رشته حسابداری

دانلود پایان نامه رشته حسابداری : ارتباط بین کمیته مدیریت ریسک و کمیته پاداش و سطح عملکردی و ریسک شرکت مالی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : ارتباط بین کمیته مدیریت ریسک و کمیته پاداش و سطح عملکردی و ریسک شرکت مالی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پایان نامه رشته حسابداری

با موضوع :

ارتباط بین کمیته مدیریت ریسک و کمیته پاداش و سطح عملکردی و ریسک شرکت مالی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

مقدمه

حاکمیت شرکتی مجموعه ­ای از نظام­ها، فرایندها و ساختارهایی است که با بهره گرفتن از ساز و کارهای درون سازمانی و نیز ساز و کارهای برون­سازمانی در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذینفعان، پاسخگویی، شفافیت و عدالت در واحد تجاری است. یکی از مهم­ترین محورهای استقرار حاکمیت شرکتی مناسب در هر بنگاه اقتصادی، ایجاد و استقرار سیستم مدیریت ریسک است رعایت خط مشی­ها، الزامات قانونی و قواعد کسب و کار از جنبه­ های مشترك مورد بررسی در هر دو نظام محسوب می­گردد. نگرش به ریسک به عنوان آمیزهای از مخاطره و فرصت از یکطرف و نیز چندوجهی بودن آن از طرف دیگر (ریسک اعتباری، نقدینگی، عملیاتی، استراتژی، بازار، کسب و کار و غیره) مستلزم اتخاذ رویکرد جامع نسبت به مدیریت ریسک است. مدیریت ریسك از جمله مهمترین فعالیت نهادهای واسطه­ای به خصوص شرکت­های مالی می­باشد و تلاش­ های بسیاری در این شرکت­ها جهت ارتقای شاخص ­های مدیریت ریسك انجام شده است. این شاخص ­ها از دید سهامداران شرکت­ها نیز پوشیده نمانده و در ارزش گذاری سهام به این متغیرها توجه شده است (تاجمیر ریاحی، 1391). از این رو پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارتباط بین کمیته ریسک و کمیته پاداش و سطح عملکردی و ریسک شرکت­های مالی فعال در بورس اوراق بهادار می­باشد.

1-2- بیان مسئله

تئوری سازمان نشان می­دهد که ترجیحات ریسک­های متنوعی وجود دارد که شامل سهامداران ریسک خنثی و سهام داران ریسک گریز می­باشند که این مساله پایش از طرف هیئت مدیره را الزامی می­سازد. متعاقبا، بدون صورت گرفتن پایش، مدیران ریسک گریز پروژه­ های پرسود را بدلیل ریسک نسبتا بالاتر رد می­ کنند. اما سهامداران بدلیل بازگشت سرمایه بیشتر به این دسته پروژه­ ها علاقه­مند هستند. ریسک پذیری بالای مدیریتی برای شرکت­های غیر مالی مشکل ساز تلقی نمی شوند چرا که عدم موفقیت یک شرکت، پرتفولیوی متنوع یک سرمایه گذار را به هیچ نحوی تحت تاثیر قرار نمی دهد. عدم موفقیت یک شرکت مالی مهم احتمال شکست شرکت­های مالی دیگر را بدلیل اثرات آبشاری افزایش می­دهد. متعاقبا، پایش ریسک پذیری بالا یک عمل بسیار مهم و حیاتی در بخش مالی می­باشد. کمیته مدیریت ریسک و کمیته پاداش هر دو مسئول نظارت و پایش فعالیت های مرتبط با ریسک می­باشند. بنابراین کمیته ریسک و یا پاداشی که ریسک پذیری بالا و احتمال عدم موفقیت شرکت مهم مالی را کاهش دهد باعث منتفع شدن سهامداران متنوع می شود. این پژوهش ارتباط بین کمیته مدیریت ریسک و کمیته پاداش و سطح عملکردی و ریسک شرکت مالی را مورد بررسی قرار می داد. ما می­خواهیم نشان دهیم که خصوصیات اصلی کمیته­ها (اندازه، ساختار و عملکرد) بازتاب کننده توانایی و انگیزه کمیته­ها را در جهت افزایش ریسک پذیری را نشان می­دهد که همراستا با منافع سهامداران می باشد. پیش ­بینی می شود که ارتباط مثبتی بین ریسک و ساختار کمیته مدریت ریسک و کمیته پاداش وجود دارد. انتظار داریم نتایج این پژوهش نشان دهد که خصوصیات کمیته مدیریت ریسک و کمیته پاداش نقش مهمی در سطح ریسک شرکت دارا می­باشند. این پژوهش همچنین رابطه عملکرد شرکت و سطح ریسک را موقعی که اعضای هیئت مدیره در هر دو کمیته سمت دارند را نیز مورد بررسی قرار می­دهد. انتظار می­رود که رابطه مثبتی بین ریسک و عملکرد را در این حالت مشاهده کنیم. بنابراین با توجه به مطالب فوق، در این پژوهش تلاش می­ شود تا فاکتور­های مرتبط با پایش ریسک در شرکت­های بخش مالی کشور مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد.

1-3- اهداف پژوهش

این پژوهش ارتباط بین کمیته ریسک و کمیته پاداش و سطح عملکردی و سطح ریسک شرکت­های مالی را مورد بررسی قرار می­دهد. ما می­خواهیم نشان دهیم که خصوصیات اصلی کمیته­ها (اندازه، ساختار و عملکرد) بازتاب کننده توانایی و انگیزه کمیته­ها را در جهت افزایش ریسک پذیری را نشان می­دهد که هم­راستا با منافع سهامداران می­باشد. پیش ­بینی می شود که ارتباط مثبتی بین ریسک و ساختار کمیته مدریت ریسک و کمیته پاداش وجود دارد. انتظار داریم نتایج این پژوهش نشان دهد که خصوصیات کمیته مدیریت ریسک و کمیته پاداش نقش مهمی در سطح ریسک شرکت دارا می باشند. این پژوهش همچنین رابطه عملکرد و ریسک را نیز مورد بررسی قرار می­دهد. انتظار می رود که رابطه مثبتی بین ریسک و عملکرد را در این حالت مشاهده کنیم.

