زیست شناسی

پایان نامه رشته زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی

با عنوان :  بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه‮ ‬آزاد‮ ‬اسلامی‮ ‬واحد‮ ‬دامغان
دانشکده‮ ‬علوم‮ ‬پایه‮ –گروه‮ ‬زیست‮ ‬شناسی
پایان نامه جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد(M.A)
رشته زیست شناسی جانوری(گرایش فیزیولوژی)
عنوان:
بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی ‬دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
استاد‮ ‬راهنما‮ :‬آقای‮ ‬دکتر‮ ‬غلامحسین‮ ‬واعظی
استاد‮ ‬مشاور‮ :‬آقای‮ ‬دکتر‮ ‬حمید‮ ‬کلالیان‮ ‬مقدم

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست:

چکیده: 1

1-مقدمه: 4

1-1-1 تاریخچه ، تعاریف و همه گیر شناسی:.. 4

2-1-1 تعریف دیابت ملیتوس:…. 7

3-1-1 دیابت ملیتوس یا مرض قند: 7

4-1-1 دیابت بی‌مزه: 8

5-1-1 تقسیم بندی دیابت میلتوس: 10

6-1-1 انواع دیگر دیابت ملیتوس: 11

7-1-1 دیابت ملیتوس حاملگی: 13

8-1-1 اپیدمیولوژی دیابت: 14

9-1-1 اپیدمیولوژی جهانی: 15

10-1-1 اپیدمیولوژی در ایران:. 16

1-2 کالبد شناسی و عملکرد لوزالمعده: 17

2-2-1 انسولین:.. 19

3-2-1 ساختمان شیمیایی انسولین: 20

4-2-1 سنتز ، ترشح و عملکرد انسولین.. 20

5-2-1 تنظیم ترشح انسولین توسط گلوکز: 22

6-2-1 اثر اسیدهای آمینه اسید های چرب و ترکیبات کتونی: 23

7-2-1 اثر سایر هورمون‌ها: 24

8-2-1 عملکرد انسولین: 24

9-2-1 اثر انسولین در تبادلات غشاهای سلولی: 26

10-2-1 اثر انسولین در سوخت و ساز گلوکز: 26

11-2-1 اثر انسولین در سوخت و ساز چربی ها: 26

12-2-1 اثر انسولین در سوخت و ساز پروتئین ها: 27

13-2-1 بیماری های ناشی از اختلال در ترشح انسولین: 27

1-3 تنظیم سطح قند خون: 28

1-3-1 اهمیت تنظیم سطح قند خون: 28

2-3-1 اهمیت بالا نرفتن سطح گلوکز خون: 29

3-3-1 سندرم‌های مقاومت به انسولین: 29

1-4 بیماری زایی و علت دیابت: 30

1-4-1 بیماری زایی ملیتوس نوع یک: 30

2-4-1 نقش عوامل ژنتیکی در ایجاد دیابت نوع یک: 32

3-4-1 نقش عوامل ایمنی در ایجاد دیابت نوع یک: 32

4-4-1 عوامل ایمونولوژیک: 33

5-4-1 عوامل محیطی موثر بر ایجاد دیابت ملیتوس نوع یک: 33

6-4-1 بیماری زایی دیابت ملیتوس نوع دو:. 34

7-4-1 مقاومت به انسولین: 34

8-4-1 اختلال ترشح انسولین: 35

9-4-1 نقش عوامل ژنتیکی در ایجاد دیابت نوع دو:. 36

11-4-1 کتواسیدوز دیابتی:.. 38

1-5 پاتوفیزیولوژی:.. 39

1-5-1 وضعیت هیپراسمولار غیر کتونیک:…. 40

1-6 پاتوفیزیولوژی: 40

1-6-1 هیپوگلیسمی (قند خون پایین ): 41

2-6-1 عوارض مزمن دیابت: 42

3-6-1 عوارض چشمی دیابت ملیتوس:…. 44

4-6-1 فلج عضلات چشم: 48

