مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه بررسی اثر سطوح مختلف آتورواستاتین و ال کارنیتن بر عملکرد تری‌گلیسیرید و کلسترول سرم جوجه‌های گوشتی راس 308

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : کشاورزی

گرایش :علوم دامی

عنوان : بررسی اثر سطوح مختلف آتورواستاتین و ال کارنیتن بر عملکرد تری‌گلیسیرید و کلسترول سرم جوجه‌های گوشتی راس 308

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده علوم کشاورزی

گروه علوم دامی

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد(MSc) در رشته علوم دامی –گرا یش تغذیه دام

عنوان:

بررسی اثر سطوح مختلف آتورواستاتین و ال کارنیتن بر عملکرد تری‌گلیسیرید و کلسترول سرم جوجه‌های گوشتی راس 308

استاد راهنما:

دکتر مهرداد بویه

 

استاد مشاور:

دکتر علیرضا صیداوی

 

 

بهمن 92

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………..صفحه

چکیده………………………………………………………………1

فصل اول……………………………………………………………………………….2

1-1-مقدمه……………………………………………………………2

فصل دوم……………………………………………………………5

2-1-کلیات گردش خون…………………………………………………6

2-1-1-مشخصات فیزیکی گردش خون…………………………………….6

2-1-2-بخش‌های مختلف گردش خون…………………………………….6

2-1-3-گردش خون در عروق کوچک و دستگاه لنفاوی……………………….7

2-1-4-گلبول‌های قرمز خون…………………………………………….7

2-1-5-ساخت هموگلوبین………………………………………………8

2-2-مقاومت بدن در برابر عفونت‌ها، گلبول‌های سفید…………………………8

2-2-1-لکوسیت‌ها (گلبول‌های سفید خون)…………………………………8

2-3-فیزیولوژی گردش خون طیور……………………………………….9

2-3-1-قلب…………………………………………………………9

2-3-2-تنظیم ضربان قلب………………………………………………9

2-3-3-حفره‌های قلب………………………………………………..9

2-3-4-انواع دریچه‌های قلب…………………………………………..10

2-3-5-ارتباط قلب و رگ‌های خونی……………………………………10

2-3-6-گردش خون ششی……………………………………………10

2-3-7-سرخرگ‌ها و سیاهرگ‌ها………………………………………10

2-4-فیزیولوژی فیزیکی خون در طیور…………………………………..11

2-5-پروتئین‌های خون…………………………………………………………………………………11

2-6-اسید اوریک………………………………………………………………………………………..14

2-7-اوره……………………………………………………………………………………………………12

2-8-چربی‌ها………………………………………………………………………………………………12

2-8-1-انواع لیپوپروتئین……………………………………………………………………………….13

2-9-بافت سلول چربی………………………………………………………………………………….13

2-9-1-سلول‌های چربی………………………………………………………………………………..13

2-9-2-کلسترول………………………………………………………………………………………….14

2-9-3-ساخت گلسترول……………………………………………………………………………….14

2-9-4-کاربردهای اختصاصی کلسترول…………………………………………………………..15

2-9-5-اهمیت زیست پزشکی کلسترول…………………………………………………………..15

2-9-6-بیوسنتز کلسترول…………………………………………………………………………………16

2-10-آرتواسکلروز…………………………………………………………………………………………… 16

2-10-1-علل اصلی آترواسکلروز………………………………………………………………………….. 16

2-10-2-پیشگیری از آترواسکلروز…………………………………………………………………………. 17

2-11-اهمیت مطالعه فراسنجه‌های خونی طیور…………………………………………………………… 17

2-12-LDL و HDL……………………………………………………………………………………….. 17

