روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی:شناسائی عوامل پرخاشگری دانش آموزان

 دانلود متن کامل پایان نامه شناسائی عوامل پرخاشگری دانش آموزان

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكیده تحقیق :  

بالا بودن جمعیت جوان كشور این واقعیت مهم  را  گوشزد می كند كه برای فراهم آوردن اثری مناسب جهت رشد این گروه سنی در همه جهات زندگی همه ما مسئول و معتقدیم . بنابراین لازم است والدین ، معلمان ، استادان ، مدیران نهادهای آموزشی و پرورشی و بطور كلی همه مسئولان كشور مهمترین و اساسی ترین وظایف خود را پیرامون رفع نیازهای ضروری و آینده این قشر عظیم متمركز سازند روشن است كه اگر حركات تفكرات و تصمیمات بسیار متفاوت نوجوانان و جوانان امروز در مسیر و جایگاه منطقی خود قرار نگیرند ممكن است این امر عواقب و عوارض وخیمی را به دنبال داشته باشد مقابله با ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان از اهمیت زیادی برخوردار است دانش آموزان كه گرفتار نارسایی اخلاقی و رفتاری هستند به كمك و یاری نیاز دارند لذا بایستی ریشه های این نارسائیها شناسایی شده و راه های كاهش و نهایتا درمان آنها مشخص گردد .

پرخاشگری كه به صورت رفتارهای پرخاشگرانه مشخص می شود ناشی از محرومیتها و كمبودهای فرد می باشد محیط و افرادی كه فرد با آنها در ارتباط است نقش موثری در این فرایند دارند هدف از این پژوهش شناخت عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان ابتدایی و غیر روش های مناسب جهت تعدیل این رفتار می باشد .

در این تحقیق به عوامل متعددی نظیر نقش والدین وضع اقتصادی خانواد ه سطح سواد آنها و روابط خانوادگی و شیوه رفتار دانش آموزان با همكلاسیها و معلم مورد توجه قرار گرفته است وبیشتر مطالعاتی كه تا كنون انجام شده مربوط به عوامل ایجاد و تداوم پرخاشگری می باشد گاهی پرخاشگری حالتی هیجانی دارد و برای جلب توجه و یا هنگام خشم و ابزار می شود یا استفاده از اقدامات منطقی و منظم می توان پاسخهای پرخاشجویانه را از طریق رههای غیر مستقیم به رفتاری مطلوب تبدیل كرد نقش معلم در این فرایند از اهمیت ویژه ای برخوردار است و چون پرخاشگری از راه تقلید قابل یادگیری است لذا معلم و همكلاسیها می توانند نقش مناسبی را ایفا نمایند .

 

فصل یكم

مقدمه :

بالا بودن جمعیت جوان كشور این واقعیت مهم را گوشزد می كند كه برای فراهم آوردن اثری مناسب جهت رشد این گروه سنی در همه جهات زندگی همه ما مسئول و معتقدیم و با توجه به اینكه كودكان سرمایه های ارزشمند و سازنده آینده جامعه هستند ارضائ نیازهای كودكان بطور مناسب راهنمایی و مشاهده كودك را ضرورت می بخشد و غفلت در رنج مشكلات آنان خسارات جبران ناپذیری به بار می آورد .

هدف كلی این آموزش آشنایی با مفهوم پرخاشگری منشا و چگونگی كنترل آن است و همچنین پرخاشگری  یک غریزه است كه به طور كلی نمی توان آن را از بین برد باید به دانش آموزان و والدین آنها یاد داد كه چگونه پرخاشگری خود و فرزندان خود را  در راه مثبت ارضا كنند .

و همچنین پرخاشگری كه به صورت رفتارهای پرخاشگرانه مشخص می شود ناشی از محرومیتها و كمبودهای فردی می باشد و محیط و افرادی كه فرد با آنها در ارتباط است نقش موثری در این فرایند دارند كه پرخاشگری آنها را به نحوه صحیحی كنترل كنند و روش های درست و منطقی در اختیار فرزندان آینده جامعه قرار دهند تا ما شاهد جامعه ای سالم و خوب باشیم .

بیان مساله پژوهش

با توجه به مطالعات كتابخانه ای و مشاهدات مربیان سوالات زیر را عنوان نموده ام تا بتوانیم از طریق این سوالات پی ببریم كه فرزندها تا چه اندازه پرخاشگر هستند تا از طریق استدلالهای منطقی میزان پرخاشگری آنها را در رابطه با محیط اطراف كودك والدین كودك و ناكامی كودك تماشای فیلمهای خشونت آمیز و امسال آنها و میزان پرخاشگری كه در آنها هست كم كنیم .

اهمیت و ضرورت مساله

با توجه به اینكه كودكان سرمایه های ارزشمند و سازنده آینده جامعه هستند جهت ارضاء نیازهای كودكان بطور مناسب راهنمایی و مشاهده كودك ضرورت  می بخشد و غفلت در رنج مشكلات آنان خسارات جبران ناپذیری به بار می آورد لذا با توجه به تفاوتهای فردی كودكان و شناخت ویژگیهای عاطفی و رفتار آنان برای حل تعارضات و رسیدن به سلامت شخصی و رشد مطلوب و شكوفایی استعداد كودكان را یاری رسانیم تا به جای پرخاشگری  و ارعاب در آنها ، اعتماد به نفس و احساس امنیت و نیاز به خود شكوفایی و رضایت از زندگی به وجود آوریم ایجاد پرخاشگری در كودكان با عوامل گوناگون مرتبط است كه با شناسایی آنها می توانیم كمك های لازم  را به دانش آموزان مربیان و خانواده های آنان بنماییم .

