مهندسی شیمی

پایان نامه طراحی پایه‌ی حلقه‌ی دریزو و استفاده ‌از حلال هیدروکربنی در فرایند نم‌زدایی در پالایشگاه فراشبند

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

عنوان : طراحی پایه‌ی حلقه‌ی دریزو و استفاده ‌از حلال هیدروکربنی در فرایند نم‌زدایی در پالایشگاه فراشبند

دانشگاه شیراز

دانشكده‌ی مهندسی شیمی، نفت وگاز

 

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ مهندسی شیمی

 

 

طراحی پایه‌ی حلقه‌ی دریزو و استفاده ‌از حلال هیدروکربنی در فرایند نم‌زدایی در پالایشگاه فراشبند

 

استادان راهنما

دکتر محمدرضا رحیم پور

دکتر علیرضا شریعتی

 

بهمن ماه 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بخار آب یکی از مهمترین ناخالصی­های جریان گاز طبیعی است. معمولاً خود بخار آب مساله ساز نیست ولی در عوض فاز مایع یا جامدی که هنگام فشرده شدن گاز یا سرد شدن آن تشکیل می­ شود مشکل ساز می­باشد. در برخی موارد بخار آب باعث مسمومیت شدید کاتالیست­های گران قیمت شده و یا اینکه واکنش­های جانبی نامطلوبی را باعث می­گردد. آب به صورت مایع معمولاً خوردگی را سرعت می­بخشد و یخ یا هیدرات­های جامد می­توانند شیرها، اتصالات و حتی لوله­های گاز را مسدود کنند. برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی جریان گاز قبل از وارد شدن به خطوط انتقال با استفاده روش های مختلفی آبگیری می‌شود. متداولترین روش در دنیا استفاده ‌از TEG می­باشد. جهت افزایش راندمان روش مذکور موارد مختلفی پیشنهاد شده ‌است که ‌یکی از آنها اضافه نمودن حلال هیدروکربنی به TEG می­باشد که به فراریت آب در این محلول در برج دفع کمک نموده و موجب بدست آمدن TEG خالص‌تر می‌گردد و می‌توان نقطه شبنم گاز را به مراتب پایین‌تر از روش حال حاضر مورد استفاده رساند. که ‌اکنون تکنولوژی آن در انحصار شرکت Drizo می‌باشد و به عنوان فرایند Drizo شناخته می­ شود و با استفاده ‌از روش مذکور می‌توان خلوص TEG خروجی از برج دفع را بالاتر از 99.8% رسانده و در نتیجه گاز خشک را با نقطه شبنم  73- تا 5/95- به نقاط مصرف منتقل نمود.

هدف از این تحقیق طراحی پایه‌ی تجهیزات مورد استفاده در فرایند دریزو به منظور جلوگیری از هدر رفت تری‌اتیلن‌گلایکول و جلوگیری از انتشار ترکیبات BTEX می‌باشد.

 

کلمات کلیدی: Drizo، TEG، نم زدایی، حلال هیدروکربنی، ترکیبات BTEX

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-1- نم‌زدایی از گاز طبیعی…………………………………………………………………………………………………. 2

1-1-1- روش های نم‌زدایی از گاز طبیعی ……………………………………………………………………… 2

1-1-1-1- نم‌زدایی توسط مایعات جاذب رطوبت…………………………………………….. 4

1-1-1-2- نم‌زدایی با استفاده ‌از جاذب‌های  جامد………………………………………….. 6

1-1-1-3- نم‌زدایی توسط سرمایش گاز……………………………………………………………. 6

1-1-1-4- نم‌زدایی با استفاده‌ از نفوذ گاز در غشاء………………………………………….. 6

1-1-1-5- نم‌زدایی توسط واكنش گرهای جامد………………………………………………. 7

1-1-2- روش های افزایش بازدهی فرایند احیاء………………………………………………………… 10

1-1-2-1- استفاده ‌از گاز دفع كننده…………………………………………………………………….. 10

1-1-2-2- احیاء در خلاء………………………………………………………………………………………… 10

1-1-2-3- افزایش عمل احیاء با افزودن حلال…………………………………………………….. 11

 

