مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه رشته کشاورزی : تخمین ارزش اقتصادی آب كشاورزی با بهره گرفتن از مدل الگوی كشت بهینه اقتصاد كشاورزی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش اقتصاد كشاورزی

با عنوان : تخمین ارزش اقتصادی آب كشاورزی با بهره گرفتن از مدل الگوی كشت بهینه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ارسنجان
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه اقتصاد
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)
گرایش: اقتصاد كشاورزی
عنوان:
تخمین ارزش اقتصادی آب كشاورزی با بهره گرفتن از مدل الگوی كشت بهینه
و محاسبه شاخص‌های بهره‌وری آب
(مطالعه موردی: شهرستان آباده- استان فارس)
استاد راهنما:
دکتر مرتضی حسن شاهی
استاد مشاور:
دکتر ابراهیم سری دیوشلی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

     در سالهای اخیر کاهش نزولات آسمانی و مصرف بی رویه و نامناسب آب کشاورزی باعث ایجاد تغییراتی در الگوی کشت منطقه شده و کشاورزان نیز به لحاظ ماهیت ریسکی در انتخاب تولیدات کشاورزی دچارمشکل در تصمیم گیری شده اند. در این تحقیق ضمن پرداختن به ارزش اقصادی آب و میزان مصرف آن در محصولات کشاورزی شهرستان ضمن محاسبه شاخص ­های بهره ­وری آب به تخمین الگوی کشت بهینه در منطقه می پردازیم . بدین منظور از مدل موتاد – هدف بهره گرفته شده . آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق ادارات و سازمان های مرتبط درامر کشاورزی شهرستان و استان کسب گردیده است .

     نتایج نشان می دهد که الگوی کشت فعلی در شهرستان دارای ریسک پایین و نیز سود پایین است . اگر در الگوی کشت شهرستان سطح بیشتری به کشت گندم, لوبیا, سیب زمینی اختصاص یابد سود و بازده انتظاری افزایش قابل ملاحظه ای می یابد، شاخص ­های بهره ­وری آب برای محصولات لوبیا و پس از آن گندم بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده اند.

واژه های کلیدی:

     کارایی مصرف آب، الگوی بهینه کشت، موتاد- هدف، برنامه ریزی خطی، بهره وری آب، ارزش اقتصادی آب.

 

فصل اول

مقدمه و هدف

 1-1-مقدمه

     آب یک منبع كمیاب و در عین حال اتمام ناپذیر است كه انسان به طور مستمر در هر زمان و مكان به آن احتیاج دارد. تأمین آب و مدیریت مصرف آن در سبز فایل، جامعه بشری را در سخت­ترین بوته آزمایش تاریخ قرار داده است. از پوشش 71% سطح كره زمین كه با آب احاطه شده تنها 5/2% آن شیرین بوده و فقط 007/0 آن قابل استحصال می­باشد(سیمای كشاورزی شهرستان­های استان فارس، 1389).

   استفاده بهینه از آب برای ایران که دارای اقلیم خشک و نیمه خشک است از اهمیت ویژه ای برخوردار است. رشد سریع جمعیت و نیاز رو به رشد بخش کشاورزی به آب مطمئن در ایران، ما را به بسط نظام های تخصیص و بهبود الگوهای مصرف جهت صرفه جویی بیشتر آب نا گزیر می سازد. توجه به این مهم، در آینده نزدیک با کاهش منابع قابل استحصال، بیشتر احساس خواهد شد. نظر به اینکه عرضه آب به دلایل محدودیت بودجه ای، افزایش هزینه های عرضه آن و حرکت به سمت منابع غیر سنتی، با محدودیت رو به رو است، تاکیدها جهت بهره برداری از منابع آب به سمت مدیریت تقاضای آب در حال تغییر است. در مدیریت تقاضای آب استفاده کارا از منابع قابل دسترس مورد توجه است (جانسون، 2002).

