مهندسی صنایع

پایان نامه مدل‌سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین ازلحاظ کیفیت مطالعه موردی شرکت فرآورده ‏های لبنی کاله

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش :صنایع

عنوان : مدل‌سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین ازلحاظ کیفیت مطالعه موردی شرکت فرآورده ‏های لبنی کاله

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان‌نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته مهندسی صنایع-صنایع

عنوان پایان‌نامه:

مدل‌سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین ازلحاظ کیفیت مطالعه موردی شرکت فرآورده ‏های لبنی کاله

استاد راهنما:

دکتر ایرج مهدوی

دکتر بابک شیرازی

استاد مشاور:

مهندس رضا حسن‏زاده

پاییز 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

ارائه‏ یک مدل یکپارچه و فراگیر برای زنجیره ‏های تأمین مدنظر است که در آن به هر دو عامل کلیدی زنجیره (کارایی و پاسخگویی)، توجه لازم شود. در این پایان‏ نامه، ضمن توجه لازم و جامع به هر دو جنبه‏ی هزینه و کیفیت، سعی می‌شود تا زنجیره‏ تأمینی تهیه شود با اندکی بومی‏سازی در زنجیره ‏های دیگر قابل کاربرد باشد. به همین منظور، مدل پیشنهادی در یک زنجیره‏ تأمین چهار سطحی شامل، تأمین‌کننده، تولیدکننده، توزیع‏کننده و مشتری فرموله شده است. زنجیره شامل هزینه ‏های ملموس و غیرملموس می‏باشد. برای هدف کیفیت نیز، کیفیت تأمین‌کنندگان، کیفیت تولیدکننده و کیفیت توزیع‏کنندگان در نظر گرفته‌شده است. مدل دوهدفه‏ پیشنهادی توسط راه‌حل روش پارامتری (وزین) به یک مدل تک هدف‏ تبدیل‌شده و برای مثالی با سایز متوسط با شرایط واقعی حل‌شده است. نتایج محاسباتی و تحلیل‏های موجود حکایت از کارایی مدل پیشنهادی و همچنین روش حل دقیق موجود برای مسائل کوچک و متوسط دارد. در این پایان‏ نامه، شرکت فرآورده ‏های لبنی کاله به‌عنوان تولیدکننده‏ی زنجیره‌ی تأمین درنظرگرفته می‌شود.

 

واژه ‏های کلیدی: لجستیک، مکان‏یابی، زنجیره‌ی تأمین، مدیریت، تأمین‌کننده، انتخاب، تصادفی، برنامه‏ ریزی، چندهدفه، بهینه‌سازی، کیفیت، شش سیگما

