زبان و ادبیات عربی

پایان نامه تحلیل بینامتنی دینی در رمان­های «عمالقة الشمال» و «لیالی ترکستان» نجیب کیلانی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی

عنوان : تحلیل بینامتنی دینی در رمان­های «عمالقة الشمال» و «لیالی ترکستان» نجیب کیلانی

دانشگاه‌ کردستان

دانشكده ادبیات و علوم انسانی

گروه زبان و ادبیات عربی

 

 

عنوان‌

تحلیل بینامتنی دینی در رمان­های «عمالقة الشمال» و «لیالی ترکستان» نجیب کیلانی

 

 

 

استاد راهنما

دکتر حسن سرباز

 

 

 

استاد مشاور

دكتر هادی رضوان

 

 

پایان نامه كارشناسی‌ ارشد رشته زبان و ادبیات عربی

مهر ماه 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

بینامتنی یکی از گرایش­های نقد جدید به شمار می­رود که از تعامل میان متون بحث می­ کند. در این رویکرد نقدیکه به «تناصّ» نیز شهرت دارد، متن از لحاظ ارتباطی که با متن­های دیگر دارد مورد بررسی قرار می­گیرد، چرا که بر اساس این نظریه هیچ متنی مستقل نبوده، بلکه فراخوانی از متون دیگر می­باشد.گرچه نظریه­ بینامتنی اشتراکات فراوانی با اصطلاحات بلاغت قدیم عربی از جمله اقتباس، تضمین، سرقات و… دارد، اما ناقدان معاصر تفاوت­هایی بین آن­ها قائلند.

یکی از حوزه­ های بینامتنی، «بینامتنی دینی» می­باشد که منظور از آن تداخل متن­های دینی منتخب از قرآن كریم، حدیث شریف، شخصیت­ها، حوادث، احکام و مفاهیم دینی با متن اصلی است به گونه ­ای كه این متون با ساختار متن اصلی هماهنگ بوده و هدف فكری یا هنری یا هردو را با هم ایفا كند.

 

نجیب الکیلانی(1995م)رمان­نویس، شاعر و نظریه­پرداز عرصه­ ادبیات اسلامی است. او آثارش را در راستای نشر مفاهیم اسلامی تالیف کرده و با تالیف تعداد زیادی رمان، کتاب و مقاله خدمات فراوانی به ادبیات اسلامی معاصر نموده است. رمان­های کیلانی آینه­ی تمام نمای عقاید اسلامی و دیدگاه ­های سیاسی و اجتماعی او می­باشند. او همچون نویسنده­ای متعهد از منابع اصیل اسلامی جهت پایه ریزی رمان­هایش الهام می­گیرد و در آثارش پیام استقلال، آزادی و بازگشت به هویت اسلامی برای جوامع اسلامی را دارد.

کیلانی دو رمان تاریخی «عمالقة الشمال» و«لیالی ترکستان» را پیرامون بحران­هایی که نیجریه و ترکستان شرقی در قرن بیستم شاهد بودند، تالیف کرده است. و در آن­ها با رویکرد اسلامی خود، عقاید، مفاهیم و دیدگاه ­های اسلامی خود را بیان نموده است. بینامتنی دینی در این دو رمان در دو سطح مستقیم و غیر مستقیم جریان دارد.

بینامتنی مستقیم شامل، بینامتنی با قرآن، احادیث نبوی، شخصیت­های دینی، حوادث تاریخ اسلام و احکام شرعی می­باشد.او غالبا آن دسته از مفاهیم را به طور مستقیم در رمان آورده است که هرکدام به نوبه­ی خود یک اصل مهم اسلامی به شمار می­روند، همچنین او شخصیت­های دینی و نیز حوادث تاریخی ویژه­ای را برای راساندن پیام خود به مخاطب انتخاب نموده است.

