مهندسی فناوری اطلاعات

پایان نامه مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با رویکرد الگو برداری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات

گرایش :کیفیت فراگیر

عنوان : مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با رویکرد الگو برداری

دانشگاه سیستان بلوچستان

تحصیلات تکمیلی

پایان نامه کارشناسی ارشد درمدیریت فناوری اطلاعات گرایش کیفیت فراگیر

 عنوان:

مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با رویکرد الگو برداری

 استاد راهنما:

دكتر نورمحمد یعقوبی

 استاد مشاور:

دكترحبیب الله سالارزهی

مهر 1390

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان    صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-     مقدمه    2
1-2-     موضوع تحقیق    3
1-3-     بیان مسئله    3
1-3-1- سئوال آغازین    5
1-4-     ضرورت انجام تحقیق (اهمیت موضوع)    5
1-5-     اهداف تحقیق    6
1-6-     قلمرو تحقیق    6
1-7-     فرضیات / سوالات تحقیق    6
1-8-     محدودیت های تحقیق    7
1-9-     تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی    8
1-10-     مراحل انجام تحقیق    9
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول: مبانی نظری شهرداری الکترونیک    12
2-1-     مقدمه    12
2-2-     تبیین و بسط مفهوم شهرداری الکترونیک    13
2-3-     کارکردهای فناوری اطّلاعات در شهرداری الکترونیکی    15
2-4-     ویژگی های یک شهرداری الکترونیکی کارآمد    17
2-5-     زیرساخت‌های لازم برای توسعه شهرداری الکترونیک    19
2-6-     مزایای کلی شهرداری الکترونیکی    19
عنوان    صفحه

بخش دوم: طراحی، ساخت و فرایند استقرار شهرداری الکترونیک    21
2-7-     طراحی و ساخت شهرداری الكترونیكی    21
2-8-     متدلوژی پیاده سازی و تکامل شهرداری الکترونیکی    22
2-9-     فرایند راهبردی در استقرار پروژه شهرداری الکترونیکی    23
2-10- مقوله امنیت در شهرداری الکترونیک    24
بخش سوم: رویکرد الگوبرداری    25
2-11- مقدمه    25
2-12- معرفی چند شهر الکترونیکی نمونه در سطح دنیا    26
2-12-1- شهر الکترونیکی بریزبان    27
2-12-2- شهر الکترونیکی بوستون    28
2-12-3- شهر الکترونیکی ایندیاناپلیس    30
2-12-4- شهر الکترونیکی لندن    30
2-12-5- شهر الکترونیکی تورنتو    33
2-13- بحث و بررسی برنامه های راهبردی شهرهای مختلف جهان برای تحقق شهرداری دیجیتالی    34
2-13-1- شهرداری دیجیتالی شهر تورنتو    34
2-13-2- شهرداری دیجیتالی شهر لندن    36
2-13-3- شهرداری دیجیتالی شهر هنگ کنگ    38
2-13-4- شهرداری دیجیتالی شهر سئول    39
2-13-5- شهرداری دیجیتالی شهر کوالالامپور    40
2-13-6- شهرداری دیجیتالی شهر سنگاپور    42
2-13-7- شهرداری دیجیتالی شهر نیویورک    43
2-14- مقایسه وتحلیل شهرداری های دیجیتالی برتر    44
عنوان    صفحه

2-15- نمونه هایی از شهرداری های ایران که در راه الکترونیکی شدن گام برداشته اند    48
2-15-1- شهرداری‌ الکترونیکی اصفهان    48
2-15-2- شهرداری ‌الکترونیکی مشهد    52
2-15-3- شهرداری ‌الکترونیکی تبریز    53
2-15-4- شهرداری ‌الکترونیکی کازرون    57
2-15-5- شهرداری الکترونیکی مرند    58
بخش چهارم: ارزیابی بسترهای توسعه الکترونیکی    61
2-16- مقدمه    61
2-17- مفهوم بسترهای توسعه الكترونیكی    62
2-18- اهداف مرتبط با بسترهای توسعه الکترونیکی    63
2-19- اهمیت ارزیابی بسترهای توسعه الكترونیكی    64
2-20- محورهای اصلی بسترهای توسعه الکترونیکی    65
2-21- مولفه‌های بسترهای توسعه الكترونیكی    66
2-22- فرایند مرتبط با بسترهای توسعه الکترونیکی    67
2-23- ارزیابی بسترهای توسعه الکترونیکی    68
بخش پنجم: پیشینه تحقیق    71
2-24- جمع بندی فصل    75
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه    77
3-2- روش و هدف تحقیق    78
3-3- تحقیق از نظر افق زمانی    78
3-4- واحد تجزیه و تحلیل    78
عنوان    صفحه