6-6-1 عوارض کلیوی دیابت میلتوس: 48

7-6-1 نوروپاتی در دیابت ملیتوس: 49

1-7 نوروپاتی محیطی در دیابت: 50

1-7-1 پلی نوروپاتی و مونونوروپاتی: 50

2-7-1 تقسیم بندی نوروپاتی دیابتی: 52

3-7-1 علائم نوروپاتی دیابتی: 53

4-7-1 پلی نوروپاتی و مونونوروپاتی: 56

5-7-1 نوروپاتی منتشر حسی حرکتی: 57

6-7-1 نوروپاتی خودکار یا اتونوم: 58

1-8 اختلال عملکرد گوارشی و ادراری: 59

1-8-1 گاستروپارزی دیابتی:.. 59

2-8-1 مسیرهای نوروپاتی دیابتی: 60

1-9 فشار اکسایشی وسندروم متابولیکی:.. 63

1-10 فعالیت, PKC نوروپاتی دیابتی: 65

1-10-1 استرس اکسیداتیو و فعال سازی 65

2-10-1 درمان نوروپاتی با یک بازدارنده: 68

3-10-1 درمان نوروپاتی با یک بازدارنده آلدوز ردوکتاز(ARI ): 69

4-10-1 درمان نوروپاتی با ویتامین E: 69

1-11 نوروپاتی مرکزی: 70

1-11-1 تاثیر دیابت بر مغز: 70

1-12 عوارض قلبی عروقی: 84

1-12-1 دیس لپیدمی (اختلال چربیهای خون): 85

2-12-1 بیماریهای کرونری قلب:… 86

3-12-1 حوادث عروقی مغز (سکته مغزی): 87

4-12-1 بیماری های رگهای محیطی: 88

5-12-1 پای دیابتی:.. 89

1-13 اختلالات جنسی در دیابت:… 91

1-13-1 استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت:… 92

1-14 اثرات مخرب متابولیسمی دیابت در بدن: 95

1-14-1 اکسیداسیون لیپیدها: 95

1-15-1 اکسیداسیون پروتئین ها: 96

2-15-1 اکسیداسیون DNA:… 96

3-15-1 دفاع های آنتی اکسیدانی و دیابت:… 97

4-15-1 گلوتاتیون:. 97

5-15-1 ویتامین :E,C.. 98

6-15-1 تا اورین Taurine :. 98

1-16 آنزیمهای دفاعی آنتی اکسیدانی: 99

2-17 بربرین:.. 100

1-17-2 معرفی بربرین:.. 100

2-17-2 داروشناسی بربرین:.. 101

3-17-2 کاربردهای پزشکی دارویی:.. 102

4-17-2 فعالیت ضد پرتوزوایی: 103

5-17-2 فعالیت ضد اسهال: 104

1-18-2 کاربردهای درمانی بالقوه: 104

1-19-2 جلوگیری از تکثیر سلولی تومور:. 107

2-18-2 فعالیت ضد افسردگی: 110

3-18-2 فعالیت مربوط به قلب و رگ‌ها: 111

4-18-2 فعالیت ضد فشار خون:. 113

5-18-2 فعالیت ضد التهابی:.. 114

1-19-2 بربرین و اثرات آن بر دیابت:… 115

2-19-2 اثر گذاری بربرین در بیماران دیابتی:.. 116

3-19-2 بربرین در متابولیسم گلوکز حیوانات:… 116

4-19-2 بربرین در متابولیسم لیپید: 117

5-19-2 اثرات آزمایشگاهی غیر وابسته به انسولین بربرین:.. 118

6-19-2 بربرین AMPK را فعال می کند:. 119

1-20-2 بربرین عملکرد میتوکندریایی را مهار می کند:. 120

2-20-2 بربرین به عنوان یک مهار کننده گلوکوزیداز:. 121

3-20-2 بربرین آدیپوژنزیز را مهار می کند: 121

4-20-2 بربرین سطح m RNA LDLR را افزایش می دهد:. 122

5-20-2 اثرات بربرین بر رادیکال های آزاد:. 122