فصل دوم: مروری بر پژوهش های پیشین

مروری بر پژوهش های پیشین…………………………………………………………………………………………….. 13

 

فصل سوم: افزایش عمل احیای گلایکول با افزودن حلال هیدروکربنی

3-1- مشخصات فرایند………………………………………………………………………………………………………… 17

3-2- مزایای دریزو……………………………………………………………………………………………………………….. 20

3-2- 1- از نقطه نظر اقتصادی……………………………………………………………………………………… 21

3-3- اصلاح فرایند نم‌زدایی گاز  Drizo ………………………………………………………………………….. 21

3-3-1-  تشریح اصلاح فرایند دریزو……………………………………………………………………………. 22

3-4- پارامترهای طراحی……………………………………………………………………………………………………… 22

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

3-4-1- برج Contactor……………………………………………………………………………………………….. 23

3-4-2- دبی گاز ورودی………………………………………………………………………………………………… 23

3-4-3- دما و فشار ورودی……………………………………………………………………………………………. 23

3-4-4- دماو غلظت  TEG ورودی……………………………………………………………………………….. 23

3-4-5-  سرعت چرخش گلایكول……………………………………………………………………………….. 24

3-4-6- دمای نم‌زدایی…………………………………………………………………………………………………… 24

3-4-7- دمای ریبویلر…………………………………………………………………………………………………….. 24

3-4-8- دمای ستون دفع …………………………………………………………………………………………….. 24

 

فصل چهارم: طراحی پایه و ارائه خدمات مهندسی مقدماتی جهت اجرای طرح Drizo در پالایشگاه گاز فراشبند، واحد دالان

4-1- بر اساس شرایط تابستان و در حالت مجزا بودن واحدها………………………………………… 27

4-1-1- جدا کننده‌ی سه فازی(V-100)…………………………………………………………………….. 27

4-1-2- مبدل حرارتی E-100……………………………………………………………………………………… 30

4-1-3- مبدل حرارتی E-101……………………………………………………………………………………… 41

4-1-4- چیلر تأمین کننده‌ی آب سرد………………………………………………………………………… 57

4-1-5- پمپ P-100……………………………………………………………………………………………………… 60

4-1-6- خطوط لوله‌ی انتقال دهنده‌ی جریان در فرایند دریزو…………………………………. 65

4-2- بر اساس شرایط زمستان و در حالت مجزا بودن واحدها………………………………………… 68

4-2-1- جدا کننده‌ی سه فازی(V-100)…………………………………………………………………….. 68

4-2-2- مبدل حرارتی E-100……………………………………………………………………………………… 68

4-2-3- مبدل حرارتی E-101……………………………………………………………………………………… 73

4-2-4- چیلر تأمین کننده‌ی آب سرد………………………………………………………………………… 78

4-2-5- پمپ P-100……………………………………………………………………………………………………… 80

4-2-6- خطوط لوله‌ی انتقال دهنده‌ی جریان در فرایند دریزو…………………………………. 81

4-3- بر اساس شرایط تابستان و در صورت تجمیع واحدها…………………………………………….. 82

4-3-1- جدا کننده سه فازی(V-100)………………………………………………………………………… 82

4-3-2- مبدل حرارتی E-100……………………………………………………………………………………… 82

4-3-3- مبدل حرارتی E-101……………………………………………………………………………………… 87

 

4-3-4- چیلر تأمین کننده‌ی آب سرد………………………………………………………………………… 92

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

4-3-5- پمپ P-100……………………………………………………………………………………………………… 94

4-3-6- خطوط لوله‌ی انتقال دهنده‌ی جریان در فرایند دریزو…………………………………. 95

4-4- بر اساس شرایط زمستان و در صورت تجمیع واحدها……………………………………………. 96

4-4-1- جدا کننده سه فازی(V-100)………………………………………………………………………… 96

4-4-2- مبدل حرارتی E-100……………………………………………………………………………………… 96

4-4-3- مبدل حرارتی E-101…………………………………………………………………………………….. 101

4-4-4- چیلر تأمین کننده‌ی آب سرد………………………………………………………………………. 106

4-4-5- پمپ P-100……………………………………………………………………………………………………. 108

4-4-6- خطوط لوله‌ی انتقال دهنده‌ی جریان در فرایند دریزو………………………………… 109

4-5- جدا کننده‌ی آب از حلال((coalesce……………………………………………………………………….. 110

                                                                                                                                    