فهرست مطالب

فصل اول مقدمه و کلیات پژوهش… 2

1.مقدمه. 2

1-1.تعاریف مرتبط با زنجیره تأمین.. 3

1-1-1. انواع شبکه ‏های زنجیره تأمین.. 4

1-1-2. فازهای تصمیمی در یک زنجیره‏ تأمین.. 4

1-1-3. زنجیره‏ پاسخ‏گو و کارا 6

1-1-4.طبقه‌بندی هزینه ‏های موجود در زنجیره تأمین.. 8

1-1-5.برنامه‏ ریزی تک دوره‏ای و چند دوره‏ای.. 10

1-2.اهداف پژوهش… 11

1-3.ضرورت پژوهش… 12

1-4.جمع‌بندی.. 13

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش… 14

2.مقدمه. 15

2-1.مرور بر ادبیات به‏کارگیری مدل‏های چندهدفه در زنجیره‏ تأمین.. 16

2-2.مرور بر ادبیات هزینه کیفیت… 19

2-2-1.مرور بر ادبیات هزینه‏ی کیفیت در زنجیره‌ی تأمین.. 25

2-2-2.مرور بر ادبیات به‏کارگیری کیفیت در زنجیره‌ی‌تامین.. 27

2-2-3.مرور بر ادبیات در نظر گرفتن کیفیت تأمین ‏کنندگان در زنجیره‏ تأمین.. 28

2-2-4.مرور بر ادبیات در نظر گرفتن کیفیت تولیدکنندگان در زنجیره‏ تأمین.. 30

2-2-5.مرور بر ادبیات در نظر گرفتن کیفیت توزیع‏کنندگان در زنجیره تأمین.. 31

2-3.مرور بر ادبیات برنامه‏ ریزی تک دوره‏ای و چند دوره‏ای زنجیره‌ی‌تامین.. 36

2-4.مرور بر ادبیات روش‏های حل مسائل زنجیره‌ی‌تامین.. 37

2-4-1.مرور بر ادبیات تکنیک نیل به مقصد. 38

2-5.ادبیات حوزه پژوهش… 39

2-5-1.تاریخچه شرکت فرآورده‌های لبنی کاله. 39

2-5-2.جوایز و مدال‌ها 39

2-5-3. استانداردها 40

2-5-4. فعالیت اصلی شرکت… 40

2-5-5.محصولات و برندهای شرکت… 41

2-5-6.محصول موردمطالعه. 43

2-6.نتیجه‏گیری.. 43

فصل سوم روش پژوهش… 46

3.مقدمه. 47

3-1.هزینه‏ی کیفیت (هزینه‏ی کیفیت تولیدکننده) 47

3-1-1.انواع هزینه ‏های کیفیت… 47

3-2.هزینه‏ی کیفیت تأمین‌کنندگان. 50

3-3.تکنیک نیل به مقصد. 52

3-4.روش حل: روش پارامتری ( وزین) 53

3-5.هزینه‏ی کیفیت خدمت‏دهی به مشتریان. 56

3-6.پارامترها و متغیرهای تصمیم مسئله. 57

3-7.مینیمم سازی هزینه‏ی کل.. 61

3-7-1.هزینه‏ی خرید مواد خام تأمین ‏کنندگان. 61

3-7-2.هزینه‏ی حمل مواد خام/محصولات… 61

3-7-3.هزینه‏ی تولید محصول. 62

3-7-4.هزینه‏ی نگهداری موجودی.. 62

3-7-5.هزینه‏ی کیفیت… 63

3-8.ماکزیمم سازی کیفیت کل زنجیره‌ی تأمین.. 65

3-8-1. کیفیت تأمین ‏کنندگان. 66

3-8-2.کیفیت مراکز توزیع. 66

3-8-3. کیفیت محصولات تولیدی.. 67

3-9.محدودیت‌ها 68

3-10.نتیجه‌گیری.. 72

فصل چهارم محاسبات و یافته‌های پژوهش… 73

4.مقدمه. 74

4-1.روش حل: روش پارامتری ( وزین) 74

4-2.نتایج محاسباتی.. 76

4-2-1.اطلاعات تأمین ‏کنندگان. 77

4-2-2.اطلاعات مشتریان و مراکز توزیع. 78

4-3.نتــــــایج و تفـــاســـــــیر. 91

4-3-1.بررسی اثر عامل‌های کلیدی بر جواب بهینه. 91

4-3-2.سناریوی صفر. 91

4-3-3.سناریوی یک… 92

4-3-4.سناریوی دو. 92

فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها 94

5.مقدمه. 95

5-1.جمع‏بندی و نوآوری.. 95

5-2.پیشنهاد‌ها برای مطالعات آتی.. 96

5-3.توصیه‌های راهبردی.. 97

فهرست مراجع. 99

پیوست‏ها: 104

کد GAMS: 105

چکیده انگلیسی: 116

 

 

فهرست جداول

جدول ‏2‑1 مقالات مطالعه شده با توجه به تابع هدف آن‌ ها از سال 2000 به بعد. 17

جدول ‏2‑2-تفکیک ادبیات حوزه پژوهش با توجه به برنامه‏ ریزی زمانی و سطوح زنجیره تأمین.. 37

جدول ‏4‑1- اطلاعات تأمین ‏کنندگان. 77

جدول ‏4‑2- اطلاعات مربوط مراکز توزیع. 78

جدول ‏4‑3- اطلاعات مربوط به مشتریان. 79

جدول ‏4‑4- نرخ کرایه حمل (ریال برحسب تن و مسافت) 83

جدول ‏4‑5- نرخ کرایه حمل(  ) (ریال برحسب مسافت  و1تن) 84

جدول ‏4‑6-میزان موجودی ابتدای دوره نگهداری شده در مرکز توزیع احمدآباد (تعداد) 84

جدول ‏4‑7-میزان موجودی ابتدای دوره نگهداری شده در مرکز توزیع اصفهان (تعداد) 85

جدول ‏4‑8- هزینه‏ی نگهداری موجودی و ظرفیت هر یک از مراکز توزیع. 85

جدول ‏4‑9- حجم، میزان مصرف در محصول تولیدشده اهمیت ماده اولیه. 85

جدول ‏4‑10-میزان کیفیت خدمت‏دهی گزینه‏ی a برای هر مرکز توزیع. 85

جدول ‏4‑11-هزینه‏ی کیفیت خدمت‌دهی هر مرکز توزیع. 86

جدول ‏4‑12-تقاضای مشتری k در ماه‌های مختلف سال (تعداد) 86

جدول ‏4‑13-درصد ماده معیوب شیر که از تأمین‏کننده i تأمین می‌شود 87

جدول ‏4‑14-هزینه‏ی خرید شیر از تأمین‏کننده i (10ریال) 87

جدول ‏4‑15-میزان بهینه شیر که توسط هر تأمین‏کننده عرضه می‌شود(تن) 88

جدول ‏4‑16- میزان بهینه تولید محصول در دوره ‏های مختلف… 88

جدول ‏4‑17-میزان بهینه محصولات که از کارخانه به مراکز توزیع اصفهان منتقل می‏شوند. 89