هدف كلی تحقیق :

پرخاشگری یک غریزه است و بطور كلی نمی توان آن را از بین برد باید به دانش آموزان كمك كرد تا پرخاشگری خود را در راه های درست و مثبت ارضاء‌كند هدف از این تحقیق یافتن مشكلات دانش آموزان پرخاشگر و ارائه راه حلهای مناسب برای بهبود رفتار به آنان است و شناسائی عوامل پرخاشگری دانش آموزان و پرداختن به طریق اصلاح آن .

اهداف ویژه پژوهش

آگاهی از علل پرخاشگری و عوامل ایجاد كننده آن آگاهی از رابطه رفتار والدین با هم و تاثیر آن در پرخاشگری كودكان آگاهی از راه های پیشگیری از پرخاشگری كودكان آگاهی از چگونگی رفتار معلمان با دانش آموزان ، آگاهی از وضعیت اقتصادی خانواده و رابطه آن با میزان پرخاشگری ،آگاهی از وضعیت میزان آشنایی والدین با مسائل تربیتی با میزان پرخاشگری آگاهی از چگونگی رفتار دیگر افراد  و هم سالان با این شاگردان آگاهی از ریشه و علل پرخاشگری در كودكان ،آگاهی از اصلاح رفتار پرخاشگرانه در كودكان .

سوالات و فرضیه ها

با توجه به مطالعات كتابخانه ای و مشاهدات مربیان سوالات و فرضیه های زیر را عنوان نموده ام .

  • آیا الگو های محیط اطراف كودك در بروز پرخاشگری موثر است .
  • چگونه می توان رفتار پرخاشگرانه را اصلاح كرد .
  • ناكامی و عدم ارضای نیازهای كودك چه تاثیری در رفتار كودك دارد .
  • آیا آشنایی والدین با مسائل تربیتی با میزان پرخاشگری ارتباط دارد .
  • آیا تماشای صحنه های خشونت در بروز پرخاشگری موثر است .
  • برخورد نامناسب اطرافیان در پرخاشگری دانش آموزان مورد مطالعه تا چه میزان موثر است .
  • برخورد نامناسب معلم تا چه میزان پرخاشگری دانش آموزان مورد مطالعه را تشدید می كند .
  • عدم آشنایی والدین با مسائل روانشناسی تا چه میزان در تشدید پرخاشگری موثر است.

فرضیه :

با توجه به مطالعات كتابخانه ای و مشاهدات فرضیه زیر را عنوان نموده ام .

  • خانواده پرخاشگر 2- جدا شدن والدین از هم 3- تشویق و تنبیه شدید 4- نداشتن تفریحات سالم .

به این نتیجه رسیده ام كه اكثر دانش آموزان پرخاشگر از خانواده هایی هستند كه بسیار پرخاشگرند و هم چنین تشویق تنبیه شدید حمایت از فرزندان در هنگام نزاع با همسالان در پرخاشگری او بسیار موثر است .

كودكانی كه پدرو مادرشان از هم جدا شده اند و بد دهانی والدین و نداشتن تفریحات سالم از عواملی هستند كه در پرخاشگری موثر است .

  • ضعیف ا قتصادی 2- وضعیت فرهنگی 3- آشنایی والدین با مسائل تربیتی .

پس از انجام این مراحل به این نتیجه رسیدم كه اكثر دانش آموزان پرخاشگر از خانواده هایی هستند كه از وضعیت اقتصادی ضعیف برخوردارند .

و همچنین از نظر فرهنگی رشد نكرده اند والدین آنها با مسائل تربیتی آشنایی  نداشته اند لذا در اینگونه خانواده ها تنبیه بدنی و تبعیض بین كودكان اعمال می شود .

تعریف متغیرها :

در این تحقیق اصلاحاتی مانند هم چون پرخاشگر ، تغییردفاع ، هیجان ، ناكامی فشار روانی ، پاداش ، تنبیه و ……… تعریف شده است .

تنبیه :

خشن ترین و نامطلوب ترین روش تغییر رفتار است تنبیه عبارت است  از ارائه یک محرك آزار دهنده و به دنبال یک رفتار نامطلوب برای كاهش احتمال وقوع مجدد آن رفتار .

پرخاشگر :

به فردی اطلاق می شود كه تمایل به حمله كردن و مبارزه طلبی دارد و رفتار او بر خلاف كسی است كه از خطر با مشكلات می گریزد .

مشاهده :

نوعی توجه آگاهانه است و یكی از بهترین روش های مهم شناخت در مطالعات و تحقیقات به شمار می رود و از طریق آن به شناخت و ارزیابی رفتار دانش آموزان دست پیدا می كن .

نزاع والدین :

بحث و گفتگو شدید كه بعضی مواقع  بازد وخورد همراه است و كودكان مشاهده گر این صحنه است و به عنوان الگو از آنها پیروی كرده و خلق و خوی پرخاشگرانه پیدا می كند .

تبعیض :

بعضی را به بعضی دیگر ترجیح دادن تبعیض قائل شدن  افراد از نظر نژادی مذهبی ، جنسی.

رفتار خصمانه و تهاجمی : رفتار خصمانه و تهاجمی واكنش به ناكامی و سركوبی امیال است كه زاییده تعامل پیچیده بین وضعیت محیطی و تغییرات بیوشیمیایی و عوامل فرهنگی و پاسخهای آموخته شده است كه به صورت ضرب و جرح و آزار واذیت و تخریب و صدمه زدن به دیگران بروز می كند .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :53

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

2,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.