مهندسی برق

پایان نامه تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته برق

گرایش :قدرت

عنوان : تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها  با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها

دانشگاه علوم و فنون مازندران

دانشكده مهندسی برق و کامپیوتر

پایان‌نامه دوره‌ی كارشناسی ارشد مهندسی برق- قدرت

 

تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها  با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها

استاد راهنما:

بهنام محمدی ایواتلو

استاد مشاور:

عبدالرضا شیخ الاسلامی

پاییز 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست عناوین صفحه

1   .فصل اول: پیش‌گفتار 1

1‌.1‌   پیشگفتار 2

1‌.2‌ تعریف مسئله 4

2   .فصل دوم: معرفی اجزای ریزشبکه و پیشینه تحقیق 6

2‌.1‌ معرفی ریز شبکه ها 7

2‌.2‌ مروری بر کارهای پیشین 9

2‌.3‌ معرفی انواع تکنولوژی تولید پراکنده درریزشبکه‌ها 12

2‌.3‌.1‌ مولدهای پراکنده تجدید ناپذیر 14

2‌.3‌.1‌.1‌………………………………………… موتورهای پیستونی (رفت و برگشتی) 14

2‌.3‌.1‌.2‌………………………………………………………………………………. پیلهای سوختی 17

2‌.3‌.1‌.3‌………………………………………………………………………….. توربین‌های گازی 20

2‌.3‌.1‌.4‌……………………………………………………………………………. میکروتوربین‌ها 21

2‌.3‌.2‌ مولدهای پراکنده تجدیدپذیر 22

2‌.3‌.2‌.1‌……………………………………………………………………………. انرژی خورشیدی 22

2‌.3‌.2‌.2‌………………………………………………………………………. سیستم فتوولتائیک 24

2‌.3‌.2‌.3‌………………………………………………………………………… نیروگاه‌های بادی 26

2‌.3‌.2‌.4‌………………………………………………………………….. نیروگاه‌های برق آبی 28

2‌.4‌ سیستم ذخیره ساز در ریزشبکه‌ها 29

2‌.4‌.1‌ سیستم ذخیره انرژی تلمبه ذخیره‌ای 30

2‌.4‌.2‌ سیستم ذخیره انرژی مغناطیس ابررسانا 31

2‌.4‌.3‌ سیستم ذخیره انرژی هوای فشرده 32

2‌.4‌.4‌ سیستم ذخیره انرژی ابرخازن 33

2‌.4‌.5‌ سیستم ذخیره انرژی بر پایه هیدروژن 33

2‌.4‌.6‌ ذخیره انرژی حرارتی 34

2‌.5‌ تاثیرات ریزشبکه‌ها در سیستم 35

2‌.5‌.1‌ ریزشبکه‌ها و تاثیرات آن در کیفیت توان 35

2‌.5‌.2‌ ریزشبکه‌ها و تاثیرات آن در هزینه توان تولیدی 36

2‌.5‌.3‌ تاثیرات ریزشبکه‌ها بر محیط زیست 37

3   .فصل سوم:تعریف تابع هدف براساس مدل اقتصادی 40

3‌.1‌ مقدمه 41

3‌.2‌ مدل اقتصادی سیستم مورد مطالعه 42

3‌.2‌.1‌  هزینه سرمایه گذاری اولیه(ACC) 43

3‌.2‌.2‌  هزینه جایگزینی سالیانه (ARC) 44

3‌.2‌.3‌  هزینه سوخت سالیانه(AFC) 44

3‌.2‌.4‌  هزینه تعمیر و نگهداری(AOC) 44

3‌.3‌ تابع هدف و قیود مسئله 45

3‌.3‌.1‌ قیود مسئله 46

3‌.3‌.2‌ الگوریتم مبتنی بر سناریو برای عدم قطعیت توان تولیدی از توربین بادی و آرایه خورشیدی 47

4   .فصل چهارم: نتایج شبیه سازی 49

4‌.1‌ نتایج شبیه سازی 50

4‌.2‌ مشخصات اجزای ریزشبکه 50

4‌.3‌ بار ناحیه مورد مطالعه 51

4‌.4‌ تولیدات منابع انرژی تجدید پذیر 52

4‌.5‌ سناریو های احتمالی 53

4‌.5‌.1‌ تعیین سایز بهینه شده واحدها در ریزشبکه با عدم قطعیت در تولید واحدهای تجدیدپذیر 55

4‌.5‌.2‌ بررسی هزینه در حالت تولید قطعی 56

5   .فصل پنجم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 57

5‌.1‌ نتیجه گیری 58

5‌.2‌ پیشنهادهایی برای ادامه کار 59

منابع و مراجع 60

Abstract 65

 

 

فهرست اشكال صفحه

شكل ‏2‌.‌‌1  اجزای تشکیل دهنده یک ریزشبکه.[3] 8

شكل ‏2‌.‌‌2  ساختمان یک دیزل ژنراتور.[2] 16

شكل ‏2‌.‌‌3  تولید الکتریسیته در یک سلول سوختی.[37] 19

شكل ‏2‌.‌‌4  تولید الکتریسیته به وسیله سیستم گرمایی خورشیدی.[3] 23

شكل ‏2‌.‌‌5  تولید الکتریسیته به وسیله سلول‌های خورشیدی.[30] 24

شكل ‏2‌.‌‌6  قسمت‌های مختلف یک سیستم فتوولتائیک.[42] 25

شكل ‏2‌.‌‌7  قسمت‌های مختلف یک توربین بادی[44]. 28

شكل ‏2‌.‌‌8  قسمت‌های مختلف یک ذخیره ساز ابررسانا[21]. 31

شكل ‏2‌.‌‌9  سیستم ذخیره انرژی هوای فشرده.[47] 32

شكل ‏3‌.‌‌1  بلوک دیاگرام ریزشبکه مورد نظر 42

شكل ‏3‌.‌‌2  درخت سناریو[55]. 48

شكل ‏4‌.‌‌1  پروفیل بار سالیانه سیستم 51

شكل ‏4‌.‌‌2  پروفیل بار روزانه سیستم 52

شكل ‏4‌.‌‌3  میزان تابش خورشیدی (kWh/m2/day) 53

شكل ‏4‌.‌‌4  سناریوهای سیستم مورد مطالعه 54

شكل ‏4‌.‌‌5  مقایسه هزینه‌ سناریو بیس با سیستم فقط دیزلی 56

 

 

فهرست جداول صفحه

جدول ‏4‌.‌1  مشخصات اجزای ریزشبکه‌ها 50

جدول ‏4‌.‌2  سرعت باد ماهیانه 52

جدول ‏4‌.‌3  نتایج بهینه ریزشبکه مبتنی بر سناریو مد 55

جدول ‏4‌.‌4  نتایج تولید برای دیزل ژنراتور در الگوریتم مبتنی بر سناریو 55

 

فهرست علائم  

لاتین

  هزینه سالیانه سیستم
  هزینه­ سرمایه گذاری اولیه
  هزینه­ های جایگزینی
  هزینه سوخت دیزل ژنراتور
  هزینه­ های تعمیر و نگهداری
  هزینه سرمایه‌گذاری اولیه تجهیزات
  ضریب بازیابی اولیه
  طول عمر پروژه (سال)
  بهره واقعی
  بهره نامی
  نرخ تورم سالیانه
  هزینه جایگزینی واحدها
  طول عمر واحدها
  ضریب وجوه استهلاکی
  کل سوخت مصرفی ژنراتور در طول عمر پروژه
  هزینه نگهداری سیستم برای دوره یکساله سیستم
  ظرفیت نامی سلول سوختی
  ظرفیت نامی الکترولایزر
  توان تولیدی دیزل‌ژنراتور در ساعتk
  مقدار ثابت برای سلول سوختی
  مقدار ثابت برای الکترولایزر
  مقدار ثابت برای دیزل ژنراتور
  قیمت سوخت دیزل
  انرژی دیزل ژنراتور در یک‌سال
  جریمه پرداختی برای انتشار کربن به‌ازای هر واحد انرژی تولیدی
  ظرفیت تانک هیدروژن
  سرعت میانگین باد ماهیانه
  تابش میانگین ماهیانه

یونانی

  فرایند تصادفی متغیر
  شاخص سناریو
  تعداد سناریو احتمالی

 

1    .فصل اول: پیش‌گفتار

 

1‌.1‌   پیشگفتار

با پیشرفت جوامع بشری نیاز به انرژی افزایش  چشم‌گیری یافته است. این نیاز جوامع بشری را به سمت منابعی جدید و پر بازده‌تر سوق می‌دهد. در ضمن صنعتی شدن و افزایش مصرف خانگی منجر به افزایش غیر قابل پیش‌بینی تقاضا برای انرژی برق شده است. همه این موارد باعث تولید روز افزون گازهای آلوده کننده محیط زیست می‌شوند[1].

منابع انرژی تجدیدپذیر[1] در دهه‌ های اخیر با افزایش هزینه سوخت های فسیلی و با هدف تولید انرژی پاک، بسیار مورد توجه کشورهای صنعتی قرار گرفته است. این امر موجب پیشرفت های بسیاری در بهره برداری از این منابع گردیده است؛ ولی منابع انرژی تجدید پذیر دارای رفتاری متغیر می‌باشند و در نتیجه نمی‌توان  تولید را به درستی پیش بینی کرد. به منظور افزایش قابلیت اطمینان سیستم، بكار‌گیری از دیزل ژنراتورها[2]  برای پاسخ گویی به تقاضای بار در سیستم های مستقل از شبكه به طور گسترده ای رایج می باشد[2]. اما خطر كمبود و پایان پذیری منابع انرژیهای فسیلی، رشد روز افزون قیمت سوخت های فسیلی و حاد شدن مسایل زیست محیطی به دلیل افزایش غیر طبیعی انواع مختلف تركیبات زیان‌آور از جمله گازهای گلخانه‌ای نیز از دلائل بالا رفتن انگیزه كشورها در استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر می‌باشد. ‌

استفاده از منابع تجدید پذیر با در نظر گرفتن همه مزایا و معایب، شاخه ای در صنعت برق به وجود آورده است؛ که به بررسی محدودیت های بهره برداری سیستم های ترکیبی[3] ، بهینه‌سازی بهره برداری[4]  سیستم، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، بهبود هزینه تمام شده سیستم و به طور کلی بهره‌برداری بهینه از ریز‌شبکه‌ها[5] و شبکه‌های هوشمند[6] می‌پردازد.

ریزشبکه‌ها، شبکه‌هایی با مقیاس های کوچک هستند؛ در سطح ولتاژ فشار ضعیف که با بهره گرفتن از تکنولوژی CHP[7] ، برای تامین بارهای گرمایی و الکتریکی مکان های کوچک و مکان هایی که قابلیت دسترسی به شبکه اصلی برق را ندارند، به کار می‌روند. به عبارت دیگر ریزشبکه ها در اصل یک شبکه توزیع فعال می باشند که از سیستم های DG[8] با بارهای متفاوت در سطوح ولتاژ توزیع تشکیل شده است[3].

ریزشبکه‌ها برای تامین انرژی انواع مصرف‌کننده‌ها همچون خانگی، صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند و برآورد هزینه آنها بر اساس سیاست های قیمت‌گذاری در بازار برق صورت می‌گیرد. استفاده از ریز شبکه ها موجب ارائه توان با کیفیت بالاتر[4]، افزایش قابلیت اطمینان[9] سیستم و کاهش هزینه‌ها، تلفات و آلودگی در شبکه توزیع می‌شود. با توجه به استفاده از فنآوریهای جدید مانند توربین‌های بادی[10] و سلول‌های خورشیدی[11] در ریزشبکه‌ها و نیز ماهیت تصادفی منابع تجدیدپذیری مانند باد و خورشید، مدیریت و بهره برداری بهینه و ایمن از این شبکه ها به یکی از اولویت های تحقیقاتی پژوهشگران در این زمینه تبدیل شده است[5].

[1] Renewable Sources.

[2] Diesel Generator.

[3] Hybrid System

[4] Operation Optimization

[5] Micro grid

[6] Smart grid

[7] Combined Heat and Power

[8] Distributed Generation

[9] Reliability

[10] Wind Turbines

[11] Solar Cells

تعداد صفحه :82

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.