در بینامتنی غیر مستقیم نیز نویسنده در قالب نماد و نقاب به بیان دیدگاه ­های اسلامی خود پرداخته است. از جمله این نمادها نام رمان­ها و توصیف برخی حالات و شخصیت­ها می­باشد که در حیطه­ی بینامتنی غیر مستقیم قرار می­گیرند. علاوه بر این کیلانی برای ابراز عقاید اسلامی خود نقاب شخصیت­های رمانرا بر چهره زده است. اودر این زمینه تنها به نقاب یک شخصیت بسنده نمی­ کند بلکه از نقاب شخصیت­های مختلف رمان برای بیان دیدگاه ­های خود سود می­برد.

————

کلیدواژه: ادبیات داستانی، بینامتنی دینی، نجیب کیلانی، عمالقة الشمال، لیالی ترکستان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

 

 

فصل اول (مقدمه و کلیات تحقیق) ………………………………………………………………………………. 1  
1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… 1  
1-2 بیان مسأله و سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 3  
1- 3 پیشینه و ضرورت تحیقیق ………………………………………………………………………………………………………. 5  
1-4 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 7  
1-5 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… 7  
فصل دوم (تعاریف) …………………………………………………………………………………………………… 8  
2-1 نگاهی به زندگی و آثار نجیب کیلانی……………………………………………………………………………………….. 8  
2-1-1 زندگی نجیب کیلانی…………………………………………………………………………………………………………. 8  
2-1-2 رویکرد اسلامی نجیب الکیلانی در نویسندگی……………………………………………………………………….. 12  
2-1-3  آثار کیلانی…………………………………………………………………………………………………………………….. 15  
2-1-3 جایگاه نجیب کیلانی در ادبیات معاصر عربی…………………………………………………………………………. 16  
2-2 بینامتنی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18  
2-2-1مفهوم بینامتنی از نظر لغوی………………………………………………………………………………………………….. 18  
2-2-2 مفهوم بینامتنی از نظر اصطلاحی…………………………………………………………………………………………… 19  
2-2-3 جایگاه بینامتنی در نقد غرب……………………………………………………………………………………………….. 21  
2-2-4جایگاه بینامتنی در نقد عربی…………………………………………………………………………………………………. 24  
2-2-5 انواع بینامتنی……………………………………………………………………………………………………………………… 26  
2-2-6 نقاب……………………………………………………………………………………………………………………………….. 29  
2-2-7 بینامتنی دینی………………………………………………………………………………………………………………………. 30  
فصل  سوم  (تجزیه و تحلیل)……………………………………………………………………………………….. 33  
3-1تحلیل بینامتنی دینی در رمان«عمالقة الشمال»…………………………………………………………………………………. 33  
3-1-1خلاصه­ای از حوادث رمان…………………………………………………………………………………………………….. 33  
3-1-2 نگاهی به سبک هنری و رویکرد اسلامی در این رمان……………………………………………………………….. 35  
3-1-3بینامتنی مستقیم(سطحی)………………………………………………………………………………………………………. 37  
3-1-3-1بینامتنی با قرآن کریم……………………………………………………………………………………………………….. 37  
3-1-3-1-1 بینامتنی صریح…………………………………………………………………………………………………………. 38  
3-1-3-1-2 بینامتنی ضمنی…………………………………………………………………………………………………………….. 46  
3-1-3-2 بینامتنی با داستان­های قرآن……………………………………………………………………………………………….. 50  
3-1-3-2-1 داستان حضرت موسی (ع)……………………………………………………………………………………………. 50  
3-1-3-2-2 داستان حضرت نوح (ع)………………………………………………………………………………………………. 51  
نه

3-1-3-2-3 داستان حضرت یوسف (ع)………………………………………………………………………………………….