6-20-2 اثر محافظتی بربرین بر سلول های در جریان دیابت:… 123

1-21-2 نقش α- توکوفرول بر گیرنده های هسته ای: 136

2-21-2 ویتامین E به عنوان تنظیم کننده فعالیت آنزیمی:.. 142

3-21-2 آنزیم های فعالسازی شده: 144

4-21-2 نقش ویتامین E در دفاع آنتی اکسیدانی:.. 145

5-21-2 ژن هایی که از طریق α- توکوفرول تنظیم می شوند: 152

6-21-2 ژن های واکنش پذیر ویتامین E:.. 153

7-21-2 تأثیر α-توکوفرول روی آمد و شد سلولی: 158

8-21-2 محافظت در برابر استرس اکسیداتیو در دیابت توسط ویتامین E:.. 161

1-22-2 پروکسیداسیون لیپیدی: 163

2-22-2 اکسیداسیون پروتئینی:.. 164

3-22-2 آسیب های وارده به DNA:… 165

4-22-2 تأثیر ویتامین E روی دفاع آنتی اکسیدانت در دیابت: 168

5-22-2 عمل حفاظتی ویتامینE در برابر آسیب بافتی در دیابت: 170

6-22-2 نوروپاتی دیابتی سیستم اعصاب مرکزی و محیطی ونقش ویتامین E:.. 171

فصل دوم:. 174

1-3 انتخاب حیوانات آزمایشگاهی:.. 175

1-3-3 گروه بندی حیوانات:… 176

2-3-3 تیمار با دارو:. 178

1-4 دستگاه Y maze:. 179

1-5 آزمون شناسایی اشیاء objective recognition)): 180

1-6 تست بارفیکس: 181

1-7 تست سطح شیب دار: 182

:Open field8-1.. 182

1-9 ارزیابی وزن نمونه ها: 184

1-10 ارزیابی میزان گلوکز پلاسما: 184

1-11 آزمون شناخت شیء جدید objective recognition)) : 184

1-12 ارزیابی رفتاری: 184

فصل سوم: 188

فصل چهارم: 215

بحث:. 216

پیشنهادات: 220

منابع فارسی.. 220

منابع انگلیسی: 221

چکیده انگلیسی.. 261

چکیده:

زمینه و هدف: دیابت به ویژه دیابت نوع 1، موجب بروز اختلال در روندهای مرتبط با یادگیری و حافظه و سایر اختلالات شناختی وحرکتی در حیوانات مبتلا می­ شود كه شواهدی مبنی بر دو فرضیه میكروواسكولار و استرس­اكسیداتیو ناشی از رادیكال­های آزاد اكسیژن مطرح است بربرین یک آلکالویید ایزوکوئینولین می باشد که اغلب به عنوان عامل کاهنده قند خون مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده توانایی کاهش گلوکز خون را از مسیر غیر وابسته به انسولین را دارد و با حذف رادیکال های آزاد منجر به کاهش استرس اکسیداتیو می شود. ویتامین E نیز یکی از ویتامین های محلول در چربی بوده و با توجه به نقش آن در کاهش گلوکز خون و بهبود حساسیت به انسولین در بیماران دیابتی و نقش آنتی اکسیدانی قوی قادر است چربی های غیر اشباع غشای سلولی را در برابر اکسیداسیون پایدار کرده و آن را در برابر واکنش زنجیره ای رادیکال های آزاد حفظ نماید. از این رو در این مطالعه تاثیر توأم بربرین­هیدروكلراید و ویتامین‌E که هر دو دارای آثار متعدد ضددیابتی و آنتی­اكسیدانی هستند، برپیشگیری از اختلالات شناختی وحرکتی مورد آزمون قرار گرفت.