2-13-اختلال چربی خون……………………………………………………………………………………. 18

2-14-استاتین‌ها………………………………………………………………………………………………… 19

2-14-1-منابع استاتین………………………………………………………………………………………… 19

2-14-2-اثرات استاتین بر روی سلامتی…………………………………………………………………… 20

2-14-3-ایزوتوپ‌ها…………………………………………………………………………………………… 20

2-14-4-جایگاهی برای استاتین‌ها…………………………………………………………………………. 20

2-14-5-استاتین‌ها از نظر تجاری…………………………………………………………………………… 21

2-14-6-مصرف ترکیبی داروها……………………………………………………………………………. 21

2-14-7- آتورواستاتین………………………………………………………………………………………. 22

2-14-8-مکانیسم اتر………………………………………………………………………………………….. 23

2-14-9-هشدارها……………………………………………………………………………………………… 23

2-14-10-عوارض جانبی آتورواستاتین…………………………………………………………………… 23

2-14-11-تداخل دارویی……………………………………………………………………………………. 24

2-14-12-اشکال دارویی…………………………………………………………………………………….. 24

2-14-13-نحوه اثر آتورواستاتین…………………………………………………………………………… 24

2-14-14-کل کلسترول LDL…………………………………………………………………………….. 25

2-14-15-مهار آنزیم Squalene synthase ……………………………………………………….. 26

2-14-16-افزایش کلسترول HDL………………………………………………………………………… 26

2-14-17-انتقال معکوس کلسترول…………………………………………………………………………. 26

2-14-18-فارماکونیتینیک:مکانیسم اثر……………………………………………………………………. 26

2-14-19-اثر آتورواستاتین همراه با سالین (نوعی نمک)……………………………………………… 27

2-14-20-تاثیر آتورواستاتین بر روی ژن SREBP-L……………………………………………….. 27

2-15-ال-کارنیتین…………………………………………………………………………………………….. 27

2-15-1-خواص شیمیایی……………………………………………………………………………………. 29

2-15-2-نام شیمیایی ال-کارنیتین و فرمول شیمیایی……………………………………………………. 29

2-15-3-فرم‌های تجاری ال-کارنیتین……………………………………………………………………… 30

2-15-4-فرم تجاری ال-کارنیتین در بازار………………………………………………………………… 30

2-15-5-استیل ال-کارنیتین ALC………………………………………………………………………… 31

2-15-6-سنتز ال-کارنیتین…………………………………………………………………………………… 31

2-15-7-محل و مقدار ال-کارنیتین در بدن………………………………………………………………. 31

2-15-8-ساخت ال-کارنیتین در بدن……………………………………………………………………… 32

2-15-9-تامین ال- کارنیتین در جوجه‌های گوشتی…………………………………………………….. 32

2-15-10-تاثیر ال- کارنیتین در عضلات ران……………………………………………………………. 32

2-16-تاثر ال-کارنیتین در مرغ‌های تخم‌گذار……………………………………………………………. 33

2-17-تاثیر ال-کارنیتین بر روی اسپرم‌ها………………………………………………………………….. 33

2-18-ال-کارنیتین موجود در آغوز………………………………………………………………………… 34

2-19-تاثیر ال-کارنیتین بر روی اجسام کتونی…………………………………………………………… 34

2-20-استفاده از ال-کارنیتین در انسان…………………………………………………………………….. 34

2-21-استفاده از ال-کارنیتین در تغذیه خوک‌ها………………………………………………………… 35

2-22-تاثیر ال-کارنیتین در ماهی‌ها………………………………………………………………………… 35

2-23-اثرات جانبی ال-کارنیتین……………………………………………………………………………. 35

2-24-کمبود ال-کارنیتین را به دو گروه از اختلالات اولیه و ثانویه تقسیم‌بندی می‌کند………….. 36