جدول ‏4‑18-محصولات که از کارخانه به مراکز توزیع احمدآباد منتقل می‏شوند. 89

جدول ‏4‑19-محصولات منتقل‌شده از مرکز توزیع احمدآباد به سوپر مارکت-سحر. 89

جدول ‏4‑20-محصولات منتقل‌شده از مرکز توزیع احمدآباد به سوپرمارکتی- نیستان. 89

جدول ‏4‑21-محصولات منتقل‌شده از مرکز توزیع اصفهان به ملت صفری.. 90

جدول ‏4‑22-محصولات منتقل‌شده از مرکز توزیع اصفهان به هایپر استار. 90

جدول ‏4‑23-میزان موجودی در دوره ‏های مختلف در مرکز توزیع احمدآباد 90

جدول ‏4‑24-میزان موجودی در دوره ‏های مختلف در مرکز توزیع اصفهان. 90

جدول ‏4‑25-مقادیر مختلف جواب به ازای αهای مختلف… 93

 

فهرست شکل‏ها

شکل ‏1‑1- کمترین هزینه ممکن برای رسیدن به سطح مشخص از پاسخ‏گویی [1]. 7

شکل ‏1‑2- طیف پاسخ‏گویی [1]. 7

شکل ‏2‑1-مدل PAF برای دسته ‏بندی هزینه ‏ها [11] 22

شکل ‏2‑2-مدل جوران برای دسته ‏بندی هزینه ‏ها (جوران و گراینا، 1998) [8] 24

شکل ‏2‑3-شرکت فراورده ‏های لبنی کاله. 39

شکل ‏3‑1- سطح بهینه‏ای از کیفیت [8] 50

شکل ‏3‑2-  ساختار زنجیره‌ی تأمین پیشنهادی.. 54

شکل ‏3‑3- ساختار زنجیره‌ی تأمین[1] 54

شکل ‏3‑4- مدل زنجیره‏ تأمین.. 55

 شکل ‏4‑1-نقشه دریافت شیر و ارسال محصول در شرکت فرآورده‌های لبنی کاله. 76

شکل ‏4‑2-نقشه دریافت شیر تأمین ‏کنندگان. 78

شکل ‏4‑3-مکان مرکز توزیع(بانی چاو) اصفهان در Google map. 79

شکل ‏4‑4- مکان مرکز توزیع(بانی چاو) احمدآباد تهران در Google map. 79

شکل ‏4‑5-مکان فروشنده هایپر استار اصفهان در Google map. 80

شکل ‏4‑6-مکان فروشنده ملت صفری اصفهان در Google map. 80

شکل ‏4‑7-مکان فروشنده سوپر مارکت-سحر در تهران در Google map. 81

شکل ‏4‑8-مکان  فروشنده سوپرمارکتی- نیستان در تهران در Google map. 81

شکل ‏4‑9-مکان کارخانه فرآورده‌های لبنی کاله در Google map. 82

1.              مقدمه

در دهه‏ی 1970 شرکت‏ها به دنبال تکنیک‏ها و راهبردهایی بودند که با بهره گرفتن از آن بتوانند هزینه ‏های تولیدی خود را کاهش دهند و در بازارهای مختلف رقابت کنند. برخی از این تکنیک‏ها عبارت بودند از: سیستم‏های زمان‌بندی به هنگام[1]، سیستم کانبان[2]، تولید ناب[3]، مدیریت کیفیت جامع[4] و غیره. شرکت‏ها توانستند با بهره گرفتن از این تکنیک‏ها، هزینه ‏های تولیدی خود را کاهش دهند ولی شرکت‏های رقیب هم با بهره گرفتن از این تکنیک‏ها، هزینه ‏های تولیدی خود را تا حد ممکن کاهش داده ‏اند. پس برای کاهش هزینه ‏ها و ماندن در بازار رقابتی باید سایر فرصت‏های بالقوه برای کاهش هزینه را پیدا کرد. یکی از راه ‏هایی که فرصت‏های بالقوه‏ی زیادی برای کاهش هزینه در آن وجود دارد، مدیریت زنجیره‌ی تأمین[5] است [1].

زنجیره‌ی تأمین شامل همه مراحلی[6] (اعضای زنجیره) است که چه مستقیم چه غیر‏مستقیم، در برآورده سازی درخواست یک مشتری نقش دارند. در یک زنجیره‌ی تأمین معمولی، مواد خام از تأمین‌کنندگان به کارخانه ‏ها ارسال می‌شوند و سپس محصولات تولید‏شده در کارخانه ‏ها به انبارهای میانی و انبارهای توزیع‏کنندگان ارسال می‏شوند و نیز به سمت خرده‏فروشان و درنهایت به دست مشتری نهایی یا همان مصرف‏کننده می‏رسند. پس یک کالا مراحل زنجیره‌ی تأمین را طی می‏کند تا به دست مصرف‏ کنندگان برسد. اعضای یک زنجیره تأمین معمولی عبارت‌اند از: تأمین‌کنندگان، انبارهای مواد اولیه، مراکز تولید، توزیع‏کنندگان، خرده‏فروشان و مشتری نهایی.

فعالیت‏های زنجیره‌ی تأمین با سفارش مشتری شروع می‌شود و وقتی مشتری پول خرید کالا و خدمات دریافتی خود را پرداخت می‏کند، خاتمه می‏یابد. اختلاف بین پولی که مشتری می‏پردازد با کل هزینه ‏های متحمل شده توسط زنجیره برای تولید و توزیع کالا، میزان سود‏دهی زنجیره را نشان می‏دهد. بر همین اساس موفقیت یک زنجیره برحسب میزان سود‏دهی آن تعریف می‌شود و مدیریت زنجیره تأمین مستلزم مدیریت جریان‌هایی بین مراحل و درون هر یک از مراحل زنجیره، برای بیشینه‌سازی کل سود‏دهی آن است [1].

مدیریت زنجیره‌ی تأمین مجموعه‏ای است از راهکارهایی، جهت یکپارچه‏سازی اعضای زنجیره (تأمین‌کنندگان، تولید‏کنندگان، توزیع‏کنندگان، خرده‏فروشی‏ها و مشتری نهایی) که هدف آن، کاهش هزینه ‏های سیستم و نیز افزایش سطح خدمت‏دهی به مشتریان است.

از تعریف زنجیره‌ی تأمین هزینه ‏های خود را کاهش داده و درآمدهای خود را افزایش می‏دهد. دو نکته روشن می‌شود:

نخست اینکه مدیریت زنجیره تأمین به هر راهکاری که باعث کاهش هزینه ‏ها می‌شود و نقشی در برآورده کردن نیاز مشتری ایفا می‌کند- از تأمین‌کننده و امکانات تولید گرفته تا انبارهای مواد اولیه و مراکز توزیع و نیز خرده‌فروشی‌ها و انبارهای محصولات – توجه می کند. درواقع در بعضی از تحلیل‏های زنجیره‌ی تأمین، ضروری است که توجه خود را به تأمین‌کنندگان و مشتریان معطوف کنیم زیرا آن‌ ها در شکل‏گیری زنجیره تأثیر بسیار زیادی دارند.

دوم اینکه منظور از مدیریت زنجیره تأمین، افزایش کارایی و کاهش هزینه در کل سیستم است. با به‌کارگیری رویکردهای مطرح در مدیریت زنجیره تأمین، هزینه کل سیستم که شامل هزینه ‏های حمل‏ونقل، موجودی، جابجایی مواد و غیره است، کاهش می‏یابد؛ بنابراین هدف از طراحی یک زنجیره‌ی تأمین افزایش کارایی و کاهش هزینه ‏ها در کل سیستم است ولی تأکید بر این نیست که صرفاً هزینه حمل‏ و‏نقل، موجودی‏ها و غیره کاهش می‏یابد بلکه مدیریت زنجیره تأمین با بهره گرفتن از رویکرد دستگاهی سعی دارد که کارایی کل زنجیره را بهبود داده و سطح خدمت به مشتری را نیز افزایش دهد. درواقع کسب رضایت مشتریان باید در زنجیره تأمین موردتوجه قرار گیرد که می‏تواند شامل رضایت مشتریان از کیفیت محصولات و خدمات ارائه‌شده باشد [1].

در این فصل به تعریف کلیه مفاهیم مرتبط با زنجیره تأمین که در این پایان‏ نامه مورداستفاده قرار گرفته‌اند پرداخته می‌شود و طبقه‏ بندی‏ های موجود در این حوزه موردبحث و بررسی قرار می‏گیرد.

1-1.                 تعاریف مرتبط با زنجیره تأمین

در این بخش کلیه‌ی مفاهیم مرتبط با زنجیره‏ تأمین اعم از انواع شبکه ‏های زنجیره تأمین، فازهای تصمیم‏ گیری در زنجیره‏، زنجیره ‏های پاسخ‏گو و کارا، انواع هزینه ‏های موجود در زنجیره تأمین و انواع برنامه‏ ریزی (تک دوره‌ای و چند دوره‌ای) در زنجیره تأمین که در این پایان‏ نامه مورداستفاده واقع‌شده‌اند، موردبررسی قرار می‏گیرند.

تعداد صفحه : 128

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.