پزشکی

پایان نامه تعیین تاثیر مراقبت مادرانه هم آغوشی (مراقبت کانگوروئی) در کاهش زمان بی قراری در شیرخواران کولیکی

متن کامل پایان نامه مقطع دکتری رشته : پزشکی

عنوان : تعیین تاثیر مراقبت مادرانه هم آغوشی (مراقبت کانگوروئی) در کاهش زمان بی قراری در شیرخواران کولیکی

پایان نامه مقطع دکتری رشته : پزشکی

عنوان : تعیین تاثیر مراقبت مادرانه هم آغوشی (مراقبت کانگوروئی) در کاهش زمان بی قراری در شیرخواران کولیکی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

زمینه و هدف :

کولیک یا قلنج شکمی شیرخواران یک شکایت شایع در چند ماه نخست زندگی است . از سوی دیگر بدلیل اتیولوژی نامشخص آن هنوز درمان قطعی برای چنین شکایتی وجود ندارد اما راه های درمانی متفاوتی برای کاهش درد و بیقراری این شیرخواران پیشنهاد شده است . در این میان مراقبت مادرانه هم آغوشی با افزایش آستانه تحمل درد در شیرخوار بنظر می رسد که یک روش مناسب برای این شیرخواران باشد . تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر مراقبت مادرانه هم آغوشی در کاهش زمان برقراری شیرخواران صورت پذیرفته است .

روش بررسی:

در این بررسی از فروردین 1391 تا فروردین 1392، 55 شیرخوار 60-15 روزه که تغذیه انحصاری با شیر مادر می شدندو بعلت گریه و بی قراری شدید به کلینیک نوزادان و اطفال بیمارستان آیت الله روحانی بابل مراجعه کرده بودند وعلائم بالینی کولیک را طبق تعریف Wesselداشتند ، مورد مطالعه قرار گرفتند. شیرخوارانی که وزن زیر 2500 گرم و هرگونه بیماری زمینه ای و اکتسابی داشتند از طرح خارج شدند. شیرخواران به مدت حداقل 2 ساعت در روز مراقبت هم آغوشی مادرانه دریافت می کردند.

یافته ها:

نتایج میانگین زمان بی قراری در شیرخواران قبل از اجرای مراقبت هم آغوشی مادرانه (مراقبت کانگوروئی ) 3.55 ساعت و بعد از اجرای مراقبت هم آغوشی مادرانه (مراقبت کانگوروئی ) 1.69 ساعت در روز کاهش یافت و تفاوت از نظر آماری معنا دار بود. (p<0/001)

 

نتیجه گیری :

به نظر می رسد مراقبت هم آغوشی مادرانه می تواند به عنوان یک روش ساده و مناسب ، به عنوان درمان برای شیرخواران مبتلا به کولیک به کار رود. با این حال پژوهش های بیشتری جهت اثبات این مطالعه مورد نیاز است.

   واژگان کلیدی: مراقبت مادرانه، مراقبت کانگوروئی،بیقراری،

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                      صفحه

    1                                                                                     فصل اول:کلیات و مقدمه و بررسی متون

  • مقدمه                                                                                                       2
  • اهداف ، سوالات و فرضیات مطالعه                                                                     10
  • بررسی متون                                                                                               15

فصل دوم : مواد و روش ها                                                                                                18

نوع مطالعه                                                                                                 19

  • شرایط ورود به مطالعه                                                                               20
  • روش جمع آوری داده ها                                                                      20 3) روش انجام مطالعه                                                                                   20

فصل سوم : یافته ها                                                                                                                        21

فصل چهارم: بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                               28

فهرست منابع                                                                                                                                31

چکیده انگلیسی                                                                                                                             38

 

فصل اول

کلیات و مقدمات و بررسی متون

 

تاثیر مراقبت مادرانه هم آغوشی در کاهش زمان بی قراری…………………………………………. کلیات،مقدمه و بررسی متون

 

تعریف کولیک :

کولیک یا قلنج شکمی شیرخواران یکی از شایعترین شکایات والدین مراجعه کننده به پزشک و درمانگاه های کودکان در چند ماه نخست زندگی است (1)كولیک را معمولاً یک نشانه بالینی در نظر می گیرند كه مترادف با درد شكمی حاد و غیرمنتظره است. كولیک یک سندرم رفتاری است، كه طی سه ماه اول زندگی و بصورت دردهای خود محدود شونده تظاهر می كند و تصور بر اینست كه ثانوی به یک علت زمینه ای در دستگاه گوارش باشد كه با درد روده ای شدید مشخص می شود).2( این شیرخواران به جز زمان حمله كولیک در سایر مواقع كاملاً طبیعی بوده و در30% مورد شاید تا ماه های چهارم و پنجم نیز درد و بی‌قراری به طول انجامد.(3)گریه های شیر خوار نشانه اصلی كولیک است كه با سه معیار زیر تعریف می شود. (4)

الف: از بعد سنی           ب: ویژگی رفتاری                      ج: تظاهر حمله ای

الف- گریه های شیرخوار وابسته به سن بوده وساعات خاصی از شبانه روز بروز می كند.

