و داده ها ممکن است به صورت گزینش پذیری آزاد و رها شند. بازبینی محیطی اولین کاربرد معمولی است که برای نگهداری خط سیر شمارش ساکنین و اشغال کنندگان و مدیریت تسهیلات زندگی مانند آب و برق درون سازمانها را اجرا می کنند. (مثل HVAC، نورپردازی). سنسورها همیشه یک بخش جدایی ناپذیر برپایی کارخانه ها برای امنیت، اتوماتیک سازی، کنترل آب و هوا و. .. بوده است. که آن سرانجام توسط یک سیستم وایرلس (بی سیم) داده شده که دارای انعطاف برای ایجاد تغییر و تنظیم که در هرکجا که نیازمند ان است جایگزین شده است. این چیز مهمی نیست اما یک زیر شبکه و شبکه ی فرعی اینترنت اشیاء اختصاص داده شده به یک کارخانه حفظ و نگهداری می شود. یکی از مناطق کاربردی اصلی IOT این است که تاکنون توجه زیادی را به محیط های هوشمند IOT داشته است. [21-28]. چندین آزمایش وجود دارد که در حال اجرا هستند و تعداد بیشتری در حال طرح ریزی برای سالهای آینده هستند. محیط های هوشمند شامل سیستم های فرعی هستند و ویژگی هایی در جنبه ی فکری تکنولوژیکی به صورت مختصر فهرست بندی شده است. بهتر است ذکر شود که هرکدام از نواحی فرعی بسیاری از گروه های متمرکز را پوشش می دهند و داده ها را تقسیم می کنند. کاربردها یا موارد استفاده درون محیط های شهری می توانند از طریق درک یک ظرفیت WSN شهری هوشمند سود ده باشند. این کاربردها بر طبق تأثیر آنها روی نواحی گروهبندی می شوند. که شامل تأثیر روی شهروندان با در نظر گرفتن سلامتی آنها و موضوعات خوب بودن آنهاست، حمل و نقل در سبک تأثیر ان روی تغییرپذیری، سودمندی و قابلیت بهره وری آلودگی و خدمات اصطلاحاً خدمات اساسی اجتماعی مدیریت شده و تأمین شده توسط حکومت های محلی برای ساکنین شهرها است.

تسهیلات زندگی مثل آب، برق و. ..

اطلاعات از شبکه ها در این حوزه های کاربردی معمولاً برای خدمات بهینه سازی به نسبت مصرف کنندگان بیشتر است و تاکنون توسط شرکت های تسهیلات زندگی مثل آب و برق (اندازه گیری هوشمند توسط کمپانی های تأمین کننده الکتریسیته) برای مدیریت منابع به جهت بهینه سازی هزینه ها برخلاف سودمندی مورد استفاده قرار گرفته اند. این از شبکه های بسیار گسترده / معمولاً توسط سازمان های بزرگ روی مقیاس های ملی و منطقه ای صفحه بندی و طرح ریزی شده اند) برای بازبینی تسهیلات اساسی و کافی مدیریت منابع ساخته شده اند. شبکه ی اصلی مورد استفاده می تواند بین بافت سلولی، Wi-Fi و ارتباطات ماهواره ای متغیر باشد. شبکه ی اصلی و اندازه گیری هوشمند یکی دیگر از پتانسیل های کاربرد IOT است که در اطراف جهان به اجرا درآمده است. [38]. مصرف کافی انرژی می تواند توسط بازبینی دائم هر نقطه الکتریسیته درون یک خانه به دست آید یا با بهره گرفتن از این اطلاعات برای اصلاح روش مصرف الکتریسیته به کار برده شود. این اطلاعات در مقیاس شهری برای به دست آوردن تعادل نیروی درون شبکه مورد استفاده قرار گیرد تا از کیفیت بالای خدمات اطمینان حاصل کند. ویدئو براساس IOT [39] که کامل کننده ی تصویر سیر پردازش تصویر کامپیوتر و چهارچوبهای شبکه ای هستند که به پیشرفت یک منطقه تحقیقاتی علمی چالش برانگیز جدید در تقاطع یک ویدئو، مادون قرمز، میکروفن و تکنولوژی های شبکه کمک می کنند. بررسی و کاوش گسترده ترین کاربرد کاربردهای شبکه ی دوربین به اهداف خط سیر، تشخیص فعالیت های مشکوک، دستیابی به بازبینی های غیرمجاز کمک می کند. تجزیه و تحلیل های رفتاری اتوماتیک و آشکارسازی وقایع (به عنوان بخش تجزیه و تحلیل ویدئویی پیچیده) در طفولیت و شکاف های ان است که در دهه آینده انتظار می رود همانطور که در جدول Gartner 2012 ب آن اشاره شده است. (رجوع کنید به شکل 2). بازبینی شبکه ی آب و اطمینان از کیفیت آب آشامیدنی یکی دیگر از کاربردهای اساسی است که با بهره گرفتن از IOT نشان داده می شوند. سنسورهای اندازه گیری پارامترهای اساسی آب به عنوان مکانهای مهم برای اطمینان از کیفیت بالای تجهیزات نصب شده است. این به طور تصادفی باعث آلودگی در میان ناحیه های آب طوفانی، آب آشامیدنی و فاضلاب می شود و از آن جلوگیری می کنند. همان شبکه می تواند برای بازبینی پارامترهای خاک که اجازه ی تصمیم گیری درباره ی کشاورزی را می دهد گسترش یافته است.

