حقوق

پایان نامه مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری


گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری

واحد بوشهر
پایان نامه
جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع
مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری

استاد راهنما :
استاد مشاور:

نمیسال تحصیلی92-1391

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                            صفحه
چکیده
مقدمه
بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………2
اهمیت وضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………..4
مرور ادبیات و سوابق …………………………………………………………………………………………….5
جنبه جدید بودن ونوآوری درتحقیق …………………………………………………………………………5
اهداف مشخص تحقیق …………………………………………………………………………………………..5
سئوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………….7
فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………7
تعریف واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………………………………….7
تعریف مجازات …………………………………………………………………………………………………….7
روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………8
متغیرهای مورد بررسی…………………………………………………………………………………………….9
گرد آوری داده ها ……………………………………………………………………………………………….10
روش ها وابزار تجریه وتحلیل داده ها …………………………………………………………………….10

فصل اول: ممنوعیت شکنجه در نظام حقوق کیفری ایران
بررسی مبانی مجازات ومفهوم شکنجه در اسلام ………………………………………………………..21
مجازات در اسلام ………………………………………………………………………………………………..23
مبانی مجازاتهای اسلامی …………………………………………………………………………………..24
نظریه اصلاح ………………………………………………………………………………………………………24
نظریه ارعاب و تلافی …………………………………………………………………………………………..25
نظریه ارضای مجنی علیه ………………………………………………………………………………………26
پوشش اثرگناه وبازدارندگی از آن ………………………………………………………………………….28
فساد زدایی………………………………………………………………………………………………………….29
سزادهی ………………………………………………………………………………………………………..30
مسئولیت پذیری…………………………………………………………………………………………………..30
شکنجه در اسلام …………………………………………………………………………………………………31
مبانی فقهی شکنجه……………………………………………………………………………………………….31
دلایل ممنوعیت شکنجه…………………………………………………………………………………………33
ممنوعیت شکنجه در قوانین جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………36

فصل دوم  : اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران در پرتو ملاحظات حقوق بشری با تاکید براسناد بین المللی
جلوه های اجرای احکام کیفری در اسناد جهانی حقوق بشری ونظام ملی ……………………..46
اجرای احکام کیفری در پرتو اسنادد فراملی حقوق بشری……………………………………………46
اعلامیه جهانی حقوق بشر………………………………………………………………………………………46
میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و دومین پروتکل اختیاری آن ………………………….48
کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن ، غیر انسانی یا تحقیرکننده …………………51
نمودارهای اجرای مجازات های کیفری در نظام حقوقی ایران ……………………………………..53
مقررات فراتقنینی …………………………………………………………………………………………………53
مقررات تقنینی …………………………………………………………………………………………………….53
مقررات فروتقنینی ……………………………………………………………………………………………….54
مجازات های محدود کننده  آزادی (تبعید )………………………………………………………………55
مجازات های سالب حیات ……………………………………………………………………………………56
مجازات های بدنی(شلاق ) ………………………………………………………………………………..61
مجازات های سالب آزادی (حبس)………………………………………………………………………….62

فصل سوم  : چگونه کرامت انسان در اسلام می تواند مانع اجرای مجازان بدنی می شود ؟

مبانی واصول مجازات در شریعت اسلام ………………………………………………………………….66
اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی  ، تضادها و اشتراکات ……………..76
حقوق بشر ………………………………………………………………………………………………………….77
تعریف حقوق بشر از دیدگاه دین …………………………………………………………………………..78
بررسی اجمالی جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی ………………………………….79
اعلامیه حقوق جهانی بشر…………………………………………………………………………………..79
مقایسه جهانی حقوق بشر بااعلامیه حقوق بشر اسلامی ………………………………………………91
افتراقات و تضادهای اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشراسلامی……………………………93

فصل چهارم  :نتیجه گیری
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………100
منابع ومآخذ ……………………………………………………………………………………………………..102
ضمائم
کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن ، غیر انسانی یا تحقیرکننده ……………….108

 چکیده:
نظام بین المللی حقوق بشر، در پرتو اسناد مربوط به ممنوعیت شكنجه و دیگر مجازاتها و رفتارهای غیر انسانی، ظالمانه و تحقیر آمیز تلاش نموده است تا اعمال مجازاتهای بدنی را منع نماید. لذا این نظام در این راستا بسیاری از مجازاتهای بدنی را با عناوینی نظیر شكنجه، مجازات غیر انسانی، مجازات ظالمانه و مجازات تحقیر آمیز، توصیف نموده از وضع و اعمال آنها توسط دولتها بعنوان ضمانت اجرای جرایم منع می نماید. در مقابل، رویكرد اسلامی بر مبنای فقهی، بسیاری از مجازاتهای بدنی را كه برگرفته از متون شریعت اند، به رسمیت شناخته و به عنوان ضمانت اجرای جرایم قرار داده و اعمال می نماید. این تعارض آشكار، منجر به ایجاد چالشهای نظری و عملی بین دو نظام گردیده است. بنابراین، به منظور رفع چالشهای موجود، به بررسی راهكارهای ارائه شده، جهت حل تعارض در این زمینه پرداخته ایم. بدین منظور نخست به تبیین چالش موجود، به صورت تطبیقی اقدام نموده ایم و دریافتیم علی رغم آنكه ممنوعیت شكنجه اینك در زمره قواعد آمره حقوق بین الملل است، اما در نظام حقوق بشر تعریف دقیقی از سایر مفاهیم مرتبط با آن نظیر(مجازات و رفتارهای غیر انسانی   مجازات و رفتار تحقیر آمیز) ارائه نشده است. و در تمایز بین آنها نیز به دو عنصر هدف و شدت در رویه قضایی تكیه شده است كه از امور نسبی هستند. همچنین معیار تشخیص عناوین بكار گرفته شده نیز نسبی اند. لذا با بیان مصادیق آنها در نظام بین المللی حقوق بشر تلاش گردید، تبیین مناسبی از آن دیدگاه در این راستا صورت گیرد. در نهایت تعارضات بیشتر متمركز بر مصادیق گردید كه آن را به دو بعد ماهوی و شكلی تفكیک نمودم. در بررسی راهكارهای تعامل ضمن بیان ضرورت ایجاد تعامل، راهكارها را د ر دو دسته سنتی و مدرن(غیر سنتی) مورد بررسی قرار دادیم. علی رغم، تمامی تلاشهایی كه در جهت سازگاری صورت گرفت، دریافتیم كه هر دو دسته راهكار با مشكلات و ابهامات عدیده ای مواجهند. این امر خود ضرورت بازبینی مجدد و تلاش برای تكمیل یا ارائه راهكارهای جدید را بدنبال دارد، لذا در نهایت، به ارائه برخی معیارها كه ضرورتا باید در راهكارهای تعامل موجود باشد، بسنده شد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :143

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.