روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك زندگی و آرامش روانی

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه بین سبك زندگی و آرامش روانی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكیده

جامعه آماری این پژوهش ، دانشجویان زن دانشكده حقوق و فنی مهندسی واحد مشهد كه در سال تحصیلی 84-82 اشتغال به تحصیل داشته ، می‌باشند . كه از بین جامعه آماری نمونه ای به تعداد 100 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ، از نرم افزای SPSS استفاده و نتایج ذیل حاصل گردید :

مقدمه

بنابراین هرگزینشی از سبك زندگی ، پیش از هر چیز مؤید نوع اندیشه ای است كه ذهن را در تسلط و انقیاد خود در آورده و آن را به سوی رفتار وعادت مشخص سوق می‌دهد و ازهمین منظر است كه تحلیل سبك زندگی ها ، به روانشناسی شخصیت ها و كالبد شكافی تفكرات بنیادین افراد مربوط می‌شود . اما به نظر پرسش اساسی این است كه این گزینش ها بر چه معیاری صورت می گیرد و اصولاٌ ‌بستر انتخاب سبك زندگی چگونه پدید می آید و آیا افراد تحت اراده اندیشه و ضمیر خود آگاه خود به این انتخاب تن می‌دهند یا متهور اراده ای برتر و بزرگترند ؟!

آیا آرامش فی ذاته هدف غایی و نهایی یك سبك زندگی است كه افراد آن را برگزیده اند ؟ چگونه می توان اندیشه ها را برای نیل به آرامش روانی تغییر داده ، اصلاح نموده و با شاخص های مطلوب تطبیق داد؟! آیا شاخص های تعریف شده برای طبقات مختلف ، دارای مشروعیت و پذیرش هست و چنانچه پاسخ مثبت است ، چگونه می توان از این مشروعیت بهره برد و با چه ابزارهایی می توان سبكها را به سمت سبك مطلوب هدایت كرد ؟ !

علامات استفهامی و تجزیه و تحلیلی روانشناسانه برای رسیدن به تصویری روشن تر از افق نگه افرادی كه آینده را در آرامش می جویند ، اما هنوز تعریف روشن و واضحی از آرامش ندارند و یا به آنچه خشنودند و همان را هدف نهایی خود می پندارند .

بیان مسأله

مسأله اساسی در جامعه ما اینست كه آشفتگی زندگی مدرن ، آرامش را دست نیافتنی جلوه می‌دهد .

بسیاری از مردم عصر ما احساس می‌كنند كه ناراحتی ها و فشار زندگی بیش از حد شده است و با توجه به افزایش روز افزون عوامل استرس زا و شدت گرفتن تنشهای حاصله و عارضه های روان – تنی مانند كولیت ، آسم ،‌سردردهای عصبی ، لكنت زبان ، ‌فشار خون و آمار افزایش مصرف قرصهای آرام بخش گواهی بر این مدعاست كه پرداختن به موضوع آرامش و آموزش فنون ریلاكس ضروری می‌باشد  .

اهمیت و ضرورت تحقیق

پژوهش حاضر از این جعت حائز اهمیت است كه با توجه به افزایش تنش و عوامل استرس زا و آگاهی از اصول و فنون ریلاكس تراپی ، مانند یوگا ، مدیتیشن ، موسیقی درمانی ، رنگ درمانی و حتی خنده درمانی و رایحه درمانی ضروری می نماید چرا كه طی تحقیقات و آمار جهانی و نتایج حاصله ، قویترین و موثر ترین روش درمانی عارضه های روان – تنی ، ریلاكس یا آرامش معرفی شده است .

همچنین ریلاكس با تقویت قوای روحی و روانی به فرد در جهت رسیدن به اهداف عالی زندگی كه همان كمال و دستیابی به زندگی مطلوب می‌باشد  كمك می‌كند .

به همین دلایل ضرورت آگاهی از سبك زندگی و تاثیر آن بر حل مسائل و مشكلات مربوط به زندگی و نهایتاٌ دستیابی به آرامش عمیق احساس می‌شود .