52  
3-1-3-2-4 داستان حضرت یونس (ع)…………………………………………………………………………………………….. 53  
3-1-3-2-5 داستان مریم (ع)………………………………………………………………………………………………………… 54  
3-1-3-3 بینامتنی با احادیث نبوی …………………………………………………………………………………………………… 55  
3-1-3-3-1 بینامتنی صریح……………………………………………………………………………………………………………. 55  
3-1-3-3-2 بینامتنی ضمنی……………………………………………………………………………………………………………. 58  
3-1-3-4 بینامتنی با شخصیت اصحاب(رض)……………………………………………………………………………………. 60  
3-1-3-4-1بینامتنی با شخصیت اصحاب با قومیت­های مختلف…………………………………………………………….. 60  
3-1-3-4 -2بینامتنی با شخصیت شهدای اصحاب …………………………………………………………………………….. 61  
3-1-3-5 بینامتنی با حوادث تاریخ اسلام………………………………………………………………………………………….. 62  
3-1-3-5-1 جنگ­های ردّه……………………………………………………………………………………………………………. 62  
3-1-3-5-2 غزوه­ی بدر………………………………………………………………………………………………………………… 63  
3-1-4بینامتنی غیر مستقیم (عمیق)…………………………………………………………………………………………………… 63  
3-1-4-1 نماد……………………………………………………………………………………………………………………………… 64  
3-1-4-1-1 عمالقة الشمال……………………………………………………………………………………………………………. 64  
3-1-4-1-2محله­های تازه ساخت شهر…………………………………………………………………………………………….. 65  
3-1-4-1-3 زبان عربی………………………………………………………………………………………………………………….. 65  
3-1-4-1-4 جاماکا………………………………………………………………………………………………………………………. 66  
3-1-4-2 نقاب……………………………………………………………………………………………………………………………. 67  
3-1-4-2-1 نقاب«عثمان أمینو»……………………………………………………………………………………………………….. 67  
3-1-4-2-2 نقاب«شیخ عبدالله»………………………………………………………………………………………………………. 68  
3-1-4-2-3 نقاب «نور»………………………………………………………………………………………………………………… 69  
3-1-4-2-4 نقاب«أحمدو بیللو»………………………………………………………………………………………………………. 70  
3-2تحلیل بینامتنی دینی در رمان«لیالی ترکستان»………………………………………………………………………………… 71  
3-2-1خلاصه­ای از حوادث رمان…………………………………………………………………………………………………….. 71
3-2-2 نگاهی به زبان، سبک و رویکرد اسلامی در این رمان……………………………………………………………….. 75
3-2-3بینامتنی مستقیم (سطحی)………………………………………………………………………………………………………. 76
3-2-3-1بینامتنی با قرآن کریم……………………………………………………………………………………………………….. 76
3-2-3-1-1 بینامتنی صریح……………………………………………………………………………………………………………. 76
3-2-3-1-2 بینامتنی ضمنی…………………………………………………………………………………………………………….. 80
3-2-3-2 بینامتنی با احادیث نبوی …………………………………………………………………………………………………… 83
3-2-3-3 بینامتنی با احکام شرعی……………………………………………………………………………………………………. 85
3-2-3-3-1 جایگاه«فتوی»……………………………………………………………………………………………………………. 85
3-2-3-3-2 تحریم ازدواج با کفار…………………………………………………………………………………………………… 85
3-2-3-3-3 استحباب اذکار قبل از خواب ………………………………………………………………………………………. 86
ده

3-2-4بینامتنی غیر مستقیم(عمیق)……………………………………………………………………………………………………..

87
3-2-4-1 نماد……………………………………………………………………………………………………………………………… 87
3-2-4-1-1 شب(نور) و تاریکی…………………………………………………………………………………………………….. 87
3-2-4-1-2 زبان عربی…………………………………………………………………………………………………………………. 88
3-2-4-1-3 چنگیزخان وفرزندانش…………………………………………………………………………………………………. 89
3-2-4-2  نقاب……………………………………………………………………………………………………………………………. 89
3-2-4-2-1 نقاب«امیر قومول»………………………………………………………………………………………………………… 89
3-2-4-2-2 نقاب«خوجه نیاز»………………………………………………………………………………………………………… 90
3-2-4-2-3 نقاب«ژنرال باتور»……………………………………………………………………………………………………….. 91
3-2-4-2-4 نقاب«مصطفی»……………………………………………………………………………………………………………. 91
3-3 مقایسه­ بینامتنی دینی رمان«عمالقة الشمال» با «لیالی ترکستان»………………………………………………………… 93
فصل چهارم نتیجه ­گیری …………………………………………………………………………………………….. 95
ملخص البحث …………………………………………………………………………………………………………. 99
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………. 109
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………… 115