بطور مشخص گریه دو هفته بعد از تولد شروع شده و در ماه دوم به حداكثر شدت خود
می رسد و سپس بتدریج تا چهار ماهگی كاهش یافته و به حد معمولی بر می گردد. گریه ها بصورت پراكنده نیست بلكه بصورت منسجم و اغلب در اواخر عصر یا هنگام شب بروز می كنند.

ب- ویژگی رفتاری در گریه های كولیكی قابل توجه است بطوریكه شیر خوار بمدت طولانی دست و پا می زند در برابر هر گونه رفتار آرام بخشی مقاومت می كند. در طی این تقلاها شیر خوار مشت هایش را گره كرده، پاهایش را بصورت خمیده روی شكم جمع می كند، پشت به حالت كمانی، چهره اش برافروخته و با اخم آلوده شدن تظاهر درد را نشان می دهد. سایر تظاهرات رفتاری در كولیک مربوط به علائم گوارشی است بطوریكه شكم متسع و سفت می شود و حین گریه برگشت شیر از معده و دفع گاز از ركتوم افزایش می یابد.

ج- حمله ای بودن این گریه ها در حقیقت بدلیل شروع و خاتمة ناگهانی آنست شروع گریه غیرقابل پیش بینی و نابهنگام بوده و به نظر هیچ ارتباطی نیز با پدیده های محیط اطراف شیر خوار ندارد.

از آنجائیكه بررسی گریه ها براساس آنچه تعریف شد در حقیقت تعریف كیفی می باشد نمی توان دقیقاً مشخص كرد كه كدام شیرخوار گریه كولیكی دارد و كدام ندارد. براین اساس Wessel و همكارانش یک تعریف كمی تحت عنوان قانون سه تایی(Rule of three)را پیشنهاد كرده اند (3) براساس این قانون شیر خواری كولیكی در نظر گرفته می شود که : گریه هایش از هفته سوم

 

تاثیر مراقبت مادرانه هم آغوشی در کاهش زمان بی قراری…………………………………………. کلیات،مقدمه و بررسی متون

 

شروع شده، بیشتر از سه ساعت در روز بطول انجامد و حداقل سه روز در هفته تكرار گردد و بیشتر ازسه هفته نیز ادامه داشته باشد.

( البته مورد آخر را می توان نادیده گرفت. معیار تعدیل شده Wessel(Modified Wessel criteria)

گریه بین شش تا 12 هفته پس از تولد ظاهر شده و شدت می یابد(5)، هر چند کولیک اغلب خود به خود در طی سه ماهه اول تولد بهبود می یابد(6)، یک زیر گروه از شیرخواران ، علائم کولیک را پس از سن سه ماهگی نشان می دهند(6) اینها اكثراً ریسك فاكتورهای پره ناتال، پری ناتال و خانوادگی دارند و اغلب دچار مشكلات خواب و تغذیه بوده و یا الگوی ارتباط مادر با فرزند دچار اشكال است.(7). گریه شیر خوار بعنوان یک واكنش رفتاری تلقی می شود مثل هر واكنش رفتاری دیگر در ارتباط تنگاتنگ با تكامل سیستم عصبی می باشد. رشد و تمایز سیستم عصبی مركزی در دوره پس از تولد بسیار سریع رخ می دهد و تغییراتی همچون تنظیم شدن خواب و بیداری نیز جزئی از این فرایند خواهد بود به موازات تثبیت شدن وضعیت بیداری در شیرخوار از میزان گریه ها نیز كه اوج آن در دو ماهگی است كاسته خواهد شد(8). طبق مشاهدات الگوی خواب در طول شب در دو گروه كولیكی و غیر كولیكی در سن دو ماهگی وهفت ماهگی كه كولیک بر طرف شده یكسان است و این مسئله نشانگر آنست كه كولیک یک اختلال فیزیولوژیكی نمی باشد (9) ، از طرفی براساس ثبت ضربان قلب طی خواب در دو و هفت ماهگی نیز تقریباً با اطمینان می توان گفت كه كولیک ارتباطی با عدم تعادل سمپاتیک و پاراسمپاتیک ندارد.(10) شیوع کولیک در برخی منابع 19-5% (11) و در برخی دیگر برحسب روش بکار رفته حتی 50-40% ذکر شده است (12). در کشور ما نیز طبق یک گزارش 20% بوده است(13). کولیک همواره بعنوان یک مشکل حل نشده در طب اطفال مطرح بوده بطوریکه برخی محققین پیشنهاد می کنند اتیولوژی آن چند عاملی است(14و15)، با توجه به مشخص نبودن علت اصلی کولیک، هنوز درمان مشخصی برای آن یافت نگردیده است. (12و16و18)

تعداد صفحه : 40

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.