1-4- فرضیه ­های پژوهش

  • ساختار کمیته­ های پاداش رابطه معناداری با سطح ریسک شرکت­های مالی دارد.
  • ساختار کمیته­ های ریسک رابطه معناداری با سطح ریسک شرکت­های مالی دارد.
  • عضویت دوگانه مدیران در کمیته­ های پاداش و کمیته­ های ریسک رابطه معناداری با سطح ریسک شرکت­های مالی دارد.
  • سطح ریسک شرکت­های مالی رابطه معناداری با عملکرد شرکت­های مالی دارد.

1-5- قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش حاضر در سه زمینه قلمرو موضوعی،‌ قلمرو مكانی و قلمرو زمانی به شرح زیر می باشد:

1-5-2- قلمرو مكانی پژوهش

این پژوهش روی شرکت­های مالی پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار در ۱۰ سال اخیر انجام می­ شود.

1-5-3- قلمرو زمانی پژوهش

دامنه زمانی این پژوهش شامل دوره 4 ماهه می­باشد و داده ­های مورد نیاز به صورت دوره­ای و از طریق پرسشنامه و صورت­های مالی حسابرسی شده و منابع رسمی شرکت­ها جمع ­آوری می­شوند.

1-6- روش تحلیل داده ­ها

دو متغیر وابسته این پژوهش، ریسک و عملکرد شرکت می­باشد. ریسک را از طریق ضریب شیب رگسیون خطی ساده با همان ضریب بتا بدست می­آوریم. مقادیر بالای این متغیر برای شرکت هایی است که نسبتا به تغییرات بازار حساس می باشند، در حالی که شرکت­هایی که مقدار این متغیرشان پایین است نسبتا غیر حساس می­باشند. در این پژوهش برای اندازه گیری عملکرد از سود شرکت به ازای هر سهم استفاده می­کنیم.

برای بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش، ابتدا با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS داده ­ها به صورت ماتریس کوواریانس یا همبستگی درآمده و یک مجموعه معادلات رگرسیون بین متغیرها تدوین می­ شود. سپس مدل مفهومی از طریق نرم افزار LISREL (متدلوژی معادلات ساختاریافته خطی) تحلیل می­ شود.

1-7- تعریف برخی واژگان تخصصی پژوهش

حاکمیت شرکتی: فرایند نظارت و کنترل به منظور حصول اطمینان از اینکه مدیریت شرکت در راستای منافع سهامداران فعالیت می کند.

ساختار مالکیت: ساختار مالکیت یک شرکت منعکس کننده تصمیماتی است که توسط سهامداران فعلی و بالقوه آن گرفته می شود. ساختار مالکیت در هر زمان خاص باید تحت تاثیر اشتیاق سرمایه گذار باشد تا ارزش شرکت را حداکثر کند، بنابراین نباید هیچ رابطه سیستماتیکی بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت وجود داشته باشد.

ریسک: ریسک عبارت است از انحراف در پیشامدهای ممکن آینده. اگر تنها یک پیشامد ممکن باشد، انحراف و ریسک کمتر می­ شود.

مدیریت ریسک: ایمن کردن سازمان­ها و سرمایه گذاری­ها در برابر خطرها و خسارت­ها نیازمند شکل گیری نظامی فکری و عملی است که بوسیله آن سیاست گذاری در برابر ریسک­ها یکپارچه شود، که این نظام مدیریت ریسک نام دارد.

کمیته مدیریت ریسک و پاداش: کمیته مدیریت ریسک و کمیته پاداش هر دو مسئول نظارت و پایش فعالیت های مرتبط با ریسک می باشند. بنابراین کمیته ریسک و یا پاداشی که ریسک پذیری بالا و احتمال عدم موفقیت شرکت مهم مالی را کاهش دهد باعث منتفع شدن سهامداران متنوع می­ شود.

1-8- ساختار پژوهش

در فصل اول کلیات پژوهش شامل مقدمه، بیان مسئله، اهداف و فرضیه ­های پژوهش بیان شده و حیطه اجرای پژوهش از نظر موضوعی، مکانی و زمانی و روش تحلیل داده ­ها تبیین شده است. در نهایت تعریفی از برخی از اصطلاحات تخصصی مربوط به موضوع پژوهش ارائه شده است.

در فصل دوم مبانی نظری پژوهش، تاریخچه مطالعه موضوع حاضر در ادوار گذشته و روش­های تئوریکی به طور مختصر معرفی خواهند شد و در نهایت پژوهش­های علمی خارجی و داخلی انجام شده مرتبط با موضوع این پژوهش آورده خواهند شد.

در فصل سوم جامعه آماری، نحوه جمع آوری داده ­ها بیان شده و روش کمی مورد استفاده در پژوهش که شامل متدلوژی معادلات ساختاریافته خطی می­باشد، ارائه خواهد شد.

در فصل چهارم مدل مذکور بر اساس داده ­های پژوهش طراحی شده و با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و LISREL تجزیه و تحلیل خواهند شد و نتایج آن­ها ارائه خواهد شد.

در فصل پنجم نتایج حاصل از اجرای مدل پژوهش ارائه شده و در نهایت محدودیت­های پژوهش و پیشنهاداتی برای پژوهش­های آتی ارائه خواهد شد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :94

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.