1-مقدمه 

سپاس و ستایش برای خداوند عالمیان و درود و سلام خدا بر رسول اکرم و خاندان پاک و اصحاب بزرگوارش؛

با عنایت به کارکردهای وسیع ادبیات به جرأت می­توان ادعا کرد که ادبیات اسلامی در طول تاریخ یکی از تاثیر گذارترین عوامل در نهضت امت اسلامی بوده است.در دوران معاصر نیز حجم وسیع کارهای ادبی اسلامی اعم از شعر، رمان، داستان، نمایشنامه و فیلم نامه­ هایی که در خدمت اهداف دعوت اسلامی نوشته شده ­اند، شاهد بر این مدعاست. اگر چه دوران سیاه سلطه­ی دیکتاتورهای مستبد وابسته به شرق و غرب در تاریخ معاصر اسلام یک تراژدی غمناک شمرده می‌شود اما همین اوضاع از جهتی سبب پیدایش، رشد و تکامل ادبیاتی اسلامی با قابلیت ­های فراوانی شد که آن را از قالب کلاسیک خود وارد عرصه های نو ادبیات نمود که این روند رشد و تکامل همچنان ادامه دارد و روز به روز افق­های تازه­ای را در می­نوردد.

آموزه­ های اسلامی اعم از آیات مبارک قرآن و سنت صحیح نبوی و نیز میراث اسلامی اعم از علوم تفسیر، فقه، تاریخ و… ظرفیت­های زیادی برای الهام گیری یک هنرمند جهت پایه ریزی یا غنی سازی اثر ادبی فراهم می‌آورد و اگر گام را فراتر نهیم باید بگوییم هنرمند مسلمان به حکم باورهایش آموزه­ های اصیل اسلام را تنها منبع سعادت گمشده­ی بشر می­داند و رسالت او در جایگاه یک هنرمند موحد رساندن همین پیام به مخاطبان است اما آنچه که در این بین اهمیت دارد این است که به مقتضای هر دوره، از بهترین قالب و زیباترین اسلوب­ها برای نیل به این هدف بهره جوید.

در دوران معاصر، رمان یکی از شایع­ترن انواع فنون ادبی به شمار می­رود و هر روز آثار تازه­ای با رویکردهای متفاوت ظهور می‌کند و هر یک به نوبه­ی خود حامل مضامین فکری، اجتماعی، اخلاقی ویژه­ای می‌باشند. در این پژوهش هم دو اثر داستان نویس مشهور اسلامی «نجیب الکیلانی» -رحمه الله- مورد بررسی قرار گرفته است. انتخاب آثار کیلانی به عنوان موضوع این پژوهش چند دلیل عمده داشت؛ یکی  اینکه کیلانی هنرمندی فرامنطقه­ای است، به این معنا که آثارش غالبا تعبیری از هویت، دین، فرهنگ، زبان، مسائل و بحران­ها، خواسته ­ها و امید و آرزوهای ملت­های اسلامی است. دیگر اینکه او با آگاهی وسیع از تاریخ و منابع اصیل اسلام و نیز با معلومات وسیعش در زمینه­ ادبیات و مکاتب ادبی و فنون داستان نویسی،همچنین با تجربه­ عملی به عنوان دعوتگری منادی بیداری اسلامی، هنرش را در راستای خدمت به اهداف والای اسلام قرار داده است. سبب دیگر این انتخاب این بود که در مقایسه با ادبای غیر اسلامی که آثارشان همیشه مورد توجه محافل نقدی بوده و معمولا موضوع پژوهش­ها قرار می­گیرند، آثار هنرمندان اسلامی و به ویژه نجیب الکیلانی –به عمد یا غیر عمد-  بسیاری از اوقات مورد اغفال قرار گرفته است و کمتر در مورد این آثار تحقیقات صورت می­گیرد. برای همین است که می‌بینیم حجم پژوهش­های انجام شده بر روی آثار کیلانی در مقابل حجم انبوه تولید ادبی که داشته بسیار ناچیز است.