فصل پنجم: نتیجه‌گیری

5-1- مقایسه‌ی میزان هرز رفت TEG……………………………………………………………………………… 112

5-2- مقایسه‌ی میزان انتشار ترکیبات BTEX………………………………………………………………… 113

5-3- مقایسه‌ی درصد خلوص TEG احیا شده در برج دفع…………………………………………… 114

5-4- مقایسه‌ی نقطه‌ی شبنم آبی گاز خشک خروجی از برج جذب…………………………….. 115

5-5- مقایسه هزینه‌ی کل سرمایه‌گذاری (TCI) و درآمد سالیانه ناشی از

پیاده سازی فرایند دریزو در دو حالت مجزا بودن و تجمیع واحدها…………………………………….. 116

 

 

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………. 119

فهرست جدول‌ها

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول1-1- ناخالصی‌های موجود در گاز طبیعی………………………………………………………………………. 3

جدول1-2- خصوصیات گلایكول‌های مورد استفاده در فرایند نم‌زدایی گاز…………………………… 7

جدول1-3- تأثیر سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن بر محتوای آب

گاز طبیعی اشباع………………………………………………………………………………………………………………………… 9

جدول 3-1- مهمترین دماهای عملیاتی گلایکول در قسمت‌های مختلف …………………………….. 9

جدول 4-1- اندازه های بدست آمده از نرم‌افزار HYSYS برای جداکننده‌ی

سه فازی استفاده شده در فرایند Drizo………………………………………………………………………………….. 23

جدول 4-2- نتایج بدست آمده از طراحی و ارزیابی مبدل حرارتی E-100…………………………. 38

جدول 4-3- نتایج بدست آمده از طراحی و ارزیابی مبدل حرارتی E-101…………………………. 43

جدول 4-4- مدل و مشخصات چیلر جذبی شعله ‌مستقیم انتخاب شده………………………………. 59

جدول 4-5- مشخصات خطوط لوله‌ی انتقال دهنده‌ی جریان و حالت

فیزیکی جریان‌ها………………………………………………………………………………………………………………………… 67

جدول 4-6- اندازه‌های بدست آمده از نرم‌افزار HYSYS برای جداکننده‌ی

سه فازی استفاده شده در فرایند Drizo…………………………………………………………………………………… 68

جدول 4-7- نتایج بدست آمده از طراحی و ارزیابی مبدل حرارتی E-100…………………………. 70

جدول 4-8- نتایج بدست آمده از طراحی و ارزیابی مبدل حرارتی E-101…………………………. 75

جدول 4-9- مدل و مشخصات چیلر جذبی شعله ‌مستقیم انتخاب شده………………………………. 79

جدول 4-10- مشخصات خطوط لوله‌ی انتقال دهنده‌ی جریان و

حالت فیزیکی جریان‌ها……………………………………………………………………………………………………………… 81

جدول 4-11- اندازه های بدست آمده از نرم‌افزار HYSYS برای جداکننده‌ی

سه فازی استفاده شده در فرایند Drizo…………………………………………………………………………………… 82

جدول 4-12- نتایج بدست آمده از طراحی و ارزیابی مبدل حرارتی E-100………………………. 84

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول 4-13- نتایج بدست آمده از طراحی و ارزیابی مبدل حرارتی E-101………………………. 89