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر ، بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بین سبك زندگی و آرامش روانی می‌باشد  . همچنین با توجه به خصوصیات دموگرافیك آزمودنی ها ، هدف ما دستیابی به این نكته می‌باشد  كه بین كدام ویژگیهای فردی و متغیرهای موجود در پژوهش كه سبك زندگی و آرامش روانی می‌باشند ، رابطه معنی داری وجود دارد . بطور مثال ، خصوصیاتی چون وضعیت تأهل سن ، رتبه تولد ، مقطع تحصیلی ، نوع مسكن و منطقه زندگی كه مستقیماٌ مربوط به خود آزمودنی می‌باشند ، چه تأثیری بر روی سبك زندگی انتخابی و آرامش وی دارند ؟ همچنین ، ویژگیهای دیگر مانند تحصیلات پدر ، تحصیلات مادر ، شغل پدر و شغل مادر كه بطور غیر مستقیم به وی مربوط می‌شوند ، چه تأثیری در آرامش و سبك زندگی وی دارند ؟

سئوال ها و فرضیه های پژوهشی

سئوال های پژوهشی

  • آیا بین آرامش روانی و سبك زندگی رابطه معنی داری وجود دارد ؟
  • آیا بین آرامش روانی و خصوصیات دموگرافیك آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود دارد ؟
  • آیا بین سبك زندگی و خصوصیات دموگرافیك آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود دارد ؟

فرضیه ها

  • بین آرامش روانی و سبك زندگی رابطه معنی داری وجود دارد .
  • بین آرامش روانی و وضعیت تأهل آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود دارد .
  • بین سبك زندگی و وضعیت تأهل تفاوت معنی داری وجود دارد .
  • بین آرامش روانی و سن آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود دارد .
  • بین سبك زندگی و سن آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود دارد .

تعریف نظری سبك زندگی

سبك زندگی اشاره به الگوی منحصر به فرد صفات ، رفتارها و عادتهایی دارند كه وقتی همراه یكدیگر می آیند ، مسیر ویژه ما را كه خود برای رسیدن به هدف زندگی ترسیم كرده ایم ، تعریف می‌كنند . (‌ آدلر )

تعریف عملیاتی سبك زندگی :  نمره ای كه فرد از مقیاس سبك زندگی رایت [1] و همكاران كسب می كند .

تعریف نظری آرامش روانی

داشتن سازگاری كافی یا احساس خوب بودن ( از دیدگاه روان شناختی ) و خاص هنگامی كه این نوع سازگاری یا احساس با معیارهای جامعه ای كه فرد در آن زندگی می كند ، همخوانی داشته باشد . ( ساعتچی ، 1374 )

تعریف عملیاتی آرامش روانی :  نمره ای كه فرد از پرسشنامه شادگامی آكسفورد [2] كسب می‌كند . هر چه فرد نمره بیشتری كسب نماید از احساس شادكامی بیشتری برخوردار است .

عقده های حقارت و ریشه های آن

ناتوانی در غلبه كرن بر احساسهای حقارت ، آنها را تشدید می‌كند و به رشد عقده حقارت می انجامد . افراد دارای عقده حقارت ، نظر بدی نسبت به خود دارند و در كنار آمدن با درخواستهای زندگی احساس درماندگی و ناتوانی می‌كنند . به نقل از زمانی شرفشاهی ، 1370 .

ناز پروردگی كودك نیز می‌تواند موجب عقده حقارت شود .

چون آنها در مواجهه با زندگی واقعی از نیروی تجهیز عاری اند و طبعاٌ تحمل شكست مختصری را هم ندارند ، دیر یا زود تمایلات انزواجویانه در آنها پدیدار می‌شود . در موارد اختلالات روان نژند همچنین اغلب انحرافات جنسی ، اعتیاد ، بزهكاری و دیگر اختلالات منش ، همواره یك شمای فكری مشترك وجود دارد كه طرح و ریشه ای در ناز پروردگی است .

( ادوان شولتز و سیدنی آلن شوالتز ، سید محمدی ، 1377 )

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :42

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.