در این تحقیق دو رمان «عمالقة الشمال » و «لیالی ترکستان» از میان آثار کیلانی برای نقد انتخاب شده است.انتخاب این رمان­ها به این دلیل بود که موضوع این دو رمان در واقع در ذات خود ندای بیداری اسلامی و رهایی از سلطه­ی بیگانه­گان و وابستگی را در میان مسلمانان سر می­ دهند که به نوعی همساز با تحولات اخیر جهان اسلام است. باورها، افکار و اندیشه­ها، خواسته ­ها، چالش­ها و بحران­ها و بیم و امیدهای مطرح شده در این دو رمان مضمون برخیاز شعارهایی بود که مسلمانان در کشورهای تونس، مصر، لیبی، یمن و سایر کشورهای اسلامی سر می­دادند.

در نقد این دو رمان از رویکرد نقدی «بینامتنیت» استفاده شده است. اما به علت گستردگی حوزه­ بینامتنیت در یک اثر ادبی و کثرت صداهای مختلف در یک اثر داستانی، در این پژوهش از دریچه­ی«بینامتنی دینی» به تحلیل این دو اثر پرداخته­ایم.

این پژوهش در چهار فصل تدوین شده است.

فصل اوّل شامل مقدمه و کلیات تحقیق اعم از بیان مسأله، سؤالات تحقیق، پیشینه و ضرورت انجام تحقیق و روش انجام تحقیق می­باشد.

فصل دوم این فصل شامل تعاریف می­باشد که در آن زندگی­نامه­ی نجیب الکیلانی، رویکرد اسلامی کیلانی، آثار او، التزام در ادبیات کیلانی و نیز جایگاهش در ادبیات. همچنین مفهوم تناصّ از نظر لغوی و اصطلاحی، تاریخچه­ آن در ادبیات غربی و عربی و نیز انواع بینامتنی مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل سوم این فصل موضوع اصلی پایان نامه(تحلیل بینامتنی دینی در رمان«عمالقة الشمال» و«لیالی ترکستان» نجیب الکیلانی) را در برمی­گیرد و در این فصل بینامتنی دینی را در هر یک از دو رمان به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داده­ایم در هر کدام نیز مباحث را به دو بخش اصلی بینامتنی مستقیم(سطحی) و بینامتنی غیر مستقیم(عمیق) تقسیم نموده­ایم. در بخش اول به بررسی بینامتنی رمان با قرآن و حدیث و داستان­های قرآن و حوادث اسلامی و احکام شرعی پرداخته­ایم.

در بخش دوم یعنی بینامتنی غیر مستقیم(عمیق) به موارد بینامتنی دینی پرداخته­ایم به صورت عمیق در رمان آمده­اند، و شامل بینامتنی مفاهیم دینی، نماد و نقاب می‌شود.

فصل چهارم شامل نتیجه ­گیری و یافته­ های پژوهش می­باشد.

1-2 بیان مسئله و سوالات تحقیق

نجیب ابراهیم الکیلانی(1997م) یکی از رمان نویسان و شاعران معاصر عرب است که تعداد زیادی رمان و مجموعه داستان­های کوتاه را با موضوعات مختلف اجتماعی و تاریخی از خود بر جای گذاشته است. او در رمان­هایش به مسایل و مشکلات جوامع اسلامی پرداخته وموهبت ادبی خود را در این راستا بکار گرفته است(القاعود،1996 131).