مواد و روش­ها: در این مطالعه 48 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به‌طور تصادفی انتخاب و به شش گروه: کنترل، کنترل تیمارشده با ویتامین‌E (mg/kg30)، دیابتی و دیابتی تیمارشده با بربرین­هیدروكلراید (mg/kg100) و دیابتی تیمار شده با ویتامین‌E (mg/kg30)، و دیابتی تیمارشده توأم، ویتامین‌E (mg/kg30)، و بربرین­هیدروكلراید (mg/kg100)، تقسیم شدند. ابتدا دیابت با تزریق درون­صفاقی استرپتوزوتوسین با دوز (mg/kg 55) به صورت درون­صفاقی القاء گردید. یک هفته پس از تزریق استرپتوزوتوسین، تیمار با بربرین­هیدروكلراید با دوزmg/kg /day 100 و ویتامین‌E day/ mg/kg30 به مدت شش هفته به صورت خوراكی انجام گردید. قند خون درهفته­های 1، 3، 5، 7 با خون­گیری از سیاهرگ دمی با بهره گرفتن از دستگاه گلوکوکارد سنجش و در پایان گروه­ ها با آزمون­های رفتاری وحرکتی شناخت فضایی (spatial recognition)و شناخت اشیاء (objective recognition) ، همچنین open field و بارفیکس وسطح شیبدار مورد ارزیابی قرارگرفتند.

یافته­ ها: گروه دیابتی تیمارشده توأم، بربرین­هیدروكلراید (mg/kg100) و ویتامین‌E (mg/kg30)، بهبودی قابل توجهی را نسبت به گروه های دیابتی و گروه های درمانی دیابتی تیمار‌شده با و ویتامین‌E (mg/kg30) یا بربرین­هیدروكلراید (mg/kg100) در آزمون‌های رفتاری وشناختی وحرکتی نشان دادند.یعنی: گروه دیابتی تیمارشده توأم، بربرین­هیدروكلراید (mg/kg100) و ویتامین‌E (mg/kg30) نسبت به گروه های دیابتی تیمار شده با یک دارو در تست , Open Field Y mazeو شناسائی اشیاء، بارفیکس وسطح شیبدار به مراتب بهتر عمل نمودند.

نتیجه ­گیری: تجویز توأم بربرین­هیدروكلراید و ویتامینE به مدت هفت هفته بهبود مؤثری در اختلالات شناختی وحرکتی در موش­های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین ایجاد می کند.که شاید این مساله نیز به اثربربرین و و ویتامین‌E در کاهش قند خون وهمچنین ویژگی آنتی اکسیدانی آنها بر می گردد.

واژه­ های كلیدی: دیابت ملیتوس؛ بربرین­هیدروكلراید؛ ویتامینE؛ اختلالات شناختی؛ حرکتی.

مقدمه:

1-1-1 تاریخچه ، تعاریف و همه گیر شناسی:

دیابت در روزگار باستان شناخته شده بود و برخی پزشکان دوران باستان نشانه های آن را به خوبی توصیف و راه هایی برای درمان آن پیشنهاد کرده بودند . اولین سند بدست آمده درباره دیابت پاپیروسی مربوط به 1552 سال پیش از میلاد است که در سال 1862 میلادی در شهر باستانی تیس در مصر بدست آمده است . در این پاپیروس پزشکی مصری به شرح بیماری مرموزی پرداخته است که بیماران مبتلا به آن زیاد آب می نوشند و بیش از حد ادرار می کنند و آب بدنشان کم می‌شود و زودتر از بقیه مردم می میرند. (5) اریتیوس (30-90 پس از میلاد) پزشک یونانی در کنار پر ادراری نشانه های دیگری از این بیماری از جمله تشنگی همیشگی و کاهش وزن را برشمرد . همچنین نام دیابت را که به معنای «گذر کردن» یا «جریان پیدا کردن» است برای این بیماری برگزید.