تولید بخش شایان توجهی از منابع لازم برای صنایع و ایجاد زمینه ی لازم برای ثبات سیاسی و اقتصادی كشور نمایانگر اهمیت فراگیر بهبود عملكرد بخش کشاورزی در سطوح محلی و ملی می باشد (تركمانی و جمالی مقدم،1384). عامل های گوناگون از جمله رشد سریع جمعیت در دهه های گذشته، افزایش درآمد سرانه و تغییر در الگوی غذایی موجب افزایش تقاضای محصولات كشاورزی شده­است (تركمانی،1375، سلامی و عین الهی احمد آبادی،1380). اما یکی از عوامل اصلی و محدود کننده­ توسعه­ بخش کشاورزی ایران، آب است. هم اکنون آب به عنوان مهم ترین نهاده ی کشاوزری مطرح است. کارشناسان بیان می کنند که درصورت محدود نبودن آب 50-30 میلیون هکتار از زمین های کشور قابل کشت می بود. مقدار آبی که هم اکنون درکشور استحصال می شود معادل 3 درصد کل آب استحصالی جهان است ولی بیش از 65 درصد این آب به دلیل بازده پایین آبیاری در کشور به هدر می رود. از کل میزان آب مصرف شده، 90 درصد به بخش کشاورزی اختصاص دارد. حدود 3/7 میلیون هکتار از زمین های کشاورزی کشور به کشت آبی اختصاص دارد. نتایج تحقیقات مختلف نشان می دهد که آب به شکل های مختلف به هدر می رود، به نحوی که بازده کل آبیاری در کشور بین 33 تا 37 درصد است (امیرتیموری، 1387).

بنابراین استفاده بهینه از آب برای ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. و ما را به بسط نظام های تخصیص و بهبود الگوهای مصرف جهت صرفه جویی بیشتر آب نا گزیر می سازد (جعفری، 1383). توجه به این مهم، در آینده نزدیک با کاهش منابع قابل استحصال، بیشتر احساس خواهد شد.

برای مهار و یا حداقل كاهش اثرات منفی مخاطرات موجود در انجام فعالیت های كشاورزی طیف نسبتا گسترده ای از برنامه های گوناگون مدیریت ریسك پیشنهاد شده است. به باور هاردكر و همكاران (2004) منظور از مدیریت ریسك استفاده از روش ها، ابزارها و سیاست های گوناگون برای كاهش اثرات منفی انواع گوناگون مخاطرات است. استفاده از این ابزارها می تواند موجب تغییر در توزیع احتمالی نتایج نهایی فعالیت های كشاورزان شود. استراتژی هایی همچون تنوع محصولات كشاورزی، انعقاد قرار داد، تولید محصولات دارای قیمت تضمینی، كاشت توام محصولات مكمل و همچنین رعایت اصل انعطاف پذیری در تهیه ی نهاده ها و نگهداری مقداری ذخیره مالی برای مواقع ضروری می تواند با پخش یا تقسیم مخاطرات بین افراد، ارگان ها، محصولات و گزینه های گوناگون موجب كاهش اثرات منفی آنها شود.

به طور خلاصه می توان گفت جهت مدیریت صحیح واحد كشاورزی، استفاده بهینه از منابع محدود و در نتیجه تعیین الگوی بهینه كشت دارای اهمیت بسزایی است. علاوه بر آن برنامه ریزی و تصمیم گیری برای واحد كشاورزی در شرایط عدم قطعیت صورت می گیرد. در نتیجه لحاظ نمودن ریسك در مدل های برنامه ریزی سیستم های كشاورزی ضروری به نظر می رسد. با توجه به آنچه بیان گردید، در این راستا، مطالعه حاضر در پی برآورد ارزش اقتصادی آب كشاورزی و محاسبه شاخص های بهره وری آب در شهرستان آباده می باشد. جهت مدیریت صحیح واحد كشاورزی، استفاده بهینه از آب و در نتیجه تعیین الگوی بهینه كشت دارای اهمیت به­سزایی است. علاوه بر آن معمولا برنامه ریزی و تصمیم گیری برای واحد كشاورزی در شرایط عدم قطعیت صورت می گیرد. در نتیجه لحاظ نمودن ریسك در مدل های برنامه ریزی سیستم­های كشاورزی ضروری به نظر می رسد.

1-2- اهمیت و ضرورت مطالعه

با توجه به اهمیت رو به افزون آب، امروزه از آب به عنوان کالایی اجتماعی- اقتصادی یاد می‌شود و از آنجا که مانند هر کالای اقتصادی دیگر، قیمت بیان کننده کمیابی آن کالا می‌باشد، در نتیجه ارزش آب نیز به عنوان یک کالای اقتصادی_اجتماعی باید بیان کننده کمیابی آن باشد. لذا اطلاع از ارزش آب در بخش های اقتصادی، نقش تعیین کننده‌ای در مدیریت تقاضای آب دارد. به گونه‌ای که اگر این ارزش کمتر از واقعیت برآورد شود باعث عدم تخصیص بهینه آب در بین مصارف مختلف آن می شود. همچنین اگر ارزش آب بیش از حد تعیین گردد، باعث عدم رفاه اجتماعی و صدمه رسیدن به اقشار آسیب پذیر و کم توان از نظر مالی شده و مصرف آب را از سوی آنان با مشکل روبرو می کند (قرئلی، 1381).

تعداد صفحه :130

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.