 موبایل

حمل و نقل هوشمند و منطقی در نواحی مختلفی قرار گرفته اند. آنهم به علت تقسیم و به اشتراک گذاری اطلاعات و اجرای ستونهای اصلی مورد نیاز است. ترافیک شهری شرکت کننده ی اصلی آلودگی صوتی ترافیک و یک شرکت کننده ی عمده برای تنزل و تخریب کیفیت هوای شهری و خروج گازهای گلخانه ای است. ازدحام ترافیک به طور مستقیم روی اقتصاد و فعالیت های اجتماعی در بسیاری از شهرها را تحمیل می کنند. تدارک زنجیره ی کارآمدی و توانایی تولید شامل کاربردهای درست به موقع است که شدیداً توسط ازدحام علل تأخیرهای حمل و نقلی و تحویل کوتاهی در جدول زمانبندی تحت تأثیر قرار می گیرند. اطلاعات ترافیکی جمبشی و پویا روی حرکات حمل و نقلی تأثیر خواهد گذاشت و اجازه ی طرح ریزی بهتر و بهبود برنامه زمانبندی را خواهد داد. حمل و نقل IOT قادر خواهد بود که از مقیاس های بزرگ WSN ها برای بازبینی آن لاین زمانهای مسافرت مقصد اصلی (O-D) انتخاب رفتاری از راه دور، طولهای بلند صف و آلوده کننده های هوا و انتشار صدا استفاده خواهد شد. IOT احتمالاً برای جایگزینی اطلاعاتی ترافیکی تأمین شده توسط شبکه های سنسور موجود استنتاجی حلقه های وسایل نقلیه ی آشکار گر به کار برده شد. در تقاطع سیستم های کنترل ترافیک موجود هستند. آنها هم چنین پشتیبانی کننده ی پیشرفت مدل های مستقر بر طرح ریزی و طراحی تخفیف و کاهش طرح ها و همچنین بهبود الگوریتم ها برای کنترل ترافیک شهری شامل سیستم های کنترل چند هدفی هستند. ترکیب شدن با اطلاعات جمع آوری شده از سیستم های کنترل ترافیک شهری، اطلاعات مرتبط و معتبر روی شرایط ترافیک می تواند برای مسافران نشان داده شود. [41]

پتانسیل کاربردهای IOT تشخیص داده شده توسط گروه های متمرکز مختلف شهر ملبورن. رواج تکنولوژی بلوتوث (BT) ابزارهای منعکس کننده ی نفوذ IOT اخیر در شمارش محصولات دیجیتال مانند تلفنهای موبال، دستگاه های ماشین اتوماتیک، سیستم های دریانوردی و. .. است. ابزارهای (BT) منتشر کننده ی سیگنالهایی رسانه های شناسایی و دسترسی (MAC-ID)  و تعدادی که می تواند توسط سنسورهای (BT) درون مناطق تحت پوشش خوانده شود. خوانندگانی که در مکان های مختلفی قرار دارند می توانند برای تشخیص حرکت ابزارها مورد استفاده قررا بگیرند. کامل شده توسط دیگر منابع اطلاعاتی مثل سیگنال های ترافیک یا GPS اتوبوس و مشکلهای تحقیقاتی که می تواند آدرس دهی شود و شامل وسایل مسافرت زمانی روی شاهراه ها و خیابان های شریانی، ماتریکس های O-D جنبشی (وابسته به زمان) روی شبکه، شناسایی تقاطع های اساسی و اطلاعات وضعیت شبکه ی حمل و نقل زمان واقعی دقیق و قابل اطمینان هستند. [37] بسیاری از نگرانی های سیاسی مانند کاربرد دیجیتالهای فراموش شده یک ناحیه پدیدار شده تحقیقاتی در IOT است که سیاست یکی از نگرانی های ان است وجود دارد. [42] یکی دیگر از کاربرداهای مهم در حوزه ی IOT موبایل مدیریت کارآمد و استدلالی است. [37] این شامل بازبینی اصطلاحات منتقل شده و هم چنین طرح ریزی حمل و نقل کارآمد است. بازبینی و نظارت اصطلاحات انجام شده بیشتر محلی و موضعی هستند، گفته می شود درون یک حوزه ی شرکتی و سرایه گذاری تکراری معاملات خرده ریز هستند اما طرح ریزی حمل و نقل با بهره گرفتن از یک مقیاس بزرگ شبکه ی IOT انجام می شود.

 

 

اطلاعات کاملتر :

 

                       

    پایان نامه: اینترنت اشیاء (IOT)

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.