مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه تراکم کاشت لوبیا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی

عنوان : تراکم کاشت لوبیا

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

موضوع:

تراکم کاشت لوبیا

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده   

به منظور بررسی اثر  تراکم کاشت و استفاده از مالچ بر رشد و عملکرد لوبیا آزمایشی مزرعه ای  درشهریور سال 1392 در روستای سالستان از توابع شهرستان آستانه اشرفیه واقع در استان گیلان به مرحله اجرادرآمد.برای این بررسی ازآزمایش فاکتوریل باطرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در3 تکرار استفاده شد. فاکتور اول در 2 سطح شامل استفاده از مالچ پوسته برنج و عدم استفاده از مالچ و فاکتور دوم تراکم کاشت های مختلف شامل 4تراکم  12،14،16و20بوته در متر مربع بود. خصوصیات مورد بررسی عبارت بودند از: ارتفاع بوته، عملکرد قسمتهای هوایی بوته، عملکرد غلاف سبز، عملکرد غلاف خشک، عملکرد دانه سبز، عملکرد دانه خشک، تعداد غلاف سبز در بوته، تعداد غلاف خشک در  بوته، تعداد دانه در غلاف خشک، شاخص برداشت سبز و شاخص برداشت خشک.تجزیه واریانس صفات موردبررسی نشان دادکه اثرمالچ بربیشترخصوصیات موردبررسی معنی دارنبود.امااثرتراکم کاشت برعملکرد  قسمتهای هوایی بوته، عملکرد غلاف خشک، عملکرد  دانه سبز، تعداد غلاف سبز در هر بوته، تعداد غلاف خشک در بوته در سطح 1 درصد معنی دار بود. اثر متقابل مالچ در تراکم کاشت نیزبرکلیه صفات موردارزیابی معنی دار نبود.

مقدمه

نیاز بشر به انرژی  به طور متوسط روزانه معادل 2800کالری است. در کشورهای توسعه یافته مصرف روزانه کالری 3500 و در کشورهای جهان سوم این میزان به 2200 کالری برای هر فرد  کاهش می یابد. کمبود پروتئین نیز در تغذیه میلیون ها نفر  انسان در کشورهای رشد نیافته امروزه یکی از  مشکلات حاد تغذیه ای  محسوب می شود. دانه حبوبات به عنوان یکی از مهمترین منابع گیاهی غنی از پروتئین  بعد از غلات دومین منبع مهم غذایی انسان به شمار می رود. لوبیا از مهم ترین عضو خانواده حبوبات به شمار می آید و با داشتن حدود 12 تا 32درصد پروتئین حدود نصف  سطح زیر کشت  حبوبات در ایران را به خود اختصاص داده است. سطح کشت لوبیا در گیلان سه هزارو793 هکتار می باشد، که بطور متوسط از این اراضی شش هزار و 200تن محصول برداشت می شود. تاریخ کشت لوبیا  بسیار مهم است و باید  به گونه ای تنظیم شود که دمای خاک  در زمان  کاشت از  18 درجه سانتی گراد کمتر نبوده است و مرحله حساس رشد آن یعنی گلدهی با گرما و خشکی مواجه نشود. همچنین زمان رسیدن محصول با سرمای پاییزه برخورد نکند. لوبیا در گیلان در دو فصل بهار(اواسط اسفند تا  اوایل فروردین) و پاییز(اواسط شهریور تا  اوایل مهر)کشت می گردد، این گیاه در کشت دوم نیز مورد استفاده قرار می گیرد. گیاه لوبیا به شرایط  آب و خاک خیلی حساس بوده و عملکرد  آن حتی در دوره های کوتاه مدت کمبود آب صدمه می بیند. این گیاه از مرحله سبز شدن تا قبل از مرحله گلدهی حساسیت کمتری به کمبود  آب دارد، اما پس از  شروع مرحله گلدهی نیاز آبی آن بسیار  زیاد می شود. لوبیا  به آب نسبتاً زیادی احتیاج داشته و باید هر هفته مزرعه آن آبیاری شود خشکی و کم آبی از مهمترین عواملی هستند که تولید لوبیا را محدود ساخته و در بیشتر موارد منجر به کاهش عملکرد آن می گردد. یکی از راه های کاهش مصرف آب، کاهش تبخیر و تعرق می باشد. با ایجاد مالچ بر روی سطح خاک می توان تبخیر و تعرق  را کاهش داد. مالچ را می توان پوشش غیر زنده نامید که به حفظ رطوبت خاک، ممانعت از سله بستن، نزول دمای خاک،کاهش فرسایش  اصلاح اراضی  زیرکشت، ایجاد فشار بر جوانه زنی و عدم استقرار علف های هرز و تولید گیاهان زراعی با ارزش و کیفیت کمک می نماید و دارای انواع مختلفی است. مالچ دارای فواید بسیار زیادی می باشد که منجر به افزایش  عملکرد  و زودرسی محصولات می گردد. در تولید  محصولاتی با کیفیت بالا، کنترل جهت علفهای هرز و همچنین مدیریت حشرات موثر است. مالچ در بالای بستر کاشت به روییدن سالم تر، فراوانی بیشتر محصولات در یک دوره زمانی کوتاه کمک می کند و گیاهان به صورت مستقیم از میان سوراخ های حفر شده در پلاستیک خارج می شوند. امروزه یکی از بزرگ ترین دغدغه های بخش کشاورزی در کشور کمبود آب و هجوم علف های هرز در زراعت است و در این ارتباط استفاده از تکنیک مالچینگ یکی از  بهترین  راهکارهای موثر در بالابردن تولید، افزایش عملکرد  در واحد سطح می باشد. از آن جایی که میزان دسترسی به منابع مورد استفاده یک گیاه از جمله تشعشع خورشیدی، آب قابل استفاده و مواد غذایی همگی ارتباط زیادی با تراکم گیاهی دارند، تنظیم تراکم گیاهی بر اساس میزان قابلیت  دسترسی به این منابع و وضعیت  سایر عوامل تولید چه بالا بردن عملکرد در واحد سطح حائز اهمیت خواهد بود، تراکم گیاهی از جمله عواملی است که بر روی خصوصیات مورفولوژیک و  فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد در گیاهان زراعی  موثر می باشد. امروزه توصیه می شود که فاصله  بوته ها را تا حد ممکن باید تقلیل داد. این امر کمک می کند تا بوته های گیاه زراعی زودتر فضا را پر کرده و سایه ایجاد کند. این تحقیق با اهداف تعیین بهترین تراکم کاشت  جهت دستیابی به رشد و عملکرد مطلوب در گیاه لوبیا، ارزیابی تاثیر استفاده از مالچ  بر روی صفات مختلف در گیاه لوبیا، مشخص نمودن اثر تراکم کاشت بر روی رشد و عملکرد لوبیا و تعیین تأثیر مالچ بر روی رشد و عملکرد در گیاه لوبیا درشهرستان آستانه اشرفیه مورد بررسی قرار گرف

2-1   تاریخچه   و مبدا لوبیا   

لوبیای معمولی به نام های مختلف لوبیا فرانسوی یا لوبیا سبز می شود و شامل 220گونه است.20  گونه زراعی آنها برای تولید غلاف سبز یا بذر خشک بیشتر مورد کشت و کار قرار می گیرد و اغلب در مناطق گرمسیری دنیا انتشار یافتند. مبدأ لوبیا معمولی احتمالاً بخش های حاره آمریکای جنوبی در مکزیک و گواتمالا است. لوبیا 7-4 هزار سال قبل از میلاد مسیح در مکزیک و بین 3-1هزار سال قبل از میلاد مسیح توسط بومیان آمریکا کشت و کار می شده، که با  کشف قاره آمریکا زراعت در آن دنیا گسترش پیدا کرده است(مجنون حسینی،1387). اصل پیدایش لوبیا در آمریکاست و در نتیجه در قرن 19 به دنیا معرفی شده است و بیش از  چهار قرن است که در سراسر جهان مصرف می شود. (Martinez,2003). شناخته لوبیا در بسیاری از کشورهای پیشرفته از قبیل آمریکای لاتین، آفریقای شرقی و مرکزی از محصولات  عمده زراعی هستند.

لوبیا مهم ترین گونه لگوم توزیع شده در دنیاست و بیش از نود درصد  تولیدات سطوح(بعد از گندم و ذرت) را تصرف کرده است(Meclean,2004, .Broughton et al. 2003,.Zhang etal,2008). در دنیا تاکنون چهل هزار ژرم  پلاسم  لوبیا جمع آوری شده که اکثر آنها به دو منطقه  خشک و مرکز پیدایش  آمریکای جنوبی  و مرکز تعلق دارند. بزرگترین تولیدکننده لوبیا در دنیا کشورهای هندوستان، آمریکا، برزیل و  مکزیک هستند که در بین انواع گونه ها لوبیا معمولی خشک و لوبیا سبز بیشترین توجه را به  خود معطوف داشته اند. لوبیا در پنج قاره جهان کشت می شود و با داشتن 25-22 درصد پروتئین و 58-56 درصد کربوهیدرات در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از منابع مهم پروتئین گیاهی محسوب می شود(مجنون حسینی،1387).

 

2-2  کشت لوبیا در جهان

سطح کشت لوبیا در جهان در سال 2012، 78/28 میلیون هکتار گزارش شده است. در این سال آسیا عمده 49/14 درصد، آمریکای شمالی 80/0 درصد، آمریکای جنوبی41/3 درصد اروپا 26/0 درصد، آفریقا19/7 درصد و اقیانوسیه 06/0 درصد از سطح کشت جهانی را به خود اختصاص داده است. از میان کشورهای تولیدکننده لوبیا، هند با سطح کشتی معادل 1/9 میلیون  هکتار مقام اول را دارد و پس از آن میانمار با 84/2 میلیون هکتار، برزیل با 72/2 میلیون هکتار و چین با 96/0 میلیون هکتار در رتبه های  بعدی قرارمی گیرند(فائو،2013).

2-3  سطح کشت لوبیادرجهان

کل تولید جهانی در سال 2012، 14/23 میلوین تن بوده است. در این سال آفریقا با 07/31درصد و (19/7 میلیون تن)، آسیا با 11/46 درصد(67/10 میلیون تن)، اروپا 11/2 درصد(48/0 میلیون تن)، آمریکای شمالی 43/7 درصد(72/1 میلیون تن)، آمریکای جنوبی 21/0درصد (05/0 میلیون تن) و اقیانوسیه 48/15 درصد (58/3 میلیون هکتار)از سطح زیر کشت جهانی را به خود  اختصاص داده اند. از میان کشورهای عمده تولید کننده  لوبیا میانمار با تولید معادل 72/3میلیون تن  مقام اول را دارا می باشد و پس از آن هند با 63/3 میلیون تن، برزیل با 82/2میلیون تن و چین با 45/1 میلیون تن در رتبه های بعدی قرار می گیرند (فائو،2013).

 سطح کشت،میزان تولید و عملکرد لوبیا در ایران

استانهای لرستان، مرکزی، چهارمحال بختیاری و فارس از مهم ترین مناطق  کشت و تولید لوبیا می باشد. در دوره ده ساله 81-1372 سطح زیر کشت این محصول با وجود نوسانات زیاد 1133327 هکتار در سال 72 با متوسط نرخ سالیانه 20/0 درصد به 111286 هکتار در سال کاهش یافته است. به طور متوسط تقریباً95% سطح زیر کشت این محصول آبی است. تولید لوبیا در دوره مذکور با متوسط نرخ رشد سالیانه 44/3 درصد از 154142 تن در سال 72 به  209621 تن در سال 81 رسیده است. نوسانات تولید این محصول تحت تأثیر نوسانات سطح زیر کشت و عملکرد آن می باشد. طی سالهای 81-1372 عملکرد آبی و دیم لوبیا با وجود داشتن  نوسانات فراوان افزایشی و کاهشی به ترتیب با نرخ رشد متوسط سالیانه 76/3 و 03/2 درصد افزایش داشتهاست. از عوامل موثر بر افزایش عملکرد جوی و عملیات  به زراعی می باشند. در این دوره سال76 با 1340 کیلوگرم  کمترین  و سال 81 با 1923 کیلوگرم بیشترین عملکرد آبی را داراست. بر اساس آمار سال 1387 در ایران سطح زیر کشت آن حدود 240 هزار هکتار با عملکرد متوسط 1500کیلوگرم در هکتار می باشد. (آمار نامه کشاورزی 81-1372). درسال زراعی 90-89 از 580 هزار هکتار اراضی زیر کشت حبوبات،6/16 درصد(11/0 میلیون هکتار) از سطح بررداشت را لوبیا به خود اختصاص داده است و از 607 هزار تن میزان حبوبات،5/42 درصد آن (257975 تن) سهم لوبیا بوده است. (آمار نامه کشاورزی1390).

تعداد صفحه : 60

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.