از میان آثار او رمان­های «عمالقة الشمال» و «لیالی ترکستان» جزو رمان­هایی هستند که در رابطه با اوضاع جوامع اسلامی در قرن بیستم نوشته شده ­اند. اولی داستان فردی نیجریایی در دهه­(1960م) است. آنزمان که نیجریه زیر یوغ استعمار می­نالید و همزمان با آن هم مبشران مسیحی سعی در تفرقه میان مردم آن کشور داشتند و قدرت­های جهانی هم در فکر تجزیه این کشور مسلمان نشین بودند. قهرمان داستان در فکر اتحاد وطن خود و نیز ابطال نیرنگ­های  دشمنان بوده است که در این راه حوادث و مشکلاتی برایش پیش می‌آید.

«لیالی ترکستان» هم در ترکستان شرقی اتفاق می­افتد. کشوری که بعدا توسط چین تصرف شده و هم اکنون به عنوان استانی از چین«سین کیانگ» یعنی چین جدید نام گرفته است که داستان مقاومت مردم این منطقه در برابر توسعه طلبی چین کمونیستی و نیز دخالت­های روسیه و تلاش­شان برای حفظ استقلال این سرزمین اسلامی است.

رمان­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­های نجیب الکیلانی آینه­ی تمام نمای افکار و دیدگاه ­های سیاسی و اجتماعی وی می­باشند. او همچون نویسنده­ای متعهد از تاریخ و فرهنگ اصیل اسلامی جهت پایه ریزی رمان­هایش الهام می­گیرد. در این میان با نگاهی به آثارش می­توان دریافت که وی پیام استقلال، آزادی و بازگشت به هویت اسلامی برای جوامع اسلامی را دارد. جوامع اسلامی که در روزگار وی مبتلا به انواع فسادهای فکری، سیاسی و اجتماعی و عقب ماندگی­ها بوده است.

اگر چه گاهی شرایط سخت سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه­ مصر و رواج تفکرات سکولاریستی و ملی گرایانه در میان زمامداران آن کشور به نویسنده اجازه نداده مستقیما دیدگاه ­هایش را مطرح کند اما آنچه که مسلم است این است که دین اسلام به مثابه­ی عنصر اول و اساسی شکل گیری شخصیت و افکار کیلانی بازتاب گسترده­ای در آثارش داشته و موضوعات و مضامین دینی بینامتنی قابل توجهی با کارهای هنری او دارد که شایان بررسی و تحلیل می­باشد.

بینامتنی(intertextuality) که یکی از گرایش­های نقد جدید به شمار می­رود تعاریف زیادی از آن ارائه شده است اما در کل به تعامل بین دو یا چند متن با همدیگر بر می­گردد. از نظر ژولیا کریستیوا؛ بینامتنی«ترکیبی کاشی کاری شده از اقتباس­ها می­باشد و هر متنی فراخوان و تبدیلی از متون دیگر است»(کریستیوا 44). به عبارت دیگر «بینامتنی  تفاعل بین متون گذشته و معاصر است؛ به طوری که متن داخل در روابط بینامتنی خلاصه­ای از متونی است که مرزهای بین آن متون را در می­نوردد و شکل جدیدی به متن می‌بخشد»(همان 27).

در ادبیات عرب این نظریه به«التناصّ» شهرت دارد و ادبای عرب نه تنها با پیدایش آن به عنوان یک نظریه نقدی استقبال کردند بلکه آن را نظریه­ای دانسته ­اند که ریشه در ادبیات آنها داشته است( بقشی، بی تا 9 و السعدنی،1991م 8).