وی دیابت را پیامد آب شدن گوشت دست و پا و وارد شدن آن به ادرار می دانست . جالینوس (201-131 میلادی) پزشک سرشناس ارتش روم ، بر این باور بود که این بیماری راز آلود از نارسایی کلیه ها پدید می آید تا نزدیک به دو هزار سال همه پزشکان چنین نظری را درست می دانستند . دو پزشک بسیار حاذق و مشهور هندی در قرن پنجم میلادی با چشیدن ادرار بیماران به شیرین بودن آن پی بردند . مشهور است که آنها برای تشخیص بیماران به دستشویی ها توجه می کردند و اگر مورچه ها در آنجا جمع می شدند می فهمیدند که بیماری در ان خانه زندگی می کند به دیابت مبتلاست . آنها برای اولین بار تشخیص دادند که بیماران دیابتی دو دسته اند . دسته ای از آنها چاق و دسته ای لاغرند و همچنین دریافتند که کودکان مبتلا به دیابت عموما لاغر هستند . در قانون ابن سینا نیز به شیرین بودن ادرار بیماران دیابتی اشاره شده است . ابن سینا اولین پزشکی بود که به دو عارضه بسیار مشهور بیماری دیابت یعنی ناتوانی جنسی و گانگرن یا قانقاریا اشاره کرده و استفاده از گیاهان مختلف موثر در کاهش شدت بیماری دیابت را پیشنهاد نموده است . نوشته های ابن سینا تا صدها سال بدون تغییر در دانشکده های پزشکی مغرب زمین تدریس می شد . (8)

در قرن شانزدهم پزشکی سوئیسی به نام فون هوهنهایم پس از جوشاندن ادرار بیماران دیابتی متوجه ذرات سفیدی گردید که به احتمال زیاد مواد قندی بود . ولی او آنها را نمک پنداشت و چنین استدلال کرد که پرنوشی و پرادراری بیماران دیابتی ناشی از تجمع نمک در کلیه هاست.

صد سال بعد در قرن هفدهم توماس ولس پزشک انگلیسی دوباره ادرار دیابتی را جوشاند و این بار شیرینی ماده سفید حاصله را تایید کرد و این حقیقت هزار ساله را که ادرار بیماران دیابتی شیرین است مجددا اثبات نمود. در قرن هفدهم پزشکی به نام توماس سیدنهایم برای اولین بار به این حقیقت اشاره کرد که دیابت یک بیماری عمومی در تمام اعضای بدن است در قرن 18 پزشک و فیلسوف انگلیسی به نام متیو دایسون برای اولین بار شرح داد که علاوه بر ادرار سرم بیماران دیابتی نیز شیرین است. در همین زمان جان روله لغت ملیتوس را که در زبان یونانی به معنای عسل است به نام دیابت افزود . آسیب شناسی (پاتولوژی) دقیق دیابت تا قرن نوزدهم میلادی به درستی روشن نبود . در سال 1875 کلود برنارد فیزیولوژیست شهیر گلیکوژن را به عنوان فراورده سوخت و ساز گلوکز در کبد معرفی و این مفهوم را عرضه کرد که اختلال در سوخت و ساز گلوکز باعث بروز دیابت می شود . در سال 1869 پل لانگرهانس دانشمند بیست و دو ساله آلمانی جزایر لانگرهانس را کشف کرد . پژوهشگران دیگر ناهنجاری جزایر لانگرهانس را در کالبد شکافی بیماران دیابتی که جان باخته بودند مشاهده نمودند

سپس در سال 1889 اسکار مینورسکی و جوزف ون مرینگ پژوهشگران فرانسوی نشان دادند که اگر لوزالمعده سگی را از بدنش بیرون آوردند نشانه های دیابت پدیدار شده و سگ به زودی می میرد.

تعداد صفحه :275

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.