مقدار ال-کارنیتین موجود در مواد غذایی (میلی‌گرم در کیلوگرم)…………………………………….. 37

2-25-طریقه جذب ال-کارنیتین……………………………………………………………………………. 37

2-26-انتقال ال-کارنیتین…………………………………………………………………………………….. 38

2-27-دفع ال-کارنیتین……………………………………………………………………………………….. 38

2-28-کمبود ال-کارنیتین……………………………………………………………………………………. 38

فصل سوم……………………………………………………………………………………………………… 40

3-1-زمان انجام آزمایش…………………………………………………………………………………….. 41

3-2-محل انجام آزمایش و مشخصات آن………………………………………………………………… 41

3-3-قفس‌های آزمایش………………………………………………………………………………………. 41

3-4-آماده‌سازی سالن پرورش………………………………………………………………………………. 41

3-5-ماده آزمایشی…………………………………………………………………………………………….. 42

3-6-دما و رطوبت…………………………………………………………………………………………….. 42

3-7-تهویه………………………………………………………………………………………………………. 42

3-8-نوردهی……………………………………………………………………………………………………. 43

3-9-برنامه‌های بهداشتی و واکسیناسیون…………………………………………………………………… 43

3-10-ماده آزمایشی…………………………………………………………………………………………… 44

3-11- مدل آماری طرح……………………………………………………………………………………… 44

3-12-تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………… 45

3-13-نحوه پیاده‌ نمودن طرح……………………………………………………………………………….. 45

3-14-تنظیم و تهیه جیره‌های آزمایشی…………………………………………………………………….. 45

3-15-پارامترهای اندازه‌گیری شده بعد از کشتار…………………………………………………………. 47

3-16-صفات مورد بررسی در آزمایش……………………………………………………………………. 48

3-16-1-میانگین خوراک مصرفی…………………………………………………………………………. 48

3-16-2-میانگین افزایش وزن……………………………………………………………………………….. 49

3-16-3-ضریب تبدیل غذایی………………………………………………………………………………. 51

3-16-4-درصد تلفات……………………………………………………………………………………….. 51

3-16-5-پارامترهای اندازه‌گیری شده بعد از کشتار……………………………………………………… 52

3-16-6-وزن زنده…………………………………………………………………………………………….. 52

3-16-7-درصد وزن لاشه خالص (لاشه آماده طبخ)……………………………………………………. 52

3-16-8-درصد وزن سینه……………………………………………………………………………………. 52

3-16-9-درصد وزن ران…………………………………………………………………………………….. 52

3-16-10-وزن قلب…………………………………………………………………………………………… 53

3-16-11-وزن سنگدان………………………………………………………………………………………. 53

3-16-12-درصد وزن چربی محوطه بطنی……………………………………………………………….. 53

3-16-13-درصد وزن کبد…………………………………………………………………………………… 53

3-17-اندازه‌گیری پارامترهای خونی……………………………………………………………………….. 54

3-17-1-گلوکز خون…………………………………………………………………………………………. 54

3-17-1-1-اساس آزمایش………………………………………………………………………………….. 54

3-17-1-2-روش انجام آزمایش…………………………………………………………………………… 54

3-17-1-3-محاسبات………………………………………………………………………………………… 55

3-17-2-تری‌گلیسرید………………………………………………………………………………………… 55

3-17-2-1-اساس آزمایش………………………………………………………………………………….. 55

3-17-2-2-روش انجام آزمایش…………………………………………………………………………… 56

3-17-2-3-محاسبات………………………………………………………………………………………… 56

3-17-3-کلسترول…………………………………………………………………………………………….. 56

3-17-3-1-اساس آزمایش………………………………………………………………………………….. 56

3-17-3-2-روش انجام آزمایش…………………………………………………………………………… 57

3-17-3-3-محاسبات………………………………………………………………………………………… 57

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………… 59

4-1-اثر افزودن سطوح مختلف آتورواستاتین بر مصرف خوراک جوجه‌های گوشتی……………. 60

4-2- اثر افزودن سطوح مختلف ال-کارنیتین بر مصرف خوراک جوجه‌های گوشتی…………….. 61

4-3- اثر افزودن سطوح مختلف آتورواستاتین و ال-کارنیتین بر مصرف خوراک جوجه‌های گوشتی 62

4-4- اثر افزودن سطوح مختلف آتورواستاتین بر افزایش وزن جوجه‌های گوشتی…………………. 64

4-5- اثر افزودن سطوح مختلف ال-کارنیتین بر افزایش وزن جوجه‌های گوشتی………………….. 65

4-6- اثر افزودن سطوح مختلف آتورواستاتین و ال-کارنیتین بر افزایش وزن جوجه‌های گوشتی. 66

4-7- اثر افزودن سطوح مختلف آتورواستاتین بر ضریب تبدیل غذایی جوجه‌های گوشتی…………. 68

4-8- اثر افزودن سطوح مختلف ال-کارنیتین بر ضریب تبدیل غذایی جوجه‌های گوشتی………….. 70

4-9- اثر افزودن سطوح مختلف آتورواستاتین و ال-کارنیتین بر ضریب تبدیل غذایی جوجه‌های گوشتی        71

4-10- اثر افزودن سطوح مختلف آتورواستاتین بر صفات لاشه جوجه‌های گوشتی…………………. 73

4-11- اثر افزودن سطوح مختلف ال-کارنیتین بر صفات لاشه جوجه‌های گوشتی…………………… 77

4-12- اثر افزودن سطوح مختلف آتورواستاتین و ال-کارنیتین بر صفات لاشه جوجه‌های گوشتی.. 81

4-13- اثر افزودن سطوح مختلف آتورواستاتین بر فاکتورهای خونی جوجه‌های گوشتی…………… 84

4-14- اثر افزودن سطوح مختلف ال-کارنیتین بر فاکتورهای خونی جوجه‌های گوشتی……………. 86