اسلوب بینامتنی ممکن است بر این امر استوار باشد که متن جدید در بردارنده­ی متون، افکار و شخصیت­های پیش از خود باشد و شاعر، آن­ها را به گونه ­ای به کار گیرد که در خود ذوبشان کند و از این راه آفاق اسطوره­ای، دینی و تاریخی در مقابلش باز شود و متن جدید را سرشار از دلالت­ها و معانی نو سازد. آنچه در تناص مهم است ساختار ادبی جدیدی است که متن را به گونه ­ای نو ارائه دهد(رستم پور ملکی،1384 17).

گروهی از ناقدان بینامتنی را بر اساس اسلوب آن در متون به دو نوع آشکار و پنهان تقسیم کرده ­اند که نوع اول اقتباس و تضمین را شامل می‌شود و حالتی آگاهانه دارد اما نوع دوم که بینامتنی ناخودآگاه نیز گفته می‌شود در آن نویسنده به حضور متن یا متون دیگری که در نوشته­ی خود به کار می­برد ناآگاه است و این نوع بینامتنی در استراتژی خود بر ذوب و دگرگونی و تعامل متنی استوار است(نامور مطلق، 1386 88). البته بینامتنی را به انواع دیگری هم تقسیم کرده ­اند که از آنها می­توان بینامتنی مستقیم، غیر مستقیم، خارجی، مرحله­ ای و داخلی را نام برد(جمعه،2003م 157 و عزام،2005م 26 وفاهم، 2004م 61).

روشن کردن ارتباط میان متن غایب با متن حاضر دارای قوانین خاص خود است که قوانین بینامتنی گفته می‌شود این قوانین عبارتند از نفی جزئی«اجترار»، نفی متوازی«امتصاص» و نفی کلی«حوار»(عزام،2005م 118)، البته کشف این ارتباط از یک جهت نیازمند خوانش عمیق متون بوده و از طرفی دیگر هم خواننده بایستی اطلاعات وسیعی را دارا باشد تا بتواند موارد بینامتنی را در متن تشخیص دهد.

اما بینامتنی دینی که موضوع این پژوهش است منظور از آن تداخل متون دینی با متن اصلی است به گونه ­ای که این متون با ساختار اثر هنری هماهنگ بوده و هدف فکری یا هنری یا هردو را با هم ایفا کند. (الزغبی،2000م 37) البته نقاب(mask) شخصیت­های دینی را نیز می­توان در حیطه­ی بینامتنی دینی گنجاند كه در آن نویسنده با پنهان شدن در پشت شخصیت­های مورد نظر خود سعی می‌کند دیدگاه ­های خود را بیان کند.

در این پژوهش سعی بر این است با رویکردی نقدی به بررسی و تحلیل بینامتنی دینی در این دو رمان پرداخته شود. با تبیین موارد بینامتنی دینی و انواع آن در این دو اثر، میزان موفقیت نویسنده در بکارگیری بینامتنی دینی برای ایجاد درونمایه یا فکر مسلط بر داستان و چگونگی استفاده­ی وی از این امر در شخصیت پردازی، گفتگو و لحن داستان، مورد بررسی قرار گیرد.

در زمینه­ بینامتنی دینی در رمان­های«عمالقة الشمال» و«لیالی ترکستان» نجیب کیلانی تاکنون تحقیقی به صورت مستقل صورت نگرفته است به همین خاطر بررسی این دو رمان از این منظر  تحت عنوان یک پایان نامه ضروری به نظر می­رسد. در این پژوهش سعی برآن است که با بررسی ویژگی­های بینامتنی در رمان­های«عمالقة الشمال» و«لیالی ترکستان» نجیب کیلانی به سؤالات زیر پاسخ داده شود

  1. بازتاب بینامتنی دینی در این دو رمان نجیب الكیلانی چگونه بوده است؟
  2. نویسنده در این دو رمان بیشتر از کدام نوع بینامتنی بهره برده است؟
  3. وی تا چه اندازه در بکارگیری بینامتنی دینی در راستای رسیدن به اهداف فکری و هنری خود موفق بوده است؟

تعداد صفحه : 131

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.