جدول 4-14- مدل و مشخصات چیلر جذبی شعله ‌مستقیم انتخاب شده…………………………… 93

جدول4-15- مشخصات خطوط لوله‌ی انتقال دهنده‌ی جریان و

حالت فیزیکی جریان‌ها……………………………………………………………………………………………………………….. 95

جدول4-16- اندازه های بدست آمده از نرم‌افزار HYSYS برای جداکننده‌ی

سه فازی استفاده شده در فرایند Drizo…………………………………………………………………………………… 96

جدول4-17- نتایج بدست آمده از طراحی و ارزیابی مبدل حرارتی E-100………………………… 98

جدول4-18- نتایج بدست آمده از طراحی و ارزیابی مبدل حرارتی E-101………………………. 103

جدول4-19- مدل و مشخصات چیلر جذبی شعله ‌مستقیم انتخاب شده…………………………… 107

جدول4-20 مشخصات خطوط لوله‌ی انتقال دهنده‌ی جریان و

حالت فیزیکی جریان‌ها…………………………………………………………………………………………………………….. 109

فهرست شکل‌ها

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

شكل 1-1- نمایی از پیكربندی یک پالایشگاه گاز……………………………………………………………………. 3

شكل 1-2- دو شبكة بلوری مربوط به هیدرات………………………………………………………………………… 4

شكل 1-3- نمایی ساده ‌از فرایند نم‌زدایی گاز طبیعی توسط تری اتیلن گلایکول………………. 8