3-5- روش گردآوری داده های تحقیق    79
3-5-1- روایی پرسشنامه    79
3-5-2- پایایی پرسشنامه    80
3-6- تشریح مدل مفهومی تحقیق    80
3-7- جامعه آماری تحقیق    84
3-8- نمونه، حجم و روش نمونه گیری    84
3-9- تکنیک های آماری مورد استفاده برای تحلیل داده ها    87
3-9-1- تكنیک های آماری استفاده شده    87
3-9-2- معرفی تکنیک تحلیل عاملی    87
3-10- جمع بندی فصل    89
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- توصیف وضعیت پاسخ دهنده گان    92
4-2- آزمون معنی داری شاخص ها    94
4-3- تحلیل ابعاد به کمک اجرای تکنیک تحلیل عاملی    96
4-4- تحلیل شکاف    103
4-5-     پاسخگویی به سوالات اصلی تحقیق    110
4-6-     جمع بندی و نتیجه گیری    111
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1-     مقدمه     113
5-2-     نتیجه گیری و جمع بندی تحقیق    113
5-3-     راهکارها و پیشنهادات کاربردی    115

عنوان    صفحه

5-4-     محدودیت های تحقیق    116
5-5-     پیشنهادات تحقیقی آینده    117
منابع و ماخذ    118
ضمایم : پرسشنامه تحقیق    124

 

مقدمه
پیدایش دهکده جهانی که چندین دهه از عمر آن می گذرد، تحولات شگرفی را در امور مرتبط با مدیریت و ساماندهی سازمانها به وجود آورده که متاسفانه کشور ما نه تنها در ایجاد آن سهمی نداشته بلکه در استفاده از فرصت ها و دست آوردهای عظیم بوجود آمده نیز گامی موثر بر نداشته است. بهره گیری از راه حل های مبتنی بر فن آوری اطلاعات ابعاد تازه ای یافته و موانع عمده برای توسعه سیستم های یکپارچه اطلاعاتی با رویکرد برنامه ریزی، خدمات رسانی و کنترل از میان برداشته شده است، لذا جا دارد تا کارشناسان، مدیران و سیاستگذاران کشور به وسعت، کارایی و عظمت دست آوردهای حاصل از به کارگیری صحیح و اصولی اینگونه راه حل ها توجه بیشتری نموده و در جهت به کارگیری آنها با عزم راسخ گامهای بلند و موثری بردارند.طرح جامع شهرداری الکترونیک زاهدان مجموعه ای یکپارچه از زیر سیستم های شهرسازی، فنی و عمرانی، خدمات شهری، نوسازی، اصناف، درآمد، املاک و مستغلات، ماده صد کنترل و نظارت بر ساخت و ساز مهندسین ناظر و بایگانی پاسخگویی از پیشرفته ترین فن آوری ها در سیستمهای اطلاعات جغرافیایی جهان توسط چند شرکت فعال و با سابقه در امور مکانیزاسیون شهرداریها به صورت کنسرسیوم تهیه و ارائه شده است. به یقین می توان گفت که در آستانه ورود به دهه ششم از عصر اطلاعات رویکرد و مطالبات شهروندی از سازمانها و ارگانهای خدمات رسان از قبیل شهرداریها به سمت و سوی این هدف ” همه جا، همه کس، همه وقت ” و ” آسانتر، سریعتر، ارزانتر ” سوق داده و با جدیت دنبال می گردد. فناوری اطلاعات و تکنیک های مرتبط با آن همراه با جامع نگری، یکپارچه سازی و محوریت قرار دادن دانش سازمانی بهترین و تنها ترین گزینه ممکن در عبور از این چالش و رسیدن به هدف برتر و ترسیم شده می باشد.امروزه معیار توسعه و رقابت حول مشتری و موفقیت در تامین و رضایت آن دارد بر همین اساس طرح جامع شهرداری الکترونیک زاهدان در فازهای مختلف و با هدف ارائه خدمات الکترونیکی و شفاف سازی ضوابط مکانیسمی خود تدوین و وارد فاز اجرایی می گردد. سیستم یکپارچه شهرداری با هدف دستیابی به اتوماسیون واحدهای مختلف شهرداری کشور و پوشش سه سطح هرم اطلاعات شهری سطوح اجرائی، مدیریت و سیاست گذاری و شهروندان طراحی و پیاده سازی شده است.
منظور از توسعه الكترونیكی قدرت و توانایی پذیرش و استفاده و بكارگیری فناوری اطلاعات و كابردهای آن در جوامع مختلف بشری می‌باشد و عوامل متعددی برای اندازه‌گیری و توسعه الكترونیكی جوامع مورد نظر است كه لازم است بدقت مورد ارزیابی قرارگیرد و امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت در حال گذر است و اكثر كشورهای دنیا در حال حاضر از امكانات این فناوری بهره‌ها می برند.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :142

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.