4-15- اثر افزودن سطوح مختلف آتورواستاتین و ال-کارنیتین بر فاکتورهای خونی جوجه‌های گوشتی          88

فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………….. 90

5-1-عملکرد تولید……………………………………………………………………………………………….. 91

5-1-1-خوراک مصرفی……………………………………………………………………………………….. 91

5-1-2- افزایش وزن…………………………………………………………………………………………….. 92

5-1-3-ضریب تبدیل غذایی…………………………………………………………………………………… 92

5-2-صفات لاشه………………………………………………………………………………………………… 94

5-2-1-لاشه………………………………………………………………………………………………………. 94

5-2-2-چربی محوطه بطنی…………………………………………………………………………………….. 94

5-2-3-وزن کبد…………………………………………………………………………………………………. 95

5-2-4-وزن ران و سینه…………………………………………………………………………………………. 96

5-2-5- وزن قلب و سنگدان…………………………………………………………………………………… 96

5-3-فاکتورهای خونی………………………………………………………………………………………….. 97

5-3-1-گلوکز……………………………………………………………………………………………………. 97

5-3-2-کلسترول…………………………………………………………………………………………………. 97

5-3-3-تری گلیسرید……………………………………………………………………………………………. 97

5-3-4-آلکالین فسفات…………………………………………………………………………………………. 98

5-3-5-LDL و HDL ……………………………………………………………………………………….. 98

6-3-5-اسید اوریک…………………………………………………………………………………………….. 98

نتیجه گیری نهایی ……………………………………………………………………………………………………………..99

منابع:………………………………………………………………………………………………………………… 100

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………117

 

فصل اول

کلیات

 چکیده

گوشت طیور به عنوان یک منبع پروتئینی ایده‌آل در سراسر دنیا به حساب می‌آید از طرفی با توجه به مساله بازارپسندی و استفاده زیاد آن توسط مردم اهمیت دادن به میزان ذخیره چربی در گوشت طیور یک نکته شایان توجه می‌باشد، برای رفع این وضعیت در تولیدات صنعتی طیور می‌توان از راهکارهای مختلفی استفاده نمود .لذا هدف از این برسی اثرات رژیم غذایی ال-کارنیتن وآتورواستاتین بر عملکرد رشد ویژگیهای لاشه و فاکتورهای خونی در جوجه های گوشتی بوده ، که مجموعه ای شامل 270 جوجه گوشتی یکروزه نر راس 308 با 27 گروه که هر گروه شامل 10 حیوان می شد در بازده زمانی دسامبر 2013 تا ژوئیه 2014 تقسیم شداند هر گروه شامل یک تکرار (10حیوان در یک گروه می شد)و به مدت 42 روز با رژیم غذایی بدون کالری و بدون نیتروژن تغذیه شداند.، که این رژیم غذایی شامل درجات ل- کارنتین متفاوت (0-150-300-میلی گرم در کیلو گرم) و آتورواستاتین (0 – 100-200-میلی گرم در کیلو گرم)  تیمار1:(ال-کارنیتین0,آتورواستاتین 0) تیمار2:(ال =کارنیتین150-آتورواستاتین 0) تیمار 3:( ال کارنیتین 300-آتوراستاتین 0) تیمار4: (ال -کارنیتین 0-آتورواستاتین 100 میلی گرم) تیمار 5: ( ال -کارنتین150 آتورواستاتین 100 میلی گرم) تیمار 6:(ال -کارنیتین 300 ,آتورواستاتین 100 میلی گرم)تیمار7 :(ال کارنیتین 0 آتورواستاتین00 2 میلی گرم) تیمار 8 : ( ال –کارنیتین 150 –آتورواستاتین 200 میلی گرم) تیمار 9 : ( ال –کارنیتین 300-آتورواستاتین00 2 میلی گرم) وزن و ضریب تبدیل غذایی با بهره گرفتن از تقسیم هفتگی مصرف غذایی  با افزایش وزن هفتگی از 3تا 6 هفتگی اندازه گیری شد نسبت تبدیل غذایی با بهره گرفتن از تقسیم هفتگی هر تکرار  محاسبه شد در 42  روزگی یک جوجه شاهد به ازای هر تکرار انتخاب شد و کشته شد .پاها از لاشه و قوزک پا جدا شدگردن –بال –قلب – کبد- سنگدان –سینه هم جدا شدند و لاشه خالی یا به عبارتی لاشه آماده طبخ وزن شد و ثبت گردید. چربی شکمی هم اندازه گیری شد.همچنین نمونه های خونی به طور بیوشیمیایی مورد تحلیل قرار گرفت با بهره گرفتن از نتایج بدست آمده نشان داده شد که ال-کارنتین 300 به طور قابل  توجهی منجرب به بهترین افزایش وزن ضریب تبدیل غذایی P<0/05) ( گردید در ادامه در عین حال آتورواستاتین00 2 نیز به طور قابل توجهی بهترین افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی لاشه وزن لاشه شکم پر و وزن لاشه شکم خالی وزن سینه تری گلیسرید    HDL (P<0.05 )را نتیجه داد.

کلمات کلیدی: ال-کارنیتین، آتورواستاتین، چربی ، پارامترهای خونی،سینه ،خون،ضریب تبدیل غذایی،رشد ،جوجه های گوشتی .

 

1-1- مقدمه

امروزه با تمام پیشرفت‌هایی که در شئون مختلف حیات آدمی پدیدار گشته، مسأله تغذیه از نظر

اقتصادی اجتماعی در جوامع بشری در درجه اول قرار گرفته است.(عبدالهی، 1379) به طوری که حتی سطح تمدن و درجه موفقیت اجتماعی و پیشرفت هر جامعه‌ای را از چگونگی تغذیه آن‌ ها مورد ارزیابی قرار می‌دهند. در میان تغذیه در بخش علوم دامی تغذیه طیور از اهمیت بالایی برخوردار است(زهری ،1379). همچنین از سوی دیگر، وابستگی‌های ما به مواد غذایی؛ بخصوص پروتئین حیوانی به دلیل کمبودمراتع و محدودیت در وضعیت جغرافیایی و آب و هوایی(برخی مناطق کشور) در تولید گوشت قرمز تقاضا برای تولید گوشت سفید و تخم‌مرغ به عنوان یک منبع خوب پروتئینی روز به روز افزون‌تر می‌گردد(پوررضا و همکاران، 1387).

باید توجه نمود که با رشد روزافزون جمعیت بشری، تولید پروتئین مورد نیاز این افراد ضروری به نظر می‌رسد. چنانچه افزایش تولید مواد غذایی متناسب با رشد جمعیت نباشد، فرایند رشد و توسعه متوقف می‌گردد. گوشت طیور به عنوان منبع پروتئین حیوانی از اجزای مهم تغذیه انسان محسوب می‌شود. پروتئین‌های حیوانی از لحاظ تعادل اسیدهای آمینه، تشابه با پروتئین‌های موجود در بدن و به طور کلی نقش آن‌ ها در سلامت فکری و جسمی انسان‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند. بهبود وضعیت اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، افزایش شهرگرایی و بالارفتن آگاهی مردم به این موضوع روز به روز سبب افزایش تقاضا برای پروتئین‌های حیوانی می‌گردد(گلیان و سالار معینی، 1383). همچنین در بین فرآورده‌های پروتئینی، گوشت طیور به دلیل مقرون به صرفه بودن آن در مقایسه با سایر محصولات گوشتی، مناسب بودن آن برای فرآوری و تولید سایر فرآورده‌ها، ترکیب مطلوب‌تر گوشت طیور برای سلامتی انسان، ارزان‌تر بودن، هضم آسان، چربی کمتر و همچنین کم بودن امراض مشترک بین انسان و طیور در بسیاری از کشورها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. هم‌اکنون بیش از 90 درصد گوشت طیور تولید شده در جهان متعلق به جوجه‌های گوشتی می‌باشد. در دهه‌ های اخیر، تولید گوشت طیور به همراه بهبود راندمان کمی و کیفی و تا حد کمتری تخم‌مرغ مرهون پیشرفت‌های قابل توجه در ژنتیک، مدیریت، تغذیه، بهداشت و همچنین پذیرش ایده‌ها و ابداعات نو توسط تولیدکنندگان است. برای دست یافتن به راندمان بهتر در جهت تأمین هر چه بهتر با توجه به فقر تغذیه‌ای فراوان در کشورهای فقیر استفاده هر چه بیشتر از فن‌آوری‌ها و روش‌های نوین کشاورزی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد(خاک‌سفیدی، 1381).

برای تأمین احتیاجات جوجه‌های گوشتی مواد خوراکی مصرفی آن‌ ها باید محتوی گروه‌های مواد غذایی زیر باشد:

1) آب، 2) پروتئین، 3) کربوهیدرات‌ها، 4) چربی‌ها، 5) مواد معدنی 6) ویتامین‌ها و عصاره‌ها.

اغلب مواد غذایی شامل ترکیبات مختلف و متعددی می‌باشند که وجود همه آن‌ ها برای زنده ماندن، رشد و تولید مثل در طیور ضروری است. امروزه برای بهبود راندمان تولید جوجه‌های گوشتی دستکاری‌های متعددی از نظر تغذیه‌ای صورت می‌گیرد و استفاده از مکمل‌ها، آنزیم‌ها و دیگر مواد افزودنی برای رسیدن به حداکثر راندمان مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر کمیت امروزه مصرف کنندگان به دنبال کیفیت محصولات تولیدی نیز هستند؛ به طوری که تولید جوجه‌های گوشتی با چربی بدنی بالا از مشکلات عمده صنعت طیور می‌باشد که متخصصین تغذیه با دستکاری‌های تغذیه‌ای مختلف در پی رفع این مشکل می‌باشند. ال-کارنیتین به عنوان یک مکمل تجاری امروزه در تغذیه طیور مورد توجه قرار گرفته است(ژو و ونگ[1]، 2003؛ رابی و سیلافی[2]، 1998).

ال-کارنیتین از نظر طبقه‌بندی مواد آلی جزء آمین‌های چهارگانه محلول در آب می‌باشد(ماست و همکاران[3]، 2000). کارنتین ترکیب آلی با فرمول شیمیایی C7 H15 NO3 است که دارای 3 گروه متیل می‌باشد(بریمر[4]، 1983). از آنجایی که سنتزال کارنیتین نیازمند اسیدهای آمینه لیزین و متیونین و همچنین یون‌های آهن، ویتامین‌های C، B6 و نیاسین است، مصرف کم هر یک از این مواد منجر به نقص در ساخت ال-کارنیتین می‌شود(پترسون و همکاران[5]، 1999).

شایان ذکر است که چربی خون یک نام عمومی برای مجموعه‌ای از اختلالات در پارامترهای خونی است که به صورت افزایش سطح چربی‌های خون(کلسترول، تری گلیسیرید و لیپوپروتئین‌های خونی) می‌گردد(قوام‌زاده و همکاران، 1391).

جوجه‌های گوشتی می‌توانند ال-کارنیتین را از نو، از طریق متابولیسم لیزین و میتیونین سنتز کنند. علاوه بر این، باید توجه نمود که وعده‌های غذایی با منشأ جانوری در مقایسه‌با وعده‌های غذایی گیاهی(جیره‌های گیاهی) به مراتب دارای ال-کارنیتین بیشتری می‌باشد که ال-کارنتین‌ها سبب تسهیل انتقال اسیدهای چرب بلند زنجیره از غشای میتوکندری به داخل میتوکندری می‌گردد(ولی‌زاده و همکاران، 1386). افزون بر این، ال-کارنتین موجب تسهیل در فرایند اکسیداسیون اسیدهای چرب بلند زنجیره در واکنش‌های بینابینی بین سه چرخه لیپوژنز و نئولیپوژنز و شرکت هر دو چرخه در چرخه کربس می‌گردد(مسیر چندگانه یا مسیر باز چرخش چرخه بنیادی چربی(B)) که این یافته در سال 2003 به وسیله «کولات» و همکاران بیان شده است برای کاهش چربی خون در انسان، استفاده از اشکال مختلف استاتین‌ها، ردوکتازها، استیل کوآنزیم‌ها، هیدروکسیل‌ها و متیل گلوتاریل‌ها به عنوان محدودکنندگان رادیکال‌های آزاد نتایج بسیار مثبتی را موجب گردیده است(دهپور و همکاران، 1388). شایان ذکر است که به وسیله «اردهالی» و همکاران در سال 1391 شواهد بسیار مثبتی از به کارگیری استاتین‌ها(آتورواستاتین‌ها) برای کاهش شانس تشکیل لخته در بیماران پیوند قلب و ریه و کاهش میزان پدیده رد پیوند و آمبولی بدست آمده است(لی ،2010 و کان ام جی، 2006). در این تحقیق سعی شده که با مطالب بالا ،ال کارنیتن وآتورواستاتین بر عملکرد و سطح چربی خون جوجه های گوشتی مورد بررسی قرار گیرد.

[1] Xu & Hwang

[2] Rabie & Szilaghi

[3] Mast et al

[4] Bremer

[5] Patterson et al

تعداد صفحه : 131

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.