شکل  1-4- محتوای آب گاز حاوی دی اکسید کربن در 100………………………………………….. 9

شكل1-٥- فرایند نم‌زدایی باگلایكول به روش احیاء در خلاء………………………………………………… 11

شكل3-1- فرایند دریزو جهت نم‌زدایی گاز طبیعی.………………………………………………………………. 18

شكل3-2- احیای گلایکول با استفاده‌ از فرایند دریزو استاندارد…………………………………………… 19

شكل3-3- احیای گلایکول با استفاده ‌از فرایند دریزو پیشرفته…………………………………………….. 19

شكل3-4- مقایسه میزان در صد خلوص گلایکول و نقطه شبنم آبی

در فرایندهای مختلف احیا گلایکول………………………………………………………………………………………….. 20

شکل 4-1- اجزای مختلف جدا کننده سه‌فازی………………………………………………………………………. 27

شکل 4-2- نحوه عملکرد جدا کننده سه‌فازی………………………………………………………………………… 28

شکل 4-3- آرایش موازی در مبدل‌های حرارتی…………………………………………………………………….. 31

شکل 4-4- چگونگی تغییر دمای دو سیال را در طول لوله……………………………………………………. 31

شکل 4-5- جریان مخالف در مبدل‌های حرارتی …………………………………………………………………… 32

شکل 4-6- چگونگی تغییر دمای دو سیال را در طول لوله در آرایش مخالف……………………… 32

شکل 4-7- چگالنده‌ی نوع پوسته-لوله‌ی افقی……………………………………………………………………….. 34

شکل 4-8- نمونه ای از مبدل های حرارتی U شکل…………………………………………………………….. 36

شکل 4-9- شرایط جریان‌های سرد و گرم استفاده شده برای مبدل حرارتی E-100…………. 37

شکل 4-10- ترکیب ورودی به بخش گرم مبدل حرارتی E-100………………………………………… 37

شکل 4-11-  TEMA Sheetمربوط به مبدل E-100……………………………………………………………. 39

شکل 4-12- طرح کلی مبدل E-100……………………………………………………………………………………… 40

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

شکل 4-13 استقرار لوله‌ها در مبدل E-100…………………………………………………………………………… 40

شکل 4-14- شرایط جریانهای سرد و گرم استفاده شده برای مبدل حرارتی E-101………… 41

شکل 4-15- ترکیب جریان ورودی به بخش گرم مبدل حرارتی E-101…………………………….. 42

شکل 4-16- ترکیب جریان ورودی به بخش سرد مبدل حرارتی E-101……………………………. 42

شکل 4-17- TEMA Sheet مربوط به مبدل E-101……………………………………………………………. 43

شکل 4-18- طرح کلی مبدل E-101……………………………………………………………………………………… 44

شکل 4-19- استقرار لوله‌ها در مبدل E-101…………………………………………………………………………. 44

شکل 4-20- شماتیک اجزای چیلر تراکمی……………………………………………………………………………. 45

شکل 4-21- شماتیک اجزای چیلرجذبی……………………………………………………………………………….. 47

شکل 4-22- اجزای چیلر جذبی و نحوه‌ی قرارگیری آنها……………………………………………………… 48

شکل 4-23- چیلر جذبی لیتیوم برماید تک مرحله‌ای خنک‌شونده با آب…………………………… 53

شکل 4-24- چیلر جذبی لیتیوم برماید تک مرحله‌ای سرد شونده با هوا……………………………. 53

شکل 4-25- چیلر جذبی لیتیوم برماید دو مرحله‌ای خنک‌شونده با آب…………………………….. 54

شکل 4-26- چیلر جذبی لیتیوم برماید دو مرحله‌ای خنک‌شونده با هوا…………………………….. 54

شکل 4-27- محدوده‌ی انتخاب پمپ‌ها با توجه به سرعت ویژه‌ی بدست آمده………………….. 64

شکل 4-28- محیط کاری نرم‌افزار ESI………………………………………………………………………………….. 66

شکل 4-29- شرایط جریان‌های سرد و گرم استفاده شده برای

مبدل حرارتی E-100………………………………………………………………………………………………………………….. 69

شکل 4-30- ترکیب ورودی به بخش گرم مبدل حرارتی E-100………………………………………… 69

شکل 4-31-  TEMA Sheetمربوط به مبدل E-100……………………………………………………………. 71

4-32- طرح کلی مبدل E-100……………………………………………………………………………………………….. 72

4-33- استقرار لوله‌ها در مبدل E-100…………………………………………………………………………………… 72

4-34- شرایط جریان‌های سرد و گرم استفاده شده برای مبدل حرارتی E-101………………… 73

شکل 4-35- ترکیب جریان ورودی به بخش گرم مبدل حرارتی E-101…………………………….. 74

شکل 4-36- ترکیب ورودی به بخش سرد مبدل حرارتی E-101…………………………………………. 4

شکل 4-37- TEMA Sheet مربوط به مبدل E-101……………………………………………………………. 76

شکل 4-38- طرح کلی مبدل E-101……………………………………………………………………………………… 77

شکل 4-39- استقرار لوله‌ها در مبدل E-101…………………………………………………………………………. 77

شکل 4-40- محدوده‌ی انتخاب پمپ‌ها با توجه به سرعت ویژه‌ی بدست آمده………………….. 80

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

شکل 4-41- شرایط جریان‌های سرد و گرم استفاده شده برای

مبدل حرارتی E-100………………………………………………………………………………………………………………….. 83

شکل 4-42- ترکیب جریان ورودی به بخش گرم مبدل حرارتی E-100…………………………….. 83

شکل 4-43-  TEMA Sheetمربوط به مبدل E-100……………………………………………………………. 85

شکل 4-44- طرح کلی مبدل E-100……………………………………………………………………………………… 86

شکل 4-45- استقرار لوله ها در مبدل E-100……………………………………………………………………….. 86

شکل 4-46- شرایط جریان‌های سرد و گرم استفاده شده برای

مبدل حرارتی E-100………………………………………………………………………………………………………………….. 87

شکل 4-47- ترکیب جریان ورودی به بخش گرم مبدل حرارتی E-101…………………………….. 88

شکل 4-48- ترکیب ورودی به بخش سرد مبدل حرارتی E-101………………………………………… 88

شکل 4-49- TEMA Sheet مربوط به مبدل E-101……………………………………………………………. 90

شکل 4-50- طرح کلی مبدل E-101……………………………………………………………………………………… 91

شکل4-51- استقرار لوله ها در مبدل E-101…………………………………………………………………………. 91

شکل 4-52- محدوده‌ی انتخاب پمپها با توجه به سرعت ویژه‌ی بدست آمده…………………….. 94

شکل 4-53- شرایط جریان‌های سرد و گرم استفاده شده برای مبدل حرارتی E-100………. 97

شکل 4-54- ترکیب جریان ورودی به بخش گرم مبدل حرارتی E-100…………………………….. 97

شکل 4-55-  TEMA Sheetمربوط به مبدل E-100……………………………………………………………. 99

شکل 4-56- طرح کلی مبدل E-100……………………………………………………………………………………. 100

شکل 4-57- استقرار لوله ها در مبدل E-100……………………………………………………………………… 100

شکل 4-58- شرایط جریان‌های سرد و گرم استفاده شده برای

مبدل حرارتی E-101………………………………………………………………………………………………………………. 101

 شکل 4-59- ترکیب جریان ورودی به بخش گرم مبدل حرارتی E-101………………………….. 102

شکل 4-60- ترکیب جریان ورودی به بخش سرد مبدل حرارتی E-101…………………………… 102

شکل 4-61- TEMA Sheet مربوط به مبدل E-101………………………………………………………….. 104

شکل 4-62- طرح کلی مبدل E-101……………………………………………………………………………………. 105

شکل 4-63- استقرار لوله ها در مبدل E-101……………………………………………………………………… 105

شکل 4-64- محدوده‌ی انتخاب پمپها با توجه به سرعت ویژه‌ی بدست آمده……………………. 108

شکل(4-65): مقایسه‌ی میزان هرز رفت TEG………………………………………………………………………. 112

شکل(4-66): مقایسه‌ی میزان انتشار ترکیبات BTEX…………………………………………………………. 113

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

شکل (4-67): مقایسه‌ی درصد خلوص TEG احیاء شده در برج دفع………………………………… 114

شکل (4-68):مقایسه‌ی نقطه‌ی شبنم آبی گاز خشک خروجی از برج جذب…………………….. 115

شکل (4-69): مقایسه هزینه‌ی کل سرمایه‌گذاری (TCI) ناشی از

پیاده سازی فرایند دریزو………………………………………………………………………………………………………….. 116

شکل (4-70): درآمد سالیانه ناشی از پیاده سازی فرایند دریزو…………………………………………… 117

مقدمه

 

 

1-1- نم‌زدایی از گاز طبیعی

 

گاز خام[1] كه ‌از مخازن هیدروكربنی استخراج می‌شود، با گازی كه جهت مصرف به خطوط لوله فرستاده می‌شود متفاوت است. گاز طبیعی استخراج شده ‌از مخازن هیدروكربنی علاوه بر متان حاوی ناخالصی‌های مختلف است كه ‌این ناخالصی‌ها در حین فرایند پالایش گاز طبیعی جداسازی می‌شوند. جدول (1-1) ناخالصی‌های موجود در گاز طبیعی را نشان می‌دهد[1]. یكی از این ناخالصی‌ها، بخار آب موجود در گاز طبیعی است. شكل (1-1) نمایی از پیكربندی یک پالایشگاه گاز را نشان می‌دهد[2]. موقعیت واحد نم‌زدایی در یک پالایشگاه گاز در این شکل مشخص است.

وجود آب در گاز طبیعی، در صورتی كه فشار تاحد مشخصی افزایش یابد و یا دما كاهش یابد باعث تشكیل هیدرات‌های گازی می‌شود. جمع شدن هیدرات‌های گازی در اتصالات مربوط به خطوط لوله‌ی انتقال یا فرایندی و یا تجهیزات، باعث مسدود شدن خطوط لوله و افزایش خوردگی می‌شود. هیدراتهای گازی شبیه برف سبك و متخلخل هستند و ساختمان بلوری دارند و شبیه ذرات بلور تكثیر می‌شوند[3]. نسبت مولكول‌های آب به مولكول‌های گاز برای متان 5:75 و اتان 7:67 است[4]. شكل (1-2) دو شبكة بلوری مربوط به هیدرات را نشان می‌دهد.

 

1-1-1- روش های نم‌زدایی از گاز طبیعی

روش های مختلفی برای نم‌زدایی از گاز طبیعی وجود دارد كه در اینجا مهمترین آنها عبارتند
از: [5].

1- نم‌زدایی توسط مایعات جاذب رطوبت[2] مثل گلایكول‌ها[3].

2- نم‌زدایی با استفاده‌ از جاذب‌های جامد[4] مثل آلومیناژل[5]، سیلیكاژل[6] و بوكسیت[7] .

3- نم‌زدایی توسط سرمایش گاز[8].

4- نم‌زدایی با استفاده ‌از نفوذ گاز در غشاء.

5- نم‌زدایی توسط واكنش‌گرهای جامد مثل كلرید‌‌كلسیم جامد.

تعداد صفحه : 141

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.