مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه تاثیر مکمل سازی سیر و پیاز تازه برعملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: علوم دامی

گرایش: تغذیه دام و طیور

عنوان : تاثیر مکمل سازی سیر و پیاز تازه برعملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

دانشگاه ارومیه

مرکز آموزش های نیمه حضوری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم دامی

گرایش تغذیه دام و طیور

عنوان:

تاثیر مکمل سازی سیر و پیاز تازه برعملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

استاد راهنما:

دکتر رامین نجفی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

 فصل اول مقدمه……………………….……………………………………………….……….1

فصل دوم بررسی منابع(مروری بر پژوهش­های انجام شده)………...……………………………….5

اهمیت گوشت طیور در تغذیه انسان………………………………………………………………………………………………………………….6

2-1- آنتی­بیوتیک ها در تغذیه طیور…………………………………………………………………………………………………………………6

2-1-1- اثرات درمانی استفاده از آنتی­بیوتیک ها به عنوان افزودنی­های خوراکی…………………………………………..6

2-1-2- مکانیسم عمل آنتی­بیوتیک ها…………………………………………………………………………………………………………….7

2-1-3- مقاومت آنتی­بیوتیکی……………………………………………………………………………………………………………………………9

2-1-4- ممنوعیت آنتی­بیوتیک های خوراکی…………………………………………………………………………………………………..9

2-1-5- جانشین آنتی­بیوتیک های محرک رشد…………………………………………………………………………………………..10

2-2- پروبیوتیک­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

2-3- پری­بیوتیک­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

2-4-اسیدهای آلی و نمک های آن ها……………………………………………………………………………………………………………11

2-5- مواد معدنی و نمک­های آن­ها……………………………………………………………………………………………………………….12

2-6- گیاهان دارویی………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-6-1- گیاهان دارویی در ایران……………………………………………………………………………………………………………………..14

سیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………16

وضعیت تولید محصول و جغرافیای تولید……………………………………………………………………………………………………….17

آمار تولید محصول در کشور ……………………………………………………………………………………………………………………………17

وضعیت صادرات در ایران ……………………………………………………………………………………………………………………………….17

وضعیت واردات ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

گونه­ های سیر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….20

ترکیبات شیمیایی سیر و اجزای سازنده­ی سیر………………………………………………………………………………………………20

خواص سیر و تاثیرات دارویی آن:………………………………………………………………………………………………………………….21

سیر و کاهش کلسترول ………………………………………………………………………………………………………………………………….21

سیر و کاهش فشار خون:……………………………………………………………………………………………………………………………… 22

نقش سیر در تصلب شرایین………………………………………………………………………………………………………………………….22

نقش سیر در عملکرد سیستم ایمنی………………………………………………………………………………………………………………23

فعالیت ضد ویروسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

فالیت ضد باکتریایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………23

فعالیت ضد قارچی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

فعالیت ضد انگلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..24

فعالیت آنتی اکسیدان سیر………………………………………………………………………………………………………………………………24

اثرات سیر بر روی آسیب کلیوی……………………………………………………………………………………………………………………..24

آلیسین و خواص آن………………………………………………………………………………………………………………………………………….26

انواع شکل­های سیر موجود در بازار و خواص آنها : ……………………………………………………………………………………….26

مطالعات اثرات سیر در طیور……………………………………………………………………………………………………………………….. 27

اثرات جانبی و سمیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………..29

پیاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….30

پیازخام………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………30

مطالعه اثرات پیاز در حیوانات…………………………………………………………………………………………………………………………..34

جدول مربوط به ترکیبات شیمیایی موجود در سیر و پیاز تازه ……………………………………………………………………..35

فصل سوم  مواد و روش ها……………………………………………………………………………..38

محل و زمان آزمایش………………………………………………………………………………………………………………………………………..39

آماده ­سازی سالن …………………………………………………………………………………………………………………………………………….39

مشخصات جیره­ها: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..39

مدیریت پرورش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………41

نور : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….41

رطوبت: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….41

تهویه: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………41

دانخوری و آبخوری: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..41

دما………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….42

برنامه واکسیناسیون………………………………………………………………………………………………………………………………………42

 پرندگان و گروه­های آزمایشی……………………………………….…………………………………………………………………………….43

گروه­ های آزمایشی: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..43

مدل آماری و تجزیه و تحلیل داده‌ها ………………………………………………………………………………………………………….43

متغیرهای مورد بررسی در مورد عملکرد و روش اندازه گیری آنها…………………………………………………………….44

مصرف خوراک………………………………………………………………………………………………………………………………………………44

افزایش وزن هفتگی………………………………………………………………………………………………………………………………………45

ضریب تبدیل خوراکی…………………………………………………………………………………………………………………………………..45

درصد تلفات: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….45

وزن نهایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………46

بازده لاشه و تفكیک آن…………………………………………………………………………………………………………………………………46

اندازه گیری طول نسبی روده باریک ……………………………………………………………………………………………………………46

تعیین تیتر آنتی بادی نیوکاسل…………………………………………………………………………………………………………………….47

پروفایل چربی خون ………………………………………………………………………………………………………………………………………47

فصل چهارم  نتایج………………………………………………………………………………………..49

4-1- اثر جیره های آزمایشی بر عملكرد:…………………………………………………………………………………………………….50

4-1-1- مصرف خوراك: ……………………………………………………………………………………………………………………………..50

4-1-2 – افزایش وزن روزانه: ……………………………………………………………………………………………………………………..50

4-1-3 – ضریب تبدیل خوراک……………………………………………………………………………………………………………………51

4-2- وزن لاشه و اندام­­های داخلی…………………………………………………………………………………………………………………51

4-3- تلفات در مراحل مختلف پرورش  ………………………………………………………………………………………………………..52

4-4- وزن ارگانهای مربوط به سیستم ایمنی بدن ……………………………………………………………………………………….52

4-5- اثر جیره­ های آزمایشی بر پاسخ ایمنی همورال در مقابل بیماری نیوکاسل در جوجه­های گوشتی.....52

4-6-پارامتر­های خونی……………………………………………………………………………………………………………………………………..52

فصل پنجم  بحث …………………………………………………………………………………………59

5-1-  بحث مربوط به عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………..60

5-1-1- مصرف خوراک…………………………………………………………………………………………………………………………………..60

5-1-2- افزایش وزن……………………………………………………………………………………………………………………………………….62

5-1-3- ضریب تبدیل…………………………………………………………………………………………………………………………………….63

5-1-4- بحث مربوط به سیر تازه بر عملکرد…………………………………………………………………………………………………..65

5-1-5- بحث مربوط به پیاز تازه بر روی عملکرد ………………………………………………………………………………………….65

5-1-6- بحث مربوط به اثرات متقابل سیر و  پیاز تازه عملکرد……………………………………………………………………..66

5-2-  بحث مربوط به متابولیت های خونی در روز 42 پرورش…………………………………………………………………….66

5-3- بحث مربوط به اثر جیره­ های آزمایشی بر پاسخ ایمنی هومورال در مقابل بیماری نیوکاسل و وزن اندام های ایمنی در جوجه­های گوشتی……………………………………………………………………………………………………………………69

5-4- بحث مربوط به  وزن نسبی لاشه و اندام های داخلی………………………………………………………………………….71

نتیجه ­گیری کلی…………………………………………………………………………………………..72

پیشنهادات: ………………………………………………………………………………………………73

منابع و مراجع. ……………………………………………………………………………………………74

 

چکیده

این آزمایش با هدف بررسی اثرات مکمل­سازی سیر ویا پیاز تازه بر عملکرد، سیستم ایمنی و پروفایل چربی خون در جوجه­های گوشتی طراحی و اجرا گردید. برای این منظور از 432 قطعه جوجۀ یک روزه نر راس 308 به نه گروه با چهار تکرار و 12 قطعه پرنده در هر تکرار تقسیم گردید. آزمایش در قالب طرح فاکتوریل 3×3 به­ طور کاملاً تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. همۀ پرندگان جیرۀ آغازین (از صفر تا 21 روزگی) و پایانی (از22 تا 42 روزگی) مشابه ولی دارای سطوح متفاوت سیر (صفر، 5/0 و1 درصد) و یا پیاز (صفر،1 و 2 درصد) را دریافت کردند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که استفاده از سیر و پیاز تازه تاثیر معنی­داری بر عملکرد جوجه­ها در دوره آغازین نداشت(05/0<P). اما استفاده از ­سیر و پیاز تازه به­ صورت جداگانه و باهم به طور معنی­داری مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک را در دوره رشد و کل دوره پرورشی، بهبود داد (05/0>P).  به علاوه استفاده از سطوح مختلف سیر و پیاز تأثیر معنی­داری بر مقدار تیتر بیماری نیوکاسل و وزن اندام­های سیستم ایمنی (بورس، طحال و تیموس) نداشت (05/0<P). همچنین استفاده از سیر تازه موجب کاهش کلسترول خون و مكمل­سازی سیر و پیاز در كنار هم باعث افزایش HDL خون جوجه­های گوشتی گردید(05/0>P). به طور کلی بر اساس نتایج آزمایش اخیر، مكمل­سازی باهم از بالاترین سطح سیر(1 درصد) و پیاز تازه (2 درصد) بهترین تاثیر را بر مصرف خوراک، ضریب تبدیل و متابولیت HDL خون جوجه­های گوشتی در دوره رشد و کل دوره داشت (05/0>P).

 

 مقدمه

با افزایش روز افزون جمعیت، نیاز به منابع غذایی روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می­ کند. از منابع غذایی مورد نیاز انسان می­توان به گوشت سفید اشاره کرد که پرورش طیور جایگاه ویژه­ای را در این زمینه ایفا می­ کند. همچنین بر اساس طرح­های بین­اللملی مصرف گوشت مرغ از 11 کیلوگرم در سال 2000 به 16 کیلوگرم به ازای هر نفر در سال 2020 خواهد رسید (روسی­گرانت و همکاران، 1999). در مبانی تغذیه نوین، مهمترین عامل برای رسیدن به حداکثر توان تولیدی در حیوانات تك معده­ای، مدیریت دستگاه گوارش از نظر رشد زمان­بندی شده و هم­چنین تعدیل جمعیت میكروبی آن می­باشد. آنتی­بیوتیک­ها از جمله افزودنی­هایی هستند که برای بالا بردن بازده خوراک، عملکرد و ایمنی در طیور و دیگر حیوانات مزرعه­ قابل استفاده می­باشد و از بدو ورود به صنعت به طور چشمگیری در بین پرورش­دهندگان علی­الخصوص پرورش دهندگان طیور مورد توجه قرار گرفتند)گراسما و همکاران،1986). همان طور که از نام آنتی­بیوتیک مشخص است بهبود عملکرد بواسطه تغذیه این مواد از طریق از بین بردن کل میکروارگانیسم­های دستگاه گوارش، اعم از مفید و مضر می­باشد و بدین صورت تمام مواد مغذی خوراک در اختیار حیوان میزبان قرار می­گیرد (کناربرگ و همکاران، 2002). با وجود تمام ویژگی­های مثبت آنتی­بیوتیک­ها، طی چند دهه اخیر به علل مختلف، نگرانی­های زیادی برای تغذیه آنتی­بیوتیک­های غیردرمانی به وجود آمده است. از مهمترین علل این نگرانی­ها ایجاد مقاومت باکتری­ های بیماریزا به این آنتی­بیوتیک­ها و ایجاد گونه­ های بیماریزای پایدار است (نجفی و ترکی،2010؛ گراشورن،2010). از دیگر علل ذکر شده انباشت باقیمانده های دارویی و ایجاد خطر برای سلامت انسان می­باشد (ویل و همکاران،2004). این عوامل باعث ممنوعیت مصرف آنتی­بیوتیک­های غیردرمانی در حیوانات من جمله طیور گوشتی از طرف اتحادیه اروپا و ایالات متحده در سطح وسیعی شده است (کاستانون،2007). اتحادیه اروپا در سال1999در طی یک تصمیم پیشگیرانه، استفاده از چهار آنتی­بیوتیک خوراکی رایج (ویرجینامایسین، اسپیرامایسین، تایلوزین و زنیک باکتریسین)را ممنوع کرد(هوگبرت ،2003). اگر جایگزین مناسبی برای آنتی­بیوتیک­های محرک رشد منظور نشود، به دلیل مشکلات ناشی از بیماری­های حاصله و در پی آن ناچاری در پی استفاده از آنتی­بیوتیک­های درمانی، پرورش مطلوب طیور میسر نخواهد شد. در چنین وضعیتی تلاش برای یافتن جایگزین­هایی­که بتواند رشد حیوانات را بهبود دهند و اثر جانبی مضری بر سلامت مصرف ­کننده نداشته باشند همچنان ادامه دارد(هاجاید و همکاران،2004). برای این منظور باید یک جایگزین طبیعی جهت بهبود رشد و تقویت سیستم ایمنی استفاده شود (هولدن و همکاران، 1998؛ گریالا، 2007).  ازجمله این ترکیبات می­توان به پری­بیوتیک­ها، پروبیوتیک­ها و برخی گیاهان داروئی مثل سیر و پیاز در جیره طیور اشاره کرد(رحمتزاد وهمکاران، 2009). نتایج تحقیقات حاکی از آن است که استفاده از گیاهان دارویی و مشتقات حاصل از آنها که تحت عنوان کلی مکمل­های غذایی فیتوژنیک شناخته می­شوند، منجر به بهبود راندمان تولید طیور گوشتی در اشکال بهبود مصرف خوراک، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی، افزایش ماندگاری، بهبود وضعیت سلامتی و عملکرد دستگاه گوارش آنها گردیده و قابل مقایسه با آنتی­بیوتیک­ها می­باشند (گریگس و یعقوب،2005)، (ویندیش و همکاران،2007)، (گراشورن،2010)، (هاشمی و داودی،2010). از طرف دیگر مشتقات گیاهی با دارا بودن انواع مختلفی از مواد می­توانند در افزایش ترشحات هضمی و آنزیمی و در نهایت بهبود کارایی هضم دخیل باشند (الکاسیه، 2009 و2010)، (داهال و فاران،2011)و (الجاف،2011). جنبه­ های طبیعی و ایمن این گونه مواد به همراه قابلیت دسترسی و اقتصادی بودن مصرف آنها، انگیزه­ های اصلی استفاده از ترکیبات گیاهی در تغذیه دام و طیور می­باشد(گراس و همکاران، 2007)، (ویندیچ و همکاران، 2007)، (غزالا و علی، 2008) و (گراشورن، 2010). در میان گیاهان داروئی سیر یکی از قدیمی­ترین گیاهان شناخته شده است که خاصیت ضد باکتریایی آن در سال 1858 توسط پاستور گزارش شد. همچنین اثرات سیر بر فراسنجه­های خونی(صابری نجفی،1375) دستگاه تنفس(گروس و همکاران، 1998؛ قریشی ،1999) گوارش و کلیه­ها(گروس و همکاران، 1998) و اثرات ضد التهابی(ساس ،1997) آنتی­اکسیدانی ( گلیگ ،1995) و مهار کننده رشد سلول­های سرطانی ( دوکی،1992) گزارش شده است. امروزه تاثیر سیر بر سیستم ایمنی و خواص آنتی­بیوتیکی و ضد قارچی آن مورد توجه پرورش دهندگان صنعت طیور قرار گرفته است. بیشتر خواص ضد میکروبی سیر مربوط به آلیسین است که توسط آنزیم فسفوپیرودوکسال­آلیناز تولید می­گردد. اجونی ترکیب دیگری است که اثرات ضد قارچی مثل قارچ­های آسپرژیلوس نایجر و کاندیدا آلبیکنز را دارد (یوشیدا ،1987). همچنین میزان عنصر سلنیوم در سیر که در عملکرد سیستم ایمنی اهمیت زیادی دارد، حدود 65 تا 70 درصد می­باشد(اسکو ،2008). البته درصد سلنیوم این گیاه بستگی به محتوای این عنصر در خاک دارد. به طوری که گزارش شده است که این گیاه در موش اثرات ضد توموری دارد و پاسخ حساسیت تاخیری که شاخصی از ایمنی سلولی است را افزایش می­دهد ولی بر سیستم ایمنی همورال و تیترآنتی SRBC بی تاثیر است (پاتیا ،2004). همچنین در تحقیق دیگری که در زمینه ایمنی همورال در جوجه­های گوشتی انجام شده است، پودر سیر تاثیری بر آنتی­بادی ضد نیوکاسل نشان نداده است(جعفری و همکاران ،2008) در مقابل در مطالعه دیگر افزایش میزان مصرف سیر در جیره جوجه­های گوشتی موجب افزایش سطوح تیتر نیو کاسل و گامبورو گردیده است (حق و همکاران ،1999).

یکی دیگر از گیاهانی که در بهبود عملکرد، سیستم ایمنی و فراسنجه­های خونی در بدن طیور موثر است پیاز است. پیاز با نام علمی آلیوم سپا، از تیره سوسنیان که با سیر هم خانواده است(شاته ،1998). پیاز دارای ترکیبات مختلف ازجمله پروستاگلاندین­ها، پکتین، آدنوزین، کوئرسیتین و ویتامین­های گروه B،C،E  و اسید آمینه­های ضروری است (مارتین و همکاران،2007). از مهمترین وفراوانترین ترکیب موجود در پیاز ، ترکیبات پلی­فنولی هستند که دارای خاصیت آنتی­اکسیدانی می­باشند(مانچ و همکاران،2004). پیاز را به عنوان ضد عفونی کننده دستگاه گوارش، گیاهی محرک، مدر، اشتها آور، خلط آور، برای رفع سردرد، تب، اختلالات روده­ای، بیماری وبا و همچنین از عصاره­ی خام آن در ضد عفونی نمودن و ترمیم زخم استفاده شده است (جکبوسکی،2003 ؛لانزودی، 2006). پیاز نقش مهمی در کاهش کلسترول خون، بهبود آنتی­اکسیدان خون، ضدسرطان، ضدمیکروب، ضدهپاتیت وخنثی­سازی فلزات سنگین و سمی ایفا می­ کند(لاوسون،1994). همچنین فلاونوئید­های موجود در پیاز از قبیل، کوئرستین وکوئریسترین دارای خاصیت آنتی اکسیدانی و ضدسرطانی دارند (کرسون، 1987؛ ردی، 1993). ). تاکنون تحقیق مشابه­ی در مورد استفاده از سیر و پیاز تازه در جیره جوجه­های گوشتی گزارش نشده و از آنجایی که این دو گیاه دارویی هم خانواده­ند و دارای ترکیبات گوگردی یکسانی هستند(لانزوتی 2006) و از طرفی با توجه به محدودیت­های روز افزون استفاده از آنتی­بیوتیک­ها در تغذیه طیور و لزوم استفاده از ترکیبات جایگزین مناسب؛ مطالعات اندکی که در مورد استفاده از گیاهان دارویی نظیر سیر و پیاز به شکل تازه در تغذیه طیور انجام شده و از آنجای که فرآوری گیاهان دارویی نظیر سیر و پیاز با گرما به شکل مستقیم (آون) یا غیر مستقیم (نور خورشید یا سایه) باعث کاهش ماده موثره آنها(ترکیبات گوگردار فرار نظیر آلیسین و فلاونوئیدها) می­ شود این آزمایش به منظور بررسی تاثیر سیر ویا پیاز تازه بر عملکرد، سیستم ایمنی و پروفایل چربی خون در جوجه­های گوشتی طراحی و اجرا گردید.

تعداد